Міністерство аграрної політики та продовольства України Мирогощанський аграрний коледж завдання для самостійної підготовки студентів заочного відділення з навчальної дисципліниСторінка14/19
Дата конвертації08.07.2018
Розмір1.44 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

ORAL SIMULTANEOUS INTERPRETATION: BASICS


Поняття про усний синхронний переклад
Синхронний переклад – це вид усного перекладу, який здійснюється одночасно з говорінням оратора.

Синхронний переклад став широко застосовуватися після Великої Вітчизняної війно (1945), швидко затвердився в ООН. Його використовують на різноманітних конгресах, конференціях, симпозіумах.

Для цього виду перекладу потрібно техніка, яка коштує багато грошей: в кабінах встановлюють телевізори, щоб перекладачі могли бачити крупним планом обличчя промовця, міміку, жести.

Синхронний переклад – дуже складний вид перекладу. Треба ще знати (не тільки мати навички перекладу) загальнонаукову термінологію на мові, на яку перекладає, і бути знайомим з тематикою конференції.

Синхронний переклад не зміг повністю замінити послідовний, оскільки потребує значних коштів, і він не в змозі забезпечити точність передачі інформації; оратор не може контактувати з аудиторією і збіднює емоційне забарвлення виступів.


Питання для самоконтролю:
Write down a short outline (in Ukrainian) on the topic: “Oral Interpretation. Consecutive Interpretation and Its Kinds”.

Тема: READING TEXTS OF SCIENTIFIC CHARACTER.

План:


1. Reading text of scientific character.

2.Rules.


Рекомендована література:

1. О. Ю. Волкова «171 найсучасніша розмовна тема з англійської мови», - Х.: «Torsing», 2003.

2. Е.В. Пінська «Business English», - К.: «Знання», 2006.

3. А.М. Ярошенко «Курс англійської мови», - Т.: 2003.Після вивченої теми студент повинен вміти, знати:

1) лексику по даній темі;

2) читати, перекладати діалоги по темі;

3) складати власні діалоги по темі.


Методичні вказівки:

1.Read some information.

Research Paper – наукова (дослідницька) праця, робота

Article /Paper– стаття
Для дослідження загальнонаукової літератури слід навчитися швидко переглядати/читати заголовки наукових праць і знати структури наукових робіт.

В основному побудова (структура) наукових праць є типовою і складається з : 1. Вступу. – Introduction.

 2. Основної частини. – Body.

 3. Заключної частини. – Conclusion.

Розрізняють такі загальнонаукові праці, як:

 1. Стаття – Article/Paper.

 2. Реферат – Abstract/Synopsis (короткий зміст).

Paper/Essay (доповідь).

Report (доповідь, звіт, повідомлення). 1. Трактат (науковий твір) – Treatise.

 2. Дисертація – Thesis.

 3. Монографія – Monograph.

Ці, вищевказані, загальнонаукові праці будуть розрізнятися за об’ємом.

Монографії, трактати, дисертації – це рівень університетський, академічний. Ми ж розглянемо, що таке стаття та реферат.


Стаття.

Article – a piece of writing, complete in itself, in a news paper or other periodical.

Об’єм статті – від 5 до 8 сторінок.
Реферат.

Для цього слова в англійській мові є декілька значень. Розрізняють реферат короткий за змістом та реферат-доповідь / звіт / повідомлення.

Report – account of, statement about, something learned, seen, done, etc.

E.g. reports on the state of the roads (from an automobile association);

The annual report of a business company;

The Chairman’s report;

Law reports (of trials, etc.), in the law courts;

A school report (by teachers about a pupil, with his examination marks, etc.);

Newspaper reports.
Реферат – це текст, який передає основну інформацію оригіналу в звернутому вигляді і складений в результаті її смислової переробки.

Кожний елемент тексту реферату несе максимальне смислове навантаження, що досягається відбором слів, виразів, які можуть узагальнити зміст речень, а також використанням економних синтаксичних засобів. Для реферату характерні констатуючі повідомлення і перелік основних тематичних ліній висхідного тексту (оригіналу). В ньому немає роздумів. Доказів, обговорень формулюючи положень.

Це новий текст, який будується за усіма законами логічного розвитку думки у великому контексті.

Написання реферату формує у студентів дії по трансформації різних лексичних і граматичних засобів мови для більш короткої передачі смислу.


Реферат та стаття, будучи загальнонауковими працями, містять спеціальну лексику та наукову термінологію (переклад та розуміння якої подібне до лексичних особливостей читання текстів за професійним спрямуванням).

Реферат та стаття будуть використовувати певні кліше.


In this paper/article we would like to raise some questions related to… В цій роботі/ статті ми хотіли б підняти декілька питань стосовно...


I should like to indicate… Я хотів би вказати

On the basis of these considerations we may… Базуючись на цих роздумах (Виходячи з цих роздумів) ми можемо...

This gives rise to the view that... Це наводить на думку, що...

In this connection specific emphasis should be put on… В зв’язку з цим особливу увагу слід приділити...

These observations are of great significance in… Ці спостереження мають велике значення ...

Taking into account… Беручи до увагу, що...

It should be stressed… Слід підкреслити...

Assuming that… Припустимо, що...

As a result of… Як результат...

Furthermore… До того ж...

Therefore… Тому...
Навчаючись написанню реферату/ статті рекомендують:


 • уважно прочитати всю статтю і визначити її основну думку;

 • встановити призначення/ мету статті і виписати опорні речення з кожного абзацу;

 • виписати з статті її основні положення;

 • узагальнити думку автора статті;

 • перечитати текст, з’ясувати, які думки автора вимагають додаткової аргументації, дописати необхідні речення.


1. Find any article or report/essay, look them through and analyze their structure (1); words and word combinations, terms (2); analyze grammar and the types of sentences (3); how the ideas, thoughts are connected – clichés, conjunctive (з’єднувальні) words (4).
2. Learn the new words, which characterize the structure of a research paper and the names of different research papers.


3. (Additional). Read the text on the topic.

Structuring Research Paper

Every research paper should have:


 • an introduction that contains a thesis statement;

 • a body that develops the thesis statement;

 • a conclusion that sums up the contents of the paper.

Format of the Research Paper

INTRODUCTION • Catches the reader’s attention

 • Gives necessary background material

 • States the purpose of the paper (the thesis statement)

BODY: Each section of the research paper contains body paragraphs; each paragraph

-contains a topic sentence that is directly related to the thesis statement;

-contains supporting sentences and detail that explain? Define? Clarify, and illustrate the topic sentence, shows complete thought development.

CONCLUSION • Must be integrally related to the thesis statement

 • Should contain a summary of the main points

 • May contain a solution, a prediction, or a recommendation.Питання для самоконтролю:
Learn the theoretical material on the topic.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка