Методичний ринг Мета рингуСкачати 100.01 Kb.
Дата конвертації05.02.2019
Розмір100.01 Kb.

Методичний ринг
Мета рингу:

 • Ознайомити вчителів із сучасними інноваційними педагогічними технологіями.

 • Актуалізувати та розширити понятійний апарат педагогів, поглибити їх теоретичні та практичні знання з даної проблеми.

 • Показати необхідність науково обґрунтованого впровадження сучасних технологій у практику роботи.

 • Стимулювати прагнення вчителів до пошуку, творчості.

 • Створити умови для обміну досвідом роботи, педагогічних знахідок.Проведення методичного рингу

Учасники методичного рингу діляться на команди: • Гуманітарних наук.

 • Точних наук.

 • Природничих наук.

 • Початкових класів.

 • Ф-ра, праця. музика

- Доброго дня, шановні колеги. Раді вітати вас на семінарі, тема якого звучить так: «Технологія фахової майстерності».

Метою нашого семінару є аналіз впливу сучасних педагогічних технологій на різні аспекти діяльності учнів.

Ми поставили перед собою наступні завдання:

Познайомити з теоретичними характеристиками сучасних педагогічних технологій та їх класифікацією.

Дати огляд технологій, застосовуваних вчителями гімназії у педагогічній діяльності.

Визначити можливості, умови та основні напрямки використання сучасних педагогічних технологій з метою вдосконалення педагогічної діяльності.

Включити педагогів в ситуацію творчого пошуку.

Поповнити методичну скарбничку педагогів.
- Дозвольте мені почати свій виступ зі слів педагога минулих років Адольфа Дістервега: «Без прагнення до наукової роботи вчитель потрапляє у владу трьох демонів: механічності, рутинності, банальності. Він дерев'яніє, кам'яніє, опускається».

І раунд

Мозковий штурм”

Кожна команда одержує великий аркуш паперу із заданою темою:

Інновація

Завдання:


 • Записати слова, які мають будь-яке відношення до заданого терміну.

Через 3 хв. лідер команди проводить звіт по „мозковому штурму”.

Ведучий вивішує аркуші.

Ведучий 1. Як і на кожному уроці, після коротенької вступної частини слід підготуватися до основної, актуалізувати свої знання. І тому на цьому етапі на вас, шановні гравці, чекає розминка.

Ведучий 2. Але якщо спортсмени виконують розминку для м’язів, то ви - для розуму. Оскільки ж ми залишаємось педагогами завжди і всюди, обійти педагогічної тематики не змогли і сьогодні. Крім того, і про улюблені вами методи не забули. Отже, виконуючи розминку, згадаємо метод незакінченого речення. А якщо воно незакінчене, то, звичайно, потрібно його закінчити.

Правила розминки такі: почергово на екрані з’являтимуться фрази, які потрібно влучно, тобто з гумором, продовжити. На обдумування - 30 секунд. Кожна з команд має право висловитись. Отож, якщо команди готові, то розпочинаємо.

1. Перевірка в школі, як...

2. Урок - це для вчителя...

3. Оцінка для учня, як...

4. Директор у школі - ...

5. Перерва для учня - ...

6. Перерва для вчителя - ...

7. На урок я поспішала...

8. Вчора в школі чергувала...

9. Актова зала 4-ї школи - ...

10. Вчительський конспект - це...
ІІ раунд

Конкурс-бриз «Три хвилини у майбутньому».

Творчість - невід'ємна риса будь-якого вчителя.

Наступне змагання

- це конкурс-бриз, короткий літературний конкурс, у якому командам потрібно уявити якийсь винахід або явище. Тож погляньмо, які шедеври створить кожна команда, уявляючи себе на 3 хвилини в майбутньому. Потрібно скласти розповідь (прозову або поетичну) про школу майбутнього, використовуючи такі слова: урок, учень, інспектор, зарплата, учитель, директор, комп'ютер, хата. (3 хв для підготовки).


ІІІ раунд

Конкурс художників

У тому, що наші вчителі вміють розповіді складати, ми переконались. Але чи вміють вони малювати? Наступний конкурс - для справжніх художників. Але, звичайно, без методики тут теж не обійдеться. Отож, потрібно зобразити графічно інтерактивний метод навчання, а команда суперників має відгадати, який саме метод зображено.

Ви витягнете картки, прочитаєте назву методу, намалюєте, а потім продемонструєте команді-супернику. Кожна команда отримає картки.

(Витягують картки з написом назви методу: «Ажурна пилка», «Мозковий штурм», дебати, «Снігова куля», «Акваріум», «Займи позицію», «Незакінчене речення», «Дерево рішень»),

В нашій гімназії працюють вчителі – предметники, досконало знаючі свій предмет. Цьому нас навчили виші, відшліфував чималий педагогічний досвід роботи. Перед учнями ми висуваємо вимогу – знати однаково добре всі предмети шкільної програми, а їх в середньому – 14.

Звичайно, без нашої допомоги це завдання нездійсненне.

Нам необхідно обрати такі методи і форми навчання, які задовольняли б усіх суб'єктів навчального процесу і учнів, і вчителів, і батьків.

I. Виклик.

- Від чого ж залежать вибрані нами форми і методи навчання?

Чому один вчитель віддає перевагу методу захисту проектів, інший - ставить на початку уроку проблему і протягом уроку вирішує її, третій –використовує дослідницький метод?

(Це залежить від обраної педагогічної технології.)

- З якою метою педагогічні технології впроваджуються в освітній процес?

Для чого?

- Що потрібно зробити, щоб застосувати педагогічну технологію у своїй діяльності?

(Вивчити теоретичні основи технології, першоджерела, передовий досвід застосування цієї технології).

Які сучасні педагогічні технології ви знаєте?

Висновок:

Будь-яка педагогічна технологія спрямована на формування особистості.

Застосування інноваційних педагогічних технологій визначає конкурентноздатність вчителя.

Мета впровадження педагогічної технології в освітній процес: підвищення мотивації учнів, а як наслідок-підвищення якості освіти.

Щоб впровадити педагогічну технологію у свою практику, потрібно вивчити теоретичні основи технології, передовий досвід по даній технології, знати і вміти застосовувати на практиці її форми і методи.


ІІІ раунд

Педагогічні технології

Основоположні державні документи останніх років, що стосуються школи «Концепція загальної середньої освіти», Закон України «Про освіту», концепція «Нова українська школа» , книги, статті, дослідження про сучасну школу ключовими в ідеології нової школи називають ідею розвитку, виділяючи три важливих чинника:

- Школа є найважливішим чинником розвитку особистості;

- Школа повинна перетворитися на дієвий перспективний фактор розвитку суспільства;

- Систему освіти і школу необхідно постійно розвивати.

Розвиток школи може здійснюватися за допомогою інновацій. Під інноваційною діяльністю розуміється діяльність з розробки, пошуку, освоєнню, використанню та здійсненню нововведень. З усього різноманіття інноваційних напрямків у розвитку сучасної дидактики ми будемо говорити про педагогічні технології.


Наш навчальний заклад шукає різні шляхи реалізації своїх функцій одним, з яких є інноваційна діяльність. Компетентнісний підхід в освітньому процесі націлює нас на пошук та апробацію нових технологічних утворень.

Зараз я пропоную Вам відвідати вернісаж «Цінних ідей і пропозицій» і познайомитися із спектром нових форм і методів діяльності вчителів нашої гімназії.

Епіграфом нашої екскурсії будуть слова В. О. Сухомлинського «Без знання дитини, її розумового розвитку, мислення, інтересів, захоплень, здібностей, задатків, нахилів немає виховання».

У дітей молодшого шкільного віку існує своєрідна система потреб. Вона включає в себе і ті потреби, які притаманні всім людям (духовні, комунікативні), і ті, що властиві дитинству (бути захищеним, успішним, отримувати різноманітні враження, грати). Робота з молодшими школярами будується з опорою на такі види діяльності: пізнавальну, ігрову, спортивну, творчу, комунікативну, дозвільної. Вона являє систему логічно пов’язаних дій, підпорядкованих цілям розвитку творчої особистості, толерантності, залучення дітей до життєво необхідних знань; створенню необхідних умов для самореалізації та самоствердження.

Які ж інноваційні форми виховної роботи застосовуються вчителями початкової школи?

Виступ-презентація « Ігрові проекти, квести в роботі вчителя початкових класів».
Виступ - презентація «Е - контент». Що це і навіщо?
Кожна технологія з'являється тоді, коли в ній виникає потреба. В даний час в Україні йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий освітній простір. Традиційні способи інформації - усна і письмова мова поступаються комп'ютерним засобам навчання, використанню телекомунікаційних мереж глобального масштабу. Використання комп'ютера значно розширює можливості організації позакласної виховної роботи.

Забезпечення дозвілля і розваг, ігрова діяльність, доступ до скарбів світової культури і мистецтва роблять комп'ютер незамінним інструментом школяра.


(Виступ вчителя інформатики)

Практика загальноосвітньої школи в останні роки збагатилася новими методичними формами, які дозволяють активізувати навчальний процес, внести значні зміни у виховну роботу. У числі цих нових форм - тренінги.(«Вчимося жити разом»)
Інтерактивна вправа «Створення та презентація міні-проектів»

Чинники, які впливають на ефективність уроку

(Методи навчання, приміщення кабінету, навчальні програми, емоційний настрій, форми організації навчання, кадрове забезпечення, матеріально – технічне забезпечення)
Ефективний сучасний урок

Оформлені анотації по мірі „Захисту” вивішуть на стенді. В результаті утворюється імпровізована виставка, яку можна залишити для подальшого ознайомлення вчителів. На захист кожній групі дається 5 хвилин.


Підведення підсумків

Вправа «Шлях до вершини»

http://www.gameforgirl.ru/drawing/pictures/arina-gory-2957.gif
Педагогам пропонується визначити свій рівень володіння педагогічною технікою, педагогічними здібностями..... ( підніжжя «гори» – низький рівень, вершина –високий рівень)

 • Давня мудрість говорить: «Хто стоїть на місці, той відстає. А хто не хоче відставати, мусить рухатись вперед і не зупинятися, досягнувши вершини, а підійматися вище.» У цьому й полягає місія сучасного педагога-майстра.

 • Шановні педагоги, досягайте вершин і не зупиняйтесь на досягнутому. Бажаю успіхів!

Учитель 21 века. Какой он?

 


Вопрос недавно мне задали,

Я долго на него искал  ответ:

«Каким учителя  я  века нынешнего представляю?»

Попробую  нарисовать  его портрет.

 

Я долго думал над проектомИ этот образ собирал,

И, наконец, вот в сочинении этом

Для вас портрет учителя я описал.

 

Живет со мною  по соседствуПростой, обычный человек,

Он  - по призванию «учитель»,

Шагнувший смело в 21 век.

 

 Он педагог и воспитатель,

Родитель,  и психолог, и артист,

Наставник, мастер и спасатель,

Поэт, и разных фокусов магистр.

 

Он молод, весел, энергичен,Контакт находит с разной детворой.

 Порой ее  умело увлекая,

Ведет упорно к знаньям   за собой .

 

Учитель нынешнего векаКрасив душою, молод и здоров.

Он терпеливо с молодежью

Часы и дни сам проводить готов.

 

Он программист и математик,Юрист, философ, и  он - практик,

Историк, химик, астроном,

Географ, шахматист и чемпион.

 

Он может  100-метровку лихоПреодолеть со скоростью большой,

А может и  в футбольной лиге

Забить решающий, победный гол.

 

Он ставит опыты, экспериментыИ воплощает в жизнь все детские проекты.

Советчик добрый, верный друг детей,

Новатор он и  вдохновитель  всех идей.

 

Он терпелив, настойчив, аккуратен,В беседах и общении приятен.

Он выдумщик большой  и  юморист,

 По жизни фантазер и оптимист.

 

Тактичный, добрый, озорной,Он дружелюбный и для всех родной.

С ним можно мыслями своими поделиться

Совета мудрого и помощи добиться.

 

Он окрыленный детскими мечтамиГотов помочь и подбодрить,

А  если нужно даже маму с папой

На время  (правда) может  заменить.

 

Примером служит детям он во всем. В нем много добрых качеств мы найдем.

Он образец для подражания, эталон.

Учитель века нынешнего он.

 

В какие годы бы ни жил учитель мой,Он патриот и гражданин страны родной.

Несет он детям знаний свет,

Почетнее его профессии на свете нет.

 

Своей работой  сильно увлечен,И скажем прямо, он в нее влюблен,

Профессия его хоть и трудна,

Но для детей она  по-прежнему, важна.

 

Готов всегда пример  с него я братьСоветы выполнять, любить   и уважать.

Таким себе учителя я представляю,

А прав ли я? Увы, не знаю…..

 


Шановні колеги! Наш семінар завершено. Сподіваюся, що ви не тільки отримали позитивні емоції, але й поспілкувались, почули один одного та обговорили деякі питання стосовно педагогіки.

«Вчителю! Будь майстром, поетом, художником у справі, яку ти любиш. Немає такої професії, в якій людина не змогла б дістатися вершини майстерності»,- писав В. О. Сухомлинський. Тож творчих вам злетів, натхнення, здоров'я, безмежної любові й побільше, побільше усмішок!
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка