Методичні вказівки щодо оформлення курсових та магістерських робіт для студентів факультету інформатикиСторінка1/8
Дата конвертації26.10.2017
Розмір0.54 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8


Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
щодо оформлення курсових та магістерських робіт

для студентів факультету інформатики

Київ 2010
Зміст


1 Структура курсової або магістерської роботи 5

1.1 Обов’язкові складові частини курсової або магістерської роботи 5

1.2 Відгук наукового керівника 6

1.3 Вимоги до рецензії 6

2 Основні положення щодо оформлення 6

3. Оформлення і зміст ТЧ 7

3.1 Загальні вимоги 7

3.1.1 Заголовки 8

3.1.2 Нумерація 8

3.1.3 Правила написання тексту 10

3.2 Титульний аркуш 11

3.3 Індивідуальне завдання 11

3.4 Зміст 11

3.5 Анотація 12

3.6 Вступ 12

3.7 Основна частина 12

3.7.1 Правила нумерації рисунків, таблиць і формул 13

3.7.2 Оформлення посилань 13

3.7.3 Оформлення формул 13

3.7.4 Оформлення рисунків 14

3.7.5 Оформлення таблиць 16

3.8 Висновки 17

3.9 Список використаної літератури. Форми запису 18

3.10 Додатки 18

Додаток А 20

(обов’язковий) 20

Зразок титульного аркушу до курсової роботи 20

20


Додаток Б 21

(обов’язковий) 21

Зразок індивідуального завдання до магістерської роботи 21

Додаток В 22

(обов’язковий) 22

Зразок індивідуального завдання до курсової роботи 22

Додаток Г 23

(обов’язковий) 23

Зразок календарного плану виконання курсової роботи 23

Додаток Д 24

(обов’язковий) 24

Приклад оформлення змісту 24

Додаток Е 25

(обов’язковий) 25

Структура вступу 25

Додаток Ж 26

(обов’язковий) 26

Приклад написання вступу та постановки задачі: 26

Додаток К 28

(обов’язковий) 28

Приклад оформлення прийнятих скорочень 28

Додаток Л 29

(обов’язковий) 29

Приклад оформлення списку використаної літератури 29

Додаток М 36

(обов’язковий) 36

Структура доповіді на захисті роботи 36

Додаток Н 37

(обов’язковий) 37

Структура рецензії 37

Додаток П 38

(обов’язковий) 38

Зразок рецензії 38

Додаток Р 39

(обов’язковий) 39

Зразок відгуку 39

Додаток С 41

(інформаційний) 41

Зразок довідки про впровадження результатів 41
1 Структура курсової або магістерської роботи

За змістом курсова робота (КР) і магістерська робота (МР) повинна відпові­дати індивідуальному завданню на курсове (магістерське) проектування.

КР(МР) містить у собі ряд обов’язкових складо­вих частин, перелік яких та вимоги до яких конкретизуються керівником відповідно до теми КР(МР).

Кожну складову частину необхідно починати з нового аркуша.1.1 Обов’язкові складові частини курсової або магістерської роботи

Порядок подання обов’язкових складових частин КР(МР) і їх рекомендований обсяг:

I) Текстова частина (ТЧ):

1) титульний аркуш ТЧ;

2) індивідуальне завдання на КР(МР);

3) календарний план;

4) зміст;

5) анотація 1 ст. ;

6) вступ 1-3 ст.;

7) основна частина (її розділи): 30-50 ст.;

– аналіз існуючих методів (алгоритмів) вирішення поставленої задачі;

– обґрунтування вибору рішення;

– вибір принципу дії системи чи обґрунтування методик;

– розробка структурної і (або) функціональної схеми;

– розробка принципової схеми;

– експериментальні дослідження;

метрологічні характеристики;

– алгоритмічне та програмне забезпечення;

8) висновки;

9) література;

10) глосарій;

11) додатки;

II) носій інформації на якому розміщені текстова частина роботи, програми, матеріали та презентація доповіді.
Наведені заголовки основної частини є рекомендованими для КР(МР). Основна частина КР(МР) повинна мати аналітично-розрахунковий характер.

Дозволяється вводити нові частини за вказівками керівника.

Кожний розділ ТЧ може складатися з підрозділів, пунктів, підпунктів, параграфів.

Обсяг ТЧ повинен складати 30-50 сторінок машинописного тексту на аркушах фор­мату А4, причому об’єм основної частини повинен складати не мен­ше 70 % всієї роботи.1.2 Відгук наукового керівника

Студент має отримати і подати Державній комісії (на профільну кафедру) відгук наукового керівника про магістерську роботу.

У відгуку керівника встановлюється: актуальність обраної теми, повнота і докладність розв’язання завдань, достовірність і новизна отриманих результатів, адекватність використаних наукових методів досліджень.

Науковий керівник може висловити зауваження і вказати на недоліки роботи. Останнє речення відгуку має містити фразу про те, відповідає чи не відповідає робота вимогам, які висуваються до магістерських (курсових) робіт, і якої оцінки та балів рейтингу ця робота заслуговує.

Підпис наукового керівника має супроводжуватись розшифровкою його прізвища, ім’я, по-батькові, зазначенням місця роботи, посади, наукового ступеня, вченого звання.

1.3 Вимоги до рецензії

Студент має отримати внутрішню і/або зовнішню рецензію на свою магістерську роботу (Додатки Н, П). Внутрішніми рецензентами можуть бути професори і доценти будь-якої кафеМРи факультету інформатики НаУКМА. Зовнішніми рецензентами можуть бути фахівці, які працюють в організаціях, наукових установах і вищих навчальних закладах у тій галузі, якої стосується тема магістерської роботи та мають кваліфікацію кандидата або доктора наук.

У рецензіях обов’язково слід відобразити такі моменти: адекватність змісту роботи заявленій темі (назві) і меті; повнота і докладність розв’язання завдань; новизна й достовірність отриманих результатів; практична цінність роботи та можливість реалізації запропонованих автором рекомендацій.

Рецензент може висловити зауваження і вказати на недоліки магістерської роботи. В останньому реченні рецензент зазначає, якої оцінки, на його думку, заслуговує робота.

Підпис рецензента має супроводжуватись розшифровкою його прізвища, ім’я, по-батькові, зазначенням місця роботи, посади, наукового ступеня, вченого звання, а також має бути засвідчений печаткою.

Студент під час захисту своєї роботи на Державній комісії (засіданні кафеМРи) має дати відповіді на всі зауваження наукового керівника і рецензентів.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка