Методичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 03050201, 050201 економічна кібернетика заочної форми навчанняСторінка5/5
Дата конвертації23.10.2017
Розмір0.69 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5

Варіант 5.

  1. GIS (ГИС) – це:

 1. Базовий модуль у КІС

 2. Геоінформаційна система

 3. Глобальна інформаційна система

 4. Протокол передачі інформації

 5. Технологія системної інтеграції

 6. Програма для прокладки оптимальних маршрутів доставки товарів

2. Сучасні інтегровані системи корпоративного електронного документообігу: 1. EDIFACT и XML

 2. Folio Win

 3. Lotus Domino

 4. MS Project

 5. Navision Attain

 6. Гарант

3. ERP-система це: 1. Автоматизований складський комплекс

 2. Корпоративна ІС для планування ресурсів

 3. Перспективна система мобільного зв'язку

 4. Система кодування й захисту інформації

 5. Система підтримки функцій електронної торгівлі підприємства

 6. Система проектування логістичних ланцюгів

 7. Протокол передачі даних в електронному бізнесі

 8. Інше

4. Загальні функції ERP-системи ведення технічних специфікацій виробів, що визначають (виберіть зайве) 1. склад і потреби в матеріальних ресурсах

 2. формування планів продаж і виробництва

 3. планування матеріальних потреб та строків постачань

 4. управління запасами і закупівлями

 5. планування виробничих потужностей

 6. управління ефективності обслуговування клієнтів

 7. оперативне управління фінансами

 8. управління планування етапів та ресурсів (управління проектами)

5. Система з найбільшою функціональністю в області внутрішньо корпоративного управління: 1. «1 С – Предприятие»

 2. FOLIO Win

 3. NS-2000

 4. Project Expert

 5. SAP R/3

 6. «Галактика»

 7. БИГ-МАСТЕР

 8. ГАРАНТ

6. Інформаційна система – це 1. База даних для зберігання корпоративної інформації

 2. Інтегрована апаратно-програмна система автоматизованої обробки інформації

 3. Набір програмних інтерфейсів для доступу до БД

 4. Комп’ютерна програма обробки документів

7. MRP-система це: 1. Система об'ємно-календарного планування виробництва

 2. Система планування потреби в матеріалах

 3. Система планування потреби у виробничих потужностях

 4. Система планування потреби підприємства в ресурсах

 5. Система планування виробничих ресурсів

 6. Протокол передачі даних в електронному бізнесі

8. Є проекцією будови архітектури зв’язків між підрозділами підприємства 1. бізнес-модель

 2. інформаційна модель

 3. організаційна схема

 4. часова діаграма

 5. бізнес-логіка

9. Всі об'єкти предметної області, процеси, правила виконання операцій, існуюча стратегія розвитку та критерії оцінки ефективності функціонування системи – це 1. бізнес-модель

 2. інформаційна модель

 3. організаційна схема

 4. часова діаграма

 5. бізнес-логіка

10. CRM – це корпоративна ІС для автоматизації 1. планування матеріальних ресурсів підприємства

 2. планування матеріальних ресурсів підприємства (у т.ч. виражені в грошових одиницях)

 3. управління ланцюгами постачань та товарообігу на підприємстві

 4. планування ресурсів підприємства (обліку та управління)

 5. управління кадрами

 6. синхронізації, координації, аналізу та оптимізації випуску продукції

 7. оптимізації масового обслуговування клієнтів

 8. управління технологічним процесом

11. Корпоративна ІС для автоматизації управління ланцюгами постачань та контролю товарообігу на підприємстві 1. ERP

 2. CRM

 3. MRP

 4. MRP II

 5. SCM

 6. WMS

 7. HRM

 8. MES

12. MRP – це корпоративна ІС для автоматизації планування матеріальних ресурсів підприємства планування матеріальних ресурсів підприємства (у т.ч. виражені в грошових одиницях) 1. масового обслуговування клієнтів

 2. планування ресурсів підприємства (обліку та управління)

 3. управління потоками постачань та товарообігу на

 4. підприємстві

 5. управління складом

 6. управління технологічним процесом

13. Специфікує тривалість паралельних виробничих процесів у часі 1. бізнес-модель

 2. інформаційна модель

 3. організаційна схема

 4. часова діаграма

 5. бізнес-логіка

.

14. ERP – це корпоративна ІС для автоматизації 1. планування матеріальних ресурсів підприємства

 2. планування матеріальних ресурсів підприємства (у т.ч. виражені в грошових одиницях)

 3. управління ланцюгами постачань та товарообігу на підприємстві

15. Загальні етапи роботи MRP-модуля ІС (виберіть зайве) 1. основний виробничий план

 2. список номенклатури

 3. дані про стан запасів

 4. специфікації складу виробу

 5. оцінка витрат (в грошових одиницях)

16. MRP II – це КІС для автоматизації планування матеріальних ресурсів підприємства 1. планування матеріальних ресурсів підприємства (у т.ч. виражені в грошових одиницях)

 2. оптимізації масового обслуговування клієнтів

 3. планування ресурсів підприємства (обліку та управління)

 4. управління кадрами

 5. управління складом

17. MRP II – це 1. Material Requirement Planning

 2. Manufactury Resource Planning

 3. Material Research Planning

 4. Manufacturing Research Planning

18. WMS – це 1. Work Management System

 2. Windows Management System

 3. Warehouse Manufacturing System

 4. Warehouse Management System

19. Основні процеси, що забезпечують роботу КІС це: 1. уведення інформації, обробка вхідної інформації; видача інформації; зворотний зв'язок;

 2. уведення інформації і її виведення;

 3. обробка вхідної інформації й пересилання її вищим органам;

 4. зворотний зв'язок з обслуговуючим персоналом.

20. Основні властивості інформаційних систем це: 1. аналіз, побудова й керованість на основі загальних принципів побудови систем; динамічність і розвиток, системний підхід; робота в режимі людино-комп’ютерна система;

 2. швидкість обробки документів і динамічність їх введення в КІС;

 3. вироблення найбільш раціонального розв’язку й керованість на основі загальних принципів побудови систем;

 4. виживання й процвітання фірми на основі системного підходу.

21. Основні завдання, що вирішуються за допомогою КІС це: 1. відповідність цілям, що стоять перед організацією, контроль над людьми, розуміння ними й використання відповідно до основних соціальних і етичних принципів, виробництво достовірної, надійної, своєчасної й систематизованої інформації;

 2. заміна паперових носіїв даних на магнітні;

 3. зменшення витрат на виробництво інформації, продуктів і послуг;

 4. забезпечення вірогідності й доступності інформації.

22. MPR-системи: 1. Дали змогу оптимізувати час надходження кожного матеріалу і кожної деталі, зменшити обсяги складських запасів і тим самим зменшити витрати на їх збереження, полегшити складський і виробничий облік.

 2. Стали прообразом сучасних систем управління підприємством.

 3. Визнані промисловим стандартом, який визначає послідовність виконання автоматизованих процесів управління та обліку.

 4. A+B+C.

23.Системи підтримки та прийняття рішень забезпечують: 1. Розуміння ситуації, що виникла.

 2. Структуризацію проблеми.

 3. Підготовку стратегічних і тактичних планів.

 4. Прогнозування та аналіз збуту.

 5. Розподіл ресурсів і розрахунки бюджетів.

 6. C+D+E.

24. Методологія MPR означає: 1. Планування потреб у матеріалах.

 2. Упорядкованість робочих та управлінських процесів.

 3. Зменшення психологічного навантаження на персонал.

 4. Підвищення інформаційного сервісу.

25. Інформаційна технологія надає можливість: 1. Для управління процесом у режимі реального часу.

 2. Для зниження трудомісткості при формуванні регулярної звітності.

 3. Для ефективного використання матеріальних ресурсів.

 4. Для забезпечення інформаційної взаємодії людей.

26. Сукупність технічного, програмного та організаційного забезпечення, а також персоналу, призначена для надання певним людям певної інформації, називається: 1. інформаційною системою,

 2. інформаційними технологіями,

 3. функціональними компонентами,

 4. корпоративною мережею.

27. Архітектура інформаційних систем з виділеним сервером, оптимізованим для виконання файлових операцій введення -виведення називається: 1. клієнт-серверною,

 2. файл-серверною,

 3. ієрархічною,

 4. розподільною.

28. Система, призначена для обслуговування якого-небудь потоку замовлень, називається: 1. корпоративна система,

 2. система масового обслуговування,

 3. експертна система,

 4. економічна система.

29. Чи є системи підтримки прийняття рішень основним компонентом корпоративних інформаційних систем. 1. Так.

 2. Немає.

30. Інформаційні системи для забезпечення стратегічних конкурентоспроможних переваг – це 1. експертні системи й системи підтримки прийняття рішень.

 2. офісні пакети комплексних програмних систем, що забезпечують реалізацію основних, або базових, технологій керування інформаційними ресурсами.

 3. системи керування проектами  й системи інтелектуального проектування й удосконалювання систем керування

31. Яка основна мета серверів. 1. Виробляти запити на доступ до вилучених ресурсів і передавати їх по мережі на потрібний комп'ютер.

 2. Обслуговувати запити на доступ до ресурсів свого комп'ютера.

 3. Поділ локальних ресурсів кожного комп'ютера між усіма користувачами мережі.

 4. Розподіл часу роботи локальних комп'ютерів.

32. Які етапи входять у процес розробки програмних засобів. 1. Передпроектне обстеження організації.

 2. Моделювання предметної області.

 3. Визначення вимог до системи.

 4. Аналіз і проектування.

 5. Розробка.

 6. Тестування.

 7. Навчання персоналу.

 8. Впровадження.

 9. Експлуатація.

33. Що називається корпоративною інформаційною системою. 1. Корпоративною інформаційною системою будемо називати систему керування електронними документами.

 2. Корпоративною інформаційною системою будемо називати сукупність спеціалізованого програмного забезпечення, використовуваного для автоматизованої підтримки діяльності людей в організації (фірмі, підприємстві, установі і т.д.) і обчислювальну апаратну платформу, на якій власне інстальоване та налаштоване програмне забезпечення.

 3. Корпоративною інформаційною системою будемо називати сукупність спеціалізованого програмного забезпечення, використовуваного для автоматизованої підтримки діяльності людей в організації.

 4. Корпоративною інформаційною системою називають обчислювальну апаратну платформу, на якій власне інстальоване та налаштоване програмне забезпечення.

34. Чи є системи підтримки прийняття рішень основним компонентом корпоративних інформаційних систем. 1. Так.

 2. Немає.

35. Інформаційні системи для забезпечення прийняття управлінських рішень – це … 1. експертні системи й системи підтримки прийняття рішень.

 2. офісні пакети комплексних програмних систем, що забезпечують реалізацію основних, або базових, технологій керування інформаційними ресурсами.

 3. системи керування проектами  й системи інтелектуального проектування й удосконалювання систем керування

36. Який хронологічний порядок виникнення методологій управління комп'ютеризованою організацією? 1. ERP ® MRP ® MRP II ® CSRP;

 2. CSRP ® ERP ® MRP ® MRP II;

 3. MRP ® MRP II ® ERP ® CSRP;

 4. MRP ® MRP II ® CSRP ® ERP.

Варіант 6.

1. Головне призначення програмних комплексів SCM-класу: 1. Проектування логістичних систем

 2. Зниження запасів у каналах розподілу (збуту)

 3. Зниження запасів у сфері виробництва

 4. Зниження запасів на складі матеріалів

 5. Керування взаєминами із клієнтами

2. Міжнародний стандарт електронного документообігу для управління, комерції й транспортування: 1. EDIFACT/UN

 2. Exchange

 3. http

 4. Incoterms

 5. ISO 9002

 6. STEP/CALS

 7. TCP / IP

3. Якого класу система має більшу функціональність у управлінні великою компанією: 1. Класу CSRP

 2. Класу ERP

 3. Класу MPS

 4. Класу MRP

 5. Класу MRP- II з CRM функціями

 6. Класу СRM с SCM функціями

 7. EDI – система

4. Клас КІС для крупної компанії з активною формою ведення бізнесу: 1. CRP

 2. ERP

 3. MRP

 4. MRP-II

 5. EDIFACT

 6. OLAP

5. Клас систем для інтеграції ділових та технологічних процесів: 1. APS

 2. CSRP

 3. DSS

 4. ERP

 5. MRP

 6. OLE

 7. SCADA

6. Описує всі існуючі інформаційні потоки на підприємстві (у тому числі не формалізовані документально), правила обробки і алгоритми маршрутизації всіх елементів інформаційного поля 1. бізнес-модель

 2. інформаційна модель

 3. організаційна схема

 4. часова діаграма

 5. бізнес-логіка

7. Організаційна схема специфікує тривалість паралельних виробничих процесів у часі 1. є проекцією будови архітектури зв’язків між підрозділами підприємства

 2. описує всі об'єкти предметної області, процеси, правила виконання операцій, існуючу стратегію розвитку та критерії оцінки ефективності функціонування системи

 3. описує всі існуючі інформаційні потоки на підприємстві (у тому числі не формалізовані документально), правила обробки і алгоритми маршрутизації

8. Часова діаграма специфікує тривалість паралельних виробничих процесів у часі 1. є проекцією будови архітектури зв’язків між підрозділами підприємства

 2. описує всі об'єкти предметної області, процеси, правила виконання операцій, існуючу стратегію розвитку та критерії оцінки ефективності функціонування системи

 3. описує всі існуючі інформаційні потоки на підприємстві (утому числі не формалізовані документально), правила обробки і алгоритми маршрутизації

9. Корпоративна ІС для автоматизації управління складом 1. ERP

 2. CRM

 3. MRP

 4. MRP II

 5. SCM

 6. WMS

 7. MES

 8. HRM

10. У яких системах передбачено автоматизації планування матеріальних потреб підприємства, виражених натурально? 1. ERP

 2. CRM

 3. MRP

 4. MRP II

 5. SCM

 6. WMS

 7. HRM

 8. MES

11. Планування ресурсів підприємства (обліку та управління) 1. управління кадрами

 2. управління складом

 3. управління технологічним процесом

12. Інформаційна модель 1. специфікує тривалість паралельних виробничих процесів у часі

 2. є проекцією будови архітектури зв’язків між підрозділами підприємства

 3. описує всі об'єкти предметної області, процеси, правила виконання операцій, існуючу стратегію розвитку та критерії оцінки ефективності функціонування системи

 4. описує всі існуючі інформаційні потоки на підприємстві (у тому числі не формалізовані документально), правила обробки і алгоритми маршрутизації

13. CRM – це 1. Crisis Relationship Management

 2. Customer Relevant Management

 3. Customer Relationship Management

 4. Customer Realization Management

14. Корпоративна ІС для автоматизації управління кадрами 1. ERP

 2. CRM

 3. MRP

 4. MRP II

 5. SCM

 6. MES

 7. WMS

 8. HRM

15. MRP – це 1. Material Requirement Planning

 2. Manufactury Resource Planning

 3. Material Research Planning

 4. Manufacturing Research Planning

16. Загальні вимоги до CRM-системи (виберіть зайве) 1. можливість оперативного доступу інформації про виробничі запаси

 2. наявність єдиного сховища інформації про всі взаємовідносини з клієнтами

 3. можливість синхронізації управління каналами взаємодії підрозділів підприємства

 4. постійний аналіз зібраної інформації про клієнтів

17. Загальні функції SCM: 1. планування ланцюгів постачання

 2. управління кадрами

 3. аналіз зібраної інформації про клієнтів

 4. оптимізація масового обслуговування клієнтів

 5. виконання запланованих ланцюгів постачання

18. MES – це 1. Manufacturing Execution System

 2. Material Enterprise System

 3. Management Enterprise System

 4. Manufacturing Enterprise System

19. Головна мета КІС визначається: 1. типом системи;

 2. людьми, устаткуванням, матеріалами системи;

 3. спеціалізованими програмними засобами;

 4. телекомунікаціями.

20. Скільки етапів розвитку КІС Ви знаєте? Виберіть правильну відповідь: 1. 5;

 2. 3;

 3. 6;

 4. 4.

21. КІС складається з: 1. інформаційного, технічного, математичного, програмного, організаційного й правового забезпечення;

 2. інформаційного й апаратного забезпечення;

 3. технічного й математичного забезпечення;

 4. програмного й інформаційного забезпечення.

22. До складу автоматизованої інформаційної системи входять такі компоненти: 1. Інформаційне забезпечення.

 2. Програмне забезпечення.

 3. Технічне забезпечення.

 4. А+В+С.

 5. Методичне і технологічне забезпечення.

 6. Правове і лінгвістичне забезпечення.

 7. Е+F.

 8. Персонал+A+B+C+E+F.

24. Інформаційна система управління — це: 1. Сукупність об’єкта та суб’єкта управління.

 2. Сукупність інформаційних потоків, засобів обробки, передавання і зберігання даних і співробітників управлінського апарату, які виконують операції з переробки даних.

 3. Метод управління, що базується на зворотному зв’язку.

 4. Сукупність керуючих впливів на об’єкт управління.

25. Бізнес-процес — це: 1. Серія логічно пов’язаних дій, орієнтованих на економію ресурсів.

 2. Сукупність робіт, що передаються від одного працівника до іншого у фіксований термін.

 3. Підвищення складності нових процесів і послуг.

 4. Низька віддача вкладень у комп’ютерні системи та інформаційні технології.

26. Реінжиніринг бізнес-процесів — це: 1. Створення нових, ефективніших бізнес-процесів без урахування попереднього розвитку.

 2. Використання комп’ютерних технологій і технологій управління персоналом.

 3. Застосування інформаційних технологій і технологій управління виробництвом.

 4. A+B+C.

27. Корпоративна інформаційна система, призначена для автоматизації обліку та керування, називається:  1. ERP-система,

  2. ГІС,

  3. ЕІС,

  4. СЕД.

28. Система, в якій потік вимог обмежений, називається: 1. замкнутою,

 2. розімкнутою,

 3. стохастичною,

 4. багатоканальною.

29. Яка з перерахованих систем використовується на верхньому рівні керування підприємством? 1. інформаційна система керування,

 2. система підтримки прийняття рішень,

 3. система обробки даних,

 4. корпоративна інформаційна система.

30. Які компоненти є основними в корпоративній інформаційній системі. 1. Система баз знань.

 2. Система керування корпоративною базою даних.

 3. Система автоматизації ділових операцій і документообігу.

 4. Система керування електронними документами.

 5. Система пояснень отриманих результатів.

 6. Спеціальні програмні засоби.

 7. Системи підтримки прийняття рішень.

31. Яка архітектура апаратних засобів є кращою для створення корпоративних інформаційних систем. 1. Розміщення на одному комп'ютері.

 2. Розподілена архітектура з децентралізованим керуванням.

 3. Архітектура клієнт-сервер.

32. Яка архітектура апаратних засобів є кращою для створення корпоративних інформаційних систем. 1. Розміщення на одному комп'ютері.

 2. Розподілена архітектура з децентралізованим керуванням.

 3. Архітектура клієнт-сервер.

33. Що називається корпоративною інформаційною системою. 1. Корпоративною інформаційною системою будемо називати сукупність спеціалізованого програмного забезпечення, використовуваного для автоматизованої підтримки діяльності людей в організації і обчислювальну апаратну платформу, на якій власне інстальоване та налаштоване програмне забезпечення.

 2. Корпоративною інформаційною системою будемо називати сукупність спеціалізованого програмного забезпечення, використовуваного для автоматизованої підтримки діяльності людей в організації.

 3. Корпоративною інформаційною системою називають обчислювальну апаратну платформу, на якій власне інстальоване та налаштоване програмне забезпечення.

34. Що таке інформаційна система? 1. взаємозалежна сукупність засобів, методів і персоналу, що використовуються для зберігання, обробки та видачі інформації в інтересах досягнення поставленої мети;

 2. інформаційна технологія обробки та зберігання інформації;

 3. сукупність технічних і програмних засобів для зберігання та видачі інформації.

35. Що визначається в стандарті ISO 12207. 1. Структура програми.

 2. Структура ЖЦ.

 3. Архітектура програмних засобів.

 4. Процеси, дії й завдання, які повинні бути виконані під час створення ПЗ.

36. Що з перерахованого не відноситься до контурів системи Галактика: 1. логістика, виробничий контур, контур галузевих рішень, контур системного адміністрування.

 2. контур управління взаєминами із клієнтами, контур управління персоналом, фінансовий і бухгалтерський контури.

 3. контур маркетингових рішень, контур виробничо-господарських зв'язків, контур руху товарів.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка