Методичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 03050201, 050201 економічна кібернетика заочної форми навчанняСторінка2/5
Дата конвертації23.10.2017
Розмір0.69 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5

2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

  1. Порядок підготовки та захисту контрольної роботи


Навчальним планом з дисципліни «Корпоративні iнформацiйнi системи» передбачено виконання однієї контрольної роботи студентами заочного факультету. Контрольна робота виконується протягом семестру після установчих занять. Робота подається особисто або надсилається в деканат заочного факультету для реєстрації. Потім робота передається на кафедру економічної інформатики для перевірки викладачем. Робота, виконана з грубими помилками й відхиленнями від вимог методичних вказівок, повертається студентові для доопрацювання. Захист контрольної роботи здійснюється під час екзаменаційної сесії.

2.2 Загальні вимоги до пояснювальної записки


Пояснювальну записку до контрольної роботи виконують з використанням комп'ютера на аркушах білого паперу формату А4 з одного боку аркуша. Розмір полів аркуша: верхнє та нижнє – 2см, ліве – 2,5см, праве – 1см.

Сторінки записки нумерують арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації. Номер друкують у верхньому правому куті сторінки без крапки в кінці.

Текст записки вирівнюється «по ширине», абзацний відступ - 1,5см, міжрядковий інтервал - «полуторный».

Тип шрифту - Times New Roman; накреслення – «обычный»; розмір - 14; колір - чорний.

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням коректором з наступним нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту або графіки чорним кольором.

Власні назви в записці наводять мовою оригіналу. Скорочення слів і словосполучень, які використовуються у записці, повинні відповідати чинним стандартам із бібліотечної та видавничої справи.

Загальний обсяг роботи орієнтовно 15-20 сторінок. При оформленні пояснювальної записки слід обов’язково наводити завдання до першої і другої частини роботи. Студент зобов’язаний надати електронний варіант виконаної роботи у якості додатка до пояснювальної записки.

2.3 Структура контрольної роботи та загальні вимоги до її виконання


Структуру пояснювальної записки контрольної роботи наведено у таблиці 1.
Таблиця 1 – Структура пояснювальної записки

розділу

Найменування розділу (структурного елементу пояснювальної записки)

Об’єм, стор.
Титульний Лист

1
Бланк завдання

1
Реферат

1
Зміст

1
Вступ

1

1

Завдання 1. Тема завдання 1.

10-15

2

Завдання 2. Відповіді на тестові питанняПерелік посилань

1


Завдання №1 виконується на основі вивчення літературних джерел по запропонованій темі. Відповідно до теми описуються структурні й функціональні особливості корпоративної інформаційної системи. Варіанти тем наведені у додатку А.

При цьому варто відобразити:Варіант завдання V вибирається відповідно до останніх двох цифр номеру залікової книжки N за формулою .

Завдання №2 передбачає надання відповідей на тестові питання відповідно до свого варіанту. Варіанти тестових питань наведені у додатку Б. Варіант завдання V вибирається відповідно до останніх двох цифр номеру залікової книжки N за формулою .
3 орієнтовний перелік питань до екзамену


 1. Дані і інформація.

 2. Інформаційна система (ІС), банк даних (БнД).

 3. Вимоги до ІС.

 4. Корпоративні ІС (КІС). Вимоги.

 5. Архітектура КІС.

 6. Типи виробництва: дискретний, неперервний (процесний), проектний. Особливості автоматизації управління виробництвом кожного типу.

 7. Типи КІС: системи MRP (Materials Requirements Planning)

 8. Типи КІС: системи MRP II (Manufacturing Resources Planning)

 9. Типи КІС: CRP (Capacity Requirements Planning)

 10. Типи КІС: системи ERP (Enterprise Resources Planning)

 11. Типи КІС: системи CRM (Customer Relations Management). Категорії продуктів класу CRM: SFA (Sales Force Automation), МА (Marketing Automation), CSA, CSS (Customer Service Automation, Customer Service Support), Call/Contact Center Management, Field Service Management, PRM (Partner Relationship Management), Help Desk.

 12. Типи КІС: системи CSRP (Customer Synchronized Resources Planning)

 13. Стандарти на систему якості ISO 9000.

 14. Функціональний підхід до управління підприємством. Приклади.

 15. Процесний підхід до управління підприємством. Приклади.

 16. Матричний підхід до управління підприємством. Приклади.

 17. Системи електронного документообігу. Сфери використання. Приклади.

 18. Категорії документів, операції над документами. Маршрут документа. Відкриті та наперед задані маршрути.

 19. Управління документообігом. Функцій системи електронного документообігу.

 20. Електронний цифровий підпис. Механізм асиметричного шифрування.

 21. Управління ЕЦП у системі електронного документообігу.

 22. Ліцензування ЕЦП та вирішення питань стосовних ЕЦП.

 23. Життєвий цикл КІС. Підходи.

 24. Бізнес процес. Потік робіт.

 25. Методології структурного аналізу та проектування.

 26. SADT методологія структурного аналізу та проектування.

 27. Система нотацій IDEF (Integration Definition for Function Modeling).

 28. Система нотацій DFD (Data Flow Diagramming)

 29. Застосування IDEF та DFD нотацій для графічного подання бізнес процесів на підприємстві.

 30. Методики розробки та впровадження КІС. Приклади.

 31. Системи управління проектами.

 32. Графічне подання розкладів проектів. Gantt, Pert діаграми.

 33. Корпоративні комп’ютерні мережі як транспортний механізм для КІС.

 34. Сучасні системи управління базами даних як засоби збереження даних КІС.

 35. Сучасні обчислювальні системи як засоби функціонування КІС на апаратному рівні.

 36. Підходи TQM (Total Quality Management) та CPI (Continuous Process Improvement) до реорганізації підприємства.

 37. Діаграми TQM для подання бізнес процесу підприємства.Рекомендована навчально - методична література


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка