Методичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 03050201, 050201 економічна кібернетика заочної форми навчанняСторінка1/5
Дата конвертації23.10.2017
Розмір0.69 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИРобоча програма,
методичні вказівки та контрольні завдання
до вивчення дисципліни
” Корпоративнi iнформацiйнi системи ”


для студентів спеціальності
8. 03050201, 7.03050201 – економічна кібернетика


Дніпропетровськ НМетАУ 2012МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та контрольні завдання
до вивчення дисципліни " Корпоративнi iнформацiйнi системи "


для студентів спеціальності
8.03050201,7.03050201 - економічна кібернетика

Затверджено

на засіданні кафедри економічної інформатики

Протокол № 11 від 02.02.2012 р.

Дніпропетровськ НМетАУ 2012

УДК 004.42 (07)


Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни «Корпоративнi iнформацiйнi системи» для студентів спеціальності 8.03050201, 7.03050201- економічна кібернетика / Укл. Л.І. Лозовська. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 52 с.

Представлені мета й завдання вивчення дисципліни


"Корпоративнi iнформацiйнi системи", короткий зміст дисципліни, література, що рекомендується для вивчення, методичні вказівки до виконання контрольної роботи.

Призначена для студентів спеціальності 8.03050201, 7.050201 – економічна кібернетика заочної форми навчання.


Укладач Л.І. Лозовська, доцент

Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр.Гагаріна, 4


Вступ
Управління підприємством, або говорячи сучасною мовою, управління бізнесом, з часу, як з'явилися перші підприємства ( тобто, принаймні, за останні 25 – 50 тис. років) дуже змінилося. Але основа цього процесу залишилася незмінною. Керівник ухвалює рішення на підставі тієї інформації, яка йому доступна на момент ухвалення рішення, а підлеглі виконують його. Зрозуміло, що ефективність системи управління в цілому залежить від наступних аспектів:

  • наскільки швидко інформація про стан справ і події стає відомою керівнику;

  • наскільки ця інформація вірна й своєчасна (адекватна й актуальна);

  • наскільки швидко й вірогідно ухвалене рішення буде доведено до виконавців;

  • наскільки дієвим є контроль із боку керівника над виконанням їм же ухвалених рішень (батіг, пряник і все те, що перераховане в попередніх трьох пунктах).

Для забезпечення ефективності в різні часи застосовувалися найрізноманітніші технічні засоби від тамтамів і поштових голубів до суперкомп'ютерів, комп'ютерних мереж інтранет і інтернет, ERP систем і інших сучасних аналогів тамтамів.

Знання, які студенти повинні одержати в результаті відвідування цих лекцій, повинні дати відповіді на наступні питання:  • Для чого потрібні КІС?

  • Які КІС бувають?

  • Із чого вони складаються?

  • Як вони проектуються і створюються?

  • Які шляхи ведуть до досягнення максимальної ефективності їх впровадження?

Але головне - це розуміння того, що КІС  не самоціль і не панацея, а лише потужне й ефективне знаряддя в руках цілеспрямованих і компетентних фахівців.

  1. Робоча програма дисципліни

«Корпоративнi iнформацiйнi системи»Мета вивчення дисципліни

Дати студентам поглиблені знання в галузі побудови й використання корпоративних інформаційних систем на великих підприємствах, фірмах і корпораціях, ознайомити їх з передовими методами комп`ютеризації управлінських процесів.Завдання вивчення дисципліни
Ознайомити студентів з основами побудови корпоративних інформаційних систем. Вивчити основні технології розробки корпоративних інформаційних систем, їхні типи й особливості використання. Ознайомитися із програмним забезпеченням і тенденціями його розвитку на сучасному етапі. Дати практичні навички вибору й проектування корпоративної інформаційної системи стосовно до умов конкретного об'єкта.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

теоретичні основи побудови корпоративних інформаційних систем;

основи побудови архітектури сучасних корпоративних інформаційних систем, технології створення складних систем за допомогою засобів реінжинірингу, реалізації промислової логістики в корпоративних інформаційних системах;

методи автоматизованого розв`язання економічних задач в умовах функціонування корпоративних інформаційних систем;

сучасні корпоративні інформаційні системи у визначеній предметній сфері.

вміти:

аналізувати інформаційні потоки установи;

використовувати в управлінні новітні інформаційні системи та технології;

аналізувати дані корпоративних систем для виконання функцій особи, що приймає рішення.


Розподіл годин за навчальним планом
с е м е с т р и
ХІ
Усього годин за навчальним планом

108
у тому числі аудиторні заняття:

20
з них:

- лекції;


8

- практичні заняття.

4
- лабораторні заняття.

8
Самостійна робота

88
Види контролю:- виконання контрольної роботи.Підсумковий контроль (іспит, залік)

іспит


ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМА 1. Стан і перспективи розвитку корпоративних інформаційних систем в управлінні бізнесом.

Становлення і етапи розвитку корпоративних інформаційних систем. Сутність корпоративних інформаційних систем, побудованих на основі концепції планування матеріальних ресурсів (MRP) і планування виробничих ресурсів (MRPІІ). Корпоративні інформаційні системи, побудовані відповідно до концепції планування ресурсів підприємства (ERP) і концепції, орієнтованої на кінцевого споживача (CSRP).ТЕМА 2. Архітектура корпоративних інформаційних систем.

Поняття бізнес-архітектури та інформаційної архітектури в корпоративних інформаційних системах. Сутність файл-серверних і клієнт-серверних технологій доступу до даних. Моделі архітектури клієнт-сервер і їх загальна характеристика. Особливості архітектури клієнт-сервер у процесі роботи в неоднорідному середовищі і роботі на багатьох платформах. Програмне забезпечення моделей КІС.ТЕМА 3. Базисна технологія корпоративних інформаційних систем.

Поняття базисної технології та її особливості. Технологія доступу, зберігання та адміністрування даних у КІС. Організація електронного документообігу та інтелектуального аналізу в КІС. Технологія створення складних систем за допомогою реінжинірингу.ТЕМА 4. Реалізація промислової логістики в корпоративних інформаційних системах.

Поняття логістики як основи організаційно-економічної стійкості підприємства. Компоненти логістики. Показники організаційно-економічної стійкості підприємства. Класифікація логістичних процесів і їх характеристика. Методи й моделі управління логістичними процесами.ТЕМА 5. Контролінг у корпоративних інформаційних системах

Поняття контролінгу як інструменту управління підприємством. Контролінг напрямів діяльності КІС. Контролінг маркетингу. Контролінг забезпечення ресурсами. Контролінг у сфері логістики та інші види контролінгу.ТЕМА 6. Управління матеріальними потоками корпорації.

Загальна характеристика підсистеми управління матеріальними потоками (УМП). Структура і функції підсистеми УМП. Склад і характеристика основних завдань підсистеми. Методи прогнозування і планування потреби в матеріалах, розрахунок оптимального розміру партії матеріалів. Інформаційна база підсистеми УМП. Алгоритми і технологія автоматизованого розв`язання задач з планування потреби в матеріалах і закупки матеріалів, управління запасами, оцінки запасів, контролю рахунків і управління складами.ТЕМА 7. Організація обліку і звітності в корпоративних інформаційних системах.

Модулі обліку і звітності у КІС і їх загальна характеристика. Фінансова бухгалтерія і її організаційна структура. Характеристика основних завдань з обліку фінансів, алгоритми і технологія їх автоматизованого розв`язання. Алгоритми і технологія автоматизованого розв`язання задач з обліку витрат на виробництво. Фінансовий менеджмент. Загальна характеристика завдань з управління фінансовими операціями, ринковим ризиком і обліку фінансових коштів. Загальна характеристика підсистеми управлінського обліку і її складових елементів. Автоматизоване розв`язання основних задач з управлінського обліку.ТЕМА 8. Управління персоналом в корпоративних інформаційних системах.

Характеристика підсистеми управління персоналом і її складових елементів. Інформаційне забезпечення підсистеми управління персоналом. Алгоритми і технологія автоматизованого розв`язання основних задач з планування потреби в персоналі й витрат на його утримання, обліку наявності та руху персоналу, використання робочого часу, розрахунку заробітної плати, управління винагородами, пільгами для працівників та витратами на відрядження.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка