Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «транспортне право»Скачати 432.76 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації23.10.2017
Розмір432.76 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3

Теми рефератів

 1. Світова історія розвитку водного транспорту.

 2. Особливості договору морського страхування.

 3. Правовий аналіз міжнародно-правових актів у галузі трубопровідного транспорту.

 4. Історія створення та еволюції трубопровідного транспорту у світі та Україні.


Література:

 1. Міжнародна конвенція про уніфікацію деяких правил про коносамент від 25.08.1924 року.

 2. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву. — Нью-Йорк: Изд-во ООН, 1982. — 204 с.

 3. Конвенція ООН про морське перевезення вантажів 1978 року.

 4. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 року //ВВРУ, 2003, №№ 40-44 (03.10.2003), ст.ст. 356

 5. Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 року //ВВРУ, 2003, №№ 18-22, ст.ст.144

 6. Кодекс торговельного мореплавства України : Закон України від 23.05.1995 року // ВВРУ, 1995, N N 47-52 , ст. ст. 349 або Голос України, 1995, 07, 12.07.95 N 127 та Голос України, 1995, 07, 13.07.95 N 128

 7. Про трубопровідний транспорт : Закон України від 15 травня 1996 року № 192/92-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1996. – № 29. –Ст. 139.

 8. Про захист прав споживачів: Закон України 12 травня 1991 року в редакції Закону N 3161-IV від 01.12.2005 // ВВРУ, 2006, N 7, ст.84

 9. Про перевезення небезпечних вантажів. Закон України від І квітня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. -2000. - № 28. - Ст. 222.

 10. Про транзит вантажів. Закон України від 20 жовтня 1999 р. / Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 51. -Ст. 446

 11. Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України Суднової книги України від 26.09.1997 року №1069 // Офіційни вісник України. – 1997. - №40.

 12. Положення про порядок підготовки та подання інформації про вантаж для його безпечного морського перевезення. Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 14 грудня 1998 р. № 497 //Офіційний вісник України. —1999. -№ 2. - С. 258.

 13. Положення про капітана морського торговельного порту України. Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 18 жовтня 2000 р. № 573 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 45. - С. 323.

 14. Положення про Державний департамент морського і річкового транспорту. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від ЗО березня 2000 р. № 584 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 13. - С. 88.

 15. Волосов М.Е. Правовое регулирование морского торгового судоходства: Учебное пособие. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2002. – 122с

 16. Транспортні перевезення в Україні: Збірник систематизованого законодавства // Бухгалтерія. – Випуск 3. – березень 2005 р.

 17. Транспортне право [Текст] : навч. посіб. / М. В. Гаєвець [та ін.]. - Київ : Компринт, 2015. - 368 с. - Бібліогр. в кінці тем.

 18. Міжнародне транспортне право [Текст] : підручник / Б. В. Бабін. - Одеса : Фенікс, 2014. - 197 с. - (Бібліотека кафедри міжнародного права). - Бібліогр.: с. 190-197.

 19. Господарське право [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / В. С. Мілаш. - Харків : Право, 2015. - 328 с .

 20. Булгакова І.В. Транспортне право України [Текст] : підручник / Булгакова І. В., Клепікова О. В. - К.: Прецедент, 2011. - 344 с. - Бібліогр.: с. 341-344

 21. Цивільний процес України [Текст] : наук.-практ. посіб. / В. І. Тертишніков. - Харків : Юрайт, 2015. - 368 с.

 22. Цивільне право [Текст] : підручник : у 2 т. / за ред.: В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького ; Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2014. - ISBN 978-966-458-558-0. Т. 1 / В. І. Борисова [та ін.] . - 2014. - 656 с.

 23. Державна підтримка розвитку морегосподарського комплексу України (організаційні та правові аспекти) [Текст] : [монографія] / О. М. Кібік [та ін.] ; [за ред. О. М. Кібік, О. П. Подцерковного] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2014. - 440 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 410-440.3. СТРУКТУРА ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ1) Опитування студентів згідно запропонованим питанням

2) Реферативні виступи

3) Обговорення студентами проблем, висвітлених в реферативних виступах

4) Експрес-опитування або тестування.

5) Аналіз роботи та оголошення оцінок

6) Обговорення поточних економічних проблем в України стосовно

проблематики дисципліни

7) Відповіді на запитання студентів та визначення завдання по підготовці до

наступного семінару.
ДОПОМІЖНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА


 1. Конституція України від 28.06.1996 р.// ВВР. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Господарський процесуальний кодекс України // ВВР. – 1991. – № 6. – Ст. 56.

 3. Повітряний кодекс України від 04.05.1993 р.// ВВР. – 1993. – № 25. – Ст. 274.

 4. Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 р. //ВВР. – 1995. - №47. – Ст. 349.

 5. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. // ВВР. – 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552

 6. Цивільний кодекс України // ВВР. – 2003. – № 40, 41. – Ст. 356.

 7. Господарський кодекс України // ВВР. – 2003. - № 18-22. – Ст. 144.

 8. Закон України від 10.12.1991 р. "Про дію міжнародних договорів на території України" // ВВР. – 1992. – №10. – Ст. 137.

 9. Закон України від 13.10.1992 р. "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" // ВВР. – 1992. - № 50. – Ст. 676.

 10. Закон України від 30.06.1993р. "Про дорожній рух" // ВВР. – 1993. –№ 31. – Ст. 338.

 11. Закон України від 15.07.1994 р. "Про приєднання України до Афінської конвенціїї про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року і Протоколу 1976 року до неї" // ВВР. – 1994. -№ 33. – Ст. 305.

 12. Закон України від 10.11.1994 р. "Про транспорт" // ВВР. – 1994. – №51. – Ст. 446.

 13. Закон України від 16.05.1995 р. "Про виключну морську (економічну) зону України" // ВВР. – 1995. - № 21. – Ст. 152.

 14. Закон України від 15.05.1996 р. "Про трубопровідний транспорт" // ВВР. – 1996. - № 29. – Ст. 139.

 15. Закон України від 04.07.1996 р. "Про залізничний транспорт" // ВВР. – 1996. - № 40. – Ст. 183.

 16. Закон України від 20.10.1998 р. "Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період" // ВВР. – 1998. – № 52. – Ст. 318.

 17. Закон України від 20.10.1999 р. "Про транзит вантажів" //ВВР. – 1999. - № 51. – Ст. 446.

 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.1998 р. № 173 "Про Перелік робіт (послуг), що належать до основної діяльності залізничного транспорту та Порядок розподілу доходних надходжень від основної діяльності залізничного транспорту" // ОВУ. – 1998. - № 7. – С. 54.

 19. Закон України від 01.06.2000 р. "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" //ВВР. – 2000. – № 36.– Ст. 299.

 20. Закон України від 05.04.2001 р. "Про автомобільний транспорт" (в редакції від 23.02.2006 р.) // ОВУ. – 2006. - № 13. – Ст. 858.

 21. Закон України від 10.01.2002 р. «Про відповідальність за повітряні перевезення пасажирів через державний кордон України без належних документів для в’їзду в Україну» // ОВУ. – 2002. - №5.- Ст.160.

 22. Закон України від 20.02.2003 р. "Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації" // ВВР. – 2003. - №17. – Ст. 140.

 23. Закон України від 05.06.2003 р. "Про приєднання України до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення" // ВВР. – 2003. – № 39. – Ст.342.

 24. Закон України від 05.02.2004 р. "Про державну спеціальну службу транспорту" // ВВР. – 2004. - № 19. – Ст. 269.

 25. Закон України від 29.06.2004 р. „Про міський електричний транспорт” // ВВР. – 2004. - № 51. – Ст. 548.

 26. Закон України від 01.07.2004 р. "Про транспортно-експедиторську діяльність" // ВВР. – 2004. - № 52.- Ст. 562.

 27. Закон України від 01.07.2004 р. „Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” // ВВР. – 2005. - № 1. – Ст. 1.

 28. Закон України від 06.04.2000 р. "Про перевезення небезпечних вантажів" // ВВР. – 2000.- № 28. – Ст. 222.

 29. Закон України від 05.04.2007 р. «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» // ВВР. – 2007. – № 29. – Ст. 389.

 30. Указ Президента України від 04.10.1994 р. "Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів ІНКОТЕРМС" // УК. – 1994. – 6 жовтня.

 31. Статут внутрішнього водного транспорту СРСР, затверджений Постановою Ради Міністрів СРСР від 15.10. 1955 р. //www. rada.gov.ua

 32. Статут автомобільного транспорту УРСР, затверджений Постановою Ради Міністрів УРСР від 27.06.1969 р. № 401 // ЗП УРСР. – 1969. – № 7. – Ст. 88.

 33. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.1994р. №567 "Про заходи щодо створення безпечних умов для міжміських і міжнародних перевезень автомобільним транспортом" // ЗПУУ. – 1994. - № 11. – С. 287.

 34. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.11.1995р. № 903 "Про Правила поведінки громадян на залізничному транспорті" // www. rada. gov.ua.

 35. Статут залізниць України, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1998 р. № 457// ОВУ. – 1998. - № 14. – Ст. 548.


Internet-джерела


 1. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/.

 2. Верховна Рада України http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада України//www.rada.kiev.ua .

 3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/.

 4. Міністерство інфраструктури України http://www.mtu.gov.ua/

 5. Постійне представництво України при ООН http://www.uamission.org/.

http://www.nau.ua – Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка