Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «транспортне право»Скачати 432.76 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації23.10.2017
Розмір432.76 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3
Тема: «Правове регулювання перевезень залізничним транспортом в Україні»
План

 1. Поняття, структура і види залізничного транспорту.

 2. Правові основи державного управління залізничним транспортом України.

 3. Правові основи діяльності суб’єктів залізничного транспорту.

 4. Поняття перевезення залізницею. Види перевезень.

 5. Перевізні документи на залізничному транспорті.


Питання для самоконтролю

 1. Дайте загальну характеристику Статуту залізниць України?

 2. Визначте правовий статус Державної адміністрації залізничного транспорту України?

 3. Що таке залізниця?

 4. Скільки в Україні залізниць, перелічите їх?

 5. Назвіть складові залізничного транспорту?

 6. Що таке перевезення залізницею?

 7. Які види перевезень залізницею Ви знаєте?

 8. Які перевізні документи оформлюють договір залізничного перевезення вантажів?


Завдання для самостійної роботи

 1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів: залізничний транспорт, залізниця, дирекція залізничних перевезень, залізнична станція, залізничний вокзал, залізнична накладна, дорожня відомість.

 2. Систематизуйте органи господарського керівництва у сфері залізничного транспорту.

3.Скласти схему залізничного перевезення.

4.Вирішіть задачу: ПрАТ «Пегас» в процесі оформлення вантажу до перевезення визначила, що бажає визначити вартість вантажу та таким чином здійснити перевезення з оголошеною вартістю. Начальник станції погодився, однак, засумнівався, що вантаж має коштує таку ціну та запропонував здійснити оцінку.

а. Чи законні дії начальника станції?

б. Чи всі вантажі допускаються до перевезення з оголошеною вартістю?

в. Що таке перевезення з оголошеною вартістю?
Теми рефератів


 1. Історія розвитку вітчизняних залізниць від царської Росії до сьогодення.

 2. Перспективи розвитку залізничного транспорту в Україні.

 3. Значення залізничного транспорту у системі економічних відносин.Література:

1. Апаров А.М., Онищенко О.М. Господарське право України. Підручники та навчальні посібники. Том 1: Загальна частина – К: Видавництво Істина, 2016. – 452 с.

2. Транспортне право [Текст] : навч. посіб. / М. В. Гаєвець [та ін.]. - Київ : Компринт, 2015. - 368 с. - Бібліогр. в кінці тем.

3. Міжнародне транспортне право [Текст] : підручник / Б. В. Бабін. - Одеса : Фенікс, 2014. - 197 с. - (Бібліотека кафедри міжнародного права). - Бібліогр.: с. 190-197.

4. Господарське право [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / В. С. Мілаш. - Харків : Право, 2015. - 328 с .

5. Брильов О.А. Арешт суден по забезпеченню морських вимог за законодавством України. – Миколаїв: АТОЛ, 2002. – 242 с.

6. Булгакова І.В. Транспортне право України [Текст] : підручник / Булгакова І. В., Клепікова О. В. - К.: Прецедент, 2011. - 344 с. - Бібліогр.: с. 341-344

7. Цивільний процес України [Текст] : наук.-практ. посіб. / В. І. Тертишніков. - Харків : Юрайт, 2015. - 368 с.

8. Беляневич О.А. Господарський договір та способи його укладання. Навч. Посібник. – К.: "Наукова думка", 2002. – 280 с.

9. Господарське право: Практикум/ В.С. Щербина, Г.В. Пронська, О.М. Вінник та інші; За заг. ред. В.С. Щербини. – 6-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2013. - 640 с.

10. Цивільне право [Текст] : підручник : у 2 т. / за ред.: В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького ; Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2014. - ISBN 978-966-458-558-0. Т. 1 / В. І. Борисова [та ін.] . - 2014. - 656 с.

11.Про залізничний транспорт: Закон України від 04.07.1996 року №273/96-ВР // Відомості Верховної Ради України, 1996, N 40 (01.10.96), ст. 183 або Голос України, 1996, 09, 13.09.96 N 169

12.Про транзит вантажів. Закон України від 20 жовтня 1999 р. / Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 51. -Ст. 446

13.Про перевезення небезпечних вантажів. Закон України від І квітня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. -2000. - № 28. - Ст. 222.

14.Конвенція про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) від 09.05.80 р. (текст, що застосовується з 1 листопада 1996 року)

15.Угода про міжнародне залізничне вантажне сполучення від 1951.11.01// Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС). - М.: Транспорт, 1992

16.Міжнародні правила, що стосуються документа на змішане перевезення від 1973.01.01

17.Протокол про затвердження Положення про Раду щодо залізничного транспорту держав - учасниць Співдружності і Положення про дирекцію Ради щодо залізничного транспорту держав - учасниць Співдружності від 20.03.92 р.

18.Угода між залізничними адміністраціями держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки про особливості застосування окремих норм Угоди про міжнародне пасажирське сполучення (УМПС) від 1997.05.28

19.Європейська угода про міжнародні магістральні залізничні лінії від 1985.05.31

20.Статут залізниць України. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України (далі - КМУ) від 6 квітня 1998 р. N 457// Урядовий кур'єр, 1998, 06, 25.06.98 N 119-120 або Офіційний вісник України, 1998, N 14 (23.04.98), ст. 548

21.Положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту України. Затв. Постановою КМУ від 29 лютого 1996 р. N 262 // Зібрання постанов Уряду України, 1996, N 8, ст. 237

22.Правила безпеки та порядок ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом. Затв. наказом Міністерства транспорту України (далі - МТУ) від 16 жовтня 2000 р. N 567// Офіційний вісник України, 2000, N 49 (22.12.2000) (частина 1), ст. 2145

23.Правила технічної експлуатації залізниць України. Затв. наказом МТУ від 20 грудня 1996 р. N 411 // Офіційний вісник України, 1997, число 8 (книга друга), с. 212

24.Правила перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України. Затв. Наказом МТУ від 28.07.98 N 297//Офіційний вісник України вiд 22.10.1998 - 1998 р., № 40, стор. 157

25.Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом. Затв. Пост. КМУ від від 19 березня 1997 р. N 252//Офіційний вісник України - 1997 р., № 12, том 1, стор. 167 або Урядовий кур'єр вiд 03.04.1997

26.Правила перевезення пошти та експлуатації поштових вагонів на залізницях України. Затв. наказом Міністерства зв'язку і Міністерства транспорту України від 20 березня 1997 р. N 26/90// Офіційний вісник України, 1997, №15, с. 185

27.Правила оформлення перевізних документів. Затв. Наказом МТУ 21.11.2000 N 644//Офіційний вісник України вiд 15.12.2000 - 2000 р., № 48, стор. 152, стаття 2108

28.Про затвердження Правил користування вагонами і контейнерами. Затв. Наказом  МТУ від 25 лютого 1999 р. N 113//Офіційний вісник України, 1999, N 11 (02.04.99), ст. 457

29.Правила приймання вантажів до перевезення. Затв. Наказом МТУ від 21 листопада 2000 р. N 644//Офіційний вісник України, 2000, N 48 (15.12.2000), ст. 2108

30.Правила перевезення вантажів залізничними лініями вузької колії. Затв. Наказом МТУ від 21 листопада 2000 р. N 644//Офіційний вісник України, 2000, N 48 (15.12.2000), ст. 2108

31.Правила перевезення вантажів у спеціальних та спеціалізованих контейнерах відправників і одержувачів. Затв. Наказом МТУ від 21 листопада 2000 р. N 644//Офіційний вісник України, 2000, N 48 (15.12.2000), ст. 2108

32.Правила перевезення вантажів, які підлягають фітосанітарному контролю. Затв. Наказом МТУ від 21 листопада 2000 р. N 644//Офіційний вісник України, 2000, N 48 (15.12.2000), ст. 2108

33.Правила обслуговування залізничних під'їзних колій. Затв. Наказом МТУ від 21 листопада 2000 р. N 644//Офіційний вісник України, 2000, N 48 (15.12.2000), ст. 2108

34.Правила перевезення вантажів у прямому змішаному залізнично-водному сполученні. Затв. Наказом МТУ від 20 серпня 2001 р. N 542//Офіційний вісник України, 2001, N 37 (28.09.2001), ст. 1721

35.Правила планування перевезень вантажів. Затв. Наказом МТУ від 9 грудня 2002 р. N 873// Офіційний вісник України, 2003, N 3 (31.01.2003), ст. 88


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 5

Тема: « Правове регулювання діяльності автомобільного транспорту в Україні»
План

 1. Загальна характеристика автомобільного транспорту в Україні

 2. Класифікація автомобільних засобів за різними критеріями.

 3. Перевезення вантажів автомобільним транспортом у внутрішньому сполученні.

 4. Перевезення пасажирів та багажу автомобільним транспортом у внутрішньому та міжнародному сполученні.

 5. Система органів управління та контролю на автомобільному транспорті.


Питання для самоконтролю

 1. Що таке автомобільний транспорт та його види?

 2. Істотні умови договору перевезення вантажів автомобільним транспортом.

 3. Які органи державного управління автомобільним транспортом існують в Україні?

 4. Що таке автотранспортне підприємство?

 5. Які основні документи на перевезення вантажу автотранспортом є обовязковими?

 6. Які основні права та обов’язки вантажовідправника та вантажоприймача при перевезенні вантажів автомобільним транспортом?

 7. Які основні права та обов’язки пасажира на автомобільному транспорті?

 8. Якими основними нормативно-правовими актами регулюються перевезення автомобільним транспортом у міжнародному сполученні?Завдання для самостійної роботи

 1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів: автомобіль, легковий автомобіль, вантажівка, спеціальний автомобіль, пасажирський автотранспортний засіб, автотранспортне підприємство.

2. Відповідальність сторін по договорах перевезення вантажів, пасажирів та

багажу автомобільним транспортом.

3.Дайте характеристику основним нормативно-правовим актам,що

регулюють діяльність автомобільних підприємств.

4.Вирішіть задачу: Автоперевізник ТОВ «Експрес» здійснює автоперевезення у внутрішньому сполученні. Згідно з договором перевезення укладеному з Приватним підприємцем Сімоненко Т.А. автоперевізник повинен доставити вантаж з Сєвєродонецька до міста Київ. В процесі перевезення водія ТОВ «Експрес» зупинив інспектор ДАІ.

а. Які документи повинен мати водій ТОВ на вантаж, а також для управління транспортним засобом?б. Яку відповідальність несе перевізник у випадку надання послуг автоперевезень без ліцензії?
Теми рефератів

 1. Історія розвитку автомобільного транспорту та еволюція його ролі у транспортній системі світу.

 2. Підстави і межі відповідальності перевізника у разі порушення умов договору міжнародного вантажного перевезення автомобільним транспортом.

 3. Закон України «Про дорожній рух»: зміст, основні положення, шляхи вдосконалення.


Література:

 1. Апаров А.М., Онищенко О.М. Господарське право України. Підручники та навчальні посібники. Том 1: Загальна частина – К: Видавництво Істина, 2016. – 452 с.

 2. Транспортне право [Текст] : навч. посіб. / М. В. Гаєвець [та ін.]. - Київ : Компринт, 2015. - 368 с. - Бібліогр. в кінці тем.

 3. Міжнародне транспортне право [Текст] : підручник / Б. В. Бабін. - Одеса : Фенікс, 2014. - 197 с. - (Бібліотека кафедри міжнародного права). - Бібліогр.: с. 190-197.

 4. Господарське право [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / В. С. Мілаш. - Харків : Право, 2015. - 328 с .

 5. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 року //ВВРУ, 2003, №№ 40-44 (03.10.2003), ст.ст. 356

 6. Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 року //ВВРУ, 2003, №№ 18-22, ст.ст.144

 7. Про автомобільний транспорт : Закон України від 05.04.2001 року №2344-ІІІ // Голос України, 2001, 05, 15.05.2001 N 83 або Офіційний вісник України, 2001, N 17 (11.05.2001), ст. 719

 8. Про дорожній рух : Закон України від 30 червня 1993 року №3353-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 31. -Ст. 338.

 9. Про захист прав споживачів: Закон України 12 травня 1991 року в редакції Закону N 3161-IV від 01.12.2005 // ВВРУ, 2006, N 7, ст.84

 10. Про транзит вантажів. Закон України від 20 жовтня 1999 р. / Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 51. -Ст. 446

 11. Про страхування: Закон України від 07.08.1996 року №85/96-ВР //Відомості Верховної Ради України, 1996, N 18 (30.04.96), ст. 78 або Голос України, 1996, 04, 11.04.96 N 68

 12. Про перевезення небезпечних вантажів. Закон України від І квітня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. -2000. - № 28. - Ст. 222.

 13. Статут автомобільного транспорту УРСР // ЗП УРСР. — 1969. — № 7. - Ст. 89.

 14. Порядок і умови організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом. Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 21 січня 1998 р. № 21 // Офіційний вісник України. — 1998. — № 17. — С. 253.

 15. Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні. Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 р. № 363 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 8. - С. 283.

 16. Правила проведення державного технічного огляду автомобілів, автобусів, мототранспорту та причепів. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 141 // ЗП України. - 1993. - № 7. - Ст. 145.

 17. Правила експлуатації трамвая та тролейбуса. Затверджено наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 10 грудня 1996 р. № 103 // Офіційний вісник України. — 1997. — Число 10. — С. 65.

 18. Правила користування трамваєм і тролейбусом у містах України. Затверджено наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 18 листопада 1997 р. № 22 // Офіційний вісник України. — 1997. - Число 49. - С. 217.

 19. Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 176 // Офіційний вісник України. - 1997. - № 8. - Т. 2. - С. 142.

 20. Законодавство України про дорожній рух // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2000. — № 10. — 416 с.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 6

Тема: «Правове регулювання діяльності повітряного транспорту в Україні»
План

 1. Правові засади держаного управління повітряним транспортом України..

 2. Повітряний транспорт: поняття, структура система та види.

 3. Авіаційні правила суть та значення.

 4. Поняття авіаційного персоналу та екіпажу повітряного судна.

 5. Відповідальність авіаперевізника, та обмеження його відповідальності згідно чинного законодавства.

 6. Обов’язкове страхування на повітряному транспорті.

 7. Державна реєстрація та облік повітряного транспорту та аеродромів і аеропортів.


Питання для самоконтролю

 1. Яке місце авіатранспорт займає у транспортній системі України?

 2. Яке значення має авіатранспортна накладна у відносинах перевезення вантажу?

 3. Які державні органи регулюють здійснення авіаперевезень в Україні?

 4. Розкрийте договірні правовідносини у повітряному транспорті?

 5. Що таке чартерні авіаперевезення?

 6. Які основні права та обов’язки пасажирів на авіатранспорті?

 7. Які нормативно-правові акти регулюють порядок державної реєстрації аеродромів та аеропортів?


Завдання для самостійної роботи

1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів: повітряний простір, повітряне судно, авіакомпанія, аеродром, аеропорт, чартерний рейс.

2. Назвіть особливості в організації діяльності аеродромів та аеропортів

3. Розкрийте особливості забезпечення авіаційної безпеки.

4. Вирішіть задачу: Заявлений вантаж, належний ТОВ «ОМВ» не прибув в аеропорт призначення. Аеропорт здійснив повідомлення, що вантаж був утрачений в процесі перевезення.

а. Які процедури необхідно здійснити аеропорту для пошуку вантажу?б. Який строк для розшуку вантажу встановлено чинним законодавством?

Теми рефератів

 1. Повітряний простір України як складова її суверенітету.

 2. Юридичний статус повітряних суден та їх екіпажу при міжнародних польотах .

 3. Міжнародно- правове регулювання повітряних сполучень.Література:

 1. Конвенція про міжнародну цивільну авіацію (ІКАО) ( Підписана у м.Чикаго 1944 р.) Дата підписання: 07.12.44 р., дата приєднання України: 10.08.92 р., дата набуття чинності для України: 09.09.92 р

 2. Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок (Варшава 1929 год)

 3. Конвенция, дополнительная к Варшавской конвенции, для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, осуществляемых лицами, не являющимися перевозчиками по договору (Гвадалахара, 18.09.1961 г)

 4. Конвенция для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок (Монреаль 28.05.1999 г.)

 5. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 року //ВВРУ, 2003, №№ 40-44 (03.10.2003), ст.ст. 356

 6. Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 року //ВВРУ, 2003, №№ 18-22, ст.ст.144

 7. Повітряний кодекс України: Закон України від 04.05.1993 //ВВРУ.-1993.-№25.- Ст.274

 8. Про захист прав споживачів: Закон України 12 травня 1991 року редакції Закону N 3161-IV від 01.12.2005 // ВВРУ, 2006, N 7, ст.84

 9. Про перевезення небезпечних вантажів. Закон України від І квітня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. -2000. - № 28. - Ст. 222.

 10. Про транзит вантажів. Закон України від 20 жовтня 1999 р. / Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 51. -Ст. 446

 11. Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації: Закон України від 20.02.2003 року №545-ІV // ВВРУ. – 2003. - №17.

 12. Про затвердження Правил повітряних перевезень вантажів від 14.10.1923 року №793 // Офіційний вісник України. -2003 . - №46.

 13. Про затвердження Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу від 25.07.2003 року №568 // Офіційний вісник України. -2003 . - №36.

 14. Про затвердження правил виконання чартерних рейсів від 18.05.2001 року №297 // Офіційний вісник України. -2001 . - №22.

 15. Тимчасові правила контролю з метою забезпечення безпеки цивільної авіації. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р. № 592 // ЗП України. — 1995. -№11. -Ст. 263.

 16. Положення про національного повітряного перевізника. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 1996 р. № 1397 // Урядовий кур'єр. — 1997. — 11 січня.

 17. Правила реєстрації аеродромів цивільної авіації. Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 28 вересня 1994 р. № 506.

 18. Бордунов В. Д. Международное воздушное право. Учебное пособие. — М. : НОУ ВКШ «Авиабизнес»; изддво «Научная книга», 2006. – 464 с.

 19. Григоров О. Правовий статус «національного повітряного перевізника» законодавча та договірна практика України // Вісник «Міжнародні відносини». КНУ. Вип..21-24. – 2002.

 20. Апаров А.М., Онищенко О.М. Господарське право України. Підручники та навчальні посібники. Том 1: Загальна частина – К: Видавництво Істина, 2016. – 452 с.

 21. Транспортне право [Текст] : навч. посіб. / М. В. Гаєвець [та ін.]. - Київ : Компринт, 2015. - 368 с. - Бібліогр. в кінці тем.

 22. Міжнародне транспортне право [Текст] : підручник / Б. В. Бабін. - Одеса : Фенікс, 2014. - 197 с. - (Бібліотека кафедри міжнародного права). - Бібліогр.: с. 190-197.

 23. Господарське право [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / В. С. Мілаш. - Харків : Право, 2015. - 328 с .

 24. Булгакова І.В. Транспортне право України [Текст] : підручник / Булгакова І. В., Клепікова О. В. - К.: Прецедент, 2011. - 344 с. - Бібліогр.: с. 341-344

 25. Цивільний процес України [Текст] : наук.-практ. посіб. / В. І. Тертишніков. - Харків : Юрайт, 2015. - 368 с.

 26. Цивільне право [Текст] : підручник : у 2 т. / за ред.: В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького ; Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2014. - ISBN 978-966-458-558-0. Т. 1 / В. І. Борисова [та ін.] . - 2014. - 656 с.СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 7

Тема: « Правове регулювання діяльності водного та трубопровідного транспорту в Україні»
План

1. Поняття торгівельного мореплавства та річкового транспорту.

2. Джерела водного транспортного права.

3. Поняття,завдання та функції морського порту.

4. Особливості правового регулювання перевезення пасажирів та вантажів водним транспортом.

5. Загальна аварія: визначення, відшкодування.

6. Поняття трубопровідного транспорту. Система трубопровідного транспорту в Україні.

7. Правові основи діяльності трубопровідного транспорту в Україні.

8. Міжнародна діяльність України в сфері трубопровідного транспорту
Питання для самоконтролю


 1. Основні функції капітану морського порту?

 2. Визначте правовий статус капітану судна?

 3. Які основні перевізні документи застосовуються у морських перевезеннях вантажів?

 4. Строки позовної давності у торговельному мореплавстві?

 5. Яка різниця між тайм-чартером та бербоут-чартером?

 6. У яких випадках морський перевізник звільняється від відшкодування збитків власникові вантажу при морському перевезенні?

 7. Загальна характеристика законодавства у сфері трубопровідного транспорту.

 8. Особливості трубопровідного транспорту порівняно з іншими видами транспорту.

 9. Чому договір транспортування речовин та газів слід віднести до господарського договору.

 10. Класифікація схем транспортування продукції трубопроводами.Завдання для самостійної роботи

 1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів: морське судно, річкове судно, буксир, фрахт, рейсовий чартер, коносамент, внутрішній водний шлях , загальна аварія, трубопровідний транспорт, магістральний трубопровід, промисловий трубопровід.

 2. Дайте характеристику особливостям відповідальності на морському транспорті.

 3. Визначте особливі та загальні умови договору фрахтування судна.

 4. Визначте юридичну природу договору транспортування речовин та газів трубопроводами.

 5. Принципи на яких базується порядок доступу до трубопровідних мереж.

 6. Вирішіть задачу: Судно «Фортуна», зареєстроване в Індонезії, було зафрахтоване за договором бербоут-чартеру. Фрахтувальник вирішив тимчасово (на час дії договору) зареєструвати судно в Україні.

а.Що таке бербоут-чартер?

б.Чи можливо тимчасова реєстрація суден в Україні?

в.Який документ підтверджує реєстрацію судна в Україні?

7. Вирішіть задачу: 23.04.2016 року на пристані у зв’язку з несвоєчасним вивантаженням та вивезенням вантажу вантажоотримувачами скопилася велика кількість вантажу. Начальник пристані прийняв рішення про необхідність вжиття додаткових заходів щодо збереження вантажу та погодив використання складів інших власників, а начальник пароплавства збільшив плату за збереження вантажу вдвічі.

а. Чи законні дії начальника пристані та начальника пароплавства?

б. Якщо дії законні, то з якого моменту може вводиться в дії такі рішення.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка