Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств»Сторінка7/11
Дата конвертації23.10.2017
Розмір0.83 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Приклад джерел інформації для виконання домашнього завдання:


1. Global Leasing Report 2015 / White Clark Group [by E. White]. – 2015. - [Електронний ресурс]. – URL : http://www.whiteclarkegroup.com/downloads/ 353/wcg_global_ leasing_report_2015_public_final.pdf.

2. European Federation of Leasing Company Associations official website. – http://www.leaseurope.org/
РОЗДІЛ 6

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6Мета: сформувати теоретичні знання та навички дискусії з питань фінансового забезпечення процесу відтворення основних засобів підприємства.
Питання для обговорення:

6.1. Сутність процесу відтворення основних засобів підприємства

6.2. Формування та реалізація стратегії відтворення основних засобів

6.3. Джерела та особливості фінансування процесу відтворення основних засобів

6.4. Світовий досвід здійснення операцій з фінансового лізингу
Ключові слова: основні засоби, відтворення основних засобів, стратегії відтворення, джерела фінансування основних засобів, амортизаційний фонд, капітальні вкладення, фінансовий лізинг.
Загальний зміст практичного заняття № 6
Практичне заняття спрямоване на закріплення лекційного матеріалу, розвиток навичок студентів щодо виступу перед аудиторією та критичного мислення з питань фінансового забезпечення процесів відтворення основних засобів підприємства. Заняття складається із двох частин: теоретичної та дискусійно-прикладної. Теоретична частина відводиться на обговорення питань плану, друга частина присвячена презентаціям та доповідям студентів за тематикою домашнього завдання.
Хід роботи:
1. Контроль присутності (2 хв).

2. Опитування студентів за першими трьома питаннями плану заняття (на кожне питання плану відводиться в середньому 10 хв).

3. Обговорення порядку подальшої роботи щодо виступів із презентаціями, складу команд, регламенту, налаштування програмного забезпечення (15 хв).

4. Перерва (5 хв).

5. Заслуховування та обговорення доповідей із презентаціями – 3 команди (до 35 хв).

6. Формулювання домашнього завдання (10 хв), що полягає в наступному.

6.1. Обрати підприємство для подальшого фінансового аналізу в межах виконання аналітичного звіту з дисципліни «Фінанси підприємств», що захищається в кінці семестру. При виборі підприємств для аналізу господарської діяльності слід керуватися наступним: основною вимогою є доступність даних фінансової звітності; прiоритетні сфери діяльності підприємств: поліграфічні послуги, машинобудування, паливно-енергетичний комплекс; бажано обирати середні та великі підприємства за критерієм кількості персоналу та річним доходом.

6.2. Написати вступ до аналітичного звіту. Вступ має містити такі складові:

1) актуальність проведення аналізу фінансової діяльності підприємства;

2) предмет дослідження;

3) об’єкт дослідження;

- організація, на матеріалах якої проводиться дослідження. У цій частині наводиться назва обраного підприємства та його стисла характеристика.


Характеризуючи підприємство, потрібно відобразити такі відомості:

- вид діяльності та спеціалізація;

- місце розташування потужностей та головного офісу;

- основні види продукції, кількість співробітників, середній річний дохід;

- особливості функціонування ринку, учасником якого є обране підприємство (рівень та тип конкуренції, орієнтовна кількість найбільших конкурентів, вплив діяльності ТНК, рівень імпортозалежності галузі).

4) мета дослідження (виявлення проблем фінансової діяльності підприємства та надання рекомендацій щодо їх вирішення);

5) завдання дослідження (перерахувати критерії ефективності фінансової діяльності підприємства, які планує аналізувати студент).

Домашнє завдання виконується на окремому аркуші А4 та здається на наступному занятті для перевірки.Приклад джерел інформації для виконання домашнього завдання:


1. Офіційний сайт «Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України» - [Електронний ресурс]. – URL: http://smida.gov.ua/

2. Онлайн каталог підприємств України - [Електронний ресурс]. – URL: http://www.ua-region.info/

3. Перелік державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang= uk-UA&title=PerelikDerzhavnikhPidpriiemstvUstanovOrganizatsiiSchoNalezhat DoSferiUpravlinniaMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkraini.

4. Український маркетинговий портал [Електронний ресурс]. – URL: http://www.4p.com.ua/РОЗДІЛ 7

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 7Мета: отримати знання та сформувати навички практичного застосування теорії фінансового аналізу діяльності підприємства
Питання для обговорення:

7.1. Інформаційна база фінансового аналізу.

7.2. Сутність, види та методи фінансового аналізу.

7.3. Показники фінансового стану підприємства.

7.4. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.
Ключові слова: фінансовий аналіз, фінансовий стан, методи фінансового аналізу, показники фінансового стану, фінансова стійкість, фінансова незалежність, платоспроможність, рентабельність, ліквідність, оцінювання фінансового стану.


Загальний зміст практичного заняття № 7

Заняття складається з двох частин – теоретичної та практичної. Теоретична частина передбачає обговорення питань плану, закріплення термінології, визначення основних підходів до проведення фінансового аналізу, які представлено у спеціалізованій літературі, а також надання характеристики методам такого аналізу.

Практична частина заняття спрямована на досягнення поставленої раніше мети – сформувати навички практичного застосування теорії фінансового аналізу діяльності підприємства за допомогою ділової гри.

Хід роботи:


1. Контроль присутності (1-2 хв).

2. Опитування студентів за питаннями практичного заняття та оцінювання рівня засвоєння лекційного матеріалу (на кожне з 4-х питань у середньому відводиться по 5-6 хв).

3. Здача студентами домашнього завдання (5 хв).

3. Пояснення сутності подальшої роботи – див. сценарій гри (10 хв).

4. Перерва (5 хв).

5. Проведення ділової гри та оцінювання роботи студентів (45 хв).

6. Надання домашнього завдання: проаналізувати відмінність понять «фінансова стійкість» та «фінансова стабільність» (5 хв).Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка