Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств»Сторінка1/11
Дата конвертації23.10.2017
Розмір0.83 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

c:\users\thinkpad\appdata\local\temp\rar.910\1.pngМетодичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Міжнародна економіка». Уклад.: Кухарук А. Д. – К. : ІВЦ «Видавництво «Політехніка»», 2017. – 58 с.
Гриф надано Методичною радою

КПІ ім. Ігоря Сікорського(Протокол № 7 від 14 березня 2017 р.)

Навчальне видання
Методичні вказівки

до проведення практичних занять

з дисципліни «Фінанси підприємств»

для студентів спеціальності 051 «Економіка»,

спеціалізації «Міжнародна економіка»
Укладач: Кухарук Анна Дмитрівна, к.е.н.

Відповідальний

редактор: О. А. Гавриш, д.т.н., професор

Рецензенти:


Войтко Сергій Васильович,

д-р. екон. наук, професор


Манаєнко Ірина Миколаївна,

канд. екон. наук.


ЗМІСТВСТУП 4

РОЗДІЛ 1 6

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ 6

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1 6

Загальний зміст практичного заняття № 1 (варіант 2) 8РОЗДІЛ 2 11

ГРОШОВІ РОЗРАХУНКИ ПІДПРИЄМСТВА 11

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2 11

РОЗДІЛ 3 15

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ 15

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3 15

Рекомендації до виконання завдань кейсу: 19

Приклад джерела інформації для виконання домашнього завдання: 19

РОЗДІЛ 4 20

ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 20

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4 20

РОЗДІЛ 5 26

УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ 26

ПРАКТИЧННЕ ЗАНЯТТЯ 5 26

Хід роботи: 27

Приклад джерел інформації для виконання домашнього завдання: 30

РОЗДІЛ 6 30

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 30

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6 30

Приклад джерел інформації для виконання домашнього завдання: 33РОЗДІЛ 7 33

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 33

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 7 33

Загальний зміст практичного заняття № 7 34

Ділова гра «Фінансовий аналітик» 35

Рекомендації до виконання завдання: 38РОЗДІЛ 8 39

ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ТА БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ 39

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 8 39

Загальний зміст практичного заняття № 8 40РОЗДІЛ 9 45

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 45

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 9 45

Загальний зміст практичного заняття № 9 46

Рейтингова система оцінювання на заліку 50

Розподіл балів та критерії оцінювання знань 51Список використаних та рекомендованих джерел 52
ВСТУП


Методичні вказівки складено відповідно до програми навчальної дисципліни «Фінанси підприємств», яку розроблено згідно освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів спеціальності 051 «Економіка».

Навчальна дисципліна «фінанси підприємств» належить до дисциплін вільного вибору студентів циклу професійної та практичної підготовки. Її вивчення сприяє формуванню системного сприйняття майбутніми фахівцями спеціалізації «Міжнародна економіка» внутрішніх та зовнішніх стосовно підприємства економічних відносин, що виникають у процесі формування, розподілу та використання грошових фондів.

Метою викладання дисципліни є формування у студентів здатностей:

- комплексного розуміння сутності фінансового механізму діяльності підприємств різних форм власності;

- аналізувати конкретні економічних ситуації та вирішувати практичні завдання, що пов‘язані з фінансовою діяльністю підприємства та впливають на прийняття суб‘єктами фінансових відносин стратегічних та управлінських рішень;

- агрегувати інформацію, розраховувати узагальнюючі показники фінансового стану підприємства та виконувати їх економічну інтерпретацію.Передумовою вивчення дисципліни є опанування таких нормативних навчальних дисциплін: «Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Економіка підприємства», «Фінанси». Викладання дисципліни забезпечує фундамент для подальшого вивчення таких модулів, як «Основи підприємництва», «Фінансовий менеджмент», «Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень», а також слугує засобом формування у студентів системного осмислення фінансового аспекту функціонування підприємства, що сприятиме більш зваженому та обґрунтованому виконанню аналітичної частини дипломної роботи.

Викладання практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств» передбачає формування у слухачів знань, умінь та досвіду, а саме:Знання

 • змісту основних фінансових категорій та показників фінансового стану підприємства;

 • особливостей організації фінансів підприємств в Україні та на міжнародному рівні;

 • сутності процесів, що пов’язані з формуванням, розподілом та використанням грошових фондів підприємства;

 • методики проведення фінансового аналізу діяльності підприємства;

 • методики фінансового планування та контролю на підприємстві.

Уміння

 • здійснювати збір даних бухгалтерської та фінансової звітності;

 • зводити дані звітних документів відповідно до поставленої мети подальшого фінансового аналізу;

 • розраховувати значення та визначати конкретний економічний зміст показників фінансового стану підприємства;

 • розв’язувати конкретні практичні завдання щодо формування та розподілу прибутку підприємства;

 • вирішувати економічні ситуації, що виникають у процесі оподаткування підприємств, порушення справ про банкрутство.

Досвід

 • свідомого застосування набутих знань методології фінансового аналізу у процесі виконання індивідуальних завдань із інших фахових дисциплін;

 • критичного та системного сприйняття фінансового аспекту функціонування підприємства при виконанні аналітичної частини дипломної роботи;

 • визначення тенденцій розвитку економічних процесів та явищ поза межами навчального процесу.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка