Методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за спеціальністю «загальна практика сімейна медицина»Сторінка9/47
Дата конвертації14.07.2018
Розмір5.02 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   47

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ ВИХІДНОГО РІВНЯ


 1. Капитан Т.В. Пропедевтика детских болезней. – М.: МЕДпресс-информ, 2006. – С. 182-192.

 2. Берман Р.Е., Воган В.К. Руководство по педиатрии. – М.: Медицина, 1994. –Т.6. – С. 400-410.

 3. Юлиш Е.И. Пропедевтика педиатрии. – Донецк: Издатель Заславский А.Ю., 2010. – С. 31-72.


ЗМІСТ НАВЧАННЯ

1.ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

 1. Алгоритм оцінки стану новонародженого в пологовій залі.

 2. Десять кроків теплового ланцюжка.

 3. Основні принципи грудного вигодовування новонароджених. Підтримка лактації у матері і тривалого грудного вигодовування.

 4. Догляд за пуповиною, пуповинним залишком, пупковою ранкою.

 5. Вакцинація новонароджених.

 6. Рубіжні стани новонароджених.

 7. Основні принципи обстеження та лікування новонародженого з жовтяницею.

 8. Підготовка до надання реанімаційної допомоги новонародженому в пологовому залі і операційній.

 9. Фактори прогнозування ризику перинатальної патології.

 10. Визначення поняття затримки внутрішньоутробного розвитку.

 11. Медичний догляд за дітьми з малою та дуже малою масою тіла при народженні.

 12. Виходжування та вигодовування передчасно народженої дитини.

 13. Синдром дихальних розладів.

 14. Вроджена пневмонія.

 15. Адаптація серцево-судинної системи новонародженого.

 16. Патологія серцево-судинної системи новонародженого.

 17. Рання діагностика вроджених вад серця.2. ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ДО ТЕМИ (ДИВ. ДОДАТОК 5)

3. ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

 1. Шабалов Н.П. Неонатология. – Спб.: «Питер», 2004. – С. 13-189.

 2. Кохран В.Д. Анамнез та об’єктивний огляд новонародженого / Посібник з неонатології: Пер. з англ./ Джон Клоерті, ЕннСтарк (Ред.). –К.: Фонд допомоги дітямЧорнобиля, 2002. – C.31-36.

 3. Наказ МОЗ Українивід 04.04.2005 № 152 «Протокол медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною».

 4. Наказ МОЗ України від 27.04.2006 р. №255 «Жовтяниця новонароджених».

 5. Наказ МОЗ України від 29.08.2006 р. № 584 «Протокол медичного догляду за новонародженою дитиною з малою масою тіла при народженні».

 6. Наказ МОЗ України від 08.06.2007 р. № 312 «Первинна реанімація і після реанімаційна допомога новонародженим».

 7. Наказ МОЗ України від 29.12.2003 р. № 620 «Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні ».

 8. Лекції кафедри.

 9. Граф логічної структури до теми.

 10. Диференційно-діагностичний алгоритм.

Додаткові джерела

 1. Посібник з неонатології: Пер. з англ./ Джон Клоерті, ЕннСтарк (Ред.). – К.: Фонд допомоги дітям Чорнобиля, 2002.

 2. Практичний посібник з неонатології / За ред. С.Езутачана, Д.Добрянського: Пер. з англ. – Львів: 2002.


ОРІЄНТОВНА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ

Алгоритм (див. додаток 6)
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ

КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ

Задача № 1.

У новонародженої дитини на 2 добу життя з’явилось жовтяничне забарвлення шкіри обличчя, шиї, грудної клітини, живота та стегон. Визначте рівень загального білірубіна за шкалою Крамера? 1. 50 мкмоль/л.

 2. 100 мкмоль/л.

 3. 150 мкмоль/л.

 4. 200 мкмоль/л.

 5. 250 мкмоль/л.


Задача № 2.

У жінки 25 років народилася здорова дитина вагою 3100,0г, довжиною тіла 53 см, оцінка за шкалою Апгар 8-9 балів. Скільки повинен тривати контакт "шкіра-до-шкіри" матері та дитини в пологовій залі? 1. півгодини.

 2. 45 хвилин.

 3. 1 годину.

 4. 2години.

 5. 3 години.


Задача № 3.

Новонароджена дитина зі сроком гестації 35 тижнів, вагою 2400,0 г має задовільний смоктальний рефлекс. Визначте для цієї дитини тип вигодовування? 1. Грудне вигодовування.

 2. Грудне вигодовування та догодовування з чашечки.

 3. Годування з чашечки зціженим грудним молоком.

 4. Комбінація годування з чашечки та через зонд.

 5. Годування через зонд.


Задача № 4.

У доношеної новонародженої дитини при об’єктивному обстеженні відмічається центральний ціаноз, адекватне самостійне дихання з ЧД 30/хв., ЧСС 120 уд/хв. Ваші дії? 1. Непрямий масаж серця.

 2. Забезпечення вільного потоку кисню.

 3. Інтубація трахеї.

 4. Введення налоксону гідрохлориду.

 5. Штучна вентиляція легень реанімаційним мішком і маскою.


Задача № 5.

У доношеної новонародженої дитини з’явилось жовтяничне забарвлення шкіри обличчя та верхньої половини тулуба на 2 добу життя та зберігається на протязі 18 днів. При обстеженні: загальний стан задовільний, печінка на 2 см нижче края реберної дуги, селезінка в підребір’ї, рівень загального білірубіна за рахунок непрямої фракції становить 80 мкмоль/л, рівень ТТГ в межах вікової норми, HbsAg негативний. УЗД щитоподібної залози та внутрішніх органів без патологічних змін. Ваш діагноз? 1. Затяжна фізіологічна жовтяниця.

 2. Гемолітична хвороба новонародженого.

 3. Вроджений гіпотиреоз.

 4. Вроджений вірусний гепатит.

 5. Синдром Жільбера.


КОРОТКІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ

НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

Практичне заняття починається з визначення рівня підготовки до заняття – застосовуються тести для визначення початкового рівня за темою заняття .

Самостійна робота інтернів під керівництвом викладача включає: курацію хворих (визначення основних симптомів та синдромів на основі опитування та фізікального обстеження), визначення попереднього діагнозу; визначення плану додаткових методів обстеження та оцінювання результатів; проведення диференційного діагнозу та постановка заключного діагнозу; визначення тактики ведення хворого, призначення лікування, невідкладних заходів, визначення питань профілактики, реабілітації хворого; лікувально-трудової експертизи; вирішення ситуативних задач.

Після закінчення самостійної роботи інтернів проводиться її аналіз і корекція. Клінічний розбір тематичних хворих включає доповідь інтернів про скарги хворих, анамнез, дані лабораторних і інструментальних досліджень, диференціальний діагноз, остаточний діагноз (включаючи і супутні захворювання) і ускладнення. Інтерни обговорюють лікування, питання тактики, невідкладної терапії, профілактики, лікувально-трудової експертизи, реабілітації тематичних хворих. Проводиться обговорення ситуаційних задач.

В кінці заняття проводиться підсумковий тестовий контроль. Роботи інтернів оцінюються згідно інструкції з оцінювання навчальної діяльності лікарів - інтернів та курсантів факультету інтернатури та післядипломної освіти ДонНМУ ім. М.Горького. Обговорюються результати. Підводиться підсумок заняття.
АСФІКСІЯ НОВОНАРОДЖЕНОГО.

ПРОВЕДЕННЯ ПЕРВИННОЇ РЕАНІМАЦІЇ НОВОНАРОДЖЕНИХ.

ПОЛОГОВА ТРАВМА ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ. ДИСПАНСЕРНИЙ НАГЛЯД ЗА НОВОНАРОДЖЕНИМ З ПЕРИНАТАЛЬНИМИ УРАЖЕННЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ.

ФЕТАЛЬНИЙ АЛКОГОЛЬНИЙ СИНДРОМ. ВРОДЖЕНІ АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ
Актуальність теми

У структурі захворюваності новонароджених більше 30% займає внутрішньоматкова гіпоксія плода та асфіксія новонароджених, що обумовлює актуальність даної проблеми. Близько 10% новонароджених потребують проведення реанімаційних заходів у пологовій залі. Прогноз життя та здоров'я новонародженого з асфіксією в значній мірі залежать від рівня здійснюваної післяпологової допомоги. Тому фахівці повинні володіти необхідними знаннями і практичними навичками серцево-легеневої реанімації новонароджених, надання допомоги при її проведенні в умовах лікувальних закладів.

Водночас, перед перинатальною медициною на даному етапі її розвитку стає все більше проблем, пов΄язаних із зростанням перинатальної, спадкової патології, обумовленими, у першу чергу, погіршенням стану здоров΄я вагітних, збільшенням питомої ваги ускладнень вагітності, патологічних пологів. Значна роль у формуванні перинатальної патології належить вродженим аномаліям розвитку, які складають біля 33,5%.

Нині від трьох до де­в'яти дітей на 1000 народжуються з алкогольним синдромом плоду. Знання особливостей адаптації новонародженого з фетальним алкогольним синдромом дозволить запобігти ускладнень та дасть можливість не тільки зберегти життя, але і значною мірою запобігти розвитку глибоких патологічних змін у життєво важливих органах і системах.Загальна мета: вміти діагностувати та складати план комплексного лікування захворювань, пов`язаних з асфіксією новонародженого, пологовою травмою центральної нервової системи, фетальним алкогольним синдромом, вродженими аномаліями розвитку. Вміти проводити первинну реанімацію новонароджених.

Конкретні цілі

Вихідний рівень знань-умінь

Вміти
1. Вміти проводити первинну реанімацію новонароджених.

1. Збирати й оцінювати скарги, анамнез, проводити фізикальне обстеження з визначенням основних симптомів та синдромів на основі опитування та фізикального обстеження (кафедри педіатрії №1, №2)

2. 2. Вміти діагностувати та надавати допомогу при асфіксії новонароджених.


2. Визначати обсяг і послідовність лабораторних і інструментальних досліджень, інтерпретувати їхні результати

(кафедри педіатрії №1, №2)3. Визначати тактику лікування новонародженим з вродженими аномаліями розвитку.

3. Вибирати групи засобів етіологічної, патогенетичної і симптоматичної терапії: медикаментозне лікування, реанімаційні заходи (кафедри фармакології, педіатрії №1, №2)

4. Визначати тактику лікування новонародженим з пологовою травмою ЦНС.
5. Визначати тактику лікування новонародженим з алкогольною фетопатією.ЗАДАЧИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ

Для того щоб з'ясувати, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань і умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань. Правильність рішення завдання 1 перевірте за еталоном відповідей, приведеному нижче, інші вирішите самостійно.


Задача №1

Доношений новонароджений переніс внутрішньоутробну гіпоксію. У пологах проводилася медикаментозна стимуляція. Навколоплідні води з домішкою меконію. У пологовому залі проведена первинна реанімація. Надалі спостерігаються респіраторні розлади. Симптом «білої плями» більше 5 сек, пульсація периферичних судин знижена, сатурація кисню 75 %.Яка тактика ведення дитини?

 1. ШВЛ, коррекція гіповолемії.

 2. Коррекція гемодінаміки.

 3. Аппаратне ШВЛ, введення альбуміну 5%.

 4. Корекція метаболичних розладів.

 5. Інфузія свіжозамороженої плазми.


Задача № 2

Доношений хлопчик народився у терміні гестації 40-41 тижнів. Безводний період 10 годин. Перебіг вагітності ускладнений хронічною фетоплацентарною недостатністю, прееклампсією. Встановлена внутрішньоутробна гіпоксія. Навколоплідні води меконіального характеру.Який діагноз найбільш ймовірний у дитини?

А. Асфіксія в пологах.

В. Внутрішньоутробна інфекція.

С. Гіпоксичне ураження ЦНС.

D. Респіраторний дистрес.

Е. Синдром аспірації мезонію.


Задача № 3

Недоношеному новонародженому хлопчику призначений дигоксин у зв’язку з природженою вадою серця – в дозі 0,08 мг/кг. На 5 добу життя виникли млявість, судоми, апное, брадикардія, на ЕКГ – АV – блокада ІІ ступеня.Яка найбільш ймовірна патологія зумовлює таку картину?

 1. Інтоксикація серцевими глікозідами.

 2. Пологова травма.

 3. Асфіксія.

 4. Внутрішньошлуночковий крововилив .

 5. Хвороба гіалінових мембран.


Задача №4

У доношеної дитини оцінка за шкалою Апгар 5-7 балів. Протягом 6 годин погіршився загальний стан, з'явилися судоми, синдром дихальних розладів.Який патологічний стан необхідно виключити в першу чергу?

 1. Пологову травму ЦНС.

 2. Набряково-геморагічний синдром.

 3. Первинні ателектази.

 4. Вроджену пневмонію.

 5. Хворобу гіалінових мембран.


Задача №5

Доношена новонароджена дитина від матері, що веде асоціальний спосіб життя, має ознаки затримки внутрішньоутробного розвитку, низький ріст волосся на голові, мікроцефалія, мікрогнатія, ознаки незрілості. Загальний стан при народженні середньої важкості. Дихальні рухи аритмічні, частота серцевих скорочень – 110 за 1 хв., частота дихання – 60 за 1 хв. Шкірні покриви з ціанотичним відтінком, тремор голови, кінцівок, язика, гіперрефлексія, м'язова гіпотонія, в'яле смоктання. Тони серця ритмічні, ЧСС – 120 у 1 хвилинуЯке захворювання в першу чергу необхідно виключити?

 1. Алкогольну фетопатію.

 2. Вроджений сифіліс.

 3. Токсоплазмоз.

 4. Наркотичну депресію.

 5. Перинатальне ураження ЦНС.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   47


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка