Методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за спеціальністю «загальна практика сімейна медицина»Сторінка8/47
Дата конвертації14.07.2018
Розмір5.02 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   47
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ ВИХІДНОГО РІВНЯ


 1. Капитан Т.В. Пропедевтика детских болезней. – М.: МЕДпресс-информ, 2006. – С. 182-192.

 2. Берман Р.Е., Воган В.К. Руководство по педиатрии. – М.: Медицина, 1994. –Т.6. – С. 400-410.

 3. Юлиш Е.И. Пропедевтика педиатрии. – Донецк: Издатель Заславский А.Ю., 2010. – С. 31-72.


ЗМІСТ НАВЧАННЯ

1.ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

 1. Алгоритм оцінки стану новонародженого в пологовій залі.

 2. Десять кроків теплового ланцюжка.

 3. Основні принципи грудного вигодовування новонароджених.

 4. Догляд за пуповиною, пуповинним залишком, пупковою ранкою.

 5. Вакцинація новонароджених.

 6. Основні принципи обстеження та лікування новонародженого з жовтяницею.

 7. Медичний догляд за новонародженою дитиною з малою масою тіла при народженні.

 8. Підготовка до надання реанімаційної допомоги новонародженому в пологовому залі і операційній.

 9. Фактори прогнозування ризику перинатальної патології.

 10. Особливості діяльності «Лікарні доброзичливої до дитини».

 11. Основні завдання та структура перинатальних центрів.

 12. Організація роботи, санітарно-гігієнічний режим відділень новонароджених та перинатальних центрів.2. ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ДО ТЕМИ (ДИВ. ДОДАТОК 5)

3. ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

 1. Шабалов Н.П. Неонатология. – Спб.: «Питер», 2004. – С. 13-189.

 2. Кохран В.Д. Анамнез та об’єктивний огляд новонародженого / Посібник з неонатології: Пер. з англ./ Джон Клоерті, ЕннСтарк (Ред.). –К.: Фонд допомоги дітямЧорнобиля, 2002. – C.31-36.

 3. Наказ МОЗ Українивід 04.04.2005 № 152 «Протокол медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною».

 4. Наказ МОЗ України від 27.04.2006 р. №255 «Жовтяниця новонароджених».

 5. Наказ МОЗ України від 29.08.2006 р. № 584 «Протокол медичного догляду за новонародженою дитиною з малою масою тіла при народженні».

 6. Наказ МОЗ України від 08.06.2007 р. № 312 «Первинна реанімація і після реанімаційна допомога новонародженим».

 7. Наказ МОЗ України від 29.12.2003 р. № 620 «Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні ».

 8. Лекції кафедри.

 9. Граф логічної структури до теми.

 10. Диференційно-діагностичний алгоритм.

Додаткові джерела

 1. Посібник з неонатології: Пер. з англ./ Джон Клоерті, ЕннСтарк (Ред.). – К.: Фонд допомоги дітям Чорнобиля, 2002.

 2. Практичний посібник з неонатології / За ред. С.Езутачана, Д.Добрянського: Пер. з англ. – Львів: 2002.


ОРІЄНТОВНА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ

Алгоритм (див. додаток 6)
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ

КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ

Задача № 1.

У жінки 25 років народилася здорова дитина вагою 3100,0г, довжиною тіла 53 см, оцінка за шкалою Апгар 8-9 балів. Скільки повинен тривати контакт "шкіра-до-шкіри" матері та дитини в пологовій залі? 1. півгодини.

 2. 45 хвилин.

 3. 1 годину.

 4. 2години.

 5. 3 години.


Задача № 2.

У новонародженої дитини на 2 добу життя з’явилось жовтяничне забарвлення шкіри обличчя, шиї, грудної клітини, живота та стегон. Визначте рівень загального білірубіна за шкалою Крамера? 1. 50 мкмоль/л.

 2. 100 мкмоль/л.

 3. 150 мкмоль/л.

 4. 200 мкмоль/л.

 5. 250 мкмоль/л.


Задача № 3.

У доношеної новонародженої дитини з’явилось жовтяничне забарвлення шкіри обличчя та верхньої половини тулуба на 2 добу життя та зберігається на протязі 18 днів. При обстеженні: загальний стан задовільний, печінка на 2 см нижче края реберної дуги, селезінка в підребір’ї, рівень загального білірубіна за рахунок непрямої фракції становить 80 мкмоль/л, рівень ТТГ в межах вікової норми, HbsAg негативний. УЗД щитоподібної залози та внутрішніх органів без патологічних змін. Ваш діагноз? 1. Затяжна фізіологічна жовтяниця.

 2. Гемолітична хвороба новонародженого.

 3. Вроджений гіпотиреоз.

 4. Вроджений вірусний гепатит.

 5. Синдром Жільбера.


Задача № 4.

Новонароджена дитина зі сроком гестації 35 тижнів, вагою 2400,0 г має задовільний смоктальний рефлекс. Визначте для цієї дитини тип вигодовування? 1. Грудне вигодовування.

 2. Грудне вигодовування та догодовування з чашечки.

 3. Годування з чашечки зціженим грудним молоком.

 4. Комбінація годування з чашечки та через зонд.

 5. Годування через зонд.


Задача № 5.

У доношеної новонародженої дитини при об’єктивному обстеженні відмічається центральний ціаноз, адекватне самостійне дихання з ЧД 30/хв., ЧСС 120 уд/хв. Ваші дії? 1. Непрямий масаж серця.

 2. Забезпечення вільного потоку кисню.

 3. Інтубація трахеї.

 4. Введення налоксону гідрохлориду.

 5. Штучна вентиляція легень реанімаційним мішком і маскою.


КОРОТКІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ

НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

Практичне заняття починається з визначення рівня підготовки до заняття – застосовуються тести для визначення початкового рівня за темою заняття .

Самостійна робота інтернів під керівництвом викладача включає: курацію хворих (визначення основних симптомів та синдромів на основі опитування та фізікального обстеження), визначення попереднього діагнозу; визначення плану додаткових методів обстеження та оцінювання результатів; проведення диференційного діагнозу та постановка заключного діагнозу; визначення тактики ведення хворого, призначення лікування, невідкладних заходів, визначення питань профілактики, реабілітації хворого; лікувально-трудової експертизи; вирішення ситуативних задач.

Після закінчення самостійної роботи інтернів проводиться її аналіз і корекція. Клінічний розбір тематичних хворих включає доповідь інтернів про скарги хворих, анамнез, дані лабораторних і інструментальних досліджень, диференціальний діагноз, остаточний діагноз (включаючи і супутні захворювання) і ускладнення. Інтерни обговорюють лікування, питання тактики, невідкладної терапії, профілактики, лікувально-трудової експертизи, реабілітації тематичних хворих. Проводиться обговорення ситуаційних задач.

В кінці заняття проводиться підсумковий тестовий контроль. Роботи інтернів оцінюються згідно інструкції з оцінювання навчальної діяльності лікарів - інтернів та курсантів факультету інтернатури та післядипломної освіти ДонНМУ ім. М.Горького. Обговорюються результати. Підводиться підсумок заняття.

АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОНОШЕНОЇ ТА НЕДОНОШЕНОЇ ДИТИНИ. ФІЗІОЛОГІЧНИЙ ДОГЛЯД ЗА ЗДОРОВОЮ ДОНОШЕНОЮ НОВОНАРОДЖЕНОЮ ДИТИНОЮ. ВИГОДОВУВАННЯ ЗДОРОВИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ. ПІДТРИМКА ЛАКТАЦІЇ У МАТЕРІ І ТРИВАЛОГО ГРУДНОГО ВИГОДОВУВАННЯ. ВИХОДЖУВАННЯ ТА ВИГОДОВУВАННЯ ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ. СИНДРОМ ДИХАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ. ВРОДЖЕНА ПНЕВМОНІЯ. ПАТОЛОГІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ НОВОНАРОДЖЕНОГО. РАННЯ ДІАГНОСТИКА ВРОДЖЕНИХ ВАД СЕРЦЯ
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Стратегія розвитку неонатологічної служби базується на головних принципах: забезпечення нормального перебігу вагітності та пологів, фізіологічного догляду за новонародженою дитиною, організації раннього грудного вигодовування та безперервного контакта матері та дитини. З урахуванням різноманітних факторів, які впливають на стан здоров'я новонароджених, розроблена нормативна база щодо забезпечення дітей перших 27 діб життя амбулаторною та стаціонарною неонатологічною допомогою, знання та володіння якою є дуже важливим для лікарів-інтернів загальної практики та сімейної медицини.Загальна мета: знати анатомо-фізіологічні особливості доношеної та недоношеної дитини.

Конкретні цілі
Цілі вихідного рівня

Уміти
1. Орієнтуватися в структурних підрозділах перинатальних центрів.
1. Збирати й оцінювати скарги, анамнез, проводити об’єктивне обстеження новонароджених та розпізнавати основні симптоми захворювань - кафедра госпітальної педіатрії.

2. Оглядати новонароджену дитину з метою визначення тактики медичного догляду .

2. Провести антропометричні виміри у новонароджених, перевірити рефлекси періоду новонародженності та оцінити їх – кафедра госпітальної педіатрії.

3. Організація спільного перебування матері та новонародженого.
3. Оцінювати стан дитини, використовуючи критерії оцінки важкості стану – кафедра госпітальної педіатрії.


4. Складати план профілактичних щеплень новонародженим.
4. Оцінювати результати додаткового обстеження – кафедра госпітальної педіатрії.

5. Формувати групи диспансерного спостереження новонароджених.
ЗАДАЧИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ

Для того щоб з'ясувати, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань і умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань. Правильність рішення завдання 1 перевірте за еталоном відповідей, приведеному нижче, інші вирішите самостійно.Задача № 1.

У дитини через 2 доби після народження з’явилось жовтяничне забарвлення шкіри обличчя, шиї та грудної клітини. При огляді: дитина активна, температура тіла в нормі, рефлекси фізіологічні, печінка та селезінка не збільшені. Рівень загального білірубіну 105мкмоль/л. Діагноз: фізіологічна жовтяниця. Який основний симптом фізіологічної жовтяниці у цієї дитини? 1. Виникнення жовтяничного забарвлення через 2 доби після народження.

 2. Жовтяничне забарвлення шкіри обличчя, шиї та грудної клітини.

 3. Нормальні розміри печінки та селезінки.

 4. Рівень загального білірубіну 105 мкмоль/л.

 5. Все вище перераховане.


Задача № 2.

При первинному огляді новонародженої дитини: шкіра рожевого кольору, періоральний ціаноз, помірно знижений м’язовий тонус, рухи активні, ЧСС 140 уд/хв., ЧД 42/хв. Визначте кількість балів за шкалою Апгар? 1. 6 балів.

 2. 7 балів.

 3. 8 балів.

 4. 9 балів.

 5. 10 балів.

Задача № 3.

Новонароджена дитина 2 доби, маса тіла 3500,0г, за добу виділила 35 мл сечі. В загальному аналізі сечі: прозора, слабо кисла, відносна щільність 1015, білок 0,012‰, сахара не має, лейкоцити 2-4 в п/зор, ерітроцити 0-1 в п/зор. Як Ви оціните добову кількість та загальний аналіз сечі? 1. Олігурія.

 2. Поліурія.

 3. Альбумінурія.

 4. Гематурія.

 5. Лейкоцитурія.

Задача № 4.

У новонародженої дитини вагою 3300,0 г, довжиною тіла 52 см викликаються наступні рефлекси: смоктальний, хоботковий, пошуковий, рефлекс Бабкіна, Моро, Робінсона, Бауера, Бабінского, рефлекс опори, автоматичної ходи. Які з перерахованих рефлексів відносяться до спінальних? 1. Смоктальний, хоботковий, пошуковий, рефлекс Бабкіна.

 2. Рефлекс опори, автоматичної ходи, Моро, Робінсона, Бауера, Бабінского .

 3. Хоботковий, пошуковий, рефлекс Бабкіна, Моро, Робінсона.

 4. Рефлекс Бабкіна, Моро, Робінсона, Бауера, Бабінского.

 5. Всі перераховані рефлекси.


Еталон відповіді: 1 - Е.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   47


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка