Методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за спеціальністю «загальна практика сімейна медицина»



Сторінка13/47
Дата конвертації14.07.2018
Розмір5.02 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   47

Для визначення вихідного рівня знань-вмінь Вам необхідно вирішити наступні завдання.


ЗАВДАННЯ ВИХІДНОГО РІВНЯ

Завдання 1.

При огляді 2-денної дівчинки звертають увагу жовтушність шкірних покривів, гепатоспленомегалія, лімфоаденопатія, набряки. Дитина млява, субфебрильна температура. Що в найбільшій мірі визначає клінічну картину при внутрішньоутробних інфекціях?

A. Строки внутрішньоутробного інфікування.

В. Токсичність збудника.

С. Шлях проникнення інфекції.

D. Стан реактивності організму плода.

E. Стан здоров’я вагітної жінки.
Завдання 2.

У передчасно народженої дитини з вродженою вадою серця (тетрада Фалло) на 2-ий тиждень життя з’явилося здуття та гіперестезія живота, блювота жовчю, ознаки кишкової непрохідності (ослаблення кишкових шумів), стул із домішками крові. Яке захворювання найбільш вірогідне у дитини?

A. Кишкова інфекція.

B. Некротичний ентероколіт.

C. Гострий апендицит.

D. Кишкова колька.

E. Сепсис.
Завдання 3.

Дівчинка народилася у строк з масою тіла 2500г, при огляді звертають увагу мікрофтальм, кератокон’юнктивіт, жовтушність шкірних покривів, гепатоспленомегалія. Мати дитини страждає персистуючою цитомегаловірусною інфекцією. Що є достовірною ознакою вродженої цитомегалії?

А. Мікрофтальм.

В. Кератокон’юнктивіт.

С. Кальцифікати у речовині мозку.

D. Виявлення характерних клітин у слині, сечі, лікворі.

Е. Менінгоенцефаліт.
Завдання 4.

У пологовій залі вагітна жінка з відкритою формою туберкульозу. Вкажіть основний шлях інфікування плода/дитини при активному туберкульозі у матері?

А. Трансплацентарний.

В. Висхідний.

С. Через статеві клітини батька та матері.

D. Під час проходження дитини родовими шляхами.

Е. Бронхолегеневий.
Завдання 5.

Батьки з дитиною віком 4 міс. прибули на поліклінічний прийом з метою проведення вакцинації. Огляд по органам і системам патології не виявив. Які умови необхідні для проведення планової вакцинації?

А. Вакцинація проводиться, якщо під час огляду не виявлено гострої патології по органам і системам.

B. Вакцинація проводиться, якщо дитина не хворіла впродовж 2 тижнів.

C. Вакцинація проводиться тільки при наявності поінформованої згоди батьків.

D. Вакцинація проводиться, якщо у дитини відсутні протипоказання до профілактичних щеплень.



E. Все вищевказане вірно.
Еталон відповіді: 1 – А.
ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ВИХІДНОГО РІВНЯ

 1. Основы внутренней медицины. Том 1. / В. Г. Передерий, С. М Ткач. Учебник для студентов высших медицинских вузов. Винница: Новая Книга, 2009. – C. 15 – 34.

 2. Майданник В. Г. Педиатрия: Учебник для студентов высших медицинских учебных заведений. – Харьков: Фолио, 2006. – С. 23 – 58.

 3. Шабалов Н. П. Детские болезни: учебник. 5-е изд. В двух томах. Т. 2. – СПб.: Питер, 2006. – С. 25 – 48.


ЗМІСТ НАВЧАННЯ

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

 1. Сучасні уявлення про етіологію, патогенез внутрішньоутробних інфекцій (токсоплазмоз, цитомегаловірусна інфекція, лістеріоз, хламідійна інфекція, герпес, сифіліс, фетальні гепатити), некротизуючого ентероколіту у новонароджених.

 2. Клінічна симптоматика внутрішньоутробних інфекцій (токсоплазмоз, цитомегаловірусна інфекція, лістеріоз, хламідійна інфекція, герпес, сифіліс, фетальні гепатити), некротизуючого ентероколіту у новонароджених.

 3. Диференційна діагностика внутрішньоутробних інфекцій (токсоплазмоз, цитомегаловірусна інфекція, лістеріоз, хламідійна інфекція, герпес, сифіліс, фетальні гепатити).

 4. Лікувальна тактика при внутрішньоутробних інфекціях (токсоплазмоз, цитомегаловірусна інфекція, лістеріоз, хламідійна інфекція, герпес, сифіліс, фетальні гепатити), некротизуючому ентероколіті у новонароджених.

 5. Лікувальна тактика та диспансерне спостереження за новонародженими від ВІЛ-позитивних матерів та матерів з відкритою формою туберкульозу.

 6. Режим щеплення здорових новонароджених.


ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ДО ТЕМИ (ДИВ. ДОДАТОК 5)
ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

Основні джерела

 1. Юлиш Е. И., Волосовец А. П. Врожденные и приобретенные TORCH-инфекции у детей. – Донецк: Регина, 2005. – 216 с.

 2. Внутрішньоутробні інфекції (епідеміологія, клініка, діагностика та сучасні принципи терапії цитомегалії та токсоплазмозу) / Ю. П. Ткаченко, Г. О. Леженко, О. М. Гиря, А. В. Каменщик. – Запоріжжя, 2005. – 48 с.

 3. Богадельников И. В. Дифференциальный диагноз инфекционных болезней у детей. – Симферополь, 2009. – С. 607 – 612, 630 – 641.

 4. Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 384 від 09.06.2006р. „Протокол надання медичної допомоги хворим на туберкульоз”.

 5. Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 509 від 14.07.2009р. „Про затвердження Cтратегії удосконалення системи консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію, стандартизованої лабораторної діагностики на 2009-2013 роки та плану її реалізації”.

 6. Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 595 від 16.09.2011р. „Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів”.

 7. Лекції кафедри.

 8. Граф логічної структури, алгоритм.


Додаткові джерела

 1. ВИЧ-инфекция в перинатологии / Под. ред. В. Н. Запорожана, Н. Л. Аряева. – К.: Здоровье, 2000. – С. 12 – 36.

 2. Кириленко В. А. ВИЧ/СПИД у детей – Винница: ПП Видавництво «Тезис», 2002. – 48 с.

 3. Цитомегаловирусная инфекция у детей раннего возраста (руководство для врачей) / Н. А. Коровина, А. Л. Заплатников, А. В. Чебуркин, И. Н. Захарова. – М., 2001. – 63 с.


ОРІЄНТОВНА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ
Алгорим (див. додаток 6)
СИСТЕМА ЦІЛЬОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Завдання 1.

У передчасно народженої дитини при огляді звертає увагу мікроцефалія, жовтушність шкіри, лімфоаденопатія, гепатомегалія. Під час проведення серологічного дослідження крові виявлено високий титр антитіл Ig G проти токсоплазми, антитіла Ig M проти токсоплазми. Найбільш вірогідною ознакою гострого періоду вродженого токсоплазмозу є:

А. Мікроцефалія.

В. Жовтушність шкіри.

С. Гепатомегалія.

D. Виявлення антитіл Ig M проти токсоплазми.

Е. Високий титр антитіл Ig G проти токсоплазми.
Завдання 2.

Недоношена новонароджена дитина від матері, що веде асоціальний спосіб життя, має ознаки затримки внутрішньоутробного розвитку, гепатомегалію, жовтяницю, злущення долоней та підошв, остеохондрит, прояви лептоменінгіту. Яке захворювання в першу чергу необхідно виключити?

А. ВІЛ-інфекцію.

В. Вроджений сифіліс.

С. Лептоспіроз.

D. Токсоплазмоз.

Е. Сепсис.
Завдання 3.

У першу добу життя у дитини, що народилася у важкій асфіксії, спостерігаються епізоди апное, живіт здутий, кишкові шуми ослаблені. Реакція Грегерсена позитивна. Яке дослідження першочергово необхідно провести дитині?

А. Ехокардіографія.

В. Загальний аналіз сечі.

С. Оглядова рентгенографія органів грудної клітки.

D. Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини.

Е. Спірографія.
Завдання 4.

У хлопчика на другий тиждень життя при огляді сімейним лікарем звертають увагу субфебрилітет, нападоподібний кашель, виражена задишка експіраторного характеру. Рентгенологічно визначаються ознаки інтерстиціальної пневмонії. У крові виявлена ДНК Cl. pneumoniae. Який препарат першочергово показаний дитині?

А. Амоксицилін.

В. Азитроміцин.

С. Фторхінолони.

D. Інтерферон.

Е. Парацетамол.
Завдання 5.

Дитина народилася від ВІЛ-позитивної жінки. Коли її потрібно прикласти до грудей матері?

А. Одразу після народження.

В. На 2-гу добу після народження.

С. Грудне вигодовування протипоказане.

D. Через 2 години після народження.

Е. Показано годування зціженим молоком.

Завдання 6.

У пологовому будинку на 3 добу дитина була щеплена проти туберкульозу. Народилася з вагою 2000 г. Які особливості необхідно знати при проведенні щеплення даної дитині?

A. Щеплення протипоказане до досягнення дитини маси 2500 г.

B. Необхідно застосовувати вакцину із зменшеним вмістом антигену - БЦЖ-м.

C. Щеплення проводиться разом із щепленням проти гепатиту В.

D. Щеплення проводиться тільки після виписки із пологового будинку.

E. Щеплення проводиться тільки після негативної проби Манту.
КОРОТКІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ

НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

Заняття починається з перевірки викладачем цільових завдань, розв’язаних лікарями-інтернами під час позааудиторної підготовки. Одночасно лікарі-інтерни здійснюють самоконтроль, звіряють правильність розв’язання завдань з еталонами відповідей до них. Потім інтерни переходять до самостійної курації хворих, після чого проводиться розбір тематичних хворих і корекція викладачем основного змісту заняття.

В кінці заняття проводиться підсумковий тестовий контроль. Роботи інтернів оцінюються згідно інструкції з оцінювання навчальної діяльності лікарів - інтернів та курсантів факультету інтернатури та післядипломної освіти ДонНМУ ім. М.Горького. Обговорюються результати. Підводиться підсумок заняття.

Додаток 5



Граф логічної структури теми:

«Оцінка стану новонародженого та медичний догляд за ним»


Оцінка стану новонародженого




Дихання

Нормальне

Нерегулярне або відсутнє

Нормальне

Нормальне

Маса тіла/термін вагітності

>2500;
>37 тижнів

>< 2500;

><37 тижнів



< 2500;

><37 тижнів



< 2500;

><37 тижнів



Серцебиття

Якщо дитина дихає або кричить, має задовільний м’язовий тонус ЧСС не вимірюється

<100 уд.хв.

>100 уд.хв.

>100 уд.хв.

Вроджена вада розвитку/полог. травма

відсутня

відсутня

відсутня

наявна


Здоровий новонароджений

Асфіксія

Мала вага при народженні

Вроджена вада розвитку/пологова травма

Діагноз




Медичний догляд за здоровою новонародженою дитиною

Медичний догляд за новонародженою дитиною з асфіксією

Медичний догляд за новонародженою дитиною з малою вагою при народженні

Медичний догляд за новонародженою дитиною з вродженою вадою розвитку/полог. травм.


Медичний догляд


Граф логической структуры рекомендуемых диагностических и

клинических исследований новорожденному с тяжелой асфиксией

К


биохимическое исследование крови: натрий, калий, кальций, магний, общий белок, глюкоза, креатинин, мочевина, билирубин

допплерографическое определение центральной и церебральной гемодинамики

нейросонография

мониторинг артериального давления, температуры тела, частоты сердечных сокращений, частоты дыхания, кислотно-основного состояния, напряжения углекислого газа и кислорода в крови, насыщения гемоглобина кислородом, гематокрита, глюкозы крови
ритерии тяжелой асфиксии

выраженный метаболический или смешанный ацидоз (рН менее 7,0) в крови из пуповинной артерии

оценка по шкале Апгар 0–3 балла более 5 мин

полиорганные нарушения

судороги, кома или гипоксически-ишемическая энцефалопатия в ранний неонатальный период

Необходимый объем исследований



Граф логічної структури теми: «Жовтяниця новонароджених»


Жовтяниця з’являється з кінця другої доби, не переходить нижче

пупкової лінії (зони 1-2 за шкалою Крамера)




Результати клінічного обстеження


Жовтяниця з’являється з кінця другої доби та розповсюджується на ділянки нижче пупкової лінії та на кінцівки (зони 3-4 за шкалою Крамера)





Стан дитини може порушуватися у вигляді появи в’ялості, загальмованості, порушення рефлексів (в тому числі і смоктального рефлексу)


Дитина активна, рефлекси фізіологічні, активний смоктальний рефлекс, температура тіла в нормі


Печінка та селезінка можуть бути збільшені

Печінка та селезінка не збільшені


Сеча світла, кількість сечовипускань відповідає віку, випорожнення забарвлені





Сеча світла, кількість сечовипускань відповідає віку дитини, випорожнення забарвлені



При можливості - провести транскутанну білірубінометрію
Забезпечити адекватне грудне вигодовування
Забезпечити подальше спостереження та догляд за дитиною


Стан дитини непорушений


Ні



Так



Негайно розпочати фототерапію
Визначити загальний білірубін сироватки крові
Забезпечити адекватне грудне вигодовування
Забезпечити подальше спостереження та догляд за дитиною
Забезпечити виявлення та лікування супутніх захворювань


Визначити загальний білірубін сироватки крові
Вирішити питання про початок фототерапії
Забезпечити адекватне грудне вигодовування
Забезпечити подальше спостереження та догляд за дитиною



Граф логічної структури теми: «Сепсис новонароджених»

Анамнез


Захворювання матері у анте- і інтранатальному періодах

Дефекти догляду у постнатальному періоді

Стани новонародженого, що призводять до зниження імунітету

Об’єктивні данні

Інфекційний токсикоз

Гнійні вогнища інфекції

Гіпер-/гіпотермія, слабке смоктання, недостатня прибавка в масі, сірий колір шкіри та ін.

Деструктивна пневмонія, менінгіт, остеомієліт, отит, флегмони тощо

Попередній діагноз

Дані додаткових методів дослідження

Аналіз крові

Бактеріологічне дослідження

Імунограма

Лейкоцитоз зсувом уліво, нейтрофільоз, підвищена ШОЕ

Бактеріємія, однотипний збудник з крові та вогнищ запалення

Підвищення вмісту Ig M, зростання IgG

Диференційний діагноз

Клінічний діагноз

Лікування

Антибактеріальна терапія

Інфузійна терапія

Імунотерапія

Симптоматична терапія
Граф логічної структури теми: «Внутрішньоутробні інфекції (токсоплазмоз,

цитомегаловірусна інфекція, лістеріоз, хламідійна інфекція, герпес, сифіліс,

фетальні гепатити)»


Внутрішньоутробна інфекція



Скарги

Анамнез

Об'єктивне обстеження

Головний клінічний синдром

інтоксикаційний,

лімфопроліферативний (лімфоаденопатія, гепатоспленомегалія),

шкірний та ін.

Лабораторні методи дослідження



Реакція прямої та непрямої імунофлуоресценції

Диференційна діагностика

Остаточний діагноз

Інтерферони

Лікування

Антибіотики

Імуномодулятори

Місцеве

лікування


Реакція зв’язування комплемента

Імуноферментний аналіз

Реакція аглютинації

Специфічні

імуноглобуліни

Додаток 6



Диференційно-діагностичний алгоритм «Надання медичної допомоги новонародженим дітям з малою вагою тіла та гіпоглікемією»


Рівень глюкози у крові у дитини з малою масою тіла


Перевірити рівень глюкози крові через 30 хвилин


Перевірити рівень глюкози крові через 30 хвилин




Розпочати довенне введення 10% розчину глюкози 2 мл/кг (200 мг/кг) струминно у периферичну вену протягом 5-10 хвилин , потім перевести на інфузію із швидкістю 6-8 мг/кг/хвилину та продовжити годування дитини.

Негайно розпочати або продовжити годування дитини (в разі неможливості смоктання годувати зцідженим молоком з чашечки або через зонд).


Дитина має клінічні прояви гіпоглікемії

2,2 ммоль/л


2,6 ммоль/л але > 2,2 ммоль/л




Рівень глюкози крові залишається

≤ 2,2 ммоль/л і дитина має клінічні прояви гіпоглікемії




≤ 2,6 ммоль/л але > 2,2 ммоль/л і дитина не має клінічних проявів гіпоглікемії



Повторити струминне введення 10% розчину глюкози 2 мл\кг протягом

5-10 хвилин, потім знову перевести на інфузію через перфузор із швидкістю

6-8 мг\кг\хвилину та обов’язково продовжити годування дитини.


Необхідно збільшити частоту годувань та об’єм їжи та контролювати рівень глюкози крові кожні 3 години до отримання 2 послідовних результатів рівня глюкози крові > 2,6 ммоль/л .




 • П
  Загальний алгоритм реанімації новонароджених

  окласти під джерело променевого тепла



 • Забезпечити правильне положення; звільнити дихальні шляхи* (за потребою)

 • Закінчити обсушування (стимулювати), знову надати правильне положення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   47


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка