Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Конкурентоспроможність підприємства»Сторінка4/4
Дата конвертації23.10.2018
Розмір0.71 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4

К інт = ІТП / І ЕП, де

ІТП - індекс технічних параметрів (індекс якості);

ІЕП - індекс економічних параметрів (індекс)

ІТП = ∑ (n, i = 1) q 1 * ν1 , де

qi - одиничний показник і-го технічного параметра;

νi - коефіцієнт вагомості і-го параметра.

q I = Р оцін. / Р баз. , де

Р оцін. - значення параметра виробу, який оцінюється,

Р баз. - значення цього параметра в базового виробу.

ІЕП = Ц оцін. спож. / Ц баз. спож.

де - Ц оцін. спож Ц баз. спож. - ціна споживання відповідно оцінюваного та базового виробів.

Ц оцін. спож = Цпродажу + М, де

М - сумарні витрати споживання, пов'язані з експлуатацією товару протягом усього періоду його служби.
2. Визначення конкурентоспроможності холодильника «Фріз» (стосовно марки-конкурента «Лехел»):

а) технічні параметриq I = 130 / 130 = 1 q 2 = -15 / -12 = 1, 25

q3 = 50 / 60 = 0, 83 q4 = 6 / 5 = 1, 2 q5 = 280 / 240 = 1, 17

ІТП = 1*0,3+ 1,25*0,19 + 0,83*0,2 + 1,2 *0,15 + 1,17*0,16 =1,0707

б) економічні параметриІ ЕП = (1700 + 4500) / (1700 + 5000 ) = 6200 / 6700 = 0, 925

в) інтегральний показникІ інт = 1,0707 /0,925 = 1,158 >1

3. Визначення конкурентоспроможності холодильника «Сіріус» (стосовно марки-конкурента „Лехел"):

а) технічні параметри

q I =100/130 = 0, 77 q 2 = -12/-12 =1

q3 = 40/60 =0, 67 q4 = 4/5 = 0, 8 q5 =250/240 =1, 04

ІТП = 0,77*0,3 + 1*0,19 +0,67*0,2 +0,8*0,15 +1,04*0,16 =0,8414

б) економічні параметриІ ЕП =1400+6600 /1700+5000=8000/6700 = 1,194

в) інтегральний показникІ інт = 0,8414 / 1,194 = 0,7051< 1

Висновки: підприємству „Норд" можна виходити на досліджуваний ринок із холодильником «Фріз», інтегральний показник конкурентоспроможності якого

К інт = 1,158 >1. Холодильник «Сіріус» не буде конкурентоспроможним на даному ринку.
Ситуаційна вправа №2. Електротехнічна фірма „Темп" виробляє обігрівачі для офісів та побутових споживачів і успішно конкурує на українському ринку з вітчизняними та закордонними виробниками. Для встановлення ціни на нову модель обігрівача фірма вирішила застосувати конкурентну модель ціноутворення, беручи за основу продукцію свого основного конкурента. При цьому вона хоче отримувати прибуток у розмірі, не меншому 25% від собівартості продукції, яка становить 62,2 грн./один.

Маркетологи фірми провели аналіз конкурентоспроможності нового товару відносно базового виробу конкурента. Аналіз показав, що за технічними параметрами новий виріб поступається базовому (індекс технічних параметрів ІТП =0,86), але за економічними параметрами має кращі позиції (ІЕП = 0,94). Ціна базового виробу конкурентів - 86 грн. Визначити ціну нового обігрівача за рівнем його конкурентоспроможності.
Алгоритм розв'язання


 1. Інтегральний показник конкурентоспроможності нового обігрівача фірми порівняно з базовим виробом конкурентів:


К інт = ІТП / ІЕП = 0,86 / 0,94 = 0,915


 1. Ціна нового обігрівача згідно з конкурентною моделлю ціноутворення має бути:

Ц = Ц баз * K інт = 0, 86 * 0,915 = 78,7 (грн).


 1. Реалізація товару за даною ціною дасть змогу фірмі забезпечити прибутковість (відносно собівартості) у розмірі:


П* = (Ц – S) / S * 100 % = 26,5 % (78,7-62,2)/62,2*100
Висновок до ситуаційної вправи №2. Отриманий показник ΔП > 25% - такий рівень прибутковості задовольняє фірму.
Ситуаційна вправа №3. Фірма «Лорд» реалізує на ринку 10 000 виробів за ціною 2500 грн., собівартість одиниці – 1500 грн. Розрахункова рентабельність фірми – 25%. Покращення якості продукції при незмінній ціні дозволить фірмі збільшити обсяг продажів в 1,5 рази. Мається п’ять варіантів поліпшення якості продукції, економічні параметри яких містяться у таблиці. Визначити приріст прибутку та розрахункову рентабельність по кожному варіанту та вибрати найбільш прийнятний для фірми варіант.

Таблиця 15.Показники

Од.

вим.


Варіанти поліпшення якості продукції

1

2

3

4

5

Собівартість одиниці продукції

грн.

2000

1833

1700

1600

1550

Капітальні вкладення на реалізацію варіанта

тис.

грн.


3200

3000

4000

3700

4700


Алгоритм розв’язання

Для розрахунку приросту прибутку використовуємо формулу:Пп = ( Ц – С2) х В2 - ( Ц – С1) х В1

Розрахуємо приріст прибутку та рентабельність за п’ятьма варіантами.Варіант 1

Пп1 = ( 2500 – 2000) х 10 000 х 1,5 – ( 2500 – 1500) х 10 000 = - 2500 тис. грн.Р1 = 0
Варіант 2

Пп2 = ( 2500 – 1833) х 10 000 х 1,5 – ( 2500 – 1500) х 10 000 = 5 тис. грн.П 5 х 0, 65

Р2 = ---- = ---------- х 100 = 0, 11%

К 3000

Варіант 3

Пп3 = ( 2500 – 1700) х 10 000 х 1,5 – ( 2500 – 1500) х 10 000 = 2000 тис. грн.


П 2000 х 0,65

Р3 = ---- = -------------- х 100 = 32,5%

К 4000

Варіант 4

Пп4 = ( 2500 – 1600) х 10 000 х 1,5 – ( 2500 – 1500) х 10 000 = 3500 тис. грн.


П 3500 х 0,65

Р4 = ---- = -------------- х 100 = 61, 5%

К 3700

Варіант 5

Пп5 = ( 2500 – 1550) х 10 000 х 1,5 – ( 2500 – 1500) х 10 000 = 4250 тис. грн.П 4250 х 0,65

Р5 = ---- = ------------- х 100 = 58,8%

К 4700
Висновок до ситуаційної вправи № 3. Найбільш прийнятний варіант поліпшення якості продукції для фірми - варіант 4, оскільки спрогнозований показник рентабельності найвищий.
Ситуаційна вправа №4. На основі даних, наведених у таблиці 16, здійснити оцінювання конкурентного середовища підприємства за методом бального оцінювання з врахуванням вагомості показників та побудувати профіль галузі.
Показники конкурентного середовища підприємства Таблиця 16.

Показник Вагомість показника Фірма А (бал) власна Фірма Б (бал) Фірма В (бал)

1.Зміна цін на продукцію 0,2 3 2 2

2.Асортимент продукції 0,5 8 6 7

3. Якість продукції 0,2 7 7 6

4. Імідж товару 0,15 7 5 6

5. Стимулювання збуту 0,1 6 4 5

6. Мобільність в задоволенні 0,05 5 4 4

потреб споживачів

7. Наявність розгалуженої 0,1 6 7 7

дистриб'юторської мережі

8. Ділова репутація 0,05 6 5 6

9.Організаційна ефективність 0,05 5 4 5

10. Виконання індивідуальних 0,05 4 4 3

замовлень споживачів
Алгоритм розв’язання

Метод бального оцінювання з врахуванням вагомості показника полягає у визначенні зведеної оцінки відповідного показника та загальної показників відповідного підприємства. З метою визначення зведеної оцінки відповідного показника перемножимо бальну оцінку показника на відповідний коефіцієнт вагомості. Для визначення загальної оцінки підприємства необхідно додати значення усіх зведених показників. Результати розрахунків подамо у вигляді таблиці 16. Таблиця 17. – Зведена оцінка конкурентів


Зведена оцінка конкурентів Таблиця 17.
Показник Вага показ. Фірма А Власна Фірма Б Фірма В

Бал Зведена оцінка Бал Зведена оцінка Бал Зведена оцінка

1.Зміна цін на продукцію 0,05 3 0,15 2 0,1 3 0,15

2.Асортимент продукції 0,05 8 0,4 6 0,3 9 0,45

3.Якість продукції 0,2 7 1,4 7 1,4 6 1,2

4. Імідж товару 0,05 7 0,35 5 0,25 7 0,35

5.Стимулювання збуту 0,05 6 0,3 4 0,2 5 0,2

6. Мобільність в 0,05 5 0,25 4 0,2 5 0,25

задоволенні потреб споживачів

7. Наявність розгалуженої 0,2 6 1,2 7 1,4 8 1,6

дистриб'юторської мережі

8. Ділова репутація 0,1 6 0,6 5 0,5 6 0,6

9. Організаційна 0,05 5 0,25 4 0,2 5 0,25

Ефективність

10.Виконання 0,2 4 0,8 4 0,8 5 1,0

індивідуальних замовлень споживачів

Всього: 1 — 5,7 — 5,35 — 6,05
Висновок до ситуаційної вправи № 4. Таким чином, ми виявили потенційного конкурента для фірми А, яким є фірма В. Тому необхідно в майбутньому звертати на цю фірму найбільше уваги і не випускати її з поля зору; проводити аналіз стану на ринку як нашої фірми, так і головного конкурента. Така стійка позиція конкурента пояснюється відповідністю продукції, на даний момент часу, вимогам споживачів; налагодженням широкої мережі збуту; стабільністю цін на продукцію; правильною організацією управління підрозділами. Фірма Б тільки починає набирати оберти в даній галузі, тому асортимент її продукції обмежений, порівняно з іншими фірмами. Поки що цей конкурент не несе загрози для нашої фірми.

Перелік питань до заліку
1. Конкуренція: сутність і види.

2. Еволюція поглядів на конкуренцію. Позитивні та негативні наслідки конкуренції.

3. Основні ознаки конкурентоспроможності.

4. Порівняльна характеристика основних ринкових структур.

5. Зв’язок конкуренції і монополії.

6. Прийоми цінової та нецінової конкуренції.

7. Конкурентні переваги, їх сутність та механізм формування.

8. Аналіз конкурентних сил, які впливають на ринок, за моделлю Портера.

9. Основні складові конкурентного середовища.

10. Загроза появи в галузі нових конкурентів (бар’єри входу та виходу) за моделлю Портера.

11. Економічні можливості та торгові здібності постачальників за моделлю Портера.

12. Економічні можливості та торгові здібності покупців за моделлю Портера.

13. Державна політика в сфері регулювання конкуренції.

14. Антимонопольний комітет України та його основні завдання.

15. Критерії типологізації конкурентів.

16. Чинники конкурентної переваги та їх класифікація.

17. Властивості конкурентних переваг.

18. Порівняльний та відносний характер конкурентних переваг.

19. Сфери формування та реалізації конкурентних переваг.

20. Види та джерела формування конкурентних переваг.

21. Стратегії формування конкурентних переваг.

22. Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємства.

23. Стратегія контролю над витратами («лідирування на основі зниження витрат (цін)»).

24. Стратегія диференціації.

25. Стратегія фокусування.

26. Використання наступальних стратегій для збереження конкурентних переваг.

27. Оборонні (захисні) конкурентні стратегії.

28. Коопераційні конкурентні стратегії.

29. Конкурентні стратегії інноваційного характеру.

30. Чинники конкурентоспроможності товару.

31. Методи оцінки конкурентоспроможності продукції.

32. Якість товару – основний чинник забезпечення його конкурентоспроможності.

33. Основні підходи до управління конкурентоспроможністю товару.

34. Методи оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства.

35. Класифікація методів оцінки конкурентоспроможності за формою представлення результатів оцінки.

36. Основні засоби підвищення конкурентоспроможності підприємства.

37. Специфіка вітчизняного підходу до забезпечення конкурентоспроможності.

38. Комплексний метод оцінки конкурентоспроможності продукції.

39. Графічний метод оцінки конкурентоспроможності продукції.

40. Матричні методи оцінки конкурентоспроможності підприємства.

41. Методи оцінки конкурентного положення підприємства на ринку:SWOT-аналіз.

42. Методи оцінки конкурентного положення підприємства на ринку: Метод аналізу GAP.

43. Методи оцінки конкурентного положення підприємства на ринку: Метод PIMS.

44. Методи оцінки конкурентного положення підприємства на ринку: Метод .SPACE –аналіз.

45. Табличний метод оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства.

46. Розрахункові методи оцінки конкурентоспроможності підприємства.

47. Стратегія конкуренції у фрагментованих та в новоутворених галузях.

48. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства: Метод різниць.

49. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства: Метод рангів.

50. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства: Метод балів.

51. Комплексні методи оцінки конкурентоспроможності підприємства.

52. Метод, заснований на теорії ефективної конкуренції.

53. Сутність якості продукції. Фактори, що впливають на якість продукції.

54. Концепція загального управління якістю. Зарубіжний досвід управління якістю продукції.

55. Показники якості товару

56. Організація контролю якості продукції.

57. Інструменти підвищення якості продукції.

58. Метод визначення конкурентоспроможності підприємства –бенчмаркінг.
Рекомендована література


 1. Балабанова Л.В., Кривенко Г.В., Балабанова І.В. Управління конкурентоспроможністю підприємств : Навч. посібник:К.: Профессионал, 2009. – :256 с.

 2. Воронкова А.Е. Управлінські рішення у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства: організаційний аспект: монографія /А.Е. Воронкова, Н.Г. Калюжна, В.І. Отенко; Східноукраїнськ. нац. ун-т ім. В. Даля. – X.: ВД «ІНЖЕК», 2008. – 512с.

 3. Должанський І.В. Конкурентоспроможність підприємства: навч. посіб. /І.В. Должанський, Т.О. Загорна. – К. : Центр навч. літератури, 2006. – 384 с.

 4. Драган О.І. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теоретичні аспекти: [монографія]. – К.: ДАКККіМ, 2006. – 160 с.

 5. Захарчин Г.М. Забезпечення конкурентоспроможності та розвиток організаційної культури підприємства: сучасна парадигма і прикладний аспект: наук. вид. / Г.М. Захарчин, Л.С. Лісовська, А.А. Теребух; Нац. Ун-т «Львівська політехніка». – Л.: Львівська політехніка, 2009. – 440 с.

 6. Збарський В.К. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств: монографія / В.К. Збарський, М.А. Місевич. – К.: ННЦІАЕ, 2009. – 310 с.

 7. Карпюк В.П. Управління конкурентоспроможністю продукції / В.П. Карпюк [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/PORTAL/Soc_gum/Vzhdtu_econ/2009_4/46.pdf

 8. Клименко С. М. Управління конкурентоспроможністю підприємства / С. М. Клименко, О. С. Дуброва, Д. О.Барабась – К.:КНЕУ, 2006. – 527с.

 9. Ковтун О.І. Конкурентоспроможність підприємства: стратегічний контекст: монографія. / О.І. Ковтун. ; УКООСПІЛКА Львів, комерц. акад. – Л: Вид-во ЛКА, 2009. – 276 с.

 10. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення : монографія / за заг. ред. О.Г. Янкового. – Одеса : Атлант, 2013. – -440с.

 11. Конкуренція і конкурентна політика: категорії та поняття: [наук, вид.] / [В.Д. Лагутін, О.О. Бакалінська, О.В. вертелева та ін.]; за ред. В.Д. Лагутіна; Київ, нац.- торг.-екон. ун-т. – К.: [КНТЕУ], 2009. – 320 с.

 12. Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства : Львiв: Компакт-ЛВ, 2005. – :304 с

 13. Маркіна І.А. Методологічне забезпечення оцінки конкурентоспроможності підприємств в умовах СОТ і СС: монографія / І.А. Маркіна. В.Ф. Іванюта, П.В. Іванюта; Вищ. навч. заклад Укоопспілки «Полтав. ун-т економік, і торг.». – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2010. – 168 с.

 14. Мерчанський В.В. Конкурентоспроможність підприємства та управління стратегією його розвитку [Текст] : [кол. моногр.] / В. В. Мерчанський, В. М.Клочко, І. М. Клочко. – Х. : [Бровін О. В.], 2010. – 156 с.

 15. Павлов В.І. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів: навч. посіб. / В.І. Павлов, О.В. Мишко, І.В. Опьонова. – Київ: Кондор, 2009. – 230 с

 16. Мостенська Т.Л. Системне забезпечення конкурентоспроможності підприємств м’ясної і молочної промисловості України: монографія. / Т.Л.Мостенська, О.І. Драган, І.В. Суха – К.: НУХТ, ТзОВ Терно-граф», 2010. –268с.

 17. Омельяненко Т.В. Конкурентоспроможність фірми: парадигми ХХ сторіччя та їхня діалектика в умовах вітчизняного бізнес-середовища // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. Вип. 4 / Відп. ред. О.П. Степанов. – К.: КНЕУ, 2001. – 210 с.

 18. Паршина О. А. Управління конкурентоспроможністю машинобудівної продукції : [монографія] / О. А. Паршина. – Дніпропетровськ : НГУ, 2008. – 280 с.

 19. Портер М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость ; [пер. с англ.] / Майкл Портер. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 715 с.

 20. Семикіна М.В., Смірнов О.О.Конкурентоспроможність персоналу підприємства: теорія і практика регулювання : монографія :Кiровоград: КОД, 2008. – :208 с.

 21. Тарнавська Н.П. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теорія, методологія, практика: монографія / Н.П. Тарнавська. – Т.: Екон. думка, 2008. – 568 с.

 22. Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства: монографія / [за заг. ред.. д. е. н, професора Іванова Ю.Б., д. е. н., професора Тищенка О.М.]. -Х.: ИНЖЕК, 2006- 384с.

 23. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства :Навчальний посібник/ За ред.. І.Ю Сіваченка, Ю.Г. Козака, Ю.І. Єханурова.-К.:Центр навчальної літератури, 2006.-456 с.

 24. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент. – М.: Издательско-книготорговый ценр “Маркетинг”, 2002. – 892 с.

 25. Шевченко А.С. Конкурентная диагностика фирмы: концепции, содержание, методы: монография / А.С. Шевченко, В.И. Торкатюк, Н.А. Кизим, А.А. Шутенко; НАН Украины, Науч.-исслед. центр индустр. проблем развития, Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. – X.: ИНЖЗК, 2010. – 240 с.

 26. Чевганова В.Я. Конкурентоспроможність: сутність, оцінка та шляхи підвищення її рівня (регіон, галузь, підприємство) [Текст] : монографія / В. Я. Чевганова, І. А. Брижань, К. А. Земцова, О. О. Олійник ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава : [ПолтНТУ], 2010. – 255 с.

 27. Яхно Т.П. Сучасні конкурентні системи: навч. Метод. посіб. для самост. вивч.курсу для студ. заочн. форми навч. / Т.П. Яхно УРООСПІЛКА, Львів, комерц. акад. – Л.: Вид-во ЛКА, 2012. – 148 с.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка