Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Конкурентоспроможність підприємства»Сторінка2/4
Дата конвертації23.10.2018
Розмір0.71 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4
Тема 3. Конкурентне середовище фірми

Зміст теми 1. Основні складові конкурентного середовища

2. П’ять сил конкуренції.

3. Державна політика в сфері регулювання конкуренції.

Питання для самоперевірки

1. Які складові конкурентного середовища включає модель «П’яти сил конкуренції» М.Портера?

2. Які фактори впливають на інтенсивність суперництва між підприємствами (силу конкурентної боротьби)?

3. Які методики і показники використовуються для визначення рівня інтенсивності конкуренції на ринку?

4. У яких формах реалізується державна політика в сфері регулювання конкуренції?

Теми рефератів

1. Антимонопольне регулювання у зарубіжній практиці (системи: американська, європейська, японська).

2. Конкурентне середовище як результат взаємодії суб’єктів ринку.

3. Роль дії покупця як суб’єкту ринку та дії конкуренції.

4. Взаємодія п’яти сил конкуренції М. Портера.

Визначте, правильні чи неправильні твердження.

1. За моделями конкуренції на ринку виділяють конкурентне середовище товарів, послуг, інформації, науково-технічних розробок, капіталів, трудових ресурсів.

1)Так. 2) Ні.2. Внутрішнє середовище — це результат і умови взаємодії великої кількості суб'єктів ринку, що визначає відповідний рівень економічного суперництва і можливість впливу окремих економічних агентів на загально ринкову ситуацію.

1)Так. 2) Ні.3. Конкурентне середовище – ступінь протидії конкурентів в боротьбі за споживачів і нові ринкові ніші.

1)Так. 2) Ні.4. Ключові фактори успіху – головні визначники фінансового й конкурентного успіху в даній галузі.

1)Так. 2) Ні.


Тестові завдання

1Яка із стратегій не належить до базових стратегій формування конкурентної переваги за М.Портер:

a) стратегію лідерства у витратах; б) стратегію негайного реагування на потреби ринку;

в) стратегію диференціації; г) стратегію зосередження

2. Якої конкурентної стратегії дотримується підприємство, що випускає товар з унікальними характеристиками і реалізує його на конкретному сегменті ринку:

a) лідерство у витратах; б) зосередження на витратах;

в) диференціація; г) зосередження на диференціації.

3. Передумовами реалізації стратегія зосередження (фокусування) виступають:

а) необмеженість можливостей підприємства щодо обслуговування всього ринку;

б) державна підтримка діяльності підприємства;

в) різноманіття споживачів по споживанню і цільовому використанню товару;

г) наявність спеціалізації конкурентів на конкретних сегментах ринку.

4. Відповідно до Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб'єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо:

a) на цьому ринку у нього немає жодного конкурента;

б) його частка на ринку товару перевищує 40 відсотків, якщо він не доведе, що зазнає значної конкуренції;

в) його частка на ринку товару становить менше 35 відсотків, але він не зазнає значної конкуренції;

г) сукупна частка не більше ніж двох суб'єктів господарювання, яким на одному ринку належать найбільші частки на ринку, перевищує 50 відсотків.

5. Метою державного регулювання конкуренції та монополізму є:

а) забезпечення свободи конкуренції; б) задоволення потреб населення як кінцевих споживачів;

в) захист національного товаровиробника; г) сприяння підприємництву.

6. Яка із стратегій не належить до базових стратегій формування конкурентної переваги за М.Портером:

a) стратегію лідерства у витратах; б) стратегію негайного реагування на потреби ринку;

в) стратегію диференціації; г) стратегію зосередження.

7.Модель обліку п’яти сил ринку М.Портера не включає:

а) суперництво серед конкуруючих продавців; б) конкуренцію з боку товарів, які є замінниками;

в) загрозу появлення нових конкурентів; г) економічні можливості постачальників;

д) економічні можливості покупців; е) економічні можливості конкурентів.Ситуаційна вправа

У стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства, яке функціонує на висококонкурентному ринку, вищий управлінський персонал визначив головну ціль, яка полягала у зростанні доходності (прибутковості) бізнесу на 25 % протягом двох поточних років. Інші критерії конкурентоспроможності були визначені як другорядні.Завдання. Оцініть ситуацію і поясніть, чи згодні ви з таким рішенням керівництва підприємства. Чи відповідає вибраний критерій конкурентоспроможності принципу реалістичності стратегії підприємства на даному ринку? Дія яких інших чинників конкуренції на цьому ринку може спричинити негативні наслідки такого управлінського рішення?

Тема 4.Конкурентна перевага й конкурентні ходи

Зміст теми 1. Формування конкурентної переваги об'єктів.

2. Класифікація і типові фактори конкурентних переваг різних об'єктів.

3. Типові стратегії конкуренції. Утримання  конкурентних переваг.

4.  Конкурентні ходи.

4.1 Поняття конкурентного ходу.

4.2. Наступальні конкурентні ходи.

4.3. Захисні конкурентні ходи.

4.4. Зобов'язання.Питання для самоперевірки

1. Якими властивостями характеризуються конкурентні переваги?

2. Які різновиди конкурентних переваг виділяються за критерієм «джерела створення та можливість імітації»?

3. Якими є базові принципи формування конкурентної стратегії?

4. Який зміст вкладається у поняття «конкурентна стратегія»?

Теми рефератів

1. Роль інновацій у забезпеченні конкурентних переваг фірми.

2. Стратегія диверсифікації як загальна стратегія конкуренції: можливі варіанти гри на ринку.

3. Шпіонаж та копіювання як джерела надбання конкурентних переваг.

4. Джерела формування конкурентних переваг.

5. Властивості та види конкурентних переваг фірми.

Визначте, правильні чи неправильні твердження.

1. Випуск унікальної продукції, застосування прогресивної технології, залучення висококваліфікованих спеціалістів, хороша репутація фірм це конкурентна перевага високого порядку.

1)Так. 2) Ні.2. Конкурентна перевага низького порядку це коли конкуренти спробують якусь з переваг перекупити.

1)Так. 2) Ні.3. Підхід, акцентований на споживачах, передбачає, що фірма отримує конкурентні переваги у разі, якщо її товари краще, аніж товари конкурентів задовольняють потреби споживачів.

1)Так. 2) Ні.4. Диференціація забезпечує тривалу і більш прибуткову конкурентну перевагу, коли вона базується на: технічній досконалості; якості виробів; чудовому обслуговуванню клієнтів.

1)Так. 2) Ні.


Тестові завдання

1. Конкурентна перевага – це:

а) покращення якісних характеристик товарів; б) продукти, які особливо потрібні споживачам.

в) особливості чи властивості товару, які забезпечують підприємству перевагу над конкурентами;

2. До переваг низького порядку відносять:

а) використання більш дешевих ресурсів; б) диференціацію по продукції;

в) унікальну технологію; г) професіоналізм персоналу.

3. Інноваційні конкурентні переваги полягають у:

а) продуктивності праці робітників; б) зростанні темпів ринку; в) кваліфікації робітників;

г) результативності менеджменту в організації; д) режиму роботи підприємства.

4. Кваліфікаційні конкурентні переваги полягають у:

а) продуктивності праці робітників; б) зростанні темпів ринку;

в) результативності менеджменту в організації; г) професійності та творчості персоналу;

д) забезпеченості матеріально-технічними ресурсами.5. Виробничі конкурентні переваги полягають у:

а) продуктивності праці робітників, зростанні темпів ринку;

б) результативності менеджменту в організації; в) режиму роботи підприємства;

г) забезпеченості матеріально-технічними ресурсами; д) кваліфікації робітників.6. Конкурентні переваги повинні відповідати наступним критеріям (характеристикам):

а) мають бути стійкими; б) бути значущими з точки зору умов конкуренції в галузі і вимог ринку;

в) мають бути динамічними; г) повинні бути наочними для споживачів.

7. Якої конкурентної переваги з позицій поділу за джерелами створення та стійкістю до

копіювання переваги не існує:

а) «низького рівня»; б) «середнього рівня»; в) «високого рівня»; г) «найвищого рівня».8. Класифікація конкурентних переваг по змісту фактору виробництва:

а) якість товару; б) ціна товару; в) персоналу;

г) стабільна політична система; д) витрати у споживача товарів.

9. Серед стратегій набуття конкурентних переваг виділяють:

a) стратегія контролю над витратами; б)наступальна стратегія;

в) технологічна стратегія; г)оборонна стратегія.
Завдання

Встановіть відповідність у вигляді комбінації цифр і букв. Таблиця 4.
Еволюція підходів до використання джерел формування конкурентних переваг:

Ринкові вимоги:

Етап:

1) факторний;

2) витратний;

3) якісний;

4) адаптивний;

5) інноваційнийа) покращення якісних характеристик;

б) постійні зміни у потребах споживачів;

в) товари за помірними цінами;

г) мінімальні ціни;

д) оригінальність, неповторність.

1) ____; 2) ____; 3) ____; 4) ____; 5) ____Еволюція підходів до використання джерел формування КП

Часові рамки:

Етап:

1) факторний;

2) витратний;

3) якісний;

4) адаптивний;

5) інноваційний
а) 60 – 70 роки;

б) 80 – 90 роки;

в) початок ХХ ст. – 50 роки ХХІ ст.;

г) до початку ХХ сторіччя;

д) 70 – 80 роки.

1) ____; 2) ____; 3) ____; 4) ____; 5) ____
Ситуаційна вправа

На розвиток світової комп’ютерної галузі впливають такі основні чинники: • висока цінова конкуренція і цінові війни на ринку суперкомп’ютерів;

 • короткотривалий життєвий цикл комп’ютерних програм;

 • лібералізація світового ринку;

 • зростання місткості світового ринку;

 • зростання чисельності користувачів системою Іnternet;

 • розвиток електронної торгівлі;

 • зростаюча роль дистанційних послуг у споріднених галузях;

 • високі культурні та економічні бар’єри окремих національних ринків.

Завдання. Визначте й обґрунтуйте, який спектр конкурентних переваг експлуатують комп’ютерні фірми. Які з наведених чинників конкуренції вказують на значущість: а) технологічних переваг; б) інноваційних переваг; в) глобальних переваг; г) соціокультурних переваг у міжнародному бізнесі виробників комп’ютерів.


Тема 5. Стратегії конкуренції підприємств

Зміст теми 1. Загальні стратегії конкуренції за М. Портером

2. Ризик у виборі загальної стратегії.

3. Стратегія впровадження нововведень. Стратегія негайного реагування  на

потреби ринку.

4. Фірми, що „загрузли” на півдорозі.

5. Конкурентні стратегії підприємств у різних  галузях

5.1. Стратегія конкуренції у фрагментованих галузях.

5.2. Стратегія конкуренції в новоутворених  галузях.

5.3. Стратегія конкуренції в занепадаючих  галузях.

5.4. Конкуренція в глобальних галузях.

6.Типізація стратегій конкурентоспроможності.

Питання для самоперевірки

1. Які основні фактори впливають на конкурентну стратегію фірми?

2. Що являє собою система конкурентних стратегій та які різновиди стратегій вона охоплює?

Теми рефератів

1. Стратегічні показники, що впливають на вибір стратегії

2. Структура системи конкурентних стратегій фірми.

3. Явище «лідера ринку» та типи конкурентної поведінки фірми.
Тестові завдання

1. Визначити найбільш важливі стратегічні питання, які треба вирішити підприємствам, які працюють у галузях, що зароджуються:

а) яким чином здійснювати фінансування діяльності на перших етапах;

б) яку заробітну плату нараховувати своїм працівникам;

в) на яких сегментах ринку працювати; г) яку місію обрати;

д) які конкурентні переваги використовувати;

е) які треба використовувати функціональні стратегії на яких сегментах ринку працювати.2. Оберіть фактори, які визначають особливості конкуренції в галузях, що роздроблені:

а) ринок географічно обмежений; б) ринок географічно необмежений;

в) високі вхідні бар'єри в галузь; г) невисокі вхідні бар'єри в галузь;

д попит на ринку великий та різноманітний; е) невеликий попит на ринку.3. Лідери галузі використовують такі стратегічні лінії поведінки:

а) стратегію агресивного наступу; б) стратегію вакантної ніші;

в) стратегію оборони та укріплення; г) стратегію негайного відступу;

д) стратегічні дії відносно фірм, що слідують за лідером;

е) стратегічні дії відносно фірм, що є аутсайдерами на ринку.

4. Конкурентні переваги класифікуються на переваги «вищого» та «нижчого» порядку залежно від:

а) строку відтворення (копіювання) переваги конкурентами;

б) функціональної сфери діяльності підприємства, в якій реалізується конкурентна перевага (технологія, техніка, персонал тощо);

в) обсягу потенційного прибутку, який може бути отриманий під час застосування конкурентної переваги;

г) витрат підприємства-конкурента на відтворення конкурентної переваги;

д) галузі, в якій працює підприємство.5. Агресивна конкуренція відноситься до класу:

а) незалежних стратегій; б) кооперативних стратегій; в) маневрування.6.Найчастіше фрагментованій галузі функціонують:

а) у сфері послуг; б) у роздрібній торгівлі; в) у каналах розподілу товару;

г) інтелектуальному бізнесі; д) у металургійній промисловості; е) будівельних галузях.

7.Фрагментовані галузі мають такі типові ознаки :

а) висока концентрація виробництва; б) розпорошення підприємств;

в) рівень зрілості галузі; г) вплив на галузі міжнародної конкуренції;

д) динамічність зростання.
Завдання

 1. Визначте конкурентну стратегію: Таблиця 5.

: Основними джерелами отримання прибутку є:

Стратегія:

1)зменшення витрат на одиницю продукції під час

зниження ціни;

2) зростання обсягів продажу;

3) збільшення ціни;

4) зменшення ціни у ході підвищення витрат


а) лідерства у витратах;

б) диференціація;

в) обидві стратегії;

г) ні та, ні друга стратегія.


 1. Оберіть правильну відповідь Таблиця 6.

Тип стратегії:

Характерні риси:

1) віолентна стратегія;

2) патієнтна (нішева) стратегія;

3) комутантна стратегія;

4) експлерентна (піонерська)

стратегіяа) полягає у випуску обмеженої кількості

вузькоспеціалізованої продукції високої якості;

б) передбачає максимально гнучке задоволення невеликих за обсягом (локальних) потреб ринку,

в) пов'язана із створенням нових або радикальним перетворенням старих сегментів ринку;

г) полягає в ставці на зниження витрат виробництва.

 1. Характеристика стратегічних альтернатив (дайте правильні відповіді) Таблиця 7.

Стратегічні альтернативи:

Характеристика:

1) стратегія лідерства;

2) стратегія завоювання ніші;

3) стратегія збору урожаю;

4) стратегія стрімкого виходу


а) створення або захист сильної позиції у відповідному сегменті;

б) ліквідація капіталовкладень на найбільш ранньому етапі спаду;

в) підконтрольне вилучення капіталовкладень з використанням переваг сильної позиції;

г) лідируюча позиція щодо частки ринку.Задача
За наведеними даними визначити конкурентну позицію швейної фірми «Україна» на ринку і зробити висновки щодо управління конкурентоспроможністю її потенціалу.

Результати ранжування швейних фірм і їх виробів Таблиця 8.№ п/п

Швейна фірма

Споживчі властивості швейних виробів і їх ранги

Ціна (Ц)

Силует (С)

Зовнішній вигляд (Зв)

Внутрішня обробка (Во)

Надійність (Н)

Довговічність (Д)

1

Дана

3

1

1

2

1

1

2

Україна

2

3

3

6

5

3

3

Ластівка

6

7

6

5

7

6

4

Желань

7

2

2

1

2

2

5

Юність

1

6

5

4

3

4

Вага споживчої властивості

0,13

0,19

0,4

0,08

0,12

0,08

МОДУЛЬ 2
Тема 6. Методологічні підходи щодо розробки та оцінки ефективності стратегій конкурентоспроможності

Зміст теми 1.  Методики розробки стратегій конкурентоспроможності підприємства.

2.  SWOT-аналіз як інструмент стратегічного управління.

3.  Сутність функціонально-вартісного аналізу.

Питання для самоперевірки

1. Яким чином класифікуються методи оцінки конкурентоспроможності підприємства за формою представлення результатів оцінки?

2. Які методи входять до групи комплексних методів оцінки конкурентоспроможності підприємства?

Теми рефератів

1. Графічні методи оцінки конкурентоспроможності фірми.

2. Ефективність маркетингової діяльності як показник конкурентоспроможності фірми.

3. Матричні методи оцінки конкурентоспроможності продукції.

Визначте, правильні чи неправильні твердження.

1. Головною задачею і результатом функціонування системи забезпечення конкурентоспроможності повинно бути збільшення вартості підприємства.

1)Так. 2) Ні.2. Бенчмаркінг − діяльність, за допомогою якої підприємство вивчає «кращу» продукцію та маркетинговий процес, що використовується прямими конкурентами, які працюють на ринку, для виявлення можливих способів вдосконалення їх власних методів.

1)Так. 2) Ні.4. Метод LOTS передбачає визначення кількісних закономірностей впливу чинників виробництва на кінцеві результати діяльності підприємства, виходячи з аналізу емпіричного матеріалу про досвід функціонування значної кількості промислових підприємств.

1)Так. 2) Ні.5. Метод GAP являє собою спробу знайти методи розробки стратегії й методи управління, завдяки яким можна привести справи у відповідність з найвищим рівнем вимог.

1)Так. 2) Ні.6.Метод PIMS базується на філософії, що будь-яка організація, державне або приватне підприємство повинно прагнути й уміти пристосувати свої дії до вимог споживачів.

1)Так. 2) Ні.7. Метод LOTS передбачає детальне, послідовне обговорення ряду проблем бізнесу на різних рівнях і різній мірі складності.

1)Так. 2) Ні.Тестові завдання

1.За номенклатурою критеріїв виділяють такі методи оцінювання конкурентоспроможності продукції:

а) прямі методи; б) матричні методи; б) нормативні методи; в) побічні; г) графічні; д) технічні.2.. За формами представлення результатів виділяють такі методи оцінювання конкурентоспроможності продукції:

а) графічні методи; б) матричні методи; в) нормативні методи;

г) розрахункові методи; д) естетичні методи; е) комбіновані методи.

3. Метод сучасного менеджменту, за допомогою якого компанія провадить порівняння своєї діяльності із практикою інших компаній з метою здійснення конкретних змін, що дозволяють поліпшити діяльність і підвищити її конкурентоспроможність, має назву:

а) маркетинг; б) бенчмаркінг; в) SWOT – аналіз; г) PEST – аналіз.4.До методів оцінювання конкурентоспроможності підприємства відносяться:

1) SWOT-аналіз; 2) методика М. Портера; 3) коефіцієнт відносної концентрації;

4) графічний метод; 5) SРАСЕ - аналіз

5. Аналіз конкурентоспроможності за системою 111-555 ґрунтується на експертному оцінюванні таких чинників:

а) конкурентоспроможність продукції; б) частка ринку; в) якість продукції;

г) ціна продукції; д) рентабельність виробництва.6. Якщо показник конкурентного статусу підприємства дорівнює одиниці, це означає, що у підприємства на ринку:

а) слабкі позиції; б) сильні позиції; в) середні позиції; г) найбільш оптимальні ринкові позиції.7. Під час використання методу SРАСЕ – аналізу оцінювання конкурентоспроможності підприємства можливо використання тільки одного показника, такого як:

а) ціна продукції; б) прибуток підприємства; в) рентабельність виробництва.

г) фінансова сила підприємства; д) частка ринку.

8. В якій ситуації доцільніше використовувати реінжиніринг:

а) коли підприємство знаходиться в глибокій кризі;

б) для аналізу рівня впливу ринкової стратегії на величини прибутковості;

в) для порівняння об'єкта оцінки з групою підприємств-конкурентів;

г) для визначення сильних та слабких сторін підприємства.

9. Оцінка конкурентоспроможності товару по системі 1111-5555 передбачає аналіз факторів:

a)конкурентоспроможності організації, ціни товару, гарантійний термін, строк служби;

б)інтегральний показник якості, одиничні показники, групові показники;

в)аналіз зовнішніх умов і можливостей, аналіз сильних і слабких сторін, аналіз загроз і можливостей;

г)якості товару, ціни товару, якості сервісу, експлуатаційні витрати.

10.SWOT- аналіз передбачає:

а) виявлення внутрішнього потенціалу підприємства та визначення потенційних можливостей та небезпек;

б) визначення та передбачення потенційних можливостей та небезпек;

в) своєчасний прогноз зовнішніх та внутрішніх можливостей;

г) складання переліку чинників сприятливого та несприятливого впливу на підприємство.
Задача

До ключових факторів успіху, або напрямків конкурентної переваги підприємства, за яким буде оцінюватись конкурентоспроможність означених підприємств, обрано наступні:

1. Частка ринку (Чр) ;

2. Рентабельність підприємства (Re с.р.);

3. Темп росту собівартос (ТР собівартості);

4. Темп росту обсягу реалізації (ТР обсягу реалізації);

5. Темп росту фонду оплати праці (ТР фонду оплати праці);

6. Темп росту чистого прибутку (ТР чистого прибутку).

Для підвищення точності оцінки пропонується зважувати важливість кожного фактора конкурентоспроможності. За сприянням експертної групи з висококваліфікованих фахівців хлібобулочних підприємств (головних менеджерів, маркетологів, технологів та економістів) здійснено розподіл ваги

кожного фактора (табл.)


Вага факторів конкурентоспроможності Таблиця 9.

Фактор

Чр

Re с.р

ТРс

ТРор

ТРфоп

ТРчп

Оцінка

0,3

0,15

0,1

0,2

0,1

0,15

Згідно отриманого розподілу ваг та рейтингів за кожним ключовим фактором успіху вивести загальну оцінку кожного фактора для кожного підприємства, а також узагальнюючий показник конкурентоспроможності підприємств.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка