Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «аудит» для студенті 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 030509 «Облік І аудит»Сторінка7/7
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.45 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7
ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇЇ ВИКОНАННЯ.

Варіант №1

 1. Формування реєстру суб’єктів аудиторської діяльності.

 2. Поняття шахрайства та помилки.

 3. Задача. Вашого знайомого спіткала невдача: йому не вдалося скласти іспит на отримання сертифікату аудитора. Чи доведеться йому забути свою мрію стати аудитором ?

Варіант №2

 1. Зміст понять: аудит, аудиторська діяльність, аудиторська фірма, аудитор, публічна бухгалтерська звітність, користувачі публічної бухгалтерської звітності. (Розділ 1 Закону України «Про аудиторську діяльність»).

 2. Методи отримання аудиторських доказів.

 3. Задача. Перерахуйте основні джерела отримання доказів для досягнення такої мети, як право власності на землю і будівлі.

Варіант №3

 1. Сертифікація в аудиторській діяльності.

 2. Аудиторські докази: зміст, вимоги, класифікація.

 3. Задача. На підприємстві ризик системи обліку і ризик системи внутрішнього контролю становить 0.68, ризик не виявлення помилок аудиторам – 0,25. Визначити величину аудиторського ризику.

Варіант №4

 1. Закону України «Про аудиторську діяльність» як правова основа аудиту: зміст, критична оцінка.

 2. Характеристика методів документального контролю.

 3. Задача. У 2010 році фірма «Тераудит» перереєструвалася у товариство з обмеженою відповідальністю. Чи підлягає обов’язковій перевірці фінансова звітність за 2010 рік цієї фірми ?

Варіант №5

 1. Відповідальність аудиторів та аудиторських фірм.

 2. Характеристика методів фактичного контролю.

 3. Задача. Ви аудитор фірми «Гроно». Ваша фірма має, бажання переїхати в інший офіс, і фірма «Гроно» запропонувала вам зручне приміщення в будівлі, власником якої вона є. Які проблеми можуть виникнути у зв’язку з цією пропозицією?

Варіант №6

 1. Права аудиторів та аудиторських фірм.

 2. порядок залучення основним аудиторам до аудиторської перевірки інших аудиторів, асистентів, експертів.

 3. Задача. Які принципи кваліфікації аудиторів Німеччини можна і доцільно використати в умовах України.

Варіант №7

 1. Обов’язки аудиторів та аудиторських фірм.

 2. Використання матеріалів внутрішніх аудиторів.

 3. Задача. Один із засновників фірми «Консул» хоче заключити договір з аудиторською фірмою про надання послуг по перевірці правильності організації бухгалтерського обліку з метою дати обґрунтування про звільнення з посади генерального директора. Розмір плати за послуги засновник пропонує визначити в залежності від досягнення постановленої мети.

Варіант №8

 1. Кваліфікаційні вимоги до професії аудитора.

 2. Загальний огляд звітності підприємства за звітний період, що перевіряється.

 3. Задача. Перевіряючи правильність і обґрунтованість нарахування та видачі заробітної плати аудитор виявив, що при відомостях на видачу зарплати були відсутні деякі табеля виходу робітників на роботу. Про що свідчить ця ситуація?

Варіант №9

 1. Етичні вимоги до аудиту.

 2. Огляд звітності за попередній період.

 3. Задача. За наслідками Інвентаризації каси виявлена недостача грошей в сумі 85 грн. В бухгалтерії зазначена сума недостачі відображена таким бухгалтерським доведенням: Дт 23 Кт 30. Проаналізуйте економічний зміст складеного проведення і на цій основі запропонуйте всі необхідні процедури для виконання цієї ситуації.

Варіант №10

 1. Класифікація об’єктів аудиту.

 2. Визначення ознак аудиторської оцінки звітності.

 3. Задача. Досліджуючи первинні документи на відпуск зі складу тканини в цех розкрою, аудитор встановив, що в основному відпуск тканини оформляють лімітно-забірними картами. Додатково тканини відпускають зі складу в цех розкрою понад норму за разовими вимогами, підписами у багатьох випадках лише особами, які відпустили і прийняли тканину. Бланк вимоги як первинного документа, розроблений на підставі без затвердження у встановленому порядку, не передбачає розпорядчих підписів службових осіб на відпуск сировини на виробництво понад передбачену нормами кількість. Охарактеризуйте це порушення.

Варіант №11

 1. Характеристика внутрішнього і зовнішнього аудиту: їх відмінності і взаємозв’язок.

 2. Лист – зобов’язання аудитора перед клієнтом.

 3. Задача. Під час укладення договору на проведення аудиту замовник запропонував здійснити оплату виконаних робіт власною продукцією(тобто укласти бартерну угоду). Чи можливо це за чинним законодавством України?

Варіант №12

 1. Порядок створення та повноваження Аудиторської Плати України.

 2. Аудиторський ризик: зміст, вид оцінка.

 3. Задача. Працівник аудиторської фірми, сертифікований аудитор, є засновником комерційного банку. Оцініть цю ситуацію з точки зору необхідності дотримання принципу незалежності для України.

Варіант №13

 1. Формування реєстру суб’єктів аудиторської діяльності.

 2. Поняття шахрайства та помилки.

 3. Задача. Вашого знайомого спіткала невдача: йому не вдалося скласти іспит на отримання сертифікату аудитора. Чи доведеться йому забути свою мрію стати аудитором ?

Варіант №14

 1. Сертифікація в аудиторській діяльності.

 2. Аудиторські докази: зміст, вимоги, класифікація.

 3. Задача. На підприємстві ризик системи обліку і ризик системи внутрішнього контролю становить 0.68, ризик не виявлення помилок аудиторам – 0,25. Визначити величину аудиторського ризику.

Варіант №15

 1. Відповідальність аудиторів та аудиторських фірм.

 2. Характеристика методів фактичного контролю.

 3. Задача. Ви аудитор фірми «Гроно». Ваша фірма має, бажання переїхати в інший офіс, і фірма «Гроно» запропонувала вам зручне приміщення в будівлі, власником якої вона є. Які проблеми можуть виникнути у зв’язку з цією пропозицією?

Варіант №16

 1. Обов’язки аудиторів та аудиторських фірм.

 2. Використання матеріалів внутрішніх аудиторів.

 3. Задача. Один із засновників фірми «Консул» хоче заключити договір з аудиторською фірмою про надання послуг по перевірці правильності організації бухгалтерського обліку з метою дати обґрунтування про звільнення з посади генерального директора. Розмір плати за послуги засновник пропонує визначити в залежності від досягнення постановленої мети.

Варіант №17

 1. Етичні вимоги до аудиту.

 2. Огляд звітності за попередній період.

 3. Задача. За наслідками Інвентаризації каси виявлена недостача грошей в сумі 85 грн. В бухгалтерії зазначена сума недостачі відображена таким бухгалтерським доведенням: Дт 23 Кт 30. Проаналізуйте економічний зміст складеного проведення і на цій основі запропонуйте всі необхідні процедури для виконання цієї ситуації

Варіант №18

 1. Зміст обов’язкового і необов’язкового аудиту.

 2. Володіння і зберігання робочих документів аудитора.

 3. Задача. До якого виду аудиторської діяльності відносяться наступні роботи:

 • Перевірка і підтвердження бухгалтерської звітності.

 • Аналіз діяльності підприємства.

 • Консультації з питань оподаткування.

Варіант №19

 1. Мета і завдання аудиту.

 2. Види аудиторських висновків.

 3. Задача. Аудитори оцінили, що власний ризик, та ризик контролю на підприємстві становить 0,75. Який ризик не виявлення помилок вони запланували якщо бажаний аудиторський ризик дорівнює 0,05

Варіант №20

 1. Зміст та необхідність аудиту.

 2. Методи отримання аудиторських доказів.

 3. Задача. Перевіряючи правильність і обґрунтованість нарахування та видачі заробітної плати аудитор виявив, що при відомостях на видачу зарплати були відсутні деякі табеля виходу робітників на роботу. Про що свідчить ця ситуація?

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи

Контрольну роботу з курсу "Аудит" виконують студенти заочної форми навчання до складання іспиту.

Мета контрольної роботи полягає в подальшому поглибленні і закріпленні теоретичних знань з організації та методики аудиту.

Контрольна робота складається з двох теоретичних питань і практичної ситуації.

Варіанти для виконання контрольної роботи розподіляють, виходячи з останньої цифри залікової книжки студента.

Для розкриття змісту теоретичних питань і розв'язання завдань студент повинен володіти знаннями з даного курсу і вміти використовувати рекомендовану літературу. Перед виконанням контрольної роботи відповідно до поставленого теоретичного питання і умови завдання слід підібрати літературу ( нормативні і законодавчі акти, монографії, підручники, газетні і журнальні статті). Після цього студент приступає до виконання контрольної роботи.

Відповідаючи на теоретичне питання, студент повинен показати глибину засвоєння теоретичного матеріалу. Відповідь на питання повинна бути змістовною. Матеріал слід викладати лаконічно, не допускаючи скорочення слів і назв.

Розв'язання практичних ситуацій допоможе студентові осмислити організацію і методику аудиту.

В кінці контрольної роботи необхідно навести список використаної літератури.

Контрольну роботу виконують в міжсесійний період і подають на кафедру. Успішно виконана контрольна робота зараховується. При неправильній відповіді на теоретичне питання і невірному розв'язанні задач роботу повертають студенту для внесення виправлень і доповнень.

Студентів, які не виконали контрольної роботи або їх роботу не зарахували, до іспиту з даного курсу не допускають.

Контрольну роботу студенти пишуть від руки на стандартних листках білого паперу форматом А4 або у звичайному учнівському зошиті. Обсяг роботи не повинен перевищувати 15 -20 сторінок. Сторінки роботи мають бути суцільно пронумеровані арабськими цифрами, починаючи з першої сторінки ( на першій і другій сторінках номери не проставляють). 1. ТЕМАТИКА

курсових робіт з курсу "АУДИТ" для студентів спеціальності

6.030509 "Облік і аудит" всіх форм навчання.
1. Система фінансового контролю в Україні та її розвиток в умовах ринкової

економіки.

2. Місце аудиту в системі фінансового контролю.

3. Суть та об'єктивна необхідність аудиту.

4. Історичний розвиток аудиту, проблеми і перспективи його становлення в

Україні.


5. Організація внутрішнього аудиту в Україні та його особливості.

6. Організація зовнішнього аудиту в Україні та його особливості.

7. Внутрішній аудит в управлінні виробничими процесами.

8. Стратегічний аудит, його значення та практика застосування.

9. Кодекс професійної етики аудитора та його роль в якості і ефективності

аудиторської діяльності.

10. Аудиторські процедури та практика їх застосування в аудиті.

11. Порядок проведення аудиту та надання аудиторських послуг.

12. Організація аудиторських перевірок: етапи проведення, їх зміст, взаємозв'язок і взаємообумовленість.

13. Організаційні та методологічні аспекти аудиту в умовах застосування

міжнародних стандартів.

14. Особливості організації аудиту в умовах АРМ бухгалтера.

15. Аудит в комп'ютерному середовищі.

16. Система внутрішнього контролю і організація та оцінка ефективності.

17. Планування аудиторської діяльності.

18. Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності.

19. Аудиторські докази, способи їх одержання та практичне використання в

аудиторській діяльності.

20. Документування процесу аудиту та аудиторський висновок в аудиторській

діяльності.

21. Аудит ефективності функціонування підприємства.

22. Організація, планування та порядок проведення аудиту основних засобів .

23. Організація, планування та методика аудиту необоротних матеріальних

активів.


24. Організація, планування та методика аудиту нематеріальних активів.

25. Організація, планування та методика аудиту зносу необоротних активів .

26. Організація, планування та методика аудиту фінансових інвестицій.

27. Організація, планування та методика аудиту капітальних інвестицій.

28. Аудит інвестиційної діяльності підприємства.

29. Матеріальні ресурси підприємства: організація і методика аудиту.

30. Організація, планування та методика аудиту дебіторської заборгованості.

31. Організація, планування та методика аудиту виробничих запасів.

32. Організація, планування та методика аудиту малоцінних та швидкозношуваних предметів.

33. Організація, планування та методика аудиту незавершеного виробництва.

34. Організація, планування та методика аудиту готової продукції та її реалізації.

35. Організація, планування та методика аудиту продукції сільськогосподарського виробництва.

36. Організація, планування та методика аудиту товарів.

37. Організація, планування та методика аудиту каси та касових операцій.

38. Організація, планування та методика аудиту розрахункових операцій по рахунках в банках.

39. Організація і методика аудиту операцій з грошовими коштами у національній та іноземній валютах.

40. Організація, планування та методика аудиту операцій з коштами.

41. Організація, планування та методика аудиту розрахунків з різними дебіторами.

42. Організація і методика аудиту розрахунків з кредиторами.

43. Аудит кредитів банку та інших позикових коштів підприємства.

44. Організація, планування та методика аудиту резервів сумнівних боргів та витрат майбутніх періодів.

45. Організація, планування та методика аудиту власного капіталу і забезпечення майбутніх витрат і платежів.

46. Організація та методика аудиту зовнішньоекономічної діяльності,

47. Організація, планування та методика аудиту цільового фінансування та цільових надходжень.

48. Організація, планування та методика аудиту зобов'язань.

49. Організація, планування та методика аудиту короткострокових зобов'язань, поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями.

50. Організація, планування та методика аудиту розрахунків з дебіторами і кредиторами за товарними операціями.

51. Організація, планування та методика аудиту розрахунків за податками й платежами.

52. Організація, планування та методика аудиту розрахунків із страхування.

53. Організація, планування та методика аудиту розрахунків з оплати праці.

54. Організація, планування та методика аудиту розрахунків з учасниками та розрахунків за іншими операціями .

55. Організація, планування та методика аудиту доходів від реалізації.

56. Організація, планування та методика аудиту доходів.

57. Організація, планування та методика аудиту доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів.

58. Аудиту витрат звичайної діяльності підприємства.

59. Організація, планування та методика аудиту фінансових результатів.

60. Організація, планування та методика аудиту витрат на оплату праці.

61. Організація, планування та методика аудиту прямих витрат.

62. Організація, планування та методика аудиту накладних витрат.

63. Організація, планування та методика аудиту збутової діяльності підприємства.

64. Організація, планування та методика аудиту операцій на позабалансових рахунках.

65. Методика аудиту фінансової звітності.

66. Методика аудиту балансу підприємства.

67. Методика аудиту звітності про фінансові результати діяльності підприємства.

68. Особливості аудиту підприємств малого бізнесу.

6. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

СТУДЕНТІВ

З ДИСЦИПЛІНИ "АУДИТ"

1. Зміст фінансово-господарського контролю, характеристика його форм.

2. Порівняння форм фінансово-господарського контролю.

3. Зміст та необхідність аудиту.

4. Історичний розвиток аудиту.

5. Етапи, проблеми, перспективи становлення аудиту в Україні.

6. Роль і значення аудиту в умовах ринку.

7. Мета і завдання аудиту.

8. Класифікація аудиту.

9. Зміст обов'язкового і необов'язкового аудиту.

10. Характеристика внутрішнього і зовнішнього аудиту: їх відмінності і

взаємозв'язок.

11. Предмет і об'єкти дослідження аудиту.

12. Класифікація об'єктів аудиту.

13. Основні вимоги до аудиту.

14. Етичні вимоги до аудиту.

15. Кваліфікаційні вимоги до професії аудитора.

16. Права аудиторів та аудиторських фірм.

17. Обов'язки аудиторів та аудиторських фірм.

18. Відповідальність аудиторів та аудиторських фірм.

19. Закон України "Про аудиторську діяльність" як правова основа аудиту: зміст, критична оцінка.

20. Зміст понять: аудит, аудиторська діяльність, аудиторська фірма, аудитор, публічна бухгалтерська звітність, користувачі публічної бухгалтерської звітності. (Розділ 1 Закону України "Про аудиторську діяльність").

21. Сертифікація в аудиторській діяльності.

22. Формування реєстру суб'єктів аудиторської діяльності.

23. Порядок створення та повноваження Аудиторської Палати України.

24. Професійна громадська організація аудиторів України: порядок створення

та повноваження.

25. Обов'язки господарюючих суб'єктів при проведенні аудиту.

26. Зміст міжнародних нормативів аудиту.

27. Характеристика етапів проведення аудиту.

28. Пошук клієнтів аудиторськими фірмами. Ознайомлення з діяльністю

клієнта.

29. Зміст, структура договору на проведення аудиту.

30. Лист - зобов'язання аудитора перед клієнтом.

31. Необхідність планування аудиту.

32. Планування аудиту.

33. Зміст загального плану аудиту і аудиторської програми.

34. Оцінка системи внутрішнього контролю.

35. Методи оцінки системи внутрішнього контролю.

36. Поняття і оцінка суттєвості в аудиті.

37. Аудиторський ризик: зміст, види оцінка.

38. Поняття шахрайства та помилки.

39. Аудиторські докази: зміст, вимоги, класифікація.

36

40. Методи отримання аудиторських доказів.41. Характеристика методів документального контролю.

42. Характеристика методів фактичного контролю.

43. Використання матеріалів внутрішніх аудиторів.

44. Порядок залучення основним аудиторам до аудиторської перевірки інших аудиторів, асистентів, експертів. .

45. Загальний огляд звітності підприємства за звітний період, що перевіряється.

46. Огляд звітності за попередній період.

47. Огляд подій, які виникли після дати складання звітності.

48. Визначення ознак аудиторської оцінки звітності.

49. Зміст робочої документації аудитора та вимоги до неї.

50. Склад робочої документації.

51. Володіння і зберігання робочих документів аудитора.

52. Аудиторський висновок: зміст, структура.

53. Види аудиторських висновків.

54. Додаткова підсумкова документація.55. Аудиторські висновки спеціального призначення.


   1. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛІНІ

 1. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.93р. (із змінами і доповненнями) // Світ бухгалтерського обліку, 1998. - № 7-8.

 2. Положення про організацію бухобліку і звітності в Україні. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 3.04.1993р. №250 (із змінами і доповненнями) // Світ бухгалтерського обліку, 1998. - №6.

 3. Положення про ліцензування аудиту. Затверджено Аудиторською палатою України 17.02.94р. // Світ бухгалтерського обліку, 1998. - №7-8.

 4. Положення про сертифікацію аудиторів. Затверджено рішенням Аудиторської палати України 27.11.97р. №60/5. – Бухоблік і аудит, 1998. - №4.

 5. Адамс Р. Основы аудита. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995. – с.24-29.

 6. Аренс А., Лоббек Дж. Аудит. – М.: Финансы и статистика, 1995. – с.19-23

 7. Андреев В.Д. Практичний аудит. Справоч.пособие. – М.: Экономика, 1994. – с.20-25.

 8. Аудит: Збірник задач та практичних ситуацій: Навч. пос./Г.М.Давидов та ін.. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. -170 с.

 9. Аудит: Практ.пособие. / Под ред. А.Кузьминского. – К.: Учетинформ, 1996. – с.17-30.

 10. Аудит и ревизия. Справоч. пособие; Под общ.ред. И.Н.Белого. – Мн.: ООО “Мисанта”, 1994. – 221с.

 11. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підручник. – К.: Вища школа, 1994. – с.51-102.

 12. Білуха М.Т. Курс аудиту. – К.: Вища школа – Знання, 1998. – с.94-110.

 13. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. – 2-е вид., перероб. та доп. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 672с.

 14. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. – 3-е вид., перероб. та доп. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – с.220-254.

 15. Внутренний аудит: организация и методика. Науч.-практ. пособие /А.А.Сухарева, И.Н.Дмитренок. – Донецк: Дон.ГУЭТ, 2000. – с.23-26.

 16. Давидов Г.М. Аудит: Навч. посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 363с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 17. Завгородній А.Г. Аудит: теорія і практика: Навчальний посібник. - 2-е вид., перероб. і доп. – Львів: Видавництво національного університету «Львівська політехніка», 2004. – с.57-59.

 18. Зубілевич С.Я., Голов С.Ф., Основи аудиту. – К.: Ділова Україна, 1996. – с.19-23.

 19. Ільїна С.Б. Основи аудиту: Навчально-практичний посібник.- К.: Кондор, 2006. – с.204-212.

 20. Кулаковська Л.П. Основи аудиту. Навч.посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – с.5-62.

 21. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: Навч.посібник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2002. – с.387-406.

 22. Нападовська Л.В. Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці. Монографія. – Дніпропетровськ: Наука і світ, 2000. – с.14-50.

 23. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. / Затв. рішенням АПК від 18 грудня 1998р. № 73. – К.: Основа, 1999. – с.82-85.

 24. Робетсон Дж.К. Аудит. – М.: КРМС и Контакт, 1993. – с.241-289.

 25. Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит. – К.: ТОВ “Ніоос”, 1998. – с.5-18.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка