Методичні рекомендації з оформлення курсових та дипломних проектів 2011 Укладачі: Тимошенко А. МСторінка1/10
Дата конвертації26.12.2017
Розмір0.54 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ВСп «бердянський КОЛЕДЖ ТДАТУ»


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з оформлення курсових та дипломних проектів

2011
Укладачі: Тимошенко А.М. – викладач спецдисциплін спеціальності «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв»;Ткачук В.В. – голова циклової комісії технічних дисциплін;

Григоренко В.Ф. – голова циклової комісії хіміко-технологічних дисциплін, керівник курсового та дипомного проектування.

Складено на підставі “Методичних рекомендацій щодо забезпечення підготовки курсових і дипломних проектів (робіт) для всіх спеціальностей аграрних вищих навчальних закладів І - ІІ освітньо-кваліфікаційних рівнів акредитації” навчально-методичного центра по підготовці молодших спеціалістів.


Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії технічних дисциплін.


Протокол № ____ від «____» ____________ 20 __ р.

Голова циклової комісії ____________ В.В.Ткачук

ЗМІСТ


1 Зміст та оформлення дипломного і курсового проекту (роботи) 5

2 Оформлення розрахунково-Пояснювальної записки 7

2.1 Загальні вимоги 7

2.2 Позначення документів 8

2.3 Оформлення обкладинки та титульного аркушу 9

2.4 Основні написи 11

2.5 Оформлення змісту 14

2.6 Побудова тексту 15

2.7 Викладення тексту 18

2.8 Формули і рівняння 19

2.9 Ілюстрації 21

2.10 Таблиці 21

2.11 Посилання 23

2.12 Примітки 23

2.13 Складання списку використаних джерел 24

3 Оформлення графічної частини 27

3.1 Формати і масштаби 27

3.2 Основні написи 28

3.3 Складання специфікації 28

3.4 Вимоги до зображення і оформлення схем 30

3.5 Оформлення креслень планів будинків 33
1 Зміст та оформлення дипломного і курсового проекту (роботи)

Дипломний та курсовий проект повинен бути обов’язково виконаний українською мовою.

У проекті не повинно бути переписаних з підручника положень і формулювань, а допускаються лише посилання на них.

За прийняті у проекті рішення та достовірність даних відповідає студент – автор проекту та його керівник.

Дипломний або курсовий проект складаються з пояснювальної записки та графічної частини.

Пояснювальна записка містить: • титульний аркуш;

 • зміст;

 • завдання на проектування;

 • відомість проекту (роботи);

 • аннотацію (реферат);

 • вступ з обґрунтуванням теми та завдання дипломного проекту;

 • огляд спеціальної літератури з аналізом стану, перспектив, проблем і напрямів реалізації завдань, що вирішуються в проекті;

 • технологічну частину з методикою вибору і розрахунками основних техніко-експлуатаційних параметрів технічних і технологічних систем та окремих об’єктів;

 • розрахунки і обґрунтування запропонованих інженерно-конструкторських рішень;

 • обґрунтування екологічної і економічної доцільності та аналіз економічної ефективності розробки;

 • заходи з охорони праці;

 • перелік скорочень, символів та спеціальних термінів з їх визначенням (за необхідністю);

 • висновки та пропозиції від виробництва;

 • список використаної літератури.

Пояснювальна записка має бути написана чітко від руки чорнилом або кульковою ручкою чорного кольору, чи надрукована на одному боці аркуша формату А4.

Графічна частина містить: • схеми технологічних процесів;

 • конструкторські креслення об’єкта розробки, окремих його частин, деталей;

 • таблиці (графіки) з показниками використання та економічної ефективності розробки.

Для дипломного проекту (роботи) об’єм пояснювальної записки повинен становити:

Для курсового проекту об’єм пояснювальної записки повинен становити:

  • 30 – 45 сторінок рукописного тексту;

  • 20 – 25 сторінок машинописного тексту.

Для курсової роботи об’єм пояснювальної записки повинен становити:

  • 20 – 30 сторінок рукописного тексту;

  • 15 – 20 сторінок машинописного тексту.

Графічна частина дипломного чи курсового проекту виконується в залежності від спеціальності і теми на 2 – 6 аркушах формату А1.

2 Оформлення розрахунково-Пояснювальної записки

2.1 Загальні вимоги

Записка виконується на одному боці аркуша формату А4 (297×210 мм) українською мовою наведеним нижче способом: • машинописним з дотриманням вимог ГОСТ 13.1.002-80. шрифт друкарської машинки повинен бути чітким, висотою не менше 2,5 мм, стрічка тільки чорного кольору (напівжирна);

 • рукописним креслярським шрифтом по ГОСТ 2.304-81 з висотою літер і цифр не менше 2,5 мм. Цифри і літери потрібно писати чітко та чорною пастою;

 • на магнітних носіях інформації по ГОСТ 28388-89 з роздруком на аркушах формату А4.

За необхідністю допускається використання аркушів формату А3 (297×420 мм), які складаються до формату А4 зображенням основного напису назовні.

Вписувати в текстові документи, що виконані машинописним способом, окремі слова, формули, умовні знаки рукописним способом, а також виконувати ілюстрації слід тільки чорним чорнилом, пастою або тушшю.

Помилки, описки та графічні неточності, що виявлені в процесі виконання записки, допускається виправляти підчищенням або зафарбовувати білою фарбою після чого наносити на тому ж місці виправлення тексту (графіку) машинописним способом або від руки. Виправлення повинно бути чорного кольору.

Пошкодження аркушів записки, помарки та сліди неповністю видаленого попереднього тексту (графіку) не допускається.

Кожен аркуш пояснювальної записки повинен мати рамку чорного кольору, виконану друкарським способом або вручну тушшю, чорнилом або пастою. Рамку наносять суцільною основною лінією на відстані 20 мм від лівого краю аркушу і 5 мм від інших країв аркуша.

Відстань від рамки до початку рядка і від кінця рядка до рамки повинна становити 3 – 5 мм.

Відстань від рамки до першого рядка та від останнього рядка до основного надпису повинна становити не менше 10 мм.

Абзаци в тексті починають відступом, який дорівнює п’яти ударам друкарської машинки (15 – 17 мм).

При виконанні тексту на електронних носіях слід дотримуватися таких норм: заголовки виконуються розміром шрифту 16, текст в розділах – 14 з полуторним інтервалом. Таблиці та формули дозволяється виконувати, за необхідністю, розміром шрифту від 10 до 16.

Приклад оформлення аркушу текстової частини наведено на рисунку 2.1.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка