Методичні рекомендації щодо створення та функціонування територіальних та об’єктових формувань цивільного захистуСкачати 251.55 Kb.
Дата конвертації12.06.2019
Розмір251.55 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
У К Р А Ї Н А
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Чопського міського голови Закарпатської області
від 30.03.2017 року № 54

Про затвердження положення про

формування цивільного захисту

міста Чоп

У відповідності до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». пункту 1, частини 2, статті 19 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 № 787 «Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту», з метою підвищення рівня готовності до проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі тих, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій чи терористичних актів на території міста:
 1. Затвердити:

  1. Положення про формування цивільного захисту міста Чоп(додаток 1).

  2. Перелік суб’єктів господарювання міста та формувань цивільного захисту, що створюються на їхній базі (додаток 2).

 2. Відділу з питань режимно- секретної та мобілізаційної роботи, ТЕБ і НС виконавчого комітету Чопської міської ради ( Фомічова Л.М.):

  1. В місячний термін з дня прийняття рішення відпрацювати та довести до керівників суб’єктів господарювання методичні рекомендації щодо створення та функціонування територіальних та об’єктових формувань цивільного захисту.

  2. До 25 травня 2017 року провести з керівниками суб’єктів господарювання на базі яких створюються територіальні та об’єктові формування цивільного захисту, заняття з питань організації їх підготовки та підтримання в готовності до дій за призначенням.
 1. Рекомендувати керівникам суб’єктів господарювання на базі яких створюються територіальні та об’єктові формування до 30 червня 2017 року створити та привести в готовність до дій за призначенням територіальні та об’єктові формування цивільного захисту.


Міський голова В.Самардак

Додаток 1 до розпорядження30.03.2017р № 54

ПОЛОЖЕННЯ


про формування цивільного захисту міста Чоп

І. Загальні положення

 1. Формування цивільного захисту (далі - формування) – позаштатні підрозділи, які утворюються за розпорядженням Чопського міського голови, керівниками суб'єктів господарювання на непрофесійній основі і входять до складу сил цивільного захисту міста, як пости, ланки, групи, бригади, команди згідно з вимогами Порядку утворення, завдань та функцій формувань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 787 (далі - Порядок), для проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (далі – НС), у тому числі тих, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій чи терористичних актів, а також проведення відновлювальних робіт, які потребують залучення населення і техніки.

 2. У своїй діяльності формування керуються Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

 3. На території міста, залежно від призначення, створюються територіальні та об’єктові формування і поділяються на рятувальні, аварійно- відновлювальні, аварійно-технічні, пожежні, медичні, а також формування радіаційного і хімічного спостереження, для матеріально-технічного та продовольчого забезпечення, зв’язку, обслуговування захисних споруд цивільного захисту, проведення заходів з санітарної обробки людей, спеціальної обробки майна, одягу та транспорту, та інші.
 1. Основні завдання, функції та права формувань цивільного захисту


 1. Основними завданнями формувань є:

 • проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації НС або дій пов’язаних з терористичними актами;

 • проведення відновлювальних робіт, що потребують залучення великої кількості людей і техніки у мирний час та в особливий період;

 • здійснення заходів щодо життєзабезпечення населення, яке постраждало від НС, воєнних (бойових) дій або терористичних актів;

 • виконання робіт з локалізації зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварійних ситуацій і аварій на об'єктах підвищеної небезпеки;

 • гасіння великих пожеж;

 • проведення спеціальної обробки техніки, будівель, майна, територій та санітарної обробки людей;
 • інженерне, транспортне, матеріально-технічне забезпечення заходів цивільного захисту;

 • забезпечення функціонування системи зв'язку цивільного захисту;

 • обслуговування захисних споруд цивільного захисту.

 1. Відповідно до покладених завдань основними функціями формувань є:

 • проведення загальної та спеціальної розвідки у зоні НС;

 • пошук, рятування та надання домедичної допомоги постраждалим;

 • здійснення заходів щодо локалізації НС, у тому числі, тих, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій або терористичних актів;

 • здійснення заходів щодо відновлення роботи пошкоджених об'єктів життєзабезпечення населення;

 • проведення ремонтно-відновлювальних робіт на водо-каналізаційно - теплових мережах;

 • рятування матеріальних та культурних цінностей;

 • санітарне очищення та знезараження території.

 1. Формування мають право на:

 • отримання інформації про НС та заходи необхідної безпеки;

 • безперешкодний доступ на територію суб'єктів господарювання, що постраждали внаслідок НС;

 • вимогу від усіх осіб, які перебувають у зоні НС, дотримання встановлених норм безпеки.

 1. Територіальні формування цивільного захисту міста утворюються шляхом об’єднання об’єктових формувань цивільного захисту.

 2. Органи управління територіальних формувань цивільного захисту утворюються суб’єктами господарювання комунальної форми власності. Керівником територіального формування призначається один із керівників такого суб’єкту господарювання.

 3. Положення про територіальні формування та табель їх оснащення затверджується рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

 4. Керівники суб'єктів господарювання, що утворюють формування, затверджують положення про об’єктові формування. В положенні визначається організаційна структура кожного виду формувань цивільного захисту, порядок їх оснащення технікою та майном.

 5. Порядок розгортання та приведення у готовність формувань визначається планами приведення у готовність цих формувань.
 1. Керівництво формуваннями цивільного захисту


 1. Безпосереднє керівництво формуванням здійснює його командир (начальник), який призначається рішенням міської комісії з питань техногенно- екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій або суб'єкта господарювання, що утворив таке формування, відповідно до укладеного трудового договору суб'єкта господарювання згідно з рішенням про утворення таких формувань.

 2. Командир (начальник) формування зобов'язаний:

 • здійснювати керівництво формування;

 • визначати першочергові завдання та напрями діяльності формування;

 • забезпечувати рівень готовності формування до дій за призначенням;

 • співпрацювати за дорученням керівника органу місцевого самоврядування або суб'єкта господарювання, що утворив таке формування, з іншими формуваннями;

 • аналізувати та узагальнювати результати діяльності формування;

 • звітувати керівництву про проведену роботу;

 • організовувати та проводити підготовку працівників формування до дій у

НС;

 • здійснювати інші повноваження відповідно до чинного законодавства та

завдань, покладених на формування.

 1. Командир (начальник) має право:

 • брати участь у розробленні документів, пов'язаних з діяльністю формування;

 • надавати пропозиції керівництву щодо вдосконалення роботи формування, покращення умов праці, матеріального стану та соціального захисту його працівників;

 • надавати пропозиції щодо заохочення та накладення дисциплінарних стягнень на працівників.
 1. Організаційна структура формувань цивільного захисту


 1. Організаційна структура територіальних та об'єктових формувань створених на території міста визначається на підставі рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

 2. Переліки об'єктових формувань цивільного захисту (найменування формувань та кількість працівників, які залучаються до них) на об'єктах, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, на які покладається утворення функціональних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту, визначаються у положеннях про такі функціональні підсистеми, що затверджуються у встановленому порядку.

 3. Суб'єкти господарювання, які утворили формування, залежно від можливостей можуть змінювати кількість техніки і працівників в організаційних структурах територіальних та об'єктових формувань в межах, що дозволяють цим формуванням виконувати завдання за призначенням.

 4. Підготовка формувань організовується і здійснюється згідно з Порядком підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 443, Порядком здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444.

 5. Залучення формувань цивільного захисту до дій за призначенням здійснюється згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації, планами взаємодії органів управління та сил цивільного захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій, планами локалізації і ліквідації наслідків аварії, а також планами цивільного захисту на особливий період.

Рішення про залучення об’єктових формувань цивільного захисту до дій за призначенням приймають керівники суб’єктів господарювання, які утворили ці формування.

Рішення про залучення територіальних формувань цивільного захисту до дій за призначенням приймає виконавчий комітет міської ради, який утворив ці формування.


 1. Порядок оснащення формувань цивільного захисту технікою і


майном

 1. Табель оснащення формування технікою і майном розробляється на підставі визначеної організаційної структури формування, а також Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1200.

 2. За працівниками закріплюються визначені для використання під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт техніка і майно суб'єктів господарювання, що утворили формування, в обсягах, передбачених у положеннях про відповідне формування.

 3. Облік техніки і майна, визначених для використання під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ведеться суб'єктами господарювання, що утворили формування.

Додаток 2

До розпорядження

30.03.2017р№ 54


ПЕРЕЛІК

суб’єктів господарювання м. Чоп та формувань цивільного захисту, що створюються на їхній базі

2017 рік


З.П.


Чопська міська рада

КЗ «Чопська міська лікарня»

КП «Чистий Чоп»

КП «Водоканал Чоп»

Чопське від. ДУЗОЛУДУ

ДПРЧ-7

ТОВ « Бліцарт Продукціон»

РФ « Львівська залізниця » ВСП Ужгородська дирекція залізничних перевезень
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Територіальні формування цивільного захисту

1.

-рятувальна група

1

-аварійно відновлювальна
1


-аварійно-газотехнічна ланка

1

- розрахунково аналітична група

1

-ланка видачі засобів ЗІЗ

1

аварійно-технічна ланка по електромережам

1

-ланка пожежогасіння


1
-- радіаційного та хімічного спостереження

1

- ланка охорони громадського порядку

1

-ланка по обслуговуванню сховищ


1
-ланка зв’язку та оповіщення

1

--ланка розвідки

1
-санітарний пост
1

-оперативно-евакуаційна-евакуаційна ланка

1

Об’єктові формування цивільного захисту

1.-рятувальна команда1


- аварійно-технічна


1


1


-група

пожежогасіння

1


-сан.дружина1


-ланка радіозв’язку1


-розвідувальна ланка1


пост.радіоційного і хім. спостереж.1


ланка сан. обробки


1


група обсл.сховищ1


пункт видачі ЗІЗ1


-добровільна пожеж.дружина


1


-санітарний пост


1Начальник відділу з питань режимно-секретної

та мобілізаційної роботи, ТЕБ і НС Л.Фомічова

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка