Методичні рекомендації щодо проведення тбд перелік основних документів з цз в дцз 23 9Сторінка9/9
Дата конвертації14.01.2018
Розмір2.19 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Друге учбове питання:»Об’єктова система оповіщення працівників.Дії персоналу щодо аварійної зупинки виробництва. Виведення працівників з небезпечної зони, порядок забезпечення їх засобами індивідуального захисту, місця розташування можливих сковищ, шляхи евакуації

Об’єктова система оповіщення працівників


Об’єктова система оповіщення – система, яка створюється та діє на об’єктах з масовим перебуванням людей для здійснення оповіщення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

Об’єкт з масовим перебуванням людей – приміщення (території) організацій, установ, підприємств, місця відпочинку та інші місця з одночасним перебуванням у них від 50 осіб та більше. . Об’єктові системи оповіщення повинні забезпечувати оповіщення керівників, персоналу та інших осіб, які перебувають на об'єктах з масовим перебуванням людей.

Об’єктові системи оповіщення повинні поєднуватись із територіальними або місцевими системами оповіщення із можливістю запуску від останніх.

До складу об’єктових систем оповіщення входять абонентські радіоточки, гучномовці, електросирени, системи оповіщення про пожежу, мікрофони, підсилювачі звукової частоти (аудіопрогравачі та аудіоносії із записаними текстами звернень) та інші технічні засоби, передбачені відповідною схемою..

Оповіщення здійснюється за розпорядженням керівника об’єкта відповідальною особою чергової зміни об’єкта з масовим перебуванням людей або іншою особою, визначеною рішенням керівника об’єкта.

Відповідальність за створення, реконструкцію, удосконалення та утримання в постійній готовності до використання за призначенням об’єктових систем оповіщення, організацію та здійснення оповіщення покладається на керівника (власника) об'єкта з масовим перебуванням людей

На потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах підвищенної небезпеки з метою оповіщення персоналу та населення, яке проживає навколо об’єктів створються локальні системи оповішення, а також встанловлюється системи раннього оповішення, а для здійснення оповіщення у разі катастрофічного затоплення, виникнення НС на АЄС,аміакопроводах, нафто-і газопроводах створюються спеціальні системи оповіщення:

локальна система оповіщення – система, яка створюється на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах підвищеної небезпеки .

Локальні системи оповіщення повинні забезпечувати оповіщення керівників та персоналу ПНО, служб з питань ЦЗ,органів виконавчої влади, служб екстреної допомоги, а також керівників та персоналу підприємств, установ (насамперед дитячих, навчальних, медичних закладів), організацій і населення, що знаходяться в межах зони можливого ураження.

Оповіщення здійснює відповідальна особа чергової зміни підприємства чи яка виконує його обов'язки за розпорядженням керівника підприємства (об’єкта).

Система раннього виявленняНС– сукупність спеціальних інженерно-технічних засобів, якими обладнуються території, будівлі, споруди, приміщення та устаткування потенційно небезпечних об'єктів та підвищеної небезпеки, призначених для контролю за параметрами обладнання і навколишнього середовища та інформування про їх відхилення від встановлених норм.

Оповіщення здійснює відповідальна особа чергової зміни об’єкту, або особа за розпорядженням керівника.

Оповіщення населення залежно від рівня НС здійснюється електросиренами,, вуличними гучномовцями, інформаційними табло та інші пристроями).мережами загальнонаціонального, регіонального та місцевого (у тому числі кабельного) телебачення, проводового та ефірного радіомовлення, незалежно від форми власності та підпорядкування.;пересувними сигнально-гучномовними пристроями (автомобілі спеціалізованих служб цивільного захисту, інші спецавтомобілі, мегафони тощо).

Для привернення уваги населення, перед доведенням інформації про загрозу або виникнення НС передається попереджувальний сигнал «УВАГА ВСІМ» (звучання електросирен, часті гудки підприємств, удари у дзвони культових споруд, інші металеві предмети, а також трансляція в мережі радіомовлення і телебачення спеціальної фонограми).

Повідомлення повинні включати інформацію про характер та місце виникнення НС, зону можливого ураження, порядок дій населення.

Повідомлення передаються мережами телебачення та радіомовлення протягом 5 хвилин та при необхідності повторюються через 10-15 хвилин.

. Підприємства, установи і організації незалежно від форми власності і господарювання зобов'язані забезпечити всі виробничі, службові та адміністративні приміщення, а також приміщення навчальних, лікувальних закладів та інші об’єкти з масовим перебуванням людей радіотрансляційними точками (радіоприймачами відповідного діапазону для районів, де немає проводового мовлення) для гарантованого приймання програм державного радіомовлення;

Дії персоналу щодо аварійної зупинки виробництва

На об’єктах, на робочих місцях, де загроза чи виникнення НС може привести до аварій на виробництві, робочих місцях розробляються інструкції щодо аварійної зупинки. В інструкціях порядок дій виконавців повинен передбачати:

-виявлення й оцінку аварії або загрозу її виникнення ;

- оповіщення персоналу й диспетчера об’єкту про аврію або загрозу її виникнення;

- включення протиаварійної системи;

- відключення пошкодженої дільниці, повну або часткову зупинку виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці);

- виведення з небезпечної зони персоналу з забезпечення його ЗІЗ;

- інші заходи,що запобігають розвитку аварії, з урахуванням виробництва..

Описуючи дії спецпідрозділів, належить визначити орієнтований час їх прибуття та розгортання.
В інструкції щодо аварійної зупинки виробництва (підприємства), яка є складовою оперативної частини ПЛАС, для кожної аварії повинні бути визначені послідовність уведення в дію систем протиаварійного захисту, відключення апаратів і механізмів, відключення електроенергії та інших енергоносіїв, режим роботи вентиляції і системи очищення повітря, порядок використання засобів рятування людей і ліквідації аварії.

Виведення працвників з небезпечної зони, порядок забезпечення їх ЗІЗ, місця розташування можливих сховищ, шляхи евакуації

Порядок укриття персоналу в захисних спорудах цивільного захисту.

На випадок виникнення НС,пов’язаної із загрозою або початком забруднення повітря хімічно небезпечною чи радіоактивною речовиною всі працівники підприємства підлягають укриттю в захисній споруді ЦЗ

Для термінового укриття працівників у разі забруднення хімічно небезпечною речовиною використовуються загерметизовані приміщення (вказується адреса).

При отриманні інформації про радіоактивну небезпеку працівники укриваються в приміщенні (вказується приміщення, адреса), яке забезпечує захист від ураження іонізуючим випромінюванням при радіоактивному зараженні.Порядок видачі персоналу засобів індивідуального захисту

Засоби індивідуального захисту (вказується які) видаються після отримання відповідного розпорядження або за рішенням керівника підприємства

Працівники, які отримали такі засоби, повинні перевірити їх стан, провести підбір та мати постійно при собі або на робочому місті.

Протигази переводяться у бойовий стан за командою або самостійно, при наявності небезпеки забруднення повітря.Порядок виділення автотранспорту для проведення евакуації

При проведенні термінової евакуації персоналу та відвідувачів з небезпечних зон залучається весь наявний службовий, а також особистий транспорт працівників підприємства, які повинні надавати його в розпорядження адміністраціТрєтє питання :»Інформування працівників щодо розвітку НС, місць розгортання і маневрування аварійно-рятувальних сил, залучення необхідних ресурсів, техничних і транспортних заходів, координації джій з населенням та заходів безпеки в зоні НС

Інформування та оповіщення.

Інформування та оповіщення у сфері захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру є основним і головним невід‘ємним елементом усієї системи заходів такого захисту. Інформацію становлять відомості про прогнозовані або виниклі надзвичайні ситуації з визначенням їх класифікації, меж поширення і наслідків, а також способи і методи реагування на них.

Центральні і місцеві органи виконавчої влади, виконавчі органи рад зобов‘язані надавати населенню через засоби масової інформації оперативну і достовірну інформацію про стан захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, про виникнення надзвичайних ситуацій, методи і способи їх захисту, використання заходів для забезпечення безпеки.

Керівництво об’єктів господарської діяльності при загрозі та виникненні НС зобов’язані організувати постійне інформування працівників підприємства та населення якому загрожує НС про НС яка виникла, прогнозуємий її розвиток, які сили залучаються для ліквідації і порядок дій працівників.

Оповіщення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та постійне інформування працівників та населення про них на об’єктах забезпечуються шляхом:

- включення сирен та виробничими гудками;

- об’єктового радіоповіщення дубляжом сигналу «Увага всім»

- доведення обставин і правил поведінки по радіо оповіщенню:

- доведення обставин та правил поведінки на місцях проведення аваріних та інших рятувальних робіт:

- посильними та гучномовцями.

Керівництво підприємств, відповідальні за проведення рятувальних та інших невідкладних робіт,командири формувань ЦЗ, начальники підрозділів підприємства на всіх етапах проведення робіт по локалізації і ліквідації НС. проведення євакозаходів постійно слідкують за виконання заходів безпеки в зоні НС.
*Тема 2.1: “Засоби колективного захисту робітників, службовців, населення. Підвищення захисних властивостей житла”.

*Тема 2.2. “Засоби захисту органів дихання та шкіри. Медичні засоби індивідуального захисту, правила їх використання”.

*Тема 2.3. “Обов’язки дорослих щодо безпеки та захисту дітей. Засоби індивідуального захисту дітей”.

Тема 3.1 “Надання першої медичної допомоги потерпілим. Основи догляду за хворим”.

Тема 3.2. “Інфекційні захворювання. Правила поведінки населення при проведенні карантинних (ізоляційно-обмежувальних) заходів. Порядок проведення дезинфекції”.

Психологія натовпу. Безпека при масових скупченнях людей”.1

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка