Методичні рекомендації щодо проведення тбд перелік основних документів з цз в дцз 23 9Сторінка2/9
Дата конвертації14.01.2018
Розмір2.19 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9

НАКАЗ

__.________ 20__ № ___


Про організацію та проведення

цивільного захисту в дошкільному

навчальному закладі № ___
На виконання Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 443 та № 444, Положення про функціональну підсистему „Освіта і наука України” Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженого наказом Міністра освіти і науки України від 03.09.2009 року № 814 та з метою виконання заходів щодо захисту постійного складу, дітей, навчання їх діям у надзвичайних умовах та забезпечення способами індивідуального захисту

НАКАЗУЮ:


1. Покласти забезпечення виконання заходів у сфері цивільного захисту в дошкільному навчальному закладі №___, відповідно до ст.. 20 Кодексу цивільного захисту України, на завідувача дошкільним навчальним закладом _______________________.

2. З метою організації заходів цивільного захисту призначити:

2.1. Посадову особу з питань ЦЗ – _________________(посада )

2.2. Заступника завідувача з евакуації –_______________, (посада )

2.3.Заступником завідувача з матеріально-технічного забезпечення призначити завідуючого по господарській частині ________________.

3. Створити формування цивільного захисту у складі:

3.1.Санітарний пост – 4 особи.

Начальник поста _________________, медична сестра.

3.2. Ланку охорони громадського порядку – 6 осіб.

Командир _____________________

3.3. Ланка пожежогасіння – 4 осіб.

Командир _____________________

4. Призначеним посадовим особам з цивільного захисту розробити та затвердити функціональні обов’язки, необхідні документи і плани та забезпечити:

4.1.Запобігання виникнення надзвичайних ситуацій і запровадження заходів у дошкільному навчальному закладі щодо зменшення збитків та втрат в разі їх виникнення;

4.2. Оповіщення персоналу дошкільного навчального закладу про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій у мірний та воєнний час і постійне інформування його про наявну обстановку;

4.3. Захист персоналу та дітей від наслідків аварій, катастроф, великих пожеж, стихійного лиха та застосування засобів захисту від ураження.

5. Посадовій особі з питань цивільного захисту ________:

5.1. Розробити разом із керівниками формувань цивільного захисту та надати для затвердження план підготовки цивільного захисту дошкільного закладу на 201_ рік

до 25.01.201_

5.2. Розробити спільно із заступниками, призначеними керівниками формувань цивільного захисту організаційну структуру формувань, персональний їх склад, відповідно до вимог нормативних документів з цивільного захисту та надати їх на затвердження

до 25.01.201_

5.3. Погоджувати та щорічно подавати заявки на навчання працівників на курси цивільного захисту

до 01.07.201_

5.4. Розробити й затвердити функціональні обов’язки керівного складу відповідно до вимог нормативних документів з цивільного захисту

до 25.01.201_

5.5. Проводити навчання педагогів, особового складу формувань цивільного захисту, робітників та службовців, не задіяних у формуваннях, у складі навчальних груп згідно з рекомендованою тематикою згідно розкладу занять

5.6. Довести даний наказ до відома працівників гімназії

до 12.01.201_

6. До навчання з питань цивільного захисту залучити всіх працівників дошкільного закладу, дітей (батьків).

протягом року

7. Визначити обов’язковими для виконання такі документи:

- наказ про організацію і здійснення цивільного захисту в дошкільному закладі;

- наказ про підсумки цивільного захисту в минулому навчальному році та основні завдання на наступний рік ;

- план основних заходів підготовки з цивільного захисту дошкільного закладу в наступному році;

- інструкції щодо дій персоналу дошкільного закладу освіти у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій ( більше 50 осіб персоналу - план реагування на надзвичайні ситуації).
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Завідувач ДНЗ № ___ ________ ­­­ ___________________

(Підпис) (ПІБ)


З наказом ознайомлені:

Вихователь-методист __________________

Вихователь _____________________

Вихователь _____________________Вихователь _____________________ ПОГОДЖЕНО

Начальник Управління освіти. м.Ізюм_______________

«____» __________ 20_ року


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач ДНЗ № ___________
«____» __________ 201_ рокуІНСТРУКЦІЯ

щодо дій персоналу ДНЗ №___ у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій
1. Загальні положення.

Інструкція розроблена відповідно статті 130 Кодексу цивільного захисту України.


Усі працівники підприємства, не залежно від займаних посад, повинні знати і суворо виконувати вимоги Інструкції щодо дій персоналу при загрозі або виникненню надзвичайних ситуацій. За невиконання вимог "Інструкції" персонал підприємства може бути притягнутий до адміністративної відповідальності.

2. Характеристика можливої обстановки в районі підприємства при виникненні надзвичайної ситуації.

Вмісті можливі НС, які будуть мати вплив на діяльність закладу.До них слід віднести___________________________________________________

_____________________________________________________________

На діяльність закладу можуть впливати відключення енергопостачання, інфекційні захворювання, аварії на тепло і водо мережах, пожежа., терористичні акти.3. Порядок оповіщення адміністрації та персоналу про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій.

Про загрозу чи виникнення НС керівництво оповіщується через чергових Управління освіти,чи отриманням сигналу «Увага всім№!

Оповіщення керівництва і персоналу про загрозу і виникнення НС проводиться по завчасно розробленій схемі.:

- в неробочий час оповіщається по телефону мобільним телефонам) (відповідальний______________)).

- у робочий час персонал оповіщається про НС посильними

При отриманні сигналу "Увага всім", включаються телевізійні і радіо приймачі для прослуховування початкового повідомлення.

Кожний працівник підприємства повинен знати сигнали оповіщення цивільного захисту та вміти правильно діяти в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.4. Порядок укриття персоналу у захисних спорудах цивільного захисту.

На випадок виникнення надзвичайної ситуації, яка пов'язана із загрозою або початком забруднення повітря хімічно небезпечною, радіоактивною речовиною всі працівники підприємства укриваються у загерметизованих приміщеннях закладу.5. Порядок видачі персоналу засобів індивідуального захисту.

Засоби індивідуального захисту в закладі відсутні, окрім ВМП, які виготовлені власними силами. При необхідності вони отримуються згідно з планом відділу НС міста.

6. Порядок проведення евакуаційних заходів.

Для планування і здійснення евакуації в закладі створена евакуаційна комісія (голова______________________). Евакуація здійснюється з членами сімей через СЕП № __міста. Загальна кількість осіб. які підлягають евакуації складає____чол.

При проведенні термінової евакуації забезпечується евакуація дітей і персоналу у небезпечне місце При загальній евакуації вихованці евакуюються з батьками.7. Дії персоналу , щодо додержання протиепідемічних заходів при загрозі розповсюдження особливо небезпечних інфекційних захворювань.

Якщо на території закладу або поблизу виникла небезпека розповсюдження особливо небезпечних інфекційних захворювань, усі працівники та вихованці повинні виконувати санітарно-епідеміологічні норми, ізолювати виявлених хворих, дотримуватися режиму, який запобігає розповсюдженню інфекції. При необхідності, працівники, які прибули на роботу, повинні проходити санітарну обробку (вказується місце її проведення), дезінфекцію або міняти одяг, а також виконувати інші вимоги та заходи, які перешкоджають розповсюдженню особливо небезпечних інфекційних захворювань.8. Особливості дій працівників при деяких надзвичайних ситуаціях.

При загрозі ураження хімічно небезпечною речовиною оповіщаються усі працівники та відвідувачі, які знаходяться на території закладу.

Вентиляційні установки та кондиціонери терміново виключаються, закриваються вікна, двері, кватирки, приміщення герметизується. Вихід із будівлі й вхід до неї припиняється до особливого розпорядження адміністрації.

Працівникам видаються засоби індивідуального захисту, одночасно приймаються заходи щодо забезпечення відвідувачів ватно-марлевими пов'язками.

Відповідальні за забезпечення герметизації приміщень ________________, за забезпечення працівників та відвідувачів засобами індивідуального захисту ________________________.

При виявленні у приміщенні, де укриваються працівники і діти, хімічно небезпечної речовини, всі повинні вийти в______________________________ або з дозволу адміністрації, залишити зону забруднення. Виходити з неї необхідно тільки у засобах індивідуального захисту і рухатися в напрямку, перпендикулярному напрямку вітру.

При виникненні пожежі в закладі всі працівники зобов'язані суворо виконувати вимоги Інструкції з пожежної безпеки, евакуацію проводити згідно Плану евакуації.

Відповідальність за дотриманням заходів пожежної безпеки та організацію дій персоналу при загрозі або виникненні пожежі покладається на ____________________________.

При радіоактивному забрудненні території закладу або при загрозі забруднення, всі працівники повинні уважно слідкувати за мовним повідомленням, яке передається по радіо і телебаченню після попереджувального сигналу "Увага всім", за інформацією інших засобів масової інформації про обстановку в місті, і суворо виконувати рекомендації по захисту від радіоактивного зараження.

Працівник _______________________ організовує на території закладу контроль за радіаційною обстановкою за допомогою побутового дозиметру і постійно інформує про результати вимірювань керівництво закладу.

При перевищенні гранично припустимих норм опромінення організується облік доз опромінювання. Скорочується до мінімуму вхід у будівлю та вихід з неї. Контроль за дотриманням режиму поводження й роботи працівників покладається на ___________________

При загрозі або виникненні стихійних лих в закладі виконати необхідні протипожежні заходи, відключити від електромережі електрообладнання. Відповідальний______________________

Якщо з'явилися постраждалі - надається перша медична допомога медичною сестрою та санітарним постом.

Приймаються заходи щодо госпіталізації постраждалих до спеціалізованих медичних закладів.

Відповідальний за отримання інформації про обстановку у місті та доведення її до адміністрації і персоналу ____________________

При надходженні анонімної інформації про загрозу на території закладу або поблизу нього терористичного акта, працівник який прийняв її повинен терміново доповісти керівнику закладу.


Посадова особа з питань ЦЗ ________ ­­­ ___________________
1. Додатки:

- Схема управління, зв’язку, оповіщення і взаємодії;

- Календарний план основних заходів цивільного захисту при ліквідації НС;

- План евакуації дошкільного закладу з схемою проведення евакуації;

- Особисті плани дій керівного складу об’єкта та командирів формувань цивільного захисту. (Другий примірник особистого плану дій - на робочому місці посадової особи).
2. Аркуш ознайомлення персоналу об’єкту з планом.

3. Аркуш коригування та практичного відпрацювання плану.Додаток № 4

До Інструкції

(Плану реагування) ДНЗ № ___
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач ДНЗ №___


_________ _____________________

(Підпис) (ПІБ)

«____» __________ 201_ р.
ПЛАН ЕВАКУАЦІЇ

На випадок евакуації створюється евакуаційна комісія, відпрацьовується план евакуації


Підстави для введення плану в дію:

Виникнення (загроза виникнення) на території закладу або поблизу нього надзвичайної ситуації , яка загрожує життю та здоров’ю дітей і персоналу закладу;

Надходження достовірної інформації по засобам оповіщення про виникнення НС

Розпорядження начальника управління освіти міста (району) про евакуацію дітей і персоналу закладу в місце безпечного розташування у зв’язку з загрозою НС .


Порядок збору, виведення та укриття дітей і персоналу закладу :

Відповідно до одержаного розпорядження або прийнятого керівником дошкільного закладу рішення на проведення екстреної евакуації та укриття дітей і персоналу, проводяться наступні заходи:

- оповіщення керівного складу, педагогів, дітей та обслуговуючого персоналу про проведення екстреного збору, виводу з будівлі дошкільного закладу та зосередженні на майданчику ________________;

- перевірка повноти виведення дітей і персоналу дошкільного закладу;

- формування пішої евакуаційної колони, призначення старшого колони та відправка її до місця безпечного розташування по встановленому маршруту;

- розміщення дітей і персоналу у місці безпечного розташування, перевірка їх наявності, оформлення списків евакуйованих та надання їх до управління освіти міста (району);

- організація інформування батьків про місце знаходження дітей;

- організація та проведення у місці безпечного розташування заходів медичного, продовольчого та інших видів забезпечення тимчасового перебування дітей і персоналу дошкільного закладу;

- встановлення та підтримання у місці безпечного розташування безперебійного зв’язку з начальником управління освіти, головою евакуаційної комісії міста (району);

Після одержання інформації про відсутність небезпеки та отриманні розпорядження про закінчення евакуації організується повернення дітей і персоналу до місця постійної дислокації дошкільного закладу або передача дітей батькам у місці безпечного розміщення.


Додатки: 1. Схема екстреного виводу дітей з приміщень ДНЗ, збору і шикуванню на майданчику для перевірки повноти проведених евакозаходів, на ______ аркушах.

2. Договір з підприємством____________ про організацію укриття і безпечного розміщення вихованців ДНЗ у разі виникнення НС техногенного і природного характеру.

3. Схема маршруту пересування до місця безпечного розміщення.
Голова евакуаційної комісії ДНЗ ­­­ ________________

Документи щодо підготовки та проведення Тижня безпеки дитини, комплексного об’єктового тренування та протипожежного тренування в закладах освіти

НАКАЗПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка