Методичні рекомендації підготовлені викладачем вищої категорії Мигійського коледжу Миколаївського національного аграрного університету Присяжнюк С. М



Скачати 118.59 Kb.
Дата конвертації08.07.2018
Розмір118.59 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Міністерство освіти і науки України

Мигійський коледж

Миколаївського національного аграрного університету

Методичне забезпечення

самостійного опрацювання навчального

матеріалу студентами

з дисципліни «Вступ у спеціальність»

2017 р.

Методичні рекомендації підготовлені викладачем вищої категорії Мигійського коледжу Миколаївського національного аграрного університету Присяжнюк С.М.

Рецензент: викладач – методист, магістр ветеринарної медицини Курило В.Г. Мигійського

коледжу Миколаївського НАУ


Рекомендовано до використання при опрацюванні теоретичного матеріалу з дисципліни «Вступ у спеціальність» для студентів І курсу спеціальності 211 «Ветеринарна медицина»


Розглянуто на засіданні циклової комісії

Ветеринарних дисциплін

Протокол № 1 від 29.08.2017р.

Голова комісії: ________ Присяжнюк С.М.


Теми самостійного опрацювання матеріалу

з дисципліни «Вступ у спеціальність»


Теми

Література


Години

Бали

1.

Вивчення символіки древніх часів, символіки медицини і ветеринарної медицини сьогодення.


Вербицький

Рудик С.К.

«Історія ветеринарної медицини України»

с. 174 - 182


4

1


2.

Відкриття В.Гарвеєм -кровообігу (1628), Левенгуком- мікроскопа,

М.Мальпігі – капілярів.

Поширення у Європі епізоотій.


Інтернет інформація





2

1


3.

Вивчення розвитку ветеринарії в Україні і Росії в 19 столітті.

с.90- 93

4

1


4.

Вивчення стану ветеринарії в роки Великої Вітчизняної війни.

с. 160 -163


4

1


5.

Боротьба з трихофітією, винайдення вакцини проти цієї хвороби.

с. 168

інтернет інформація


2

1

6.

Ветеринарний лікар лікує людство.

Твір - роздум



2

1

7.

Вивчення розвитку ветеринарної медицини в

роки побудови незалежної Української держави.


с. 168 -173


4

1


8.

Вивчення історії ветеринарної медицини регіону.

с. 332- 340

2

1

9.

Вивчення історії заснування ВНЗ. Відділення ветеринарної медицини – історія та сучасність.

Бібліотечний

матеріал

4

1


10.

Вивчення Закону України «Про ветеринарну медицину».

Закон України «Про ветеринарну медицину»

6


1





Всього: 34 години.












Методичні вказівки самостійного вивчення матеріалу
І. Загальні вказівки: при опрацюванні матеріалу студент повинен знати:

- значення ветеринарної медицини як науки та її завдання у розвитку нашої держави та на міжнародному рівні;

- основні напрямки професійної діяльності фахівців ветеринарної медицини;

- об`єкти професійної діяльності;

- історію ветеринарної медицини;

- символіку ветеринарної медицини;

- розвиток та діяльність служби ветеринарної медицини

України;


- структуру ветеринарної освіти в Україні;

- загальні вимоги до фахівця ветеринарної медицини.

Студент повинен уміти:


 • орієнтуватися у термінах з ветеринарної медицини;

 • грамотно вести конспект, готуватися до занять;

 • оволодівати навичками самостійної роботи.


ІІ. Послідовність вивчення матеріалу:

 • ознайомитись із змістом програми, підібрати рекомендовану літературу;

 • прочитати загальні вказівки;

 • вивчити за підручником матеріал кожної теми;

 • відповісти на запитання для самоперевірки.

№ 1

Тема: Вивчення символіки древніх часів,

символіки медицини і ветеринарної

медицини сьогодення.

Питання (завдання) для самостійної роботи

1.Опрацюйте (законспектуйте, замалюйте) матеріал

про символіку медицини і ветеринарної медицини.

Література:

Вербицький П.І., Достоєвський П.П. «Історія ветеринарної медицини

України», за редакцією Рудика С.К. – К. Ветінформ, 2002- с. 174 -182
Методичні рекомендації:

Слід зазначити, що медицина і ветеринарія розвивалися одночасно і спочатку мали загальну символіку. Медична і ветеринарна символіки беруть свій початок з культів і вірувань, які зародилися в далекі часи у первісних людей. Сьогодні вся система культів і вірувань зведена до певних систем, а саме: анімізм, фетишизм, магія, тотеїзм.


Питання для самоконтролю

 1. Що ви розумієте під поняттям анімізм?

 2. Що ви розумієте під поняттям символ?

 3. Де і коли з`явилася емблема чаші із змією?

 4. Що є символами медицини?



Форми контролю: перевірка конспекту, бесіда, програмований контроль.

№ 2


Тема: Відкриття В. Гарвеєм - кровообігу (1628),

Левенгуком мікроскопа, М. Мальпігі –

капілярів. Поширення у Європі епізоотій.

Питання (завдання) для самостійної роботи

1.Опрацюйте матеріал про відкриття кровообігу,

мікроскопу, капілярів. Оформлення реферату.

Література:

Вербицький П.І., Достоєвський П.П. «Історія

ветеринарної медицини України», за редакцією Рудика

С.К. – К. Ветінформ, 2002 – 384с.

Інформація з інтернет сайтів.
Методичні рекомендації:

Звернути увагу на відкриття В.Гарвеєм – кровообігу, Левенгуком – мікроскопу, М.Мальпігі – капілярів. Значення відкритів для медицини та ветеринарії.


Питання для самоконтролю

 1. Коли і ким відкрито кровообіг ? Значення відкриття.

 2. Коли і ким відкрито мікроскоп? Значення відкриття.

 3. Коли і ким відкрито капіляри? Значення відкриття.


Форми контролю: перевірка конспекту(реферату), бесіда, програмований контроль.

№ 3


Тема: Вивчення розвитку ветеринарії в Україні і Росії в 19 столітті.

Питання (завдання) для самостійної роботи

1.Опрацюйте розвиток ветеринарії в Україні і Росії в

19 столітті. Законспектуйте матеріал.

Література:

Вербицький П.І., Достоєвський П.П. «Історія

ветеринарної медицини України», за редакцією Рудика

С.К. – К. Ветінформ, 2002 – с. 90 - 93


Методичні рекомендації:

Звернути увагу на етапи розвитку ветеринарії в Україні та Росії в 19 столітті. Основні відкриття, методи лікування, основні захворювання тварин даного періоду.


Питання для самоконтролю

 1. Вкажіть, які хвороби тварин виникали в 19 столітті.

 2. Вкажіть основні відкриття 19 століття.

 3. Вкажіть основних вчених, ветеринарних та медичних фахівців даного етапу.


Форми контролю: перевірка конспекту, бесіда, програмований контроль.

№ 4


Тема: Вивчення стану ветеринарії в роки Великої Вітчизняної війни.

Питання (завдання) для самостійної роботи

1.Опрацюйте матеріал про стан ветеринарії у роки

Великої Вітчизняної війни. Законспектуйте матеріал.

Література:

Вербицький П.І., Достоєвський П.П. «Історія

ветеринарної медицини України», за редакцією Рудика С.К. – К. Ветінформ, 2002 – с.160 – 163.
Методичні рекомендації:

Звернути увагу на розвиток ветеринарії в період Великої Вітчизняної війни. Основні проблеми, хвороби тварин, науковий розвиток медицини, основних фахівців ветеринарної справи та медицини.


Питання для самоконтролю

 1. Вкажіть основні відкриття в галузі медицини та ветеринарії в період війни.

 2. Вкажіть основні хвороби тварин та принципи їх лікування.

 3. Вкажіть основні проблеми в медицині, що виникали в період війни.


Форми контролю: перевірка конспекту, бесіда, програмований контроль.

№ 5


Тема: Боротьба з трихофітією, винайдення вакцини проти цієї хвороби.

Питання (завдання) для самостійної роботи

 1. Знайдіть інформацію в інтернет сайтах про розвиток хвороби трихофітія, та винайдення вакцини проти цієї хвороби. Законспектувати матеріал.


Література:

Вербицький П.І., Достоєвський П.П. «Історія

ветеринарної медицини України», за редакцією Рудика

С.К. – К. Ветінформ, 2002 – с. 168 нтернет сайти.



Методичні рекомендації:

Звернути увагу на пояснення хвороби, тріхофітія. Розглянути основні ознаки, причини виникнення, лікування та профілактику.


Питання для самоконтролю

 1. Дайте визначення хворобі, трихофітія.

 2. Вкажіть основні причини появи хвороби та ознаки.

 3. Вкажіть методи лікування та профілактики хвороби.



Форми контролю: перевірка конспекту, бесіда, програмований контроль.

№ 6 Тема: Ветеринарний лікар лікує людство.



Питання (завдання) для самостійної роботи

 1. Напишіть твір – роздум про значення фахівців ветеринарної медицини в сучасному житті суспільства.


Література:

Вербицький П.І., Достоєвський П.П. «Історія

ветеринарної медицини України», за редакцією Рудика

С.К. – К. Ветінформ, 2002 – 384с.


Методичні рекомендації:

Звернути увагу на значення ветеринарії в народному господарстві, вказати основні об`єкти лікування, основні риси характеру фахівця.


Питання для самоконтролю

 1. Вкажіть в яких галузях народного господарства може працювати фахівець ветеринарної медицини.

 2. Які риси характеру повинні бути притаманні ветеринарному спеціалісту.

 3. Що повинен знати і вміти ветеринарний фахівець ?


Форми контролю: твір, бесіда, програмований контроль.

7



Тема: Вивчення розвитку ветеринарної медицини в роки побудови

незалежної Української держави.

Питання (завдання) для самостійної роботи

1.Опрацюйте матеріал про розвиток ветеринарії в

період побудови незалежної Української держави.

Законспектуйте матеріал.


Література:

Вербицький П.І., Достоєвський П.П. «Історія

ветеринарної медицини України», за редакцією Рудика

С.К. – К. Ветінформ, 2002р. – с. 168 -173.


Методичні рекомендації:

Звернути увагу на основні відкриття, досягнення у ветеринарії в період побудови незалежної Української держави. Вказати основні навчальні заклади, які готують фахівців ветеринарної справи. Основні напрямки роботи спеціалістів ветеринарної служби.


Питання для самоконтролю

 1. Вкажіть про розвиток ветеринарної служби в період побудови незалежної Української держави.

2. Вкажіть про розвиток науки та наукові досягнення у ветеринарії.

Форми контролю: перевірка конспекту, бесіда, програмований контроль

№ 8


Тема: Вивчення історії ветеринарної медицини регіону.

Питання (завдання) для самостійної роботи

 1. Опрацюйте матеріал про розвиток ветеринарної медицини регіону, Миколаївської області.

Законспектуйте матеріал.

Література:

Вербицький П.І., Достоєвський П.П. «Історія

ветеринарної медицини України», за редакцією Рудика

С.К. – К. Ветінформ, 2002 – с.332 - 340


Методичні рекомендації:

Звернути увагу на розвиток ветеринарної служби в Миколаївській області. Вивчити напрямки роботи, вказати основні навчальні заклади в яких готують фахівців ветеринарної служби. Вказати основних фахівців, керівників.


Питання для самоконтролю

 1. Що вам відому про історію розвитку ветеринарної служби в Миколаївській області ?

 2. Вкажіть основні напрямки роботи фахівців в народному господарстві.

 3. Вкажіть основні передові сільськогосподарські підприємства в Миколаївської області.


Форми контролю: перевірка конспекту, бесіда, програмований контроль.

№ 9


Тема: Вивчення історії заснування ВНЗ. Відділення ветеринарної медицини –

історія та сучасність.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка