Методичні рекомендації до вивчення дисципліни підготовки ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для всіх спеціальностейСторінка7/11
Дата конвертації23.10.2017
Розмір0.77 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Семінарське заняття 7.


Тема: Соціальне буття суспільства

Метою опрацювання матеріалу є вивчення соціальної структури суспільства, типів суспільств, національної психології.Основні поняття для опрацювання:

Соціальна спільність людей, соціальна структура суспільства, демографічна структура, професійно-освітня структура, поселенська структура, традиційне суспільство, індустріальне суспільство, інформаційне суспільство, соціальні групи, класова структура, класові відносини, теорії соціальної стратифікації, соціальна мобільність, етнічні спільності людей: рід, плем'я, народність, нація, етнос, етнос, раса, національна психологія, сучасні етнічні процеси.Перелік основних питань:

  1. Соціальна спільність і соціальна структура індустріального суспільства.

  2. Класова структура і класові стосунки в суспільстві. Соціальна стратифікація і соціальна мобільність.

  3. Етнічна структура суспільства: рід, плем'я, народність, нація.

  4. Демографічна структура суспільства.

  5. Професійно-освітня і поселенська структура суспільства.

Базова література: 1 – 4.

Допоміжна література: 14, 33, 38, 55, 70, 75, 94.

Інформаційні ресурси: 1.

Завдання на СРС:

Національна психологія. Сучасні етнічні процеси.


Методичні рекомендації

Перше питання: Необхідно визначити поняття соціальної спільності людей. Слід розглянути соціальну структуру суспільства (етнічна структура, демографічна структура, поселенська структура, класова структура, професійно-освітня структура) як цілісну сукупність всіх функціонуючих в ньому спільнот, взятих в їх взаємодії. Соціальна структура традиційного, індустріального і інформаційного суспільств.

Друге питання: Необхідно визначити класову структуру і класові відносини індустріального суспільства. Розглянути теорії соціальної стратифікації і соціальної мобільності (П. Сорокін, Т. Парсонс). Слід розглянути вертикальну соціальну мобільність (рух вгору чи вниз в системі соціальних позицій) та горизонтальну соціальну мобільність (переміщення індивіда на одному й тому ж соціальному рівні). Типи соціальної мобільності: між класова ті внутрікласова. Теорія соціальної стратифікації: слід розглянути одномірну та багатомірну стратифікацію.

Третє питання: Необхідно визначити етнічні спільності людей: рід, плем'я, народність, нація. Рід як складова першої в історії суспільно-економічної формації (спільне поселення, мова, звичаї, вірування). Розглянути поняття етносу. Етнос і раса. Розглянути поняття нації, слід визначити головні ознаки: спільність території, мови, спільність економічного життя, спільні риси психічного складу, закріплені у культурі, національна самосвідомість. Національна психологія. Слід розглянути історичні типи етнічних спільностей людей.

Четверте питання: Необхідно розглянути демографічну структуру суспільства. Загальна чисельність населення, темпи зростання народонаселення, закони народонаселення. Вікова структура населення. Міграція та міграційні процеси. Сутність демографічних процесів і явищ: шлюбність, народжуваність, міграції, смертність, відтворення населення тощо. Відтворення населення. Перспективи еволюції тривалості життя. Сім’я в сучасній Україні. Проблема шлюбності та розлучень. Взаємозв’язок демографічних процесів з різними сферами життєдіяльності: економікою, політикою, охороною здоров’я, культурно-освітньою сферою.

Пяте питання: Необхідно розглянути професійно-освітню і поселенську структуру суспільства. Роль освіти. Освіта як необхідний компонент відтворення суспільної людини, її соціалізації. Інтелігенція як спільність людей, що професійно займаються розумовою, творчою працею. Слід розглянути поселенську структуру як просторову форму організації суспільства. Головні типи поселень. Концепції виникнення міст: вотчина теорія, концепція виникнення з сільської спільноти: Б. Рибаков. Ремесло Древньої Русі, оборона теорія: М. Вебер, К. Бюхер, політико-правова: Г.Ф.В. Гегель, Г. Бєлов. Процеси урбанізації.

Питання для самостійного опрацювання:

  1. Соціальні групи, їх типологія і динаміка розвитку.

  2. Національна психологія. Сучасні етнічні процеси.

Базова література: 1– 4.

Допоміжна література: 14, 33, 38, 55, 70, 75, 94.

Інформаційні ресурси: 1.
Методичні рекомендації

Перше питання: Необхідно розглянути соціальні групи як суб’єкти соціального розвитку. Визначити їх типологію. Народ як головна сила суспільного розвитку. Класи і нації як суб’єкти соціального розвитку (класова боротьба як рушійна сила). Національний рух і суспільний прогрес. Слід визначити роль особистості в історії.

Необхідно розглянути динаміку соціальних груп яка призводить до зміни їх місця в соціальній структурі суспільства: розглянути типологію соціальних рухів (горизонтальна та вертикальна мобільність).Друге питання: Вивчення національної психології слід розпочати з поняття ментальності, що зберігає генетичний код народу, допомагає зрозуміти закономірності розвитку культури, суспільної моралі, становлення національної ідентичності. За переконанням більшості філософів вже на перших етапах формування етносу виникають певні психоповедінкові архетипи. Особливості психічного типу, національного характеру обумовлюють значною мірою специфіку світогляду українського народу. Через зв’язок часів зберігається певний психоповедінковий інваріант, що реалізується на спільній мовній, культурній та морально-етичній основі.

Необхідно розглянути такі риси як антеїзм - особливе вшанування землі, кордоцентризм - сердечність, екзистенційність - домінування емоцій і почуттів.

Слід звернути увагу на ключові концепції українського кордоцентризму як національної філософії викладені у таких джерелах: у Г. Сковороди – це «Діалог. Назва його – потоп Зміїний», «Кільце», «Наркіс. Розмова про те: пізнай себе», «Симфонія, названа книга Асхань, про пізнання себе» та «Сад Божественних пісень», у П. Юркевича – «Серце та його значення в духовному житті людини, згідно з ученням слова Божого», «З науки про людський дух».

Необхідно розглянути сучасні етнічні процеси.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка