Методичні рекомендації до вивчення дисципліни підготовки ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для всіх спеціальностейСторінка6/11
Дата конвертації23.10.2017
Розмір0.77 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Семінарське заняття 6.


Тема: Духовне життя суспільства

Метою опрацювання матеріалу є вивчення всіх форм духовно-практичного освоєння соціальної дійсності.Основні поняття для опрацювання:

Духовного життя суспільства, духовне виробництво, духовна діяльність, духовне спілкування, духовні відносини, духовні потреби, духовне споживання, культура, суспільна свідомість, структура суспільної свідомості, теоретичне і буденна свідомість, ідеологія, суспільна психологія, форми суспільної свідомості.Перелік основних питань:

  1. Поняття "дух", "духовність", "духовне життя суспільства".

  2. Основні елементи духовного життя суспільства як системи.

  3. Суспільна свідомість, її суть і структура.

  4. Культура, її суть і роль в духовному житті суспільства.

Базоваа література: 1 – 4.

Допоміжна література: 3, 15, 35, 36, 45, 46, 49, 51, 57, 65, 72, 73, 79, 84, 85, 86, 89, 91.

Інформаційні ресурси: 1.

Завдання на СРС:

Теоретична і буденна свідомість. Основні ідеї роботи С.Л. Франка Духовные основы общества.


Методичні рекомендації

Перше питання: Необхідно розглянути поняття "дух", "духовність". Поняття духовного життя суспільства: духовне виробництво, духовна діяльність, духовне спілкування, духовні відносини, духовні потреби, духовне споживання. Основною рушійною силою духовної діяльності є духовні потреби – внутрішні спонукання людини до духовної творчості, до створення духовних цінностей та їх споживання, до духовного спілкування. Вони об’єктивні за своїм змістом, обумовлені обставинами людського життя і відображають об’єктивну необхідність духовного освоєння оточуючого природного і соціального світу. Водночас духовні потреби суб’єктивні за своєю формою, оскільки є проявом внутрішнього світу людей, їх суспільної та індивідуальної свідомості та самосвідомості.

Слід розглянути проблему духовності у вітчизняній філософії (філософія серця), руській релігійній філософії, філософії життя, феноменології, екзистенціалізмі, філософській антропології.Друге питання: Необхідно розглянути духовне життя суспільства як активну творчу діяльність людей по засвоєнню і перебудові світу, яке визначається у виробництві, збереженню, розподілу і споживанні духовних цінностей та ідеальних смислів. Слід визначити, що духовне життя суспільства включає в себе не лише ідеальні явища, а також самих суб’єктів духовного життя та соціальні інститути зайняті виробництвом, збереженням, розподілом духовних цінностей (бібліотеки, театри, музеї, навчальні заклади, релігійні та громадські організації та ін.). Суттєвою складовою духовного життя суспільства є духовні потреби, духовне споживання. Предмети духовного споживання (твори мистецтва, моральні, релігійні цінності тощо) формують відповідні потреби, отже, багатство речей і явищ духовної культури суспільства є важливою передумовою формування різноманітних духовних потреб людини.

Виробництво і споживання духовних цінностей опосередковується духовними відносинами. Вони існують як відносини людини безпосередньо до тих чи інших духовних цінностей, тобто – схвалює вона їх чи відкидає, а також відносини між людьми щодо цих цінностей: до їх виробництва, розповсюдження, споживання, збереження.Третє питання: Слід визначити структуру суспільної свідомості. Розглянути теоретичну та буденну свідомість, форми суспільної свідомості. Моральна свідомість. Політична свідомість. Правосвідомість. Естетична свідомість. Релігійна свідомість. Філософська свідомість. Суспільна свідомість є сукупністю ідеальних форм: поняття, судження, почуття, ідеї, уявлення, теорії, які охоплюють і відтворюють суспільне буття, вони вироблені людством у процесі освоєння природи і соціальної історії. Одним з елементів структури суспільної свідомості є її різні рівні – буденна і теоретична свідомість, ідеологія і суспільна психологія. Буденний рівень суспільної свідомості включає в себе емпіричні знання про об’єктивні процеси, погляди, настрої, традиції, почуття, волю. Теоретичний же рівень суспільної свідомості виходить за межі емпіричних умов буття людей і виступає у вигляді певної системи поглядів, прагне проникнути в саму суть явищ об’єктивної дійсності, розкрити закономірності їхнього розвитку та функціонування. Слід розглянути основні форми суспільної свідомості та процес і особливості їхнього формування й розвитку в сучасних умовах. Так політична свідомість є відображенням політичних відносин, політичної діяльності, що відбувається в суспільстві. Правова свідомість являє собою сукупність знань, поглядів на юридичні права та норми, що регулюють поведінку людей у суспільстві. З правовою свідомістю тісно пов’язана моральна свідомість. Мораль являє собою сукупність, систему норм, правил поведінки людей у суспільстві. Естетична свідомість відображає об’єктивну реальність шляхом певних художніх образів. Релігійна свідомість протягом історії розвитку людства набувала багатогранних форм, відтінків, пройшовши довгий шлях свого становлення від примітивних культів до складних релігійних систем і основних світових релігій сучасності. Релігія як форма суспільної свідомості охоплює релігійну ідеологію та релігійну психологію.

Четверте питання: Необхідно розглянути поняття культура: багатоаспектність спроб визначення поняття культура, функції культури, типологію культури. Три підходи до розуміння культури: емпіричний, аксіологічний, діяльнісний. Місце і роль культури в духовному житті суспільства. Необхідно розглянути концепцію лінійного розвитку культури (Л. Морган), циклічного розвитку культури обґрунтовану в працях: М. Данилевського, німецького соціолога О. Шпенглера, англійського історика А. Тойнбі. Визначте в чому полягає сутність кожної концепції. Слід розглянути культуру в її історичній перспективі.

Питання для самостійного опрацювання:

  1. Духовні потреби. Духовне споживання.

  2. Теоретична і буденна свідомість. Основні ідеї роботи С.Л. Франка Духовные основы общества.

Базова література: 1 – 4.

Допоміжна література: 3, 15, 35, 36, 45, 46, 49, 51, 57, 65, 72, 73, 79, 84, 85, 86, 89, 91.

Інформаційні ресурси: 1.
Методичні рекомендації

Перше питання: Необхідно розглянути духовну сферу суспільства, визначити її структуру: духовне виробництво, духовні потреби, духовне споживання, духовні цінності і звичайно, субєкти духовного життя та соціальні інститути. Слід розглянути естетичні, пізнавальні, моральні духовні потреби як необхідну умову духовного розвитку людини.

Друге питання: Необхідно визначити структуру суспільної свідомості. Розглянути форми теоретичної свідомості: наука та суспільна ідеологія; форми буденної свідомості: емпірична свідомість яка складається в процесі пізнання та суспільна психологія, що формується при оціночному відображенні дійсності. Необхідно визначити основні ідеї роботи С.Л. Франка «Духовные основы общества»: форми суспільної свідомості, духовні цінності.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка