Методичні рекомендації до вивчення дисципліни підготовки фахівців ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для всіх спеціальностейСкачати 475.89 Kb.
Сторінка5/7
Дата конвертації23.10.2017
Розмір475.89 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   77. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


  1. Предмет соціальної філософії.

  2. Функції соціальної філософії.

  3. Соціальна філософія в системі суспільних наук.

  4. Співвідношення особистісного та суспільного начала в людському бутті.

  5. Соціально-філософська проблематика в філософії античності.

  6. Соціально-історична характеристика епохи Нового часу.

  7. Соціально-філософські ідеї в німецькій класичній філософії.

  8. Соціально-філософська думка ХХ століття.

  9. Соціально-філософська думка в Україні.

  10. Наукові концепції походження людини.

  11. Праця, спілкування, мова - основні фактори антропосоціогенезу.

  12. Діяльність, поведінка, спілкування.

  13. Проблема відчуження людини.

  14. Природні умови існування суспільства.

  15. Праця і виробництво в житті людей.

  16. Продуктивні сили і виробничі відносини.

  17. Специфіка способу виробництва в інформаційному суспільстві.

  18. Техніка та її роль у розвитку суспільства.

  19. Поняття духовного виробництва.

  20. Духовна діяльність.

  21. Духовне спілкування.

  22. Духовні відносини.

  23. Ідеологія і суспільна психологія.

  24. Основні форми суспільної свідомості.

  25. Форми духовно-практичного освоєння соціальної дійсності.

  26. Поняття соціальної спільності людей.

  27. Соціальна структура суспільства.

  28. Демографічна структура суспільства.

  29. Професійно-освітня структура суспільства.

  30. Поселенська структура суспільства.

  31. Соціальна структура традиційного суспільства.

  32. Соціальна структура індустріального суспільства.

  33. Соціальна структура інформаційного суспільств.

  34. Теорії соціальної стратифікації і соціальної мобільності.

  35. Історичні типи етнічних спільнот людей.

  36. Політика як соціальне явище.

  37. Політика і влада.

  38. Держава як інститут політичної системи суспільства.

  39. Сучасні тенденції розвитку держави.

  40. Ідеологія. Механізм впливу ідеології на психіку мас.

  41. Принцип історизму в соціальному пізнанні.

  42. Еволюція філософських уявлень про єдність світової історії.

  43. Проблема сенсу історії.

  44. Різноманіття культур, цивілізацій в сучасному світі.

  45. Соціальне прогнозування і майбутнє цивілізації.

  46. Методи передбачення майбутнього.

  47. Сенс історії та основні підходи до його інтерпретації.

  48. Теорії цивілізаційного фіналізму, циклизма і катастрофізму.

  49. Ідея прогресу в філософії історії.

  50. Сучасна цивілізація перед вибором перспектив розвитку людства.8. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ СЕМЕСТРОВОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

Індивідуальне завдання з дисципліни «Соціальна філософія» передбачено навчальним планом підготовки аспірантів. Формою індивідуального завдання є реферат.

Обов'язковим елементом філософської підготовки аспірантів є написання реферату з курсу. Реферат має бути присвячений актуальним теоретичним і методологічним проблемам природознавства, технічного знання або соціального пізнання, філософському аналізу суспільства, історії його розвитку.

Мета написання реферату – виявити ступінь підготовки аспірантів до науково-дослідної роботи, сприяти розвитку у них здатності здійснювати науковий аналіз природних і суспільних процесів, явищ сучасного життя, підвищити рівень філософської культури.

Тема реферату вибирається самостійно, з урахуванням запропонованої тематики. Тему і план необхідно узгодити з викладачем, що веде заняття.

Оформляти реферат необхідно відповідно до вимог, що висуваються до такого роду наукових робіт.

Титульний аркуш.

Реферативна робота повина включати наступні структурні елементи:

ПЛАН (3-4 пункти, крім вступу, висновків і списку літератури).

ВСТУП, де необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми, її теоретичну значимість, визначити мету та основні завдання, практичну значимість даної реферативної роботи.

ОСНОВНА ЧАСТИНА, де розкривається зміст теми, вирішуються поставлені в рефераті завдання.

Усі поставлені у вступі завдання повинні бути проаналізовані. В кінці кожного параграфа або розділу, який розкриває зміст пункту плану, необхідно зробити короткі висновки і логічний перехід до наступного пункту. Параграф або розділ повинен бути не менше 5 сторінок.

У тексті мають бути посилання на наукові роботи, наведені в списку літератури. Посилання оформляється наступним чином: в квадратних дужках вказується номер джерела в списку літератури та сторінка, звідки взята цитата, наприклад: [3; с.78]. Якщо це електронне видання, то в квадратних дужках вказується тільки номер джерела в списку літератури.

ВИСНОВКИ повинні містити відповіді на сформульовані у вступі завдання.

Список використаних джерел подається в кінці роботи після заголовка: Список використаних джерел. Список джерел оформляється відповідно до стандарту.

Обсяг реферату – не менше 25 сторінок друкованого тексту.

Технічні вимоги до оформлення: текстовий редактор Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007; шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абзац відступ – 1,25 мм; поля – 20 мм.

Реферативну роботу необхідно підготувати і здати викладачу не пізніше 16 тижня.

Аспіранти, які не подали реферат, до екзамену не допускаються.

Аспіранти не повинні використовувати для написання рефератів ПІДРУЧНИКИ і БАНК РЕФЕРАТІВ в інтернеті, а лише наукову літературу (монографії, статті в наукових журналах, матеріали конференцій, довідково-енциклопедичну літературу, дисертації, автореферати, статистичні збірки тощо).

Після підготовки реферату аспірант має його захистити. Терміни видачі, виконання і захисту реферату визначаються графіком, що розробляється кафедрою на кожний семестр. Перелік тем рефератів наводиться у додатку 2.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка