Методичні рекомендації до вивчення дисципліни підготовки фахівців ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для всіх спеціальностейСкачати 475.89 Kb.
Сторінка4/7
Дата конвертації23.10.2017
Розмір475.89 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7

Семінарське заняття 2.


Тема: Ґенеза соціально-філософських ідей

Метою опрацювання матеріалу є вивчення соціально-філософської проблематики в різні історичні епохи.Основні поняття для опрацювання:

Соціальна теорія Платона (Платон «Держава»), соціальна теорія Аристотеля (Аристотель «Політика»), період еллінізму, соціально-історична характеристика епохи Середньовіччя, епохи Відродження, Соціальні утопії Т. Мора (Мор Т. «Утопія») і Т. Кампанели (Кампанелла Т. «Місто Сонця»), період Реформації, епоха Нового часу. Т. Гоббс «Левіафан», Просвітництво. Ж-Ж. Руссо «Про суспільний договір», німецька класична філософія, «Теорія всесвітньої єдності», філософська концепція К. Маркса та Ф. Енгельса, соціально-філософська думка ХХ століття.Перелік основних питань:

  1. Соціально-філософська проблематика в філософії античності.

  2. Загальна характеристика соціальних вчень доби Середньовіччя та Відродження.

  3. Розвиток уявлень про суспільство у період Нового часу та Просвітництва.

  4. Соціально-філософські ідеї в творчості представників німецької класичної філософії.

  5. Соціально-філософська думка ХХ століття.

Базова література: 1– 4.

Допоміжна література: 1, 2, 4, 18, 19, 31, 32, 39, 41, 47, 50, 54, 62, 71, 76.

Інформаційні ресурси: 1.

Завдання на СРС:

Соціально-історична сутність, соціально-значущі причини та наслідки періоду Реформації.


Методичні рекомендації

Перше питання: Необхідно розглянути проблему демократичного суспільства в філософії Демокріта. Слід звернутися до філософії Епікура, розглянути атомістичне вчення на основі якого він будує соціальну філософію. Визначити нову життєву орієнтацію епікуреїзму. Розглянути проблему свободи в філософії Тита Лукреція Кара. Визначити філософські ідеї скептицизму (Піррон), стоїцизму, неоплатонізму (Плотін, Прокл), а також соціальні теорії Платона (Платон «Держава») та Аристотеля (Аристотель «Політика»).

Друге питання: Необхідно розглянути історичну обумовленість теологізації соціальної філософії Середньовіччя: пошук суспільного ідеалу в філософії Августина Блаженого, його роздуми про долю людства. Філософія Фоми Аквінського. Етико-соціальна філософія пізнього Середньовіччя: Йоган Дунс Скотт, Жан Жанден. Проблема державності в соціальній філософії епохи Відродження. Гуманізм Відродження. Раціоналізм Відродження (Нікколо Макіавеллі). Концепції політичної соціології: соціальні утопії (Томас Мор, Томазо Кампанела). Теорія державного суверенітету (Жан Боден).

Третє питання: Необхідно розглянути реалізм соціальної філософії Френсіса Бекона, теорію природного права і суспільного договору (Гуго Гроций, Томас Гоббс, Барух Спіноза, Джон Локк, Жан Жак Руссо, Вольтер). Виникнення нових галузей наукового знання: політична економія, соціальна статистика, демографія.

Четверте питання: Необхідно розглянути соціально-філософські ідеї в творчості представників німецької класичної філософії (моральний закон І. Канта і потреби суспільства, питання свідомості, свободи, обов’язку; свобода, свідомість, історія в філософії Й. Фіхте; філософія Ф. Шелінга; концепція абсолютного духу Г. Гегеля: обґрунтування ідеї всесвітньої історії, закономірностей суспільного розвитку; антропологічний принцип Л. Фейєрбаха).

П’яте питання: Слід визначити російську соціально-філософську думку ХХ століття (М. Лоський, П. Флоренський, С. Булгаков, С. Франк, Л. Карсавін, І. Ільїн, О. Лосєв, І. Фролов та ін.). Розглянути соціально-філософську думку в Україні (І. Франко, М. Грушевський: держава і народ в історії, М. Ковалевський, В. Вернадський: вчення про ноосферу, Б. Кістяківський, В. Липинський, В. Віниченко, М. Хвильовий, П. Любченко та ін.)

Питання для самостійного опрацювання:

  1. Соціально-філософські аспекти вчень шкіл періоду еллінізму.

  2. Соціально-історична сутність, соціально-значущі причини та наслідки періоду Реформації.


Базова література: 1– 4.

Допоміжна література: 1, 2, 4, 18, 19, 32, 39, 41, 47, 50, 54, 62, 71, 76.

Інформаційні ресурси: 1.
Методичні рекомендації

Перше питання: В першу чергу слід звернутися до філософії Епікура, розглянути атомістичне вчення на основі якого він будує соціальну філософію. Визначити нову життєву орієнтацію епікуреїзму, етичну доктрину матеріаліста- атоміста Епікура. Розглянути духовні орієнтації римського філософа Тита Лукреція Кара: проблема свободи, щастя. Визначити філософські ідеї скептицизму (Піррон), стоїцизму, неоплатонізму (Плотін, Прокл), а також соціальні теорії Платона (Платон «Держава») та Аристотеля (Аристотель «Політика»).

Друге питання: Необхідно визначити реформаторський рух в Європі: ідеї Мартіна Лютера, Томаса Мюнцера, Жана Кальвіна. Проблема людини, моралі, суспільства у творчості філософів епохи Відродження. Суспільно-політичне життя, укріплення державності, мета та роль фатуму у Нікколо Макіавелі. Соціальні утопії Т. Мора (Мор Т. «Утопія») і Т. Кампанели (Кампанелла Т. «Місто Сонця»). Аналіз розвитку суспільства в працях Жана Бодена: теорія державного суверенітету.


6. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


Календарно-тематичний план засвоєння навчальної дисципліни наданий у таблиці 1. Рекомендується щотижня засвоювати навчальний матеріал одної теми згідно календарно-тематичному плану та перевіряти ступінь засвоєння навчального матеріалу, самостійно виконуючи завдання, наведені в додатках до методичних рекомендацій.

Для підготовки завдань і відповідей можна використовувати літературу, що наведена у списку рекомендованих джерел або скористатися фондами науково-технічної бібліотеки університету та читальних залів Державної науково-педагогічної бібліотеки України, що працюють за адресами: вул. М.Берлінського, 9 (тел. 467-22-14) та вул. Володимирська, 57 (тел. 228-71-19). Час роботи – з 9.30 до 20 годин.Таблиця 1

Тиждень

Зміст навчальної роботи

Час для СРС

1

Лекція 1. Предмет соціальної філософії та її місце в системі філософських знань

Семінарське заняття 1. Тема: Предмет соціальної філософії та її місце в системі філософського знання8

2

Лекція 2. Ґенеза соціально-філософських ідей

Семінарське заняття 2. Тема: Ґенеза соціально-філософських ідей


9

3

Лекція 3. Людина як предмет філософської рефлексії

Семінарське заняття 3. Тема: Людина як предмет філософської рефлексії


9

4

Лекція 4. Суспільство як цілісна соціальна система, що саморозвивається

Семінарське заняття 4. Тема: Суспільство як цілісна соціальна система, що саморозвивається


9

5

Лекція 5. Фундаментальні основи буття суспільства

Семінарське заняття 5. Тема: Фундаментальні основи буття суспільства9

6

Лекція 6. Духовне життя суспільства

Семінарське заняття 6. Тема: Духовне життя суспільства


9

7

Лекція 7. Соціальне буття суспільства

Семінарське заняття 7. Тема: Соціальне буття суспільства9

8

Лекція 8. Регулятивні механізми функціонування і розвитку соціуму

Семінарське заняття 8. Тема: Регулятивні механізми функціонування і розвитку соціуму


9

9

Лекція 9. Єдність і різноманіття історичного процесу. Подання реферату

Семінарське заняття 9. Тема: Єдність і різноманіття історичного процесу


9
Підготовка до екзамену

30
Всього годин

110


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка