Методичні рекомендації до вивчення дисципліни підготовки фахівців ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для всіх спеціальностейСкачати 475.89 Kb.
Сторінка2/7
Дата конвертації23.10.2017
Розмір475.89 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


2.1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою навчальної дисципліни є формування у аспірантів компетентностей:Системні компетентності:

- здатність переосмислювати наявне та створювати нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі соціальні, наукові, культурні, етичні та інші проблеми;

- здатність планувати й організовувати роботу дослідницьких колективів з рішення наукових і науково-освітніх завдань.

Інструментальні компетентності:

- здатність знаходити, обробляти і аналізувати необхідну інформацію для рішення проблем й прийняття рішень.Соціально-особистісні компетентності:

- здатність забезпечувати безперервний саморозвиток і самовдосконалення, відповідальність за розвиток інших.Професійні компетентності:

- здатність самостійно виконувати науково-дослідну діяльність з використанням сучасних соціально-філософських теорій;

- здатність адаптувати і узагальнювати результати сучасних наукових досліджень для вирішення наукових і практичних проблем з урахуванням набутих соціально-філософських знань.

2.2. Основні завдання навчальної дисципліни


В результаті вивчення даної дисципліни аспіранти мають отримати:

знання:

- предмету соціальної філософії, його зв’язку з предметами інших суспільствознавчих наук;

- змісту теорії та методології соціальної філософії у порівнянні з теоретико-методологічними аспектами інших суспільствознавчих наук;

- суспільства як складної багатофункціональної системи;

- основних категорій соціальної філософії, необхідних для осмислення соціальної реальності;

- детермінації соціальних підсистем: матеріально-виробничої, духовно-культурної, соціальної та політично-організаційної;

- соціальної структури суспільства, найважливіших соціальних інститутів;

- основних соціально-філософських парадигм, що складають методологію дослідження суспільних процесів та соціальних відносин;

- аксіологічних вимірів людського буття;

уміння:

– використовувати набуті соціально-філософські знання при вивченні інших суспільствознавчих наук;

– проводити наукове дослідження соціальних, соціально-культурних та соціально-політичних феноменів на стику різних галузей суспільствознавства;

- осмислювати особливості суспільного життя, структуру суспільної свідомості та її вплив на формування світогляду особистості;

- розкривати причинно-наслідкові зв’язки в процесах модернізації та глобалізації сучасного суспільства;

- використовувати філософську культуру для осмислення суперечливих проблем суспільства і прийняття рішень;

- проводити компаративний аналіз основних теоретичних підходів до дослідження суспільства як самоорганізованої системи та репрезентувати його результати;

досвід:

- використання соціально-філософської методології в процесі роботи над дисертаційним дослідженням;

- використовувати у професійній діяльності базові знання з соціальної філософії.


3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ЕСТS.

Розподіл навчального часу дисципліни подано відповідно до чинного робочого навчального плану.Форма навчання

Кредитні модулі

Всього

Розподіл навчального часу за видами занять

Семестрова атестація

кредитів

годин

Лекції

Практичні (семінарські) заняття

Індивід. завдання

СРС

Заочна

1

4

120

6

4

реферат

110

Екзамен4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИЛекція 1. Предмет соціальної філософії та її місце в системі філософських знань

1. Предмет, задачі і функції соціальної філософії.

2. Співвідношення особистісного та суспільного начала в людському бутті.

3. Соціальна філософія та інші суспільні науки.Базова література: 1– 4.

Допоміжна література: 5, 6, 8, 13, 17, 22, 30, 50, 53, 60, 74, 81, 96.

Інформаційні ресурси: 1.

Завдання на СРС:

Стан і перспективи вітчизняної соціальної філософіїЛекція 2. Ґенеза соціально-філософських ідей

1. Соціально-філософська проблематика в філософії античності.  1. Загальна соціально-історична характеристика епохи Нового часу.

  2. Соціально-філософські ідеї в творчості представників німецької класичної філософії.

  3. Соціально-філософська думка ХХ століття.

Базова література: 1– 4.

Допоміжна література: 1, 2, 4, 18, 19, 32, 39, 41, 47, 50, 54, 62, 71, 76.

Інформаційні ресурси: 1.

Завдання на СРС:

Соціально-філософські аспекти вчень шкіл періоду еллінізму.Лекція 3. Людина як предмет філософської рефлексії

1. Походження людини.

2. Праця, спілкування, мова - основні фактори антропосоціогенезу.

3. Діяльність, поведінка, спілкування.

4. Відчуження людини.

Базова література: 1– 4.

Допоміжна література: 16, 21, 25, 26, 27, 28, 31, 40, 42, 56, 68, 78, 90.

Інформаційні ресурси: 1.

Завдання на СРС:

Типи діяльності. Практика.

  1. Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка