Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»Скачати 369.33 Kb.
Сторінка4/5
Дата конвертації23.10.2017
Розмір369.33 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5

КУРСОВА РОБОТА (ПРОЕКТ)

з політекономії


на тему СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
Студентки 1 курсу, групи ФК-11

напряму підготовки (спеціальності)

Економіка і підприємництво

Білецької Х.І.
Керівник доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, к. е. н., доц. Ємець О.І.
Національна шкала: ______________

Університетська шкала: ___________

Оцінка ECTS: ____

Члени комісії: _________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

_________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

_________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

м. Івано-Франківськ - 2015 рікДодаток Б

Зразок змісту курсової роботи

ЗМІСТ

ВСТУП …………………………………………………………………….

3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ ………………………………………………………...

5

1.1. Соціально-економічна сутність зайнятості населення в аграрному секторі економіки ……………………………………………………………….

5

1.2. Методологія дослідження факторів впливу на кон’юнктуру ринку праці та зайнятість в аграрному секторі економіки …………………………

8

1.3. Генезис та еволюція тенденцій розвитку зайнятості сільського населення України ……………………………………………………………….

11

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ ……………………

14

2.1. Соціальний захист населення – основна передумова економічного зростання, соціальної безпеки та сталого розвитку країни ………………….

14

2.2. Особливості сучасної політики соціального захисту населення на етапі формування ринкової економіки України ……………………………..

17

2.3. Соціальна інфраструктура як важливий чинник соціального забезпечення зайнятого населення в аграрному секторі економіки ……….

20

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ ……………………

23

3.1. Аналіз досвіду зарубіжних країн щодо розвитку зайнятості в сільському господарстві ……………………………………………………….

23

3.2. Сприяння розвитку малого бізнесу та самостійної зайнятості сільського населення …………………………………………………………..

26

ВИСНОВКИ ……………………………………………………………….

29

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………..

31

ДОДАТКИ ………………………………………………………………..

33

Додаток В
Зразок написання вступу

ВСТУПАктуальність теми полягає в тому, що зайнятість населення є складним соціально-економічним явищем, якому належить одне з провідних місць в процесі суспільного відтворення. Усвідомлення багатогранності зайнятості населення, переплетіння в ній соціальних, економічних, політичних та інших аспектів завжди привертало значну увагу до неї науковців та спеціалістів.

Предметом дослідження є визначена система економічних відносин, пов’язаних з вирішенням проблеми зайнятості населення в аграрному секторі економіки.

Об’єктом дослідження є процес формування та використання оптимальної структури зайнятості в аграрному секторі економіки.

Метою курсової роботи є поглиблення теоретичних знань з курсу «Політекономія», а саме вивчення питань, які торкаються категорій «зайнятість» та «ринок праці», «зайнятість в аграрному секторі економіки».

Відповідно до сформульованої мети були поставлені та розв’язані наступні завдання:

– дослідити теоретико-методологічні основи трансформації зайнятості населення в аграрному секторі економіки;

– проаналізувати систему соціального захисту населення в аграрному секторі економіки;

– запропонувати шляхи підвищення економічної активності населення в аграрному секторі економіки.

Методи дослідження. Теоретичними та методологічними засадами дослідження є наукові праці вітчизняних і закордонних вчених в галузі політекономії. У курсовій роботі застосовано наступні методи: описовий та порівняльний аналіз, синтез, наукова абстракція.

Додаток Д
Зразок написання висновків

ВИСНОВКИ

Вивченню ролі окремих чинників регулювання зайнятості значну увагу приділяли такі економісти світового рівня, як Г.Бекер, Дж.М.Кейнс, Р.Лукас, К.Маркс, А.Маршалл, А.Філіпс, М.Фрідмен.

Даними проблемами займалися так і вітчизняні науковці – Білецька Л. В. [3, с.245], В. Д. Базилевич [5, с.240-245], Ємець О. І. [7-13], Ковальчук В. М. [14, с.348] та інші.

У першому розділі досліджено..........................................................................

……………………………………………………………...................................

……………………………………………………………...................................

……………………………………………………………...................................

Другий розділ присвячений аналізу...................................................................

……………………………………………………………...................................

……………………………………………………………...................................

……………………………………………………………...................................

У третьому розділі запропоновано

……………………………………………………………...................................

……………………………………………………………...................................

……………………………………………………………...................................

Проаналізувавши досвід інших країн, для України є доцільним……...…....

……………………………………………………………...................................

……………………………………………………………...................................

……………………………………………………………...................................Додаток Е
Зразки оформлення таблиць, рисунків, формул

Таблиця 1.1. Етапи розвитку систем макроекономічних показників


Етапи

Роки

Системи макроекономічних показників

1

30-ті – початок 50-х рр. ХХ ст.

У колишньому СРСР склалась і закріпилася система статистичного обліку у формі БНГ

2

50 – 60-ті рр. ХХ ст.

У міжнародній статистиці фактично й офіційно функціонують дві різні за змістом і формою системи макроекономічних показників:

3

70-ті рр. ХХ ст. – до т.ч.

Практично всі країни світу використовують СНР


Примітка:складено автором на основі джерел [8, 9].

Рис. 2.1. Крива Лоренца

,

(3.1)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка