Методичні рекомендації до проведення домашніх завданьСкачати 138.9 Kb.
Дата конвертації17.01.2018
Розмір138.9 Kb.
ТипМетодичні рекомендаціїРоль домашніх завдань

у розвитку творчих здібностей школярів

(Методичні рекомендації до проведення домашніх завдань)
Уроки української словесності- це напружена, науково-організаційна й результативна навчальна праця всіх учнів у співтворчості з учителем, яка розвиває творчі здібності учнів у процесі вивчення української мови та літератури ; сприяє здобуванню знань учнями самостійною роботою думки ; диференціює та індивідуалізує процес навчання ; залучає учнів до випереджувального навчання ; стимулює роботу з додатковою літературою ; розвиває логічне мислення, вміння робити узагальнення ; формує в учнів навички самооцінки та самоконтролю своєї навчальної діяльності.

Важливим складником і продовженням уроку є домашні завдання. Домашні завдання- це результат навчання. В основі домашніх завдань повинна бути орієнтація не тільки на процес засвоєння учнями навчального матеріалу, але й на різноманітні способи мислення, розвиток пізнавальних можливостей та креативності школярів, розвиток творчих здібностей учнів.

Не треба забувати про обсяг домашніх завдань. Робота вдома для дітей повинна бути необтяжлива, цікава, творча, наповнена цікавістю до предмета та систематизацією знань, набутих на уроці. Урок проходить у швидкому темпі, бо треба учителеві подати новий матеріал і домогтися закріплення знань на уроці. А знання, які діти отримали на уроці, вдома- закріпити все це за допомогою домашніх вправ і вкладати у їх виконання свої навички, вміння, творчі здібності. Я за диференціацію домашніх завдань.

Розкриваючи можливості кожного учня, потрібно ретельно підбирати домашні завдання. Підбирати вправи так, щоб їх виконання було реальним. Зрозуміло, для учнів середнього равня навчальних досягнень домашні завдання повинні бути менш складними. Хочу навести приклад домашніх завдань, які б розкрили творчі можливості школярів.

1. Скласти словниковий диктант за вивченими орфограмами.

(Цю вправу можуть виконувати учні достатнього та середнього рівня навчальних досягнень.) 1. 5 клас. Основні випадки чергування у-в, і-й. Написати твір-мініатюру
  на тему „Полтавщина XXII сторіччя".

 2. 6 клас. Узагальнення й систематизація вивченого про числівник.
 1. Складіть таблицю, у якій узагальніть відомості про числівник.

 2. Складіть прислів"я, приказки, використовуючи числівники.

 3. Складіть загадки, до складу яких входять числівники.

 4. Пригадайте назви художніх творів, що містять у собі
  числівники.

 5. Напишіть твір-мініатюру „Мої улюблені свята".
  Використайте числівники в різних

формах, різні за будовою.

4. 7 клас. Узагальнення й систематизація вивченого про частку.

1) Написати невеликий твір, використавши як початок

висловлення „Сміх не ображає, а виліковує, виховує людину, підвищує...", вживаючи модальні, заперечні, формотворчі частки.

2) Скласти 5 речень про веселку, використовуючи частки.

Пояснити орфограми в частках.

5. 7 клас. Дефіс у прислівниках.

Домашнє завдання й інструктаж до нього.

Ефективно діти виконують домашні завдання, які висвітлюються на

дошці і учні можуть обирати завдання, що зможуть виконати вдома. 1. Записати 5-6 прислів"їв через дефіс.

 1. Списати речення. Пояснити написання дефіса в зазначених
  словах. Простягай ніжки по своєму ліжку. Кожен віник по-
  своєму мете. Добрий баранчик, та по-вовчому виє. За цю вівцю
  та за ту та по вовчому хребту. Як стіжечки покінчаєш, по-козацьки
  погуляєш. Не по-батьковому прізвищу шана, а по власному розуму.

 2. Знайти половинки слів, записаних хаотично, щоб утворилася
  правильна форма прислівника.

Тишком, віку, гидко, зроду, бридко, любо, хитро, нишком, дорого, прехитро.

4) А. Виписати у кожний рядочок по радіусу букви так, щоб


читалися прислівники на -о, які пишуться через дефіс.

Б. Які слова слід вписати в порожні клітинки, щоб утворилися прислівники, які пишуть через два дефіси?Довідка. Поволі-помалу. видимо-невидимо, врешті-решт, довго-довго, будь-що-будь, без кінця-краю, навік-віки, віч-на-віч, тяжко-важко, рано-вранці, сяк-так, хитро-прехитро, де-не-де, гидко-бридко, десь-не-десь, хрест-навхрест, темно-претемно, ледь-ледь, ніжно-ніжно,пліч-о-пліч, де-де, коли-не-коли, хоч-не-хоч, як-не-як, рідко-рідко, з давніх-давен, тишком-нишком, часто-густо.

6. 8 клас. Однорідні члени речення.

Виховна мета. Розширити знання учнів про творчість Назарія

Яремчука, його вклад в українську культуру. "Інтерактивні технології

на уроках української словесності", 2008, укладач Раїса Орищин, с.37-

41.


Високий рівень навчальних досягнень.

Написати твір-мініатюру "Пісенний дивосвіт буковинського солов"я,

використовуючи речення з однорідними членами .

Достатній рівень навчальних досягнень.

Скласти й записати 3-5 речень з однорідними членами на

запропоновану тему.

7. 9 клас. Аналіз тексту на основі текстологічних знань. Скласти твір-мініатюру з елементами опису на тему "Калина".

8. 10 клас. Діалог. Ситуація спілкування. Складання діалогу відповідно

до ситуації.

Скласти діалог на тему "Які книги читає сучасна молодь".

Пропоную з підручників обирати вправи для домашніх завдань по

складності, групуючи їх для учнів високого, достатнього та середнього

рівня навчальних досягнень.

Прекрасно розвивають творчі можливості учнів домашні вправи за моїми малюнками, які ускладнюються певними завданнями на ту чи іншу тему. За картиною "Рання весна" учні повинні скласти твір, використовуючи заперечені та неозначені займенники." Захід сонця у степу" учні 9 класу пишуть твір, використовуючи складнопідрядні речення, речення зі вставними словами.

Речення зі вставними словами.

Сонце, здається, з кожною хвилиною все більше сідає за небосхил. Здається, що хтось із чарівників пролив на небеса пурпурову фарбу, що перемішалася з блакитними і білими хмаринками.

Дивлячись на цю картину, я відчуваю смуток за минулим днем, мабуть,

так само думають й інші люди, що хоч раз бачили цю красу, цей

вечірній захід сонця.

1. Речення зі складним дієслівним присудком.

Справжню красу природи можна відобразити на папері тільки людина, що вбачає в ній незвичайне, таємниче.

2. Речення ускладнене дієприслівниковим зворотом.

Дивлячись на цю картину, я відчуваю смуток за минулим днем, мабуть, так само думають й інші люди, що хоч раз бачили цю красу, цей вечірній захід сонця.

3. Складнопідрядні речення з підрядними, означальними, з"ясувальними.


Складнопідрядне речення з підрядними означальними:

Справжню красу природи може відобразити тільки та людина, що

вбачає в ній незвичайне, таємниче.

А особливо вечір, який зобразила моя вчителька на невеликому листі

паперу.

А червоне сонячне сяйво, що падає на степ , надає йому рожевоговідтінку.

Рожево-червоні хмаринки, що тихенько рухаються по небу, простягайся над горизонтом.

Дивлячись на цю картину, я відчуваю смуток за минулим днем, мабуть, так само думають й інші люди, що хоч раз бачили цю красу, цей вечірній захід сонця.

Складнопідрядне з підрядним з"ясувальним: Відчувається, як тихий вітерець грається степовими травами. Здається, що хтось із чарівників, пролив на небеса пурпурову фарбу, що перемішалася з блакитними і білими хмаринками. (Складнопідрядне речення з кількома підрядними: з підрядним з"ясувальним та з підрядним означальним).Тема: Види складнопідрядних речень.

Високий рівень. Написати твір-опис за картиною, використовуючи складнопідрядні речення. Картину кожен учень називає сам. Твір-опис за картиною «Сумовита осінь»

Я люблю осінь, бо в ній скільки барв, кольорів. А вона буває і золотою, і сумною з тихими дощами, і морозною. Ось і на картині переді мною осінь, яка в усій своїй красі. Я назвала цю картину «Сумовита осінь». Намалювала її Валентина Іванівна. На першому плані стоїть одиноке дерево, на якому зосталось зовсім мало жовтих листочків. Яка золотиста трава! Вдалині видніються деревця, які потопають в тумані. Мене захопила ця картина осені. Дивлячись на неї, хочеться творити, малювати, писати вірші.

У своєму творі використала складнопідрядні речення з підрядним причини і означальним. (Шило Інна, 9 клас).Тема: Питальні та відносні займенники, їх відмінювання.

Для учнів високого рівня знань було дане домашнє завдання: скласти твір-опис за картиною «Зимова віхола», використовуючи займенники, визначити їх розряди за значенням, вказати морфологічні ознаки. Твір-опис «Зимова віхола» вчителя української мови та літератури Яременко В.І.

На цій картині зображено зимову віхолу. Я думаю, що це, можливо, завірюха, бо саме в лютому зима така сувора. Вітер кружить снігом, навіть сонця не видно. Мені здається, що сніжинки залетять в наш клас, і вони покриють білим килимом кожного із нас. На картині переважають білі кольори, бо це зима, заметіль, завірюха. Цей малюнок вразив мене, бо він намальований майстерно, талановито. (Логвінов Сергій, 6 клас).

Тема: Ні в заперечних займенниках. Дефіс у неозначених займенниках.

Учні високого рівня знань складають твір-опис за картиною

"Пробудження весни", використовуючи заперечні та неозначені

займенники.

Твір-опис за картиною «Пробудження весни». Ніщо не може

зрівнятися з цією

красою на картині. На деяких деревах уже ми бачимо перші листочки і

бруньки. Мені

Здається, що хтось торкнувся чарівною паличкою до землі і вода

почала танути. Біля жодного куща не видно снігу. Мабуть, хто-небудь

із птахів замислюється над цією красою. Ніяка картина не зрівняється з

нею.


Я використав такі займенники неозначені: деяких, хтось, хто-небудь;

заперечні, ніщо, жодного, ніяка

(Птахін Ярослав, 6 клас)

Твір-опис за картиною Яременко В.І. «Барвиста осінь».

На цій картині наша вчителька зобразила барвисту осінь. Ми бачимо самотнє дерево. Воно стоїть одиноке, та вітер, ніби хоче схилити його до землі. Віти тоненькіД на них де-не-де видніються листочки. їм ще недовго прийдеться чекати, доки вони плавним рухом спустяться донизу і припадуть до землі, та будуть утворювати барвисту гаму кольорів і відтінків. Небо заволокло сірими різнобарвними хмарами. Хмари кругом, і ліс у тінь вступив. Тільки кругом деревця виблискує травичка, і радо зустрічає листочки, які кружляють разом з вітром, летять до матінки-землі. У своєму творі використала такі складнопідрядні речення: Воно стоїть одиноке та вітер, ніби хоче схилити його до землі. (Складнопідрядне речення з підрядним порівняльним); їм ще недовго прийдеться чекати, доки вони плавним рухом спустяться донизу і припадуть до землі. (Складнопідрядне речення з підрядним з"ясувальним); Тільки кругом деревця виблискує травичка, і радо зустрічає листочки, які кружляють разом з вітром, летять до матінки-землі. (Складне речення із сурядним і підрядним означальним). Картина моєї вчительки надихає написати цей вірш.Осінь у лісі

Осінь у лісі гуляє,

Ніби сум душі посилає.

Дерево тихо собі засинає,

Бо зими воно зовсім не знає.

Листя летить, на землю лягає,

Наче від снігу оберігає.

Тільки один листочок тріпоче,

Неначе вітру сказати хоче:

"Я полечу в зелені світи,

Ти мене, вітре, на крилах неси".

У своєму вірші я використала такі складнопідрядні речення з підрядним порівняльним:

Осінь у лісі гуляє, ніби сум душі посилає.

Листя летить, на землю лягає, наче від снігу оберігає.

Тільки один листочок тріпоче, наче вітру сказати хоче. Складнопідрядне речення з підрядним причини:

Дерево тихо собі засинає, бо зими воно зовсім не знає.

(Коваль Вікторія, 9 клас)

Особливу увагу хочу звернути на домашні завдання для учнів 8-9класів. Пропоную давати дітям написати вдома твір-роздум-підтримати або спростувати думку. Чітко поставити перед учнями завдання: сформулювати тезу висловлення; теза передує аргументам, використовувати мовні конструкції на зразок "я вважаю...", "на мою думку..."; навести два доречних докази, підстави для обгрунтування, підтвердження висловленої тези; використати мовні конструкції на зразок "тому що", "це доводить", "підтвердженням цього є", "це засвідчує", "свідченням цього є", "доказом цього може бути"; навести один доречний приклад з художньої літератури або інших видів мистецтв; указати проблему, порушену автором художнього твору, назву твору, художній образ, через який проблема розкрита, навести цитату з твору; використовувати мовні конструкції на зразок "наприклад...", "прикладом може слугувати...", "яскравим прикладом цього може слугувати...", "не можна не згадати...", навести один доречний приклад з історії, суспільно-політичного життя чи власного життя;

побудувати висловлення логічно й послідовно, використовувати мовні кліше, слова-скріпи,що оформлюють текст, на кшталт "по-перше", "по-друге", "з цього випливає", "як було зазначено", "повертаючись до думки", "як можна побачити", сформулювати висновок, який відповідає тезі й органічно випливає з аргументів і прикладів; використовувати мовні конструкції на зразок "отже", "таким чином", "можна зробити висновок", "висновком може слугувати". Теми для власного висловлення можуть бути такими: "Поразка- це наука". "Ніяка перемога так не вчить.."; "Ми- не безліч стандартних "я", а безліч всесвітів різних"; "Характер людини творить її долю"; "Чи здатна книга змінити життя людини?";

"Хто над ким володарює- золото над людиною чи людина над золотом?";

"Чи погоджуєтесь Ви з думкою про те, що чим людина освіченіша, тим вона вільніша?";

"Чи настане час, коли в кожній українській родині спілкуватимуться рідною мовою?";

"Чи варто проявляти свою особистість через графіті?"; "Потрібно цінувати те, що маєш, а не те, про що мрієш". Роль домашніх завдань із української літератури з розвитку творчих здібностей школярів надзвичайна. Домашні завдання з української літератури пропонує такі: 1. Написати твір-роздум "Роксоланська муза в моєму серці"

(11 клас. Позакласне читання поема С.Ф. Кленовича "Роксоланія"). 2. Скласти опорну схему "Від Роксоланії до сучасності".


  1. Підготувати повідомлення про дитинство І. Франка, про нього як казкаря. ( 5
   клас. Міфи. Легенди українців та народні казки. Урок -КВК).

  2. Написати вірш про весну, використовуючи вивчені тропи. ( 5 клас. Зимова
   казка. Зображення природи у вірші В. Сосюри "Зима" Урок-дослідження).

  3. Підготувати повідомлення на теми "Роль сімейного оточення у формуванні
   світогляду Лесі Українки", "Найяскравіші факти з біографії Лесі", "Ранній вияв
   поетичного таланту"

  ( 6 клас. Леся Українка. Урок-лекція).

  6. Інструктаж домашнього завдання.  1. Скласти вірш, оповідання, казку на шкільну тематику.

  2. Відредагувати, продовжити вірші, над якими працювали в класі.

  3. Створити ілюстрації до віршів для рукописного поетичного журналу (6 клас.
   Складання вірша. Казки. Оповідання. Урок-лабораторія учнівської творчості).
  1. Скласти творчий проект на тему "Микола Вороний. Розповідь про поета.
   "Євшан-зілля." Літописна основа сюжету поеми". (6 клас. Микола Вороний.
   Поема "Євшан-зілля". Урок-захист проекту).

  2. Написати твір на тему "Образ кріпака-протестанта Миколи Джері" (7 клас.
   Образ кріпака-протестанта. Урок-експеримент).

  3. Скласти план розповідь про Миколу Джерю і заробітчан у Бессарабії та після
   повернення додому (для учнів достатнього та середнього рівня навчальних
   досягнень); для високого рівня - творча робота ( на вибір): твір за темами
   "Заробітчани: вчора, сьогодні, завтра?..", "Легенда про молочні ріки", "Краще там,
   де нас нема" (7 клас. Українці-заробітчани ( за повістю І. Нечуя-Левицького
   "Микола Джеря"). Урок-дослідження).

  10. Інструктаж домашнього завдання.

  1-а група: скласти гумористичний твір будь-якого жанру про шкільне життя;

  2-а група: визначити тему та ідею свого твору або твору відомого гумориста чи

  сатирика Полтавщини;

  3-я група: визначити віршовий розмір свого твору або гуморески відомого автора;

  4-та група: виразно читати свій твір або гумореску відомого автора (8 клас.

  Написання гуморесок. Урок- учнівська лабораторія).
  Підготувати повідомлення про дитинство І. Франка, про нього як казкаря. ( 5
  клас. Міфи. Легенди українців та народні казки. Урок -КВК).


 1. Написати вірш про весну, використовуючи вивчені тропи. ( 5 клас. Зимова
  казка. Зображення природи у вірші В. Сосюри "Зима" Урок-дослідження).

 2. Підготувати повідомлення на теми "Роль сімейного оточення у формуванні
  світогляду Лесі Українки", "Найяскравіші факти з біографії Лесі", "Ранній вияв
  поетичного таланту"

( 6 клас. Леся Українка. Урок-лекція).

6. Інструктаж домашнього завдання. 1. Скласти вірш, оповідання, казку на шкільну тематику.

 2. Відредагувати, продовжити вірші, над якими працювали в класі.

 3. Створити ілюстрації до віршів для рукописного поетичного журналу (6 клас.
  Складання вірша. Казки. Оповідання. Урок-лабораторія учнівської творчості).
 1. Скласти творчий проект на тему "Микола Вороний. Розповідь про поета.
  "Євшан-зілля." Літописна основа сюжету поеми". (6 клас. Микола Вороний.
  Поема "Євшан-зілля". Урок-захист проекту).

 2. Написати твір на тему "Образ кріпака-протестанта Миколи Джері" (7 клас.
  Образ кріпака-протестанта. Урок-експеримент).

 3. Скласти план розповідь про Миколу Джерю і заробітчан у Бессарабії та після
  повернення додому (для учнів достатнього та середнього рівня навчальних
  досягнень); для високого рівня - творча робота ( на вибір): твір за темами
  "Заробітчани: вчора, сьогодні, завтра?..", "Легенда про молочні ріки", "Краще там,
  де нас нема" (7 клас. Українці-заробітчани ( за повістю І. Нечуя-Левицького
  "Микола Джеря"). Урок-дослідження).

10. Інструктаж домашнього завдання.

1-а група: скласти гумористичний твір будь-якого жанру про шкільне життя;

2-а група: визначити тему та ідею свого твору або твору відомого гумориста чи

сатирика Полтавщини;

3-я група: визначити віршовий розмір свого твору або гуморески відомого автора;

4-та група: виразно читати свій твір або гумореску відомого автора (8 клас.

Написання гуморесок. Урок- учнівська лабораторія).


 1. Підготувати письмову розповідь про один з українських звичаїв чи обрядів,
  найбільше вам відомих (на конкурс). (9 клас. Обряди і традиції в творчості
  письменників. Обряд "Хрестини". Урок-дослідження з елементами інсценізації).

 2. Домашнє завдання (на вибір).

1-а група; охаректеризувати основні проблеми, порушені в романі Ю.Яновського

"Вершники" та драмі В.Винниченка "Між двох сил";

2-а група: дати порівняльну характеристику (тезисно) Мусія Половця та Микити

Сліпченка;).

За допомогою правильно підібраних домашніх завдань створюються умови, що забезпечують виявлення та розвиток обдарованих дітей і реалізацію їхніх потенціальних можливостей, а це є одним із пріоритетних соціальних завдань сучасного суспільства.

Одним із пріоритетних завдань роботи учителя-предметника є організація системи роботи з розвитку творчих здібностей учнів. Однією із ланок такої роботи є домашні завдання, вправи. Ці форми навчання стимулюють та активізують навчальну діяльність учнів, розвивають їхні творчі здібності. Основними завданнями домашніх вправ є:Стимулювання творчого самовдосконалення дітей;

 • Виявлення та розвиток обдарованих учнів;

 • Підвищення інтересу до поглибленого вивчення української мови та
  літератури;

 • Прищеплення учням навичок дослідницької роботи;

 • Розвиток пізнавальних інтересів і творчості учнів, розширення світогляду,
  набуття навичок самостійної роботи.

Щоб дитина завжди виконувала домашні завдання, треба сформувати інтерес, пробудити радість творчості.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка