Методичні рекомендації для її виконання для студентів заочної форми навчання; методи активізації процесу навчання; система оцінювання знань студентівСторінка4/7
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.75 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЇЇ ВИКОНАННЯ

З КУРСУ "ЦІНОУТВОРЕННЯ"

ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМКУ ПІДГОТОВКИ «ОБЛІК І АУДИТ»

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Теоретична частина завдання


1. Теорії ціноутворення і їхня характеристика

2. Економічна сутність ціни

3. Функції цін у ринковій економіці

4. Система цін на сучасному етапі розвитку економіки України

5. Форми і методи ціноутворення

6. Механізм формування ціни в ринковій економіці

7. Фактори, що визначають рівень і структуру ринкової ціни: економічний зміст

8. Попит і його роль у формуванні ціни

9. Витрати і процес ціноутворення

10. Фактор конкуренції в ціноутворенні

11. Світові ціни: зміст, види, особливості формування і руху

12. Транспортний фактор ціноутворення в зовнішньоторговельній ціні

13. Цінова політика і цінова стратегія в господарській діяльності підприємства в умовах ринку: сутність і види

14. Етапи побудови ціни і їхня характеристика

15. Стадії ціноутворюючого процесу і їхня характеристика

16. Наукові основи і методологія ціноутворення в ринковій економіці

17. Взаємозв'язок ціноутворення і внутріфірмового планування в умовах ринку

18. Особливості ціноутворення в машинобудівному комплексі

19. Особливості ціноутворення в зовнішньоекономічному комплексі

20. Особливості ціноутворення в аграрнопромышленном комплексі

21. Організація ціноутворення в Україні, напрямку розвитку

22. Державне регулювання і контроль цін в Україні і шляху його удосконалювання

23. Ціна товару як один з інструментів маркетингу

24. Цінова еластичність і її використання в ціноутворенні

25. Особливості ціноутворення на різних стадіях життєвого циклу товару

26. Психологічні фактори ціноутворення

27. Види економічних систем: характеристика й особливості розподілу ресурсів

28. Класифікація ринків за рівнем конкуренції: зміст і особливості ціноутворення

29. Визначення ціни на нові товари і товари, що володіють унікальними якостями

30. Ціноутворення в умовах інфляції

31. Вибір оптимальних економічних рішень за ціною

32. Закордонний досвід державного регулювання цін

33. Аналіз ціни як інструмента маркетингової політики підприємства

34. Податки в складі ціни і податковий контроль за ціноутворенням

35. Витратні методи ціноутворення

36. Визначення ціни з орієнтацією на попит

37. Визначення ціни з орієнтацією на конкуренцію

38. Надбавки і знижки до цін

39. Митне регулювання цін і митна вартість товару

40. Інформація для ціноутворення

Теоретична частина завдання містить два теоретичних питання. Порядок выбора варианта індивідуального теоретичного завдання представлен у табл. 3. При цьому в розрахунок приймаються дві останні цифри залікової книжки студента - перша цифра розташовується по графу таблиці, а друга цифра розташовується по рядку таблиці. Варіанти теоретичних завдань зазначені на перетинанні рядка таблиці з відповідною цифрою і графи таблиці і відповідною цифрою.

Таблиця 3Варіанти індивідуального теоретичного завдання
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1;20

2;21

3;22

4;23

5;24

6;25

7;26

8;27

9;28

10;29

1

11;30

12;31

13;32

14;33

15;34

16;35

17;36

18;37

19;38

20;39

2

5;29

6;30

7;31

8;32

9;33

10;34

11;35

12;36

13;37

14;38

3

15;39

16;40

9:18

10;20

11;21

12;22

13;23

14;24

15;25

16;26

4

17;27

18;28

19;29

20;30

21;31

22;32

23;33

24;34

25;35

26;36

5

27;37

28;38

29;39

30;40

7;20

8;21

9;22

10;23

11;24

12;25

6

13;26

14;27

15;28

16;29

17;30

18;31

19;32

20;33

21;34

22;35

7

23;36

24;37

25;38

27;39

28;40

4;17;

5;18

6;19

7;20

8;21

8

9;22

10;23

11;24

12;25

13;26

14;27

15;28

16;29

17;30

18;31

9

19;32

20;33

21;34

22;35

23;36

24;37

25;38

26;39

27;40

3;40


Методичні вказівки до виконання теоретичного завдання
Мета вивчення окремих теоретичних питань – закріплення теоретичних знань з курсу «Ціноутворення, поглиблення вивчення і розробка окремих теоретичних проблем, систематизація, узагальнення і підготовка на цій основі пропозицій до управлінських рішень в системах керування в області ціноутворення, формування стратегій розвитку, оптимізації структури цін, формування значно більшого рівня конкурентності підприємств і т.п.

Теоретичні питання викладаються студентом з використанням знань, одержаних при вивченні економіки підприємства, макроекономіки, мікроекономіки, статистики, бухгалтерського обліку, управлінського обліку, фінансового обліку, теорії економічного аналізу, математики для економістів, фінансів.

Теоретичні питання повинні містити критичну оцінку літературних джерел, практичного та теоретичного досвіду ціноутворення на підприємствах і в установах, теоретичні та практичні аспекти проблем, законодавче та нормативне забезпечення проблем. Студент обов’язково повинен ретельно розібратися у термінології питання та його категорійним апаратом.

У висновках слід викласти самостійні узагальнення і пропозиції, які послідовно відображають результаті аналізу та вивчення літературних джерел по кожні проблеми.

Підбір та вивчення літературних джерел слід начинати від підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій до монографій, наукових статей, статистичних збірників, законодавчої та нормативної бази. Структуру, характер и обсяг матеріалу по кожному питанню студент визначає самостійно.

Матеріал по кожному питанню повинен містить текстову частину та відповідні графіки, схеми, таблиці, формули, статистичні і фактичні матеріали. По тексту матеріалу, що викладається, повинні бути посилання на використані джерела (статистику, класифікації, точки зору авторів робіт і т. і.).

Список використаної літератури містить лише ті джерела, які були безпосередньо використані при написанні роботи. При складанні списку літератури слід дотримуватися такої послідовності:

1. Закони України;

2. Указі Президента України;

3. Постанови Верховної Ради України;

4. Постанови, декрети, рішення Кабінету Міністрів України;

5. Інструктивні матеріали міністерств і відомств;

6. Монографії, наукові праці, статті, навчальна література (в алфавітному порядку за прозвищем автора).

У переліку літературних джерел законодавчі та нормативні матеріали розташовуються у хронологічному порядку.

Практична частина завдання

Завдання 1. Розрахувати десять коефіцієнтів прямої, перехресної еластичності попиту за ціною і еластичність попиту по доходах за даними, приведеним у таблицях 4,5,6,7,8,9, сформулювати висновки і дати рекомендації з керуванню ціною і ціноутворенням з урахуванням досягнутого рівня еластичності.

Варіант завдання визначається по останній цифрі номера залікової книжки. При цьому перша цифра по кожнім осередку (цифра над рисою) таблиць 4,5,6,7,8,9 коректується (збільшується) на коефіцієнт, що збігається з номером передостанньої цифри залікової книжки. При цьому якщо передостання цифра - 0, то він при виборі поправочного коефіцієнта - заміняється на десять. Наприклад, номер передостанньої цифри залікової книжки - 3, тоді використовується поправочний коефіцієнт 1,3 і т.д.

Таблиця 4

Ціна на i–тий вид товару (над рисою – до зміни ціни, під рисою - після її зміни), у.о.№ п/п

Номер останньої цифри залікової книжки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

10/15

11/14

12/13

13/11

14/10

15/9

16/8

17/19

18/22

19/21

1

20/23

21/26

22/27

23/29

24/32

25/33

26/34

27/35

28/36

29/25

2

30/24

31/23

41/45

42/47

43/49

44/53

45/54

46/43

47/42

48/44

3

49/45

50/55

51/57

52/58

53/59

54/59

55/59

56/59

57/59

58/59

4

61/64

62/65

63/67

64/70

65/71

66/72

67/73

68/74

69/64

70/65

5

71/66

72/67

73/76

74/78

75/79

76/80

77/81

78/82

79/83

80/84

6

21/23

22/24

23/24

24/27

25/28

26/29

27/30

28/31

29/32

30/33

7

31/34

32/35

33/36

34/37

35/38

36/39

37/40

38/41

39/42

40/43

8

41/44

42/45

43/46

44/47

45/48

46/49

47/50

48/51

49/52

50/53

9

51/54

52/55

53/56

54/57

55/58

56/59

57/60

58/61

59/62

60/63

Таблиця 5

Обсяг попиту на i-тий вид товару при зміні ціни на і-тий вид товару (над рисою - до зміни ціни, під рисою - після зміни ціни), у.о.


№ п/п

Номер варіанта завдання по останній цифрі залікової книжки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

254/

268


256/

270


260/

290


264/

295


268/

310


272/

315


275/

320


280/

240


285/

275


295/

265


1

50/

112


51/

115


51/

118


53/

121


54/

125


55/

127


56/

129


57/

130


58/

133


59/

137


2

30/

201


31/

205


33/

208


35/

212


35/

215


37/

214


38/

211


39/

209


40/

206


43/

199


3

64/

105


65/

107


66/

112


67/

115


68/

117


69/

120


71/

94


72/

92


73/

90


74/

87


4

75/

505


76/

510


77/

520


78/

540


79/

570


80/

432


81/

422


82/

412


83/

402


84/

395


5

80/

77


82/

79


83/

91


84/

93


85/

95


86/

83


87/

81


88/

79


90/

69


92/

66


6

93/

65


94/

63


95/

61


96/

60


97/

58


98/

54


99/

50


100/

44


101/

112


102/

114


7

110/

108


112/

106


114/

101


118/

121


120/

136


124/

140


125/

148


127/

144


130/

147


132/

148


8

134/

150


135/

130


136/

129


137/

127


138/

125


140/

123


141/

133


142/

134


143/

156


144/

157


9

125/

143


126/

145


128/

147


132/

155


134/

162


138/

170


139/

126


140/

125


141/

124


142/

122

Таблиця 6

Обсяг попиту на i-тий вид товару (над рисою - до зміни ціни на j-тий вид товару, під рисою - після зміни ціни на ј-тий вид товару), у.о.№ п/п

Номер варіанта завдання по останній цифрі залікової книжки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

610/

720


615/

730


620/

740


630/

750


640/

760


650/

770


660/

780


670/

790


675/

795


699/

775


1

520/

480


530/

475


540/

460


550/

450


560/

440


570/

430


580/

420


585/

415


590/

460


600/

470


2

420/

390


422/

382


424/

379


426/

375


430/

370


435/

440


436/

445


437/

450


439/

455


443/

501


3

310/

340


312/

355


314/

360


315/

362


317/

365


318/

280


320/

277


324/

270


328/

264


330/

261


4

710/

815


715/

821


717/

826


720/

830


724/

840


728/

850


734/

860


735/

880


740/

890


755/

895


5

215/

330


220/

340


225/

345


230/

350


235/

355


240/

375


245/

380


250/

285


260/

290


280/

295


6

164/

175


166/

180


170/

184


173/

187


175/

189


177/

191


178/

160


180/

155


184/

145


190/

140


7

703/

715


707/

721


710/

730


714/

745


720/

760


725/

790


730/

711


735/

709


740/

705


760/

701


8

840/

911


843/

920


820/

926


831/

941


845/

960


860/

980


870/

990


880/

790


884/

785


889/

789


9

1100/

960


1115/

970


1120/

975


1125/

985


1130/

990


1140/

1125


1150/

1110


1160/

1105


1170/

1100


1180/

1090

Таблиця 7

Ціна на j–тий вид товару (над рисою – до зміни ціни, під рисою - після її зміни), у.о.№ п/п

Номер останньої цифри залікової книжки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

40/45

41/44

42/43

43/41

44/40

45/39

46/38

47/39

48/42

49/41

1

50/53

51/56

52/57

53/59

54/62

55/63

56/64

57/65

58/66

59/55

2

60/54

61/53

61/55

47/57

48/59

49/63

49/64

50/63

51/62

52/64

3

53/55

54/65

55/67

56/68

57/69

58/79

59/79

60/69

61/59

62/69

4

63/54

64/55

65/57

66/58

67/59

68/60

69/61

70/62

71/63

72/64

5

73/65

74/66

75/77

76/78

77/79

78/80

79/81

80/82

81/83

82/84

6

54/63

55/64

56/64

57/67

58/68

59/69

29/35

30/36

31/37

32/38

7

33/39

34/40

35/41

36/42

37/43

38/44

39/45

40/46

41/47

42/48

8

43/49

44/50

45/51

46/52

47/53

48/59

49/60

50/61

51/62

52/63

9

53/56

54/65

55/66

56/67

57/68

58/69

59/70

60/71

61/72

62/73

Таблица 8

Рівень доходу населення (над рисою - до його зміни, під рисою - після його зміни), у.о.


№ п/п

Номер варіанта завдання по останній цифрі залікової книжки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

8600/

9200


8650/

9300


8670/

9350


8690/

9340


8700/

9380


8720/

9390


8730/

9400


8735/

9450


8740/

9500


8750/

9600


1

9100/

1011


9150/

1160


9160/

1150


9170/

1160


9180/

1170


9190/

8200


9200/

8300


9250/

8350


9300/

8400


9350/

8450


2

12200/

13110


12250/

13170


12400/

13200


12450/

13250


12500/

13300


12550/

13350


12600/

13400


12650/

13450


12700/

13500


12750/

13550


3

13200/

14100


13250/

14200


13400/

14300


13450/

14350


13500/

14400


13550/

14500


13600/

14650


13650/

14700


13700/

14750


13750/

14800


4

14200/

15300


14250/

15350


14400/

15400


14450/

15450


14500/

15500


14550/

15550


14600/

14100


14750/

14050


14700/

14000


14750/

13950


5

15200/

16600


15250/

16650


15400/

16700


16450/

16750


16500/

16800


16550/

16850


16600/

16900


16650/

16950


16700/

16920


16750/

16990


6

17100/

18300


17150/

18350


17200/

18400


17350/

18450


17400/

18600


17500/

18700


17500/

17200


17550/

18150


17600/

18100


17650/

18050


7

19400/

20100


19450/

20150


19500/

20200


19550/

20250


19600/

20300


19650/

20320


19700/

20410


19750/

20400


19800/

20280


19850/

20270


8

7200/

8100


7250/

8120


7300/

8150


7350/

8200


7400/

8400


7450/

8470


7500/

8500


7550/

8530


7600/

8610


7650/

8670


9

9900/

12000


9950/

11500


10000/

11000


10100/

10900


10150/

10800


10200/

11700


10250/

11650


10300/

11700


10350/

11650


10400/

11400

Таблица 9

Рівень попиту на і-тий вид товару (над рисою - до зміни рівня доходу населення, під рисою - після зміни рівня доходу населення), у.о.№ п/п

Номер варіанта завдання по останній цифрі залікової книжки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

140/

160


150/

180


160/

185


170/

190


180/

195


190/

210


200/

215


210/

220


220/

225


230/

235


1

240/

265


250/

275


260/

280


270/

290


280/

310


290/

315


300/

330


310/

335


320/

338


330/

340


2

340/

335


350/

330


360/

325


370/

320


380/

390


390/

410


400/

415


410/

420


420/

430


430/

440


3

440/

550


450/

560


460/

570


470/

580


480/

590


490/

600


500/

650


510/

700


520/

750


530/

670


4

540/

530


550/

593


560/

583


570/

573


580/

563


590/

553


600/

543


610/

533


620/

523


630/

513


5

640/

713


650/

723


660/

733


650/

743


680/

753


690/

763


700/

783


710/

793


720/

803


730/

813


6

740/

729


750/

769


760/

779


770/

789


780/

799


790/

809


800/

829


810/

839


820/

849


830/

859


7

840/

914


850/

912


860/

932


870/

942


880/

952


890/

962


900/

972


910/

982


920/

992


930/

998


8

940/

956


950/

966


960/

976


970/

986


980/

996


990/

1006


1000/

1026


1010/

1046


1020/

1086


1030/

1099


9

1040/

1157


1050/

1258


1060/

1359


1070/

1460


1080/

1461


1090/

1561


1100/

1571


1110/

1871


1120/

1777


1130/

1477
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка