Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностейСторінка2/5
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.12 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5
Тема 1. Предмет і метод економічної теороії.

1. Предмет та історичні етапи розвитку економічної теорії.

2. Економічні категорії та економічні закони.

3. Методи пізнання в економічній теорії.

4. Функції економічної теорії. Зв’язок економічної теорії, економічної політики та господарської практики.

Література: [2, с.6-32; 6, с.13-29; 7, с.12-39; 9, с.32-39; 11, с.6-20; 12, с.8-17; 14, с.24-41; 15, с.23-44; 16, с.36-55; 19, с.9-24; 20, с.5-52; 21, с.4-29; 22, с.10-25; 23, с.7-23; 24, с.27-39; 25, с.3-24; 26, с.9-48; 28, с.12-38; 29, с.3-52; 30, с.5-24; 31, с.5-19; 33, с.12-39; 34, с.9-23; 35, с.4-28; 36, с.8-22; 32, с.5-28; 35, с.5-21].


Тема 2. Загальні основи соціально-економічного прогресу.

1. Економічні потреби та економічні інтереси як спонукальні мотиви виробничої діяльності.

2. Суспільний поділ праці.

3. Роль і місце людини в суспільному виробництві.

4. Рушійні сили, фактори та критерії економічного прогресу.

5. Технологічний спосіб виробництва і його структура. НТП і НТР.

Література: [2, с.73-120; 4, с.49-51; 5, с.39-52; 6, с.56-66; 8, с.20-74; 10, с.24-37; 11, с.44-54; 12, с.48-58; 15, с.24-36; 17, с.30-38; 18, с.27-57; 21, с.24-27; 24, с.53-71; 28, с.42-63; 31, с.8-22; 32, с.29-45,74-91; 35, с.25-29,48-52].
Тема 3. Економічна система суспільства.

1. Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації суспільного розвитку. Цивілізаційна структура сучасного світу.

2. Суть економічної системи та її структура. Діалектика продуктивних сил та виробничих відносин.

3. Типи економічних систем.

4. Сучасна економічна система і тенденції її розвитку на початку третього тисячоліття.

Література: [ 4, с.56-59; 5, с.39-52; 8, с.20-74; 10, с.45-55; 11, с.57-85; 12, с.73-87; ; 15, с.61-73,87-92; 16, с. 33-45, 134-145; 17, с.41-47; 18, с.76-90; 24, с.71-133; 25, с.45-73; 30, с.43-77; 31, с.52-84; 3].


Тема 4. Відносини власності.

1. Власність в системі виробничих відносин.

2. Суб”єкти та об”єкти власності. Право власності.

3. Форми власності та форми господарювання.

4. Основні тенденції у відносинах власності на сучасному етапі.

5. Відносини власності в Україні.

Література: [2, с.59-82; 8, с.20-74; 12, с.73-87; 13, с.122-126; 15, с.61-73,87-92; 16, с. 33-45, 134-145; 17, с.41-47; 18, с.76-90; 19, с.32-64; 22, с. 68-95, 104-125; 24, с.71-133; с.43-77; 31, с.52-84; 32, с.52-74; 35, с. 25-48, 129-137; 37, с.247-289].
Тема 5. Форми організації суспільного виробництва та їх еволюція.

1. Натуральне та товарне виробництво.

2. Товар і його властивості.

3. Вартість товару та визначення її величини.

4. Розвиток товару і товарного виробництва в сучасних умовах.

5. Закон вартості. Закони розвитку товарного виробництва.

Література: [2, с.123-146; 4, с.43-46; 5, с.76-81; 6, с.67-80; 8, с.74-106; 11, с.108-133; 12, с.115-149; 17, с.52-71; 18, с.92-106; 20, с.48-60; 22, с.127-151; 24, с.133-155; 25, с.94-108; 26, с.594-95; 28, с.120-138; 29, с.25-43; 30, с.32-43; 31, с.98-126; 32, с.29-45; 35, с.48-59].
Тема 6. Гроші і грошова система.

1. Еволюція форм вартості та виникнення грошей.

2. Суть та функції грошей.

3. Грошовий обіг. Закон грошгового обігу.

4. Грошова система.

5. Конвертованість грошей.

6. Грошові реформи. Інфляція.

Література: [2, с.146-165; 4, с.66-70; 5, с.52-76; 6, с.140-153; 8, с.92-106; 10, с.60-68; 11, с.135-163; 12, с.153-182; 13, с.211-224; 16, с.71-80; 17, с.67-71; 18, с.111-130; 20, с.84-88; 22, с.151-179; 24, с.155-183; 26, с.102-130; 28, с.142-165; 29, с.105-126; 30, с.334-359; 31, с.112-123; 32, с.137151; 35, с.39-63,285-305].


Тема 7. Капітал і наймана праця.

1. Виробництво як процес суспільної праці, фактори виробництва та їх поєднання.

2. Суть капіталу як економічної категорії.

3. Трудові відносини при капіталізмі, наймана праця.

4. Робоча сила як специфічний фактор виробництва. Вартість та ціна робочої сили.

5. Механізм створення додаткової вартості.

Література: [2, с.228-247; 8, с.106-153; 10, с.163-173; 12, с.277-281; 13, с.333-348; 15, с.108-135; 16, с.167-191; 17, с.130-153; 18, с.132-143; 19, с.216-232; 20, с.313-342; 22, с.313-342; 24, с.310-336; 25, с.138-149; 30, с.138-149; 31, с.318-335; 32, с.224-236; 35, с.160-172, 186-206; 37, с.289-323].
Тема 8. Ринкова економіка: суть, функції, умови формування.

1. Класифікація ринків.

2. Суть, функції і структура ринку.

3. Різноманітність моделей ринкової організації господарства.

4. Закон попиту і пропозиції.

5. Інфраструктура ринку, суть, елементи

6. Конкуренція: суть, форми, методи, закон.

7. Монополія як антипод конкуренції. Суть, причини та види монополії. Форми монополій.

Література: [2, с.165-172, 195-204; 5, с.127-132; 6, с.156-163, 173-175; 8, с.164-188; 10, с.117-128; 11, с.165-183; 12, с.184-191; 13, с.182-204; 15, с.53-62; 16, с.80-84, 93-96; 17, с.73-108; 18, с.145-160, 162-177; 19, с.103-114, 246-259; 21, с.71-78; 22, с.179-202; 24, с.183-201; 25, с.108-124; 26, с.131-143; 28, с.168-192; 29, с.135-138; 30, с.88-97; 31, с.145-170; 32, с.168-181; 35, с.64-72].
Тема 9. Підприємство та підприємництво

1. Зміст, основні принципи та ознаки підприємництва.

2. Організаційно правові форми підприємництва.

3. Підприємництво: суть та умови функціонування. Форми підприємств.

4. Ризик в діяльності підприємства. Проблема банкрутства.

Література: [2, с.257-275; 4, с.138-147; 5, с.137-162; 6, с.252-276; 8, с.124-153; 10, с.131-139; 11, с.230-251; 12, с.254-274; 13, с.307-349; 15, с.225-256; 16, с.149-167; 17, с.130-140; 18, с.204-225; 22, с.268-313; 24, с.268-310; 29, с.262-270,283-300; 30, с.97-104; 31, с.236-252; 32, с.236-270; 35, с.145-165].


Тема 10. Витрати підприємства і прибуток

1. Кругооборот і оборот капіталу

2. Основний і оборотний капітал. Амортизація

3. Витрати виробництва

4. Прибуток та фактори, що його визначають

5. Ціни, їх види. Ціноутворення.Література: 4 [175-190], 7 [288-305], 8 [313-341]
11. Галузеві особливості виробництва

1. Природа і генезис торгового капіталу. Витрати обігу. Торговий прибуток.

2. Кредитно-банківська система як сфера руху позичкового капіталу.

3. Акціонерний капітал.

4. Аграрні відносини, їх специфіка, особливості продуктивних сил у сільському господарстві.

5. Еволюція власності на землю. Радикальні перетворення у відносинах власності.

6. Рента і рентні відносини. Ціна землі.

7. Форми господарювання у сільському господарстві, агропромислова інтеграція.

Література: [2, с.172-179; 5, с.127-132; 6, с.185-203; 10, с.212-223; 11, с.173-183; 16, с.96-104; 17, с.73-97108; 18, с.180-191; 22, с.226-253; 24, с.226-235; 25, с.124-133; 28, с.235-251; 31, с.163-164; 32, с.170-178; 35, с.73-83,300-303].
Тема 12. Суспільне відтворення. Нагромадження капіталу.

1. Суть і структура суспільного відтворення. Закономірності відтворення.

2. Реалізація валового суспільного продукту. Умови реалізації при простому та розширеному відтворені.

3. Нагромадження, його суть і джерела. Закон нагромадження. Економічні та соціальні наслідки нагромадження.

4. Економічне зростання, нагромадження та інвестиції. Реалізація нагромадження через фінансування капіталовкладень.

5. Структурні зміни суспільного відтворення в перехідній економіці України

Література: [2, с.397-422; 8, с.276-292; 10, с.248-257; 11, с.298-324; 12, с.498-508; 17, с.197-214; 18, с.302-314; 21, с.131-152; 22, с.497-526; 24, с.477-500; 25, с.267-279; 31, с.374-418; 37, с.411-465].
Тема 13. Форми суспільного продукту в процесі відтворення.

1. Суспільний продукт та методи його обчислення.

2. Сучасні форми суспільного продукту:

– валовий національний продукт (ВНП);

– валовий внутрішній продукт (ВВП);

– національний доход (НД);

– чистий національний продукт (ЧНП).

3. Національне багатство, його суть, структура і проблеми розширеного відтворення.

4. Економічний потенціал, його роль у процесі відтворення та економічному розвитку.

5. Економічна та соціальна ефективність виробництва. Показники ефективності виробництва.

Література: [2, с.422-444; 8, с.292-311; 10, с.257-294; 24, с.500-532; 25, с.279-303; 31, с.418-453; 37, с.465-488].
Тема 14. Розподіл національного доходу. Споживання та заощадження.

1. Суть, місце та роль розподілу в процесі відтворення.

2. Розподіл національного доходу та формування доходів населення.

3. Заробітна плата, її форми та системи.

4. Диференціація доходів населення.

5. Сутність та механізм перерозподілу національного доходу і доходів населення. Державне регулювання розподілу доходів.

6. Споживання у процесі відтворення, заощадження.

Література: [2, с.444-462; 8, с.311-343; 10, с.294-322; 24, с.532-565; 25, с.303-342; 31, с.453-488; 37, с.488-493].


Тема 15. Держава, її економічні функції.

1. Необхідність і суть державного регулювання в ринковій економіці.

2. Держава як суб’єкт економічних відносин:

– одержавлення продуктивних сил;

– державна власність і державне підприємництво;

– суспільні блага та послуги.

3. Основні моделі державного регулювання економіки.

4. Форми, функції, методи та інструменти державного регулювання економіки.

5. Фінансова система та податкова система.

Література: [2, с.474-496; 3, с.57-87; 4, с.157-182; 5, с.297-329; 6, с.412-425; 8, с.201-211; 11, с.437-452; 12, с.459; 15, с.440-483; 16, с.128-134; 17, с.259-269; 18, с.263-279; 19, с.74-79; 22, с.438-471; 24, с.423-449; 30, с.424-444; 32, с.579-591; 35, с.106-117].


Тема 16. Економічні цикли. Економічні кризи.

1. Циклічність економічного розвитку, суть та причини, типи.

2. Економічний цикл та його фази.

3. Теорія „довгих хвиль” в економіці.

4. Особливості сучасних економічних циклів. Антициклічна політика.

5. Особливості і форми виявлення економічної кризи в Укаїні в перехідний період.

Література: [2, с.366-397, 422-445; 4, с.213-230, 452-462; 5, с.276-284; 6, с.386-399; 8, с.258-276; 11, с.348-354, 357-371; 12, с.370-376, 379-393; 15, с.256-275, 554-567; 16, с.318-328, 385-400; 17, с.177-184, с.237-257; 18, с.280-301, 327-335; 19, с.87-97; 20, с.320-331; 21, с.206-228; 22, с.471-497, 526-543; 24, с.449-477, 504-534; 29, с.453-470; 30, с.393-409; 31, с.486-495; 32, с. 313-324, 354-368; 35, с.249-262, 332-337].
Тема 17. Світове господарство. Форми міжнародних економічних відносин. Економічні акспекти глобальних проблем.

1. Суть світового господарства, етапи його розвитку. Сучасна організаційно-економічна структура світового господарства.

2. Міжнародний поділ праці, економічна інтеграція.

3. Форми міжнародних економічних відносин, ТНК в системі міжнародних економічних зв’язків.

4. Світові валютно-кредитні відносини.

5. Україна у світовому господарстві, шляхи входження.

6. Глобалізація як новий етап розвитку інтеграційних процесів у світовій економіці, сучасна глобалізація світогосподарських зв’язків.

7. Глобальна нерівність, економічні основи вирішення глобальних проблем людства, шляхи подолання глобальних проблем.

Література: [2, с.469-513; 5, с.88-108; 10, с.420-425; 11, с.475-498; 12, с.497-521; 13, с.628-660; 15, с.483-506; 16, с.446-497; 18, с.440-462, с. 637-652; 24, с.650-658; 25, с.383-397; 26, с.211-234; 29, с.473-795; 30, с.444-463; 31, с.520-550; 35, с.372-400; 37, с.557-604].

Самостійна робота

Обсяг самостійної роботи з дисципліни „Економічної теорії” становить 74 годин. Вона включає:

– опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

– самостійне опрацювання тем або окремих питань, передбачених для самостійного опрацювання;

– опрацювання навчальної літератури при підготовці до семінарських занять;

– підготовка до виступу на семінарському занятті;

– виконання домашнього завдання;

написання реферату;

Підготовка до проведення контрольних заходів (контрольна робота, тести, модульна контрольна).


Тематика рефератів


 1. Категорії і закони – стрижень економічної теорії.

 2. Види економічних категорій.

 3. Пізнання економічних законів.

 4. Розвиток економічної теорії як відображення розвитку потреб господарської практики.

 5. Єдність економічної теорії та господарської практики.

 6. Наукові засади економічної політики.

 7. Напрями і пріоритети економічної політики в Україні.

 8. Методи, інструменти економічної політики.

 9. Визначні вчені-економісти.

 10. Економічні потреби як матеріальна основа інтересів.

 11. Структура економічних потреб.

 12. Взаємодія економічних інтересів.

 13. Виробництво як визначальний фактор потреб суспільства.

 14. Вибір альтернатив ефективного використання ресурсів.

 15. Етапи розвитку і гуманістична спрямованість цивілізаційного процесу.

 16. Типи і еволюція економічних систем.

 17. Зміст економічного прогресу та його критерії.

 18. Особливості сучасного стану НТР.

 19. Гуманістична спрямованість цивілізаційного процесу.

 20. Виробництво як основа життя та розвитку суспільства.

 21. Умови виникнення товарного виробництва.

 22. Економічні і неекономічні блага.

 23. Тенденції розвитку товарної економіки.

 24. Сучасні зміни в грошовому обігу.

 25. Грошові реформи.

 26. Робоча сила як специфічний фактор виробництва.

 27. Капітал як економічна категорія.

 28. Історичні тенденції зміна тривалості робочого дня.

 29. Організація підприємницької діяльності.

 30. Форми підприємств.

 31. Умови виникнення і діяльності підприємств.

 32. Шляхи прискорення часу обороту капіталу.

 33. Проблема зношення основного капіталу в Україні.

 34. Роль НТП в оновленні капіталу.

 35. Роль ринкової інфраструктури в регулюванні економічних процесів.

 36. Організаційно-правові умови функціонування акціонерних товариств в Україні.

 37. Форми торговельного підприємства.

 38. Формування акціонерного капіталу в Україні.

 39. Інтернет-торгівля в сфері ринкової інфраструктури.

 40. Агробізнес.

 41. Проблеми розвитку аграрного ринку в Україні.

 42. Проблеми розвитку зернового ринку в Україні.

 43. Соціально-економічні проблеми села.

 44. Інтенсифікація сільського господарства.

 45. Проблеми державного регулювання сільського господарства.

 46. Проблеми становлення агробізнесу в Україні.

 47. Проблеми відтворення в економіці України.

 48. Національне багатство України.

 49. Проблеми ефективності в економіці України.

 50. Економічний потенціал України.

 51. Зв’язок споживання з фазами відтворення.

 52. Економічні межі застосування машин.

 53. Споживання, добробут та рівень життя.

 54. Практика нагромадження в зарубіжних країнах.

 55. Політекономічний аналіз зайнятості.

 56. Роль домогосподарства в ринковій системі та у відтворенні робочої сили: порівняльний аналіз.

 57. Проблеми розвитку освіти в Україні.

 58. Проблема безробіття в Україні.

 59. Форми безробіття в Україні.

 60. Трудовий потенціал України.

 61. Відтворення робочої сили як складова процесу суспільного відтворення.

 62. Система цілей державного регулювання.

 63. Теоретичні погляди на роль держави в економіці та їх еволюція.

 64. Правові, економічні та адміністративні методи регулювання.

 65. Індикативне планування як інструмент державного регулювання.

 66. Структурна криза 70-х років ХХст. в економіці розвинутих країн.

 67. Структурна політика в Україні.

 68. Дослідження проблем циклічного розвитку економіки в працях економістів М.Д.Кондратьєва і Є.С.Варги.

 69. Антикризове регулювання в розвинутих країнах світу, його методи і позитивний досвід для використання в умовах переходу України до ринкової економіки.

 70. Сучасний економічний цикл.

 71. Механізм господарювання і право.

 72. Структура господарського механізму.

 73. Основні завдання ринкового механізму саморегулювання.

 74. Основні завдання та функції господарського механізму монополізму.

 75. Рейганоміка, суть та ознаки.

 76. Основні напрямки регулювання господарського механізму в Україні.

 77. Державне програмування: перспективи розвитку в Україні.

 78. Регіональне регулювання в структурі державного регулювання.

 79. Взаємозв’язок антициклічного та антикризового регулювання.

 80. Здійснення активної структурної, амортизаційної та інвестиційної політики в ході реформування господарського механізму в Україні.

 81. Основні риси сучасної монополії.

 82. Транснаціональні банки.

 83. Проникнення ТНК в Україну.

 84. Фінансовий капітал в сучасному світі.

 85. Концентрація капіталу та утворення монополій як ознака монополістичної економіки.

 86. Вплив НТР на розвиток капіталістичної економіки.

 87. Акціонерна форма капіталу – основа фінансово-монополістичного контролю.

 88. Суперечності монополістичного регулювання економіки.

 89. Суть теорії конвергенції.

 90. НТР і проблеми відтворення робочої сили.

 91. Новий соціальний консенсус.

 92. Суперечності державно-корпоративного капіталізму.

 93. Характеристика адміністративно-командної економіки.

 94. Одержавлення власності та влади: суть, причини, наслідки.

 95. Особливості використання товарно-грошових відносин при соціалізмі.

 96. Соціально-психологічні аспекти функціонування адміністративно-командної системи.

 97. Причини кризи державного соціалізму в СРСР та в соціалістичному таборі.

 98. Тоталітаризм в економіці та політиці: суть, причини, наслідки.

 99. Проблема подолання системної кризи державного соціалізму в Україні.

100. Становлення і розвиток підприємництва та конкурентного середовища.

101. Державне регулювання в перехідній економіці.

102. Економічна безпека України.

103. Трансформаційні процеси в економічній системі України в 90-х роках.

104. Проблема трансформаційного спаду.

105. Демонополізація та формування конкурентного середовища.

106. Основні суперечності перехідних процесів в Україні.

107. Форми і механізм роздержавлення і приватизації.

108. Соціально-економічна структура країн, що розвиваються.

109. Соціальні проблеми перехідної економіки.

110. Особливості дії економічних законів у світовому господарстві.

111. Соціально-економічні підсистеми світового господарства, критерії їх виділення.

112. Інтернаціоналізація продуктивних сил і виробництва.

113. Закономірності формування інтернаціональної вартості.

114. Світовий ринок і закономірності його функціонування.

115. Світове господарство як зростаюча суперечлива цілісність.

116. Україна в світовому господарстві.

117. Економічна безпека України.

118. Закон нерівномірності економічного розвитку.

119. Зони преференційної та вільної торгівлі.

120. Інтеграція України у сучасну систему світогосподарських зв’язків.

121. Характеристика світових форм міжнародних економічних відносин.

122. Євровалюта та долар на валютному ринку.

123. Валютне регулювання.

124. Роль ТНК в світовому господарстві.

125. ТНК і Україна.

126. Концепція ноосфери В.Вернадського і формування глобальної економіки.

127. Сучасні можливості і шляхи розв’язання глобальних проблем людства.Індивідуальне домашнє завдання
Індивідуальне домашнє завдання (ІДЗ) є складовою самостійної роботи студента, виконання якого дозволяє систематизувати знання по курсу політекономії, навчитись робити узагальнення, висновки, давати оціночні судження. Розв’язування задач дозволяє конкретизувати отримані теоретичні знання, а відповідь на проблемні питання навчає самостійно і творчо мислити. Цю ж мету, але більш масштабно, переслідує і виконання аналітичного огляду.

Структура ІДЗ.

 1. Теоретичні питання.

 2. Проблемні питання.

 3. Задачі.


Таблиця вибору варіанту індивідуального домашнього завданняваріанту

Номери теоретичних питань

Номери проблемних питань

Номери задач

1

1, 82

174, 93

1, 60

2

2, 83

173, 92

2, 59

3

3, 84

172, 91

3, 58

4

4, 85

171, 90

4, 57

5

5, 86

170, 89

5, 56

6

6, 87

169, 88

6, 55

7

7, 88

168, 87

7, 54

8

8, 89

167, 86

8, 53

9

9, 90

166, 85

9, 52

10

10, 91

165, 84

10, 51

11

11, 92

164, 83

11, 50

12

12, 93

163, 82

12, 49

13

13, 94

162, 81

13, 48

14

14, 95

161, 80

14, 47

15

15, 96

160, 79

15, 46

16

16, 97

159, 78

16, 45

17

17, 98

158, 77

17, 44

18

18, 99

157, 76

18, 43

19

19, 100

156, 75

19, 42

20

20, 101

155, 74

20, 41

21

21, 102

154, 73

21, 40

22

22, 103

153, 72

22, 39

23

23, 104

152, 71

23, 38

24

24, 105

151, 70

24, 37

25

25, 106

150, 69

25, 36

26

26, 107

149, 68

26, 35

27

27, 108

148, 67

27, 34

28

28, 109

147, 66

28, 33

29

29, 110

146, 65

29, 32

30

30, 111

145, 64

30, 31

31

31, 112

144, 63

31, 30

32

32, 113

143, 62

21, 60

33

33, 114

142, 61

22, 59

34

34, 115

141, 60

23, 58

35

35, 116

140, 59

24, 57

36

36, 117

139, 58

25, 56

37

37, 118

138, 57

26, 55

38

38, 119

137, 56

27, 54

39

39, 120

136, 55

28, 53

40

40, 121

135, 54

29, 52

41

41, 122

134, 53

1, 51

42

42, 123

133, 52

2, 50

43

43, 124

132, 51

3, 49

44

44, 125

131, 50

4, 48

45

45, 126

130, 49

5, 47

46

46, 127

129, 48

6, 46

47

47,128

128, 47

7, 45

48

48, 129

127, 46

8, 44

49

49, 130

126, 45

9, 43

50

50, 131

125, 44

10, 42

51

51, 132

124, 43

11, 41

52

52, 133

123, 42

12, 40

53

53, 134

122, 41

13, 39

54

54, 135

121, 40

14, 38

55

55, 136

120, 39

15, 37

56

56, 137

119, 38

16, 36

57

57, 138

118, 37

17, 35

58

58, 139

117, 36

18, 34

59

59, 140

116, 35

19, 33

60

60, 141

115, 34

20, 32

61

61, 142

114, 33

1, 40

62

62, 143

113, 32

2, 41

63

63, 144

112, 31

3, 42

64

64, 145

111, 30

4, 43

65

65, 146

110, 29

5, 44

66

66, 147

109, 28

6, 45

67

67, 1

108, 27

7, 46

68

68, 2

107, 26

8, 47

69

69, 3

106, 25

9, 48

70

70, 4

105, 24

10, 49

71

71, 5

104, 23

11, 50

72

72, 6

103, 22

12, 51

73

73, 7

102, 21

13, 52

74

74, 8

101, 20

14, 53

75

75, 9

100, 19

15, 54

76

76, 10

99, 18

16, 56

77

77, 11

98, 17

17, 57

78

78, 12

97, 16

18, 58

79

79, 13

96, 15

19, 59

80

80, 14

95, 14

20, 60
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка