Методичні рекомендації для підготовки міждисциплінарної курсової роботи за освітньо-кваліфікаційними рівнямиСкачати 392.13 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації23.10.2017
Розмір392.13 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2

4. Тематика курсових робіт зі спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»


 1. Напрямки диверсифікації зовнішньоекономічної діяльності організацій.

 2. Формування системи управління зовнішньоекономічною діяльністю організацій.

 3. Управління ризиками при залученні іноземних інвестицій вітчизняними суб'єктами господарювання.

 4. Підвищення ефективності управління зовнішньоекономічною діяльністю організацій.

 5. Удосконалення технології прийняття управлінських рішень при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

 6. Підвищення рівня конкурентоспроможності організації на зовнішньому ринку.

 7. Удосконалення організаційної структури управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.

 8. Управління транспортно-експедиційними послугами підприємства на зовнішньому ринку.

 9. Управлінню віртуальною організацією в глобальній мережі Іnternet.

 10. Управління електронною комерцією підприємства.

 11. Управління портфелем цінних паперів організації на міжнародних ринках.

 12. Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 13. Хеджування цінових ризиків українських експортерів.

 14. Управління акціонерним капіталом зовнішньоторговельної організації.

 15. Формування зовнішньоекономічної стратегії підприємства.

 16. Реалізація системного підходу в менеджменті зовнішньоекономічної діяльності.

 17. Моделювання управлінських рішень організації, що здійснює ЗЕД.

 18. Формування корпоративної культури підприємств, що здійснює ЗЕД.

 19. Удосконалення методів пошуку зарубіжних партнерів для здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

 20. Формування цінової політики зовнішньоторговельної організації.

 21. Управління посередницькою діяльністю організації на міжнародних ринках.

 22. Управління діяльністю підприємства на міжнародному ринку інформаційних послуг.

 23. Управління інвестиційним проектом при здійсненні ЗЕД підприємства.

 24. Управління персоналом спільного підприємства.

 25. Управління розвитком персоналу зовнішньоторговельної організації.

 26. Управління конкурентоспроможністю персоналу зовнішньоекономіч­ної організації.

 27. Мотиваційні аспекти управління персоналом спільного підприємства.

 28. Формування системи менеджменту персоналу спільного підприємства.

 29. Удосконалення конкурентоспроможності підприємства на зовнішніх ринках.

 30. Удосконалення процесу обрання зовнішньоторговельного партнера на зарубіжних ринках.

 31. Формування конкурентних переваг зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 32. Формування стратегії конкуренції на міжнародних ринках.

 33. Управління ціновими ризиками підприємства, що здійснює ЗЕД із використанням інструментів фінансового інжинірингу.

 34. Застосування стратегії фінансового інжинірингу при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

 35. Управління міжнародним інвестиційним проектом підприємства, що здійснює ЗЕД.

 36. Управління інвестиційним проектом підприємства в сфері нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії із залученням іноземного капіталу.

 37. Особливості оцінки інвестиційного проекту в сфері нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії із залученням іноземного капіталу.

 38. Використання фінансових інновацій в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю.

 39. Управління логістичними витратами підприємств при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

 40. Організація банківського обслуговування зовнішньоекономічної діяльності.

 41. Формування стратегії туристичної фірми на міжнародних ринках.

 42. Формування цінової політики фірми при виході на зовнішні ринки.

 43. Управління інвестиційною діяльністю підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

 44. Фінансовий менеджмент в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю організації.

 45. Формування стратегії управління вартістю підприємства, що здійснює ЗЕД.

 46. Управління витратами організації, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

 47. Антикризове управління організацією у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

 48. Оптимізація управління матеріально-виробничими запасами при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

 49. Управління грошовими потоками організації при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

 50. Оптимізація структури капіталу організації при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

 51. Управління портфелем цінних паперів підприємства, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

 52. Управління інвестиційною діяльністю підприємства на міжнародному ринку цінних паперів.

 53. Управління посередницькою діяльністю на міжнародному ринку цінних паперів.

 54. Управління консалтинговою діяльністю на міжнародному ринку фінансових послуг.

 55. Управління стратегічним потенціалом підприємства на зовнішньому ринку.

 56. Розробка стратегії управління вартістю підприємства, що здійснює ЗЕД.

 57. Підготовка виходу організації на зовнішній ринок.

 58. Організація зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві.

 59. Організація переговорного процесу в зовнішньоекономічній діяльності.

 60. Організаційні аспекти співробітництва із зарубіжним партнером.

 61. Інвестиційні аспекти співробітництва із зарубіжним партнером.

 62. Фінансові аспекти співробітництва із зарубіжним партнером.

 63. Застосування фундаментального аналізу фондових ринків для підвищення ефективності міжнародного інвестування.

 64. Використання фундаментального аналізу валютного ринку для підвищення ефективності ЗЕД.

 65. Використання фундаментального аналізу товарних ринків при здійсненні ЗЕД.

 66. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на міжнародному ринку послуг.

 67. Аутсорсинг у системі взаємодії підприємства із транснаціональними корпораціями.

 68. Управління якістю в системі менеджменту ЗЕД.

 69. Формування конкурентоспроможної стратегії підприємств на міжнародному ринку послуг.

 70. Планування і організація виходу підприємства на міжнародний фондовий ринок.

 71. Міжнародне партнерство на ринку туристичних послуг.

 72. Франчайзинг як форма виходу підприємства на зовнішній ринок.

 73. Організація і технологія надання туристичних послуг на міжнародному ринку.

 74. Підвищення інвестиційної привабливості підприємства на міжнародному ринку.

 75. Формування маркетингової стратегії підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

 76. Банківські послуги у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

 77. Використання посередників у системі управління зовнішньоекономічною діяльністю.

 78. Зовнішньоекономічна стратегія підприємства з іноземними інвестиціями.

 79. Міжнародна кооперація підприємств із транснаціональними корпораціями.

 80. Фінансове планування на підприємстві при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

 81. Оцінка вартості підприємства, що здійснює ЗЕД.

 82. Розробка стратегії виходу підприємства на зарубіжний ринок інформаційних та комп’ютерних послуг.

 83. Офшорний аутсорсинг в управлінні підприємством на міжнародному ринку телекомунікацій.

 84. Консалтингові послуги в зовнішньоекономічній діяльності підприємств.

 85. Управління змінами в організації, що здійснює ЗЕД.

 86. Консультаційне забезпечення організаційного розвитку підприємства, що здійснює ЗЕД.

 87. Управління інвестиціями підприємства на міжнародному ринку творів мистецтва.

 88. Управління контрактною діяльністю підприємства на зовнішньому ринку.

 89. Вибір стратегічного профілю зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 90. Маркетингові аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.

 91. Стратегічне планування в зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

 92. Підвищення ефективності управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.


5. Рекомендована література для підготовки курсових робіт зі спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»


 1. Про Єдиний митний тариф: Закон України від 06.02.1996 р. (зі змінами і
  доповненнями).

 2. Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних)
  економічних зон: Закон України від 13.10.1992 р. (зі змінами і
  доповненнями).

 3. Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту:
  Закон України від 22.12.1998 р.

 4. Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту:
  Закон України від 22.12.1998 р.

 5. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. (зі
  змінами і доповненнями).

 6. Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічній
  діяльності: Закон України від 15.09.1995 р.

 7. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України
  від 23.09.1994р.

 8. Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі
  зовнішньоекономічної діяльності: Закон України від 23.12.1998 р.

 9. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996 р. (зі змінами і доповненнями).

 10. Про торгово-промислові палати в Україні: Закон України від 02.12.1997 р.

 11. Положення про вантажну митну декларацію: Постанова Кабінету
  Міністрів України від 09.06.1997 р.

 12. Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій: Наказ
  Міністерства економіки України від 17.04.2000 р.

 13. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів):
  Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
  від 06.09.2001 р.

 14. Про порядок реєстрації і облік зовнішньоекономічних договорів
  (контрактів): Наказ Міністерства економіки України від 29.06.2000 р.

 15. Інструкція про порядок справляння акцизного збору у випадку ввезення
  товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності на митну територію
  України (затв. наказом ДМС України від 21.01.2000р., № 33; від 13.10.2000р., № 568; від 12.10.2001 р., № 663).

 16. Васенко В.К. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної
  діяльності: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. -216 с.

 17. Гребельник О.П., Романовський О.О. Основи зовнішньоекономічної
  діяльності: Навч. посібник. - К.: Деміур, 2003. - 296 с.

 18. Макеева Е.А. Менеджмент внешнеэкономической деятельности: Курс лекций. – Одесса: Астропринт, 2001. – 196с.

 19. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч.
  посіб. - К.: Знання, 2006. — 462 с.

 20. Козик В.В., Панкова Л.А., Карп'як Я.С., Григор'єв О.Ю., Босак АО.
  Зовнішньоекономічні комерційні операції і контракти: Навчальний посібник.
  - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 608 с.

 21. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / За ред.
  О.А.Кириченко. -К: Знання, 2005. - 493 с.

 22. Новицький В.С. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. -
  К.: КНЕУ, 2003.-948с.

 23. Руденко Л.В. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній
  діяльності підприємства: Підручник. - К.: Лібра, 2002. - 304 с.

 24. Рум'янцев А.П., Рум'янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч.
  посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 377 с.

 25. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / За ред. О.А. Кириченка. – К.: Знання, 2005. – 493 с.

 26. Георгіаді Н.Г., Князь С.В., Передало Х.С., Берлінг Р.З. Основи зовнішньоекономічної діяльності: теоретичні основи і прикладні аспекти: Навч.-метод. посібник. – Львів: Інтелект-Захід, 2006. – 260 с.

 27. Васенко В.К. Вільні економічні зони: стратегія розвитку. — Суми:
  Довкілля, 2004. - 347 с.

 28. Гіл Чарлз В.Л. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку /
  Пер. з англ. А.Олійник, Р.Ткачук. - К.: Основи, 2001. - 856 с.

 29. Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг: Теорія і господарські ситуації:
  Навч. посіб. - К: Політехніка, 2004. - 152 с.

 30. Майєр Дж., Олесневич Д. Міжнародне середовище бізнесу: Конкуренція
  та регулювання у глобальній економіці / Пер. з англ. - К: Либідь, 2002. -703 с.

 31. Митний контроль та митне оформлення: Навч. посібник / За ред.
  М.М.Каленського, П.В.Пашка. - К: Знання, КОО, 2002. - 284 с.

 32. Основи митної справи: Навч. посібник / За ред. П.В.Пашка. - К.: Знання,
  КОО, 2002. -318с.

 33. Солошенко Л. Зовнішньоекономічна діяльність: організація та
  документальне оформлення. - X.: Фактор, 2001. - 176 с.

 34. Храмов В.О., Бовтрук Ю.А. Зовнішньоекономічна політика: Навч. посіб. -
  К.:МАУП, 2002.-264с.6. Тематика курсових робіт зі спеціальності 8.03050701 «Маркетинг»


 1. Адаптація та реалізація маркетингової стратегії транснаціональної компанії на міжнародному ринку (на прикладі…).

 2. Бізнес-планування маркетингової діяльності фірми на зовнішньому ринку (на прикладі…).

 3. Вдосконалення сервісної політики підприємства на зарубіжних ринках (на прикладі…).

 4. Вдосконалення цінової політики підприємства на зарубіжному ринку (на прикладі…).

 5. Вірусний маркетинг у комерційних банках на міжнародному ринку послуг (на прикладі …).

 6. Вплив соціально-культурних чинників на поведінку споживачів на міжнародному ринку (на прикладі…).

 7. Дослідження комплексу маркетингу на зарубіжних ринках (на прикладі…)

 8. Дослідження кон’юнктури зарубіжних ринків промислових товарів (на прикладі…).

 9. Дослідження кон’юнктури зарубіжних ринків споживчих товарів (на прикладі…).

 10. Дослідження поведінки споживачів банківських послуг на основі лояльності (на прикладі банків з іноземними інвестиціями).

 11. Дослідження просування нової марки товару на український ринок (на прикладі…).

 12. Інструментарій впливу на поведінку споживачів на зарубіжному ринку (на прикладі…).

 13. Інструменти мережевих компаній на ринку України (на прикладі…).

 14. Інтегровані маркетингові комунікації глобальних мережевих компаній (на прикладі…).

 15. Інтернет як засіб просування послуг на зарубіжному ринку (на прикладі…).

 16. Інтернет-технології як маркетинговий інструмент в діяльності зарубіжних компаній (на прикладі…).

 17. Маркетингова логістика в міжнародних каналах розподілу (на прикладі…).

 18. Маркетингова товарна політика фірм в Інтернеті (на прикладі…).

 19. Маркетингова цінова політика фірм в Інтернеті (на прикладі…).

 20. Маркетингові дослідження на вітчизняних ринках по замовленню зарубіжних фірм (на прикладі…).

 21. Маркетингові методи забезпечення конкурентоспроможності підприємства на зарубіжних ринках (на прикладі…).

 22. Маркетингові стратегії багатонаціональних компаній (на прикладі…).

 23. Маркетингові стратегії проникнення підприємства на зовнішні ринки (на прикладі…).

 24. Маркетингові стратегії управління філією іноземного комерційного банку (на прикладі…).

 25. Формування вторинної маркетингової інформації на зарубіжних ринках (на прикладі…).

 26. Формування первинної маркетингової інформації на зарубіжних ринках (на прикладі…).

 27. Міжнародне позиціонування кон’ячного бренду на зарубіжному ринку (на прикладі…).

 28. Міжнародне середовище як детермінанта обрання маркетингової стратегії (на прикладі…).

 29. Міжнародні маркетингові антиризиковані стратегії (на прикладі…).

 30. Напрями дослідження поведінки споживачів на зарубіжних ринках (на прикладі…).

 31. Обгрунтування вибору стратегії ціноутворення на підприємстві з іноземними інвестиціями (на прикладі…).

 32. Онлайнові дослідження в міжнародному маркетингу (на прикладі…).

 33. Оптимізація каналів розподілу на зарубіжному ринку (на прикладі…).

 34. Організація збуту товарів на зарубіжних ринках (на прикладі…).

 35. Організація і планування маркетингових досліджень на зарубіжних ринках (на прикладі…).

 36. Організація рекламної діяльності в мережі Інтернет (на прикладі…).

 37. Оцінка ефективності послуг міжнародного аутсорсингу при роботі на зарубіжному ринку (на прикладі…).

 38. Оцінка ефективності стратегії міжнародного маркетингу підприємства (на прикладі…).

 39. Підвищення конкурентоспроможності товарів на зарубіжних ринках (на прикладі…).

 40. Посткризова стратегія розвитку будівельної сфери на зарубіжних ринках (на прикладі …).

 41. Прикордонний маркетинг як інструмент реалізації інтеграційного потенціалу територій (на прикладі ВЕЗ).

 42. Прогнозні дослідження обсягу збуту на зарубіжних ринках (на прикладі…).

 43. ринкова сегментація банківських послуг (на прикладі банків з іноземними інвестиціями).

 44. Розробка бюджету просування фірми на закордонному ринку (на прикладі…).

 45. Розробка конкурентної стратегії при роботі на зовнішньому ринку (на прикладі…).

 46. Розробка стратегії управління маркетинговими ризиками на зарубіжному ринку (на прикладі…).

 47. Сегментація ринку інтерактивних послуг (на прикладі…).

 48. Система стимулювання збуту в діяльності підприємства на зовнішньому ринку (на прикладі…).

 49. Спонсорингова діяльність українських підприємств на зарубіжних ринках (на прикладі…).

 50. Стратегічні рішення в товарній політиці на міжнародному ринку (на прикладі…).

 51. Стратегія марки на міжнародних ринках (на прикладі…).

 52. Удосконалення методики оцінювання ефективності рекламної кампанії в соціальних мережах (на прикладі…).

 53. Управління збутом товарів на зарубіжних ринках (на прикладі…).

 54. Управління маркетинговими ризиками на зарубіжних ринках (на прикладі…).

 55. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (на прикладі…).

 56. Формування асортиментної політики підприємства на зовнішніх ринках (на прикладі…).

 57. Формування і підтримка іміджу підприємства на зовнішніх ринках (на прикладі…).

 58. Формування міжнародних товарних стратегій (на прикладі…).

 59. Формування міжнародної стратегії реклами бренду (на прикладі…).

 60. Формування системи маркетингових комунікацій на зарубіжному ринку (на прикладі…).

 61. Формування та підтримка лояльності споживачів до підприємства (на прикладі…).


7. Рекомендована література для підготовки курсових робіт зі спеціальності 8.03050701 «Маркетинг»


 1. Авдокушин Е.Ф. Маркетинг в международном бизнесе: Учеб.пособие. – М.: Дашков и Ко, 2002. – 328 с.

 2. Багиев Г.Л., Моисеева Н.К., Никифорова С.В. Международный маркетинг. – СПб: Питер, 2001.

 3. Буров А.С. Международный маркетинг: Учеб.пособие. – М.: Дашков и Ко, 2004. – 283 с.

 4. Гоголь Г.П. Міжнародний маркетинг: Навч. посіб. – Львів: Вид. НУ «Львівська політехніка», 2004. – 148 с.

 5. Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг: теорія і господарські ситуації: навч. посіб. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2007. - 152с.

 6. Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг у діяльності українських підприємств. – К.: Знання, 2007. – 446 с.

 7. Мазаракі А., Чаюн Т., Мельник Т. Міжнародний маркетинг: Підручник. – К.: Київ. держ. торгово-екон. унів., 2000. – 306 с.

 8. Моисеева Н.К. Международный маркетинг. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2002.

 9. Новицкий В.Е. Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг. – К.: «Либра», 2007.

 10. Савельєв Є.В. Міжнародний маркетинг. – К.: ІСДО, 2001.

 11. Савельєв Є.В. Європейська інтеграція та маркетинг. Наукові нариси. - Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 482 с.

 12. Семенова Т.В., Олейнікова С.С., Коняхіна Т.В. Міжнародний маркетинг: Практикум. – Донецьк: ДонДУУ, 2006. – 193 с.

 13. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг. - К.: КНЕУ, 2005.

 14. Циганкова Т.М. Управління міжнародним маркетингом. - К.: КНЕУ, 2001.

 15. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг: теоретичні моделі та бізнес-технології. – К.: КНЕУ, 2004. – 400 с.

 16. Черенков В. Международный маркетинг. – СПб: Знание, 2002.

 17. Черномаз П.О. Міжнародний маркетинг: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2010. – 272 с.

 18. Бойетт Дж.Х., Бойетт Дж.Т. Гуру маркетинга. – М.: Эксмо, 2004. – 320 с.

 19. Беквит Г. Четыре ключа к маркетингу услуг / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 224 с.

 20. Братко О.С. Маркетингова політика комунікацій: Навч. посіб. – Тернопіль, 2006. – 275 с.

 21. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать рынок / Пер. с англ. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2000. – 272 с.

 22. Котлер Ф., Триас де Без Ф. Новые маркетинговые технологии: Методики создания гениальных идей / Пер. с англ. – СПб: Нева, 2004. – 190 с.

 23. Маркетинговий аналіз: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2007. – 216 с.

 24. Новітній маркетинг: Навч. посіб. / Є.В. Савельєв, О.С. Братко, М.Я. Матвіїв та ін. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 296 с.

 25. Основи маркетингу: Навч. посіб. / Чоботар С.І., Шевчик М.Г., Рябчик І.В. та ін. – К.: Наш час, 2004. – 240 с.

 26. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов: Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 452 с.

 27. Backhaus K., Büschken J., Voeth M. Internationales Marketing. – Stuttgart: Poeschel, 2007.

 28. Berekoven L. Internationales Marketing. – Herne: Verlag Neue Wirtschafts-Briefe, 2003.

ДОДАТКИ
ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний економічний університет

Україно-Нідерландський факультет економіки та менеджменту

Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингуМіждисциплінарна курсова робота

на тему

«Назва теми»

Студент групи (шифр та номер)

ПІБ

_______________________(підпис)

Науковий керівник

(науковий ступінь (д.е.н., к.е.н.), вчене звання (доцент, професор), ПІБ)

_______________________

(підпис)

Тернопіль – 20__


ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ

ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У КУРСОВІЙ РОБОТІ


Характеристика джерела

Приклад оформлення


Книги:

Один автор1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. – Львів : Свічадо, 2006. – 307 с. – (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV-V ст. ; № 14).

2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. – К. : Ін-т математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. – К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. – 311 с. – (Ювеліри України ; т. 1).

4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. – Львів : Кальварія, 2005. – 196, [1 ] с. – (Першотвір).Два автори

1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – К. : Києво-Могилян. акад., 2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека наукового щорічника “Україна дипломатична” ; вип. 1).

2. Ромовська 3. В. Сімейне законодавство України / 3. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. – К. : Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).

3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. – Львів : Растр-7, 2007. – 375 с.


Три автори

1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г.Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLIII, 265 с.

Чотири

автори1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – К. : НДІ “Украгропромпродуктивність”, 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздев, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К.: Вища освіта, 2006. – 478, [1] с. – (ПТО: Професійно- технічна освіта).П’ять і

більше


авторів


1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.]; под ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – X. : Гуманитар. центр, 2007. – 510с.

2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. – К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с. – (Серія “Формування здорового способу життя молоді”: у 14 кн., кн. 13).Без автора

1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. – К. : Грані-Т, 2007. – 119 с. – (Грані світу).

2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. – К. : Грамота, 2007. – 638, [1] с.

3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця XIX – початку XX століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. – К. : Грані-Т, 2007. – 190, [1] с.

4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. – Чернівці: Рута, 2007. – 310 с.Багатотомний

документ1. Історія Національної академії наук України, 1941-1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007– (Джерела з історії науки вУкраїні). Ч. 2 : Додатки – 2007. – 573, [1 ] с.

2. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е.Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ “Леонорм-Стандарт”, 2005. – (Серия “Нормативная база предприятия”).

Т. 1 . – 2005. – 277 с.

3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. – Одесса : Астропринт, 2006. – (Сочинения : в 8 кн. /А. Дарова ; кн. 4).

4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – X. : Право, 2002 – Т. 4: Косвенные налоги. – 2007. – 534 с.

5. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. – Житомир : Полісся, 2006.– (Науково-документальна серія книг “Реабілітовані історією”: у 27 т. / голов, редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. – 2006. – 721, [2] с.

6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч. 1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. – К. : НТУУ “КПІ”, 2006. – 125 с.


Матеріали

конференцій,

з’їздів


1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу: матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [“Молодь України і аграрна реформа”], (Харків, 11-13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаева. – X. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаева, 2000. – 167 с.

2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. – К. : ІСОА, 2002. – 147 с.

3. Матеріали IX з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. – К.: Асоц. укр. банків, 2000. – 117 с. – (Спецвип. : 10 років АУБ).

4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6-9 черв. 2000 p., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. – К. : HAH України, Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559–956, XIII, [2] с. – (Ресурс 2000).

5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук, праць /наук. ред. В. І. Моссаковський. – Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. – 215 с.

6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук, праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 p. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. – К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. – 452 с.Препринти

1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. – X. : ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. – (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр “Харьк. физ.-техн. ин-т”; ХФТИ 2006-4).

2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. – Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. – 7, [1] с. – (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).Депоновані

наукові


праці


1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.]; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.

2. Разумовский В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.Словники

1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. П.]. – X. : Халімон, 2006. – 175, [1] с.

2. Тимошенко 3. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / 3. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 57 с.

3. Українсько-німецький тематичний словник / [уклад. Н. Яцко та ін.]. – К. : Карпенко, 2007. – 219 с.

4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с.Атласи

1. Україна : екол.-геогр. атлас: присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С Куруленко та ін.; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. – К. : Варта, 2006. – 217, [1] с.

2. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті: посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. – 2-ге вид., розшир. та доповн. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 218 с.

3. Куерда X. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. – X. : Ранок, 2005. – 96 с.


Законодавчі

та

нормативнідокументи


1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань).

2. Медична статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. – К.: МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові документи).

3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. – Офіц. вид. – К.: ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. – VI, 74 с. – (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).


Стандарти

1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2006-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – IV, 231 с. – (Національний стандарт України).

2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 6107- 9:2004. – [Чинний від 2005-04-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. – (Національні стандарти України).

3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDТ) : ДСТУ EN 61010-2- 020:2005. – [Чинний від 2007-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – IV, 18 с. – (Національний стандарт України).


Каталоги

1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ “Леонорм-стандарт”, 2006– .– (Серия “Нормативная база предприятия”).

Т. 5. – 2007. – 264 с. Т. 6. – 2007. – 277 с.

2. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.- упоряд. М. Зобків та ін.]. – Львів : Новий час, 2003. – 160 с.

3. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. – [Суми : Унів. кн., 2003]. – 11 с.

4. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. – Донецк : Лебедь, 2005. – 228 с.


Бібліографічні

показчики
1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / 0. Куц, 0. Вацеба. – Львів : Укр. технології, 2007. – 74 с.

2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997 – 2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С]. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 11 с. – (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).Дисертації

1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Авторе-

ферати


дисертацій


1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 “Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20, [1]с.

2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 “Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. – К., 2007. – 20 с.Авторські

свідоцтва
1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В. И. ; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).

Частина

книги,


періодичного,

продовжу-

ваного

видання1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15–18, 35–38.

2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14–17.

3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов – основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. P. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. – № 1 . – С. 39–61.

4. Ma Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 5. – С. 12–14.

5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. – № 1. – С. 25–29.

6. Валова І. Нові принципи угоди Базель II / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи //Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 13–20.

7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр. письменства) : статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245–291.

8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. – X., 2007. – С. 33.

9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX – початок XX ст. / Д. М. Чорний. – X., 2007. – Розд. 3. – С. 137–202.


Електронні

ресурси1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] ] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III – IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 Міn / 700 MB. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ;

32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. – Назва з контейнера.

2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – К. : CD - вид-во "Інфодиск", 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – (Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32

Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану.3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003") [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка