Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Німецька мова»Сторінка1/5
Дата конвертації13.10.2018
Розмір0.52 Mb.
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»


Факультет міжнародної економіки і менеджменту
Кафедра німецької мови

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Проектор з науково-педагогічної

роботи ________________ А.М.Колот


«24» травня 2016 р.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

поточного і підсумкового контролю їх знань

з дисципліни «Німецька мова»
освітній ступінь бакалавр, ІІ курс

галузь знань «Економіка та підприємництво»

спеціальність «Міжнародна економіка»

ПОГОДЖЕНО:


Завідувач кафедри ______________ М.М.Гавриш
Начальник навчально-

методичного відділу _____________ Т.В.Гуть

Київ 2016
ЗМІСТ
1. Вступ

1.1. Загальні зауваження

1.2. Вимоги до навичок і вмінь

2. Тематичний план дисципліни

3. Зміст дисципліни за темами

4. Плани занять

4.1. Плани практичних занять студентів очної форми навчання

4.2. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання

4.3. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний

період


5. Самостійна робота студентів

6. Поточний і підсумковий контроль знань

6.1. Очна форма навчання

6.1.1. Карта самостійної роботи студента

6.1.2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни

6.2. Заочна форма навчання

6.2.1. Карта самостійної роботи студента

6.2.2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни

6.3. Зразок екзаменаційного білета

7. Рекомендована література (основна і додаткова)1. Вступ1.1. Загальні зауваження
Вивчення іноземної мови здійснюється в циклі підготовки бакалаврів за спеціальністю «Міжнародна економіка» протягом усього періоду навчання, тобто протягом чотирьох років.

Ці методичні матеріали з дисципліни «Німецька мова» для підготовки бакалаврів з міжнародної економіки на другому курсі Київського національного економічного університету імені Вадима розроблені на основі «Рамкової програми з німецької мови для професійного спілкування для вищих навчальних закладів України» (рекомендована МОН України) та навчального плану, затвердженого для цієї спеціальності Вченою радою КНЕУ.

Зазначені вище документи передбачають викладання курсу іноземної мови та здійснення контролю знань студентів згідно з даними, які наведені у поданих нижче таблицях:
а) денна форма навчання:


Семестр

Заг.

к-сть годинЛекції

Практичні заняття

Індивід. заняття

СРС

Форма контролю

К-сть год. на тижд.

ІІІ

148

-

104

15

29

-

6

ІV

154

-

106

15

29

Екзамен - 4

6

б) заочна форма навчання:
Семестр

Заг. к-сть годин

Контактні години

Індивід. заняття

СРС

Форма контролю

ІІІ

151

12

15

124
ІУ

153

10

15

124

екзамен - 4Головна мета навчального процесу полягає у формуванні комунікативної компетенції студентів, тобто їх здатності до монологічного та діалогічного усного та писемного німецькомовного мовлення, насамперед, у приватній та суспільній, але також і у професійних сферах людського спілкування. В результаті має сформуватись і глобальна міжкультурна компетенція, тобто обізнаність і поважливе ставлення до культурних традицій інших народів, зокрема, німецького. Викладання курсу реалізується з орієнтацією на використання сучасних комунікативних методик навчання – особлива роль при цьому належить ТЗН – та новітніх німецьких видань, що створює для студентів передумови для підготовки до складання іспиту першого рівня (Grundstufe) в інституті ім. Гете.

Протягом другого курсу за всіма формами навчання передбачається вивчення таких тем, які формують предмет дисципліни:
ІІІ семестр:

1. Літні канікули. Туристичний потенціал України. Відпустка в Німеччині. Туристичні бази для молоді.

2. Українська молодь, її перспективи і проблеми. Німецька молодь сьогодні.

3. Засоби масової інформації і їх вплив на розвиток суспільства. Головні ЗМІ в Україні та Німеччині.

4. Захист навколишнього середовища. Відновлювані види енергії. Партії зелених в Україні та Німеччині.

5. Правові форми підприємств. Відмінності між Україною і Німеччиною.

6. Основи маркетингу. Маркетинг як підприємницьке завдання, маркетинг-мікс.

7. Ринок. Ознаки ринку. Дослідження ринку.УІ семестр:

1. Стимулювання збуту. Форми збуту. Реклама. Ярмарки і виставки.

2. Економіка України і проблеми її сучасного розвитку.

3. Економіка Німеччини. Українсько-німецькі економічні зв’язки.

4. Економіка інших німецькомовних країн – Австрії, Швейцарії, Люксембургу та Ліхтенштейну.

5. Європейський Союз: тенденції і проблеми його розвитку. Євроінтеграційні зусилля України.

6. Глобалізаційні процеси в постіндустріальну епоху, їх переваги і проблеми. Вплив на розвиток України.

7. Соціальне і приватне страхування. Страховий ринок України.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка