Методичнарозробк аСторінка1/4
Дата конвертації25.06.2019
Розмір0.77 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4

МОЗ УКРАЇНИ

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Кафедра інфекційних хвороб

Затверджено

На методичній нараді

08" вересня 2012р.

Зав. кафедри, професор Зінчук О.М.М Е Т О Д И Ч Н А Р О З Р О Б К А

Для організації самостійних занять лікарів-інтернів

за спеціальностю «Інфекційні хвороби»

2012 р
Методичні рекомендації складені на підставі «Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності 14.10.12 «Інфекційні хвороби» та типового навчального плану і програми розроблених колективом кафедри

Методичні рекомендації підготували співробітники кафедри інфекційних хвороб Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: доцент І.О. Кіселик, асистент О.Б. Ворожбит, доцент Грицко Р.Ю.


Методичні рекомендації обговорені та затверджені на засіданні кафедри інфекційних хвороб Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького протокол № 1 від 08 вересня 2012Рецензент Зінчук О.М. доктор медичних наук, професор завідуючий кафедрою інфекційних Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Введення в курс iнфектологiї. Загальна характеристика групи інфекційних хвороб із фекально-оральним механізмом передавання. Місце дисципліни «інфекційні хвороби» у системі медичних знань. Основні етапи розвитку інфектології як науки 1. Актуальність теми: інфекційні хвороби і в наш час залишаються однією з головних причин смертності в країнах, що розвиваються. З’являються відомості про збудників нових інфекційних хвороб. Тому інфектологія не втрачає своєї актуальності. Велика розповсюдженість інфекційних захворювань, відкриття нових збудників, стрімкий розвиток діагностичних можливостей – все це потребує необхідних знань і вмінь для розпізнавання хвороби. Раннє виявлення інфекційних хворих має велике значення для своєчасного початку терапії. Лікування, а також попередження виникнення хвороб складають кінцеву ціль практичної і теоретичної медицини.


2 Навчальні цілі заняття (з вказівкою рівня засвоєння, що планується)

2.1 Курсант повинен знати:

а-2

 • основні етапи розвитку інфектології як науки;

 • місце дисципліни «Інфекційні хвороби» у системі медичних знань;

 • загальну характеристику групи інфекційних хвороб із фекально-оральним механізмом передавання;

 • визначення класифікації;

 • принципи класифікації;

 • клінічні класифікації, альтернативні МКХ 10;

 • основні клінічні симптоми інфекційних хвороб;

 • лабораторну та інструментальну діагностику інфекційних хвороб;

 • сутність принципового підходу до лікування інфекційних хворих;

 • поняття етіотропної, специфічної, патогенетичної терапії;

 • ускладнення медикаментозної терапії;

 • структуру та режим роботи інфекційного стаціонару;

 • правила і порядок госпіталізації, обстеження та виписування інфекційного хворого;

 • особливості заповнення та написання історії хвороби інфекційного хворого.


2.2 Курсант повинен уміти:

а-3

 • дотримуватися основних правил роботи біля ліжка інфекційного хворого;

 • зібрати анамнез хвороби з оцінкою епідеміологічних даних;

 • проводити огляд інфекційного хворого;

 • виділяти головні симптоми;

 • інтерпретувати дані, отримані в результаті специфічної лабораторної та інструментальної діагностики інфекційних хвороб;

 • сформулювати діагноз згідно з сучасною клінічною класифікацією;

 • призначати адекватне лікування інфекційному хворому залежно від періоду інфекційного процесу;

 • давати рекомендації щодо дотримання режиму, дієти,санітарно-гігієнічних правил під час лікування;

 • оцінювати ефективність призначеного лікування;

 • вчасно розпізнавати ускладнення медикаментозної терапії;

 • проводити профілактику інфекційних хвороб;

 • заповнювати історію хвороби та екстрене повідомлення про виявлення інфекційного хворого;

 • правильно, безпомилково та акуратно заповнювати медичну документацію.


3 Матеріали доаудиторної самостійної роботи

3.1 Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

Дисципліна

Знати

Вміти

1

2

3

Попередні дисципліни

Мікробіологія

Властивості мікроорганізмів, методи специфічної діагностики інфекційних хвороб

Інтерпретувати результати специфічних методів діагностики інфекційних хвороб

Фізіологія

Параметри фізіологічної норми органів і систем людини;

показники лабораторного обстеження в нормі (загальний аналіз крові, сечі, біохімія крові, параметри КОС, електролітів тощо)Оцінити дані лабораторного обстеження

Патофізіологія

Механізм порушення функцій органів і систем при патологічних станах різного ґенезу

Інтерпретувати патологічні зміни за результатами клінічного та лабораторного обстеження

Імунологія та алергологія


Основні поняття предмету, роль системи імунітету і неспецифічних факторів захисту в інфекційному процесі, вплив на термін

Оцінити дані імунологічних досліджень


1

2

3
елімінації збудника з організму людини
Епідеміологія

Епідемічний процес (джерело, механізм зараження, шляхи передавання) при інфекційних захворюваннях

Зібрати епідеміологічний анамнез, провести протиепідемічні та профілактичні заходи в осередку інфекції

Неврологія

Патогенез, клінічні синдроми захворювання

Провести клінічне обстеження хворого з ураженням нервової системи

Пропедевтика внутрішніх хворобОсновні етапи та методи клінічного обстеження хворого


Зібрати анамнез, провести клінічне обстеження хворого, виявити основні симптоми і синдроми. Проаналізувати отримані дані

Клінічна фармакологія

Фармакокінетику та фармакодинаміку, побічні ефекти засобів специфічної та патогенетичної терапії

Призначити лікування залежно від ступеня тяжкості перебігу, індивідуальних особливостей хворого. Виписати рецепти

Дерматологія

Патогенез, клініку та стадії розвитку висипу в інфекційного хворого

Розпізнати висип у інфекційного хворого1

2

3

Наступні дисципліни

Сімейна медицина

Патогенез, епідеміологію, динаміку клінічних проявів, можливі ускладнення інфекційних захворювань. Принципи профілактики і лікування

Проводити диференціальну діагностику хвороб різного ґенезу Розпізнати інфек-ційне захворю-вання, його ускладнення; інтерпретувати дані лабораторного обстеження Своєчасно госпіта-лізувати хворого в інфекційний стаціонар. Надати невідкладну допо-могу в разі потреби

Внутрішньопредметна інтеграція

Інфекційні хвороби

Особливості інфекційних хвороб. Принципи діагностики, лікування, профілактики інфекційних хвороб. Патогенез, епідеміологію, динаміку клінічних проявів, лабораторну діагностику, можливі ускладнення інфекційних захворювань

Проводити диференціальну діагностику хвороб різного ґенезу. Розпізнати інфек-ційне захворю-вання, його усклад-нення; інтерпрету-вати дані лабора-торного обсте-ження. Призначити лікування. Надати невідкладну допо-могу на догоспі-тальному етапі


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка