Метод проектів все, що я пізнаю, я знаю, для чого це мені потрібно І де та як я можу ці знання застосуватиДата конвертації27.10.2017
Розмір445 b.


МЕТОД ПРОЕКТІВ

 • Все, що я пізнаю, я знаю, для чого це мені потрібно і де та як я можу ці знання застосувати.
Проектна активність свідомості людини проявлялася на ранніх етапах розвитку людського суспільства на рівні ремесла, створення міфів, дитячих ігор.

 • Проектна активність свідомості людини проявлялася на ранніх етапах розвитку людського суспільства на рівні ремесла, створення міфів, дитячих ігор.

 • Проектування як особливий вид активності засновано на природному вмінні людини (на відміну від тварин) подумки створювати моделі «потрібного майбутнього» (Н.А. Бернштейн) і втілювати їх у життя.«Людей варто вчити найголовнішим чином тому, щоб вони черпали знання не із книг, а спостерігаючи самі за небом й землею, дубами й буками, тобто щоб вони досліджували й пізнавали самі предмети, а не пам'ятали б тільки чужі пояснення й спостереження».

 • «Людей варто вчити найголовнішим чином тому, щоб вони черпали знання не із книг, а спостерігаючи самі за небом й землею, дубами й буками, тобто щоб вони досліджували й пізнавали самі предмети, а не пам'ятали б тільки чужі пояснення й спостереження».

 • Я.А. Каменский

 • «Перші наші вчителі філософії –

 • це наші руки, ноги, очі».

 • Ж.Ж. РуссоДруга половина XІ в., США: проектування з педагогічної практики перемістилося в сферу теорії (Дж. Дьюі, К. Поппер, Г. Саймон,

 • Друга половина XІ в., США: проектування з педагогічної практики перемістилося в сферу теорії (Дж. Дьюі, К. Поппер, Г. Саймон,

 • В.Х. Кілпатрік:

 • Навчання треба будувати на активній основі: через доцільну діяльність учнів (виготовлення макетів, схем, виробництво досвідів і ін.)

 • Місія утворення - не стільки давати знання, які знадобляться в майбутньому, скільки розвивати здатність дитини вирішувати "тут і зараз" свої насущні життєві проблеми. (Дж. Дьюі).З 1905 р. (С.Т. Шацький і ін.): метод проектів активно розвивався в Росії, у тому числі й у радянський період (А.С. Макаренко).

 • З 1905 р. (С.Т. Шацький і ін.): метод проектів активно розвивався в Росії, у тому числі й у радянський період (А.С. Макаренко).

 • В 1931 р. метод проектів був засуджений, тому що "не давав можливості учням опанувати системою знань в області конкретних навчальних курсів".

 • Наприкінці XXв. інтерес до ідей Дьюі зріс у зв'язку з розвитком активних форм і методів навчання, що розвивають творчі здібності учнів.Ідеї проектування актуалізуються в епохи змін.

 • Ідеї проектування актуалізуються в епохи змін.

 • На сучасному етапі розвитку суспільства, що характеризується надзвичайною рухливістю й мінливістю, проектний тип культури починає домінувати. Він стає одним із центральних культурних механізмів перетворення дійсності

 • (И.А. Колєснікова).Освіта;

 • Освіта;

 • Охорона здоров’я;

 • Економіка;

 • Наука;

 • Культура.Проявляється в з'єднанні:

 • Проявляється в з'єднанні:

 • технократичного й гуманітарного;

 • дослідницького й прогностичного;

 • інформаційно-освітнього й соціально-перетворювального.На рубежі XX-XXІ вв. формування технологічного типу культури стимулювало вчених до аналізу основ проектної діяльності як зовсім нового явища. Проектування стало розглядатися як особливий тип розумової діяльності.

 • На рубежі XX-XXІ вв. формування технологічного типу культури стимулювало вчених до аналізу основ проектної діяльності як зовсім нового явища. Проектування стало розглядатися як особливий тип розумової діяльності.педагогічних систем (міської, районної, шкільної);

 • педагогічних систем (міської, районної, шкільної);

 • освітнього середовища;

 • особистості;

 • змісту навчання й виховання;

 • передбачуваних результатів особистісного розвитку.

 • Формується особливий проектний простір життєдіяльності учасників освіти.

 • (И.А. Колєснікова).Особливості й проблеми сучасної освіти:

 • Особливості й проблеми сучасної освіти:

 • міняється характер мотивації й знань на кожному етапі життєдіяльності;

 • збільшується обсяг інформації наук, представлених навчальними предметами;

 • труднощі орієнтації в потоці інформації;

 • швидке старіння інформації;

 • У людини виникає необхідність виробництва нового знання, якого немає, але потреба в якому відчувається.

 • Джерелом нових знань усередині системи освіти й освітніх процесів здатно стати проектування."Розбухання" змісту інформації стає питання: "Чому саме вчити?".

 • "Розбухання" змісту інформації стає питання: "Чому саме вчити?".

 • Проблема відбору знань, умінь і навичок перетворюється в завдання виділення типових проблем і завдань, рішення яких жадає від людини життя й професія.

 • Виявляється проективний характер самого змісту освіти й способів його побудови.Не менш важливе питання: "Хто є носієм нових знань і досвіду?"

 • Не менш важливе питання: "Хто є носієм нових знань і досвіду?"

 • Століттями система утворення була орієнтована на носія "готового" знання - учителя (викладача, вченого), що віддає знання учневі й знаючого "рецепт" рішення його проблем.

 • Сьогодні носієм і джерелом інформації може стати кожний, незалежно від рівня освіти.

 • Присутньою є ситуація самостійного визначення (проектування) учнями:

 • - траєкторії руху в інформаційному полі (освітній маршрут);

 • - змісту освіти;

 • - матеріалів, які можуть бути затребувані іншими;

 • - освітнього середовища.Практико-орієнтована діяльність, метою якої є створення нових, що не існують у практиці, освітніх систем і видів педагогічної діяльності (навчальні програми, підручники, методичні посібники й ін.).

 • Практико-орієнтована діяльність, метою якої є створення нових, що не існують у практиці, освітніх систем і видів педагогічної діяльності (навчальні програми, підручники, методичні посібники й ін.).

 • Нова розвиваюча область знання, спосіб трактування педагогічної дійсності (А.П. Тряпіцина).

 • Прикладний науковий напрямок педагогіки й практична діяльність, націлені на рішення завдань розвитку, перетворення, удосконалювання, дозволу протиріч у сучасних освітніх системах.

 • (Е.С. Заїр-Бек).Спосіб нормування й трансляції педагогічної й науково-дослідної діяльності.

 • Спосіб нормування й трансляції педагогічної й науково-дослідної діяльності.

 • (Н.А. Масюкова)

 • Процес створення й реалізації педагогічного проекту.

 • Специфічний спосіб розвитку особистості.

 • Технологія навчання.можливість піднятися на новий ступень професійної майстерності;

 • можливість піднятися на новий ступень професійної майстерності;

 • спосіб активізації буття в педагогічній дійсності;

 • особлива форма встановлення й розвитку творчих відносин з колегами;

 • реальна форма одержання фінансової підтримки в інноваційних починаннях.у молодшому шкільному віці - за рахунок проектної сутності ігрової діяльності;

 • у молодшому шкільному віці - за рахунок проектної сутності ігрової діяльності;

 • у підлітковому віці - за рахунок потреби в створенні свого предметного середовища й спроби своїх сил;

 • у юнацькому віці - за рахунок спрямованості в майбутнє й бажання самореалізуватися;

 • для дорослої людини як засіб професійно-особистісного розвитку й удосконалення навколишньої дійсності й себе.КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧНІВ В ОБЛАСТІ РІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

 • Під компетентністю в області рішення проблем розуміється "здатність учня використати пізнавальні вміння для дозволу міжпредметних реальних проблем, у яких спосіб рішення з першого погляду явно не визначається. Уміння, необхідні для рішення проблеми, формуються в різних навчальних областях, а не тільки в рамках однієї з них - математичної, наукової або читання".

 • (The Pіsa 2003 Assessment Framework, OECD, 2003)ЗАГАЛЬНОНАВЧАЛЬНІ ВМІННЯ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ РІШЕННЯ ПРОБЛЕМ:

 • Розуміти проблему

 • Характеризувати проблему

 • Представляти проблему

 • Вирішувати проблему

 • Міркувати над рішенням

 • Повідомляти рішення проблемиЗАГАЛЬНОНАВЧАЛЬНІ УМІННЯ Й НАВИЧКИ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Рефлексивні вміння:

 • - Уміння осмислювати завдання, для рішення якого недостатньо знань

 • - Уміння відповідати на запитання: чому потрібно навчитися для вирішення поставленого завдання?

 • Пошукові (дослідницькі) уміння:

 • - Уміння самостійно генерувати ідеї, тобто винаходити спосіб дії, залучаючи знання з різних областей

 • - Уміння самостійно знаходити відсутню інформацію в інформаційному полі

 • - Уміння запитувати необхідну інформацію в експерта (учителя, консультанта, фахівця)

 • - Уміння знаходити кілька варіантів рішення проблеми

 • - Уміння висувати гіпотези

 • - Уміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язкиЗАГАЛЬНОНАВЧАЛЬНІ УМІННЯ Й НАВИЧКИ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Уміння й навички роботи в співробітництві:

 • - Навички колективного планування

 • - Уміння взаємодіяти із будь-яким партнером

 • - Навички взаємодопомоги в групі в рішенні загальних завдань

 • - Навички ділового партнерського спілкування

 • - Уміння знаходити й виправляти помилки в роботі інших учасників групи

 • Менеджерські вміння й навички:

 • - Уміння проектувати процес (виріб)

 • - Уміння планувати діяльність, час, ресурси

 • - Уміння приймати рішення й прогнозувати їх наслідки

 • - Навички аналізу власної діяльності (їх хід й проміжні

 • результати)ЗАГАЛЬНОНАВЧАЛЬНІ УМІННЯ Й НАВИЧКИ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Комунікативні вміння:

 • - Уміння ініціювати навчальну взаємодію з дорослими - вступати в діалог, задавати питання й т.д.

 • -Уміння вести дискусію

 • - Уміння відстоювати свою точку зору

 • - Уміння знаходити компроміс

 • - Навички інтерв'ювання, усного опитування й т.д.

 • Презентаційні вміння й навички:

 • - Навички монологічної мови

 • - Уміння впевнено тримати себе під час виступу

 • - Артистичні вміння

 • - Уміння використати різні засоби наочності при виступі

 • - Уміння відповідати на незаплановані питанняМЕТОД ПРОЕКТІВ

 • Сукупність прийомів, дій учнів у їхній певній послідовності для досягнення поставленого завдання - рішення певної ПРОБЛЕМИ, значимої для учнів і оформленої у вигляді якогось кінцевого ПРОДУКТУ.Проект - це "п’ять П":

 • 1. Проблема,

 • 2. Проектування (планирование),

 • 3. Пошук інформації,

 • 4. Продукт,

 • 5. Презентація.

 • Шосте "П" проекту - це його портфоліо, т.б. папка, в якій зібрані всі робочі матеріали, у тому числі чернетки, денні плани, звіти й ін.Ідея про спрямованість учбово-пізнавальної діяльності на результат, що виходить при рішенні тієї або інший практично або теоретично значимої проблеми.

 • Ідея про спрямованість учбово-пізнавальної діяльності на результат, що виходить при рішенні тієї або інший практично або теоретично значимої проблеми.

 • Зовнішній результат можна побачити, осмислити, застосувати в реальній практиці;

 • Внутрішній результат - досвід діяльності - стає безцінним надбанням учня, з'єднуючи в собі знання й уміння, компетентності й цінності.Стрижнем проектування є зв'язок задуму із втіленням.

 • Стрижнем проектування є зв'язок задуму із втіленням.

 • Саме це зв'язування становить суть відповідальності за предмет і результат своєї діяльності.Існування якоїсь значимої проблеми, що вимагає рішення шляхом дослідницького (творчого) пошуку й застосування інтегрованого знання.

 • Існування якоїсь значимої проблеми, що вимагає рішення шляхом дослідницького (творчого) пошуку й застосування інтегрованого знання.

 • Значимість передбачуваних результатів (практична, теоретична, пізнавальна).

 • Застосування дослідницьких (творчих) методів при проектуванні.

 • Структурування етапів виконання проекту.

 • Самостійна діяльність учнів у ситуації вибору.Сутність методу ПроектівВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МЕТОДУ ПРОЕКТІВ З ІНШИМИ МЕТОДАМИ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУСУКУПНІСТЬ МЕТОДІВ, ВИКОРИСТОВУВАНИХ У ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ВМІННЯ, НЕОБХІДНІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ МЕТОДУ ПРОЕКТІВРІВНІ ПРОБЛЕМНОСТІ

 • Загальною підставою для рівневого розгляду проблемності є ступінь самостійної розумової діяльності учнів:

 • Перший рівень співвідноситься із проблемним викладом навчального матеріалу вчителем.

 • Другий рівень означає, що викладач створює проблемну ситуацію й разом з учнями її вирішує .

 • Третій рівень припускає, що викладач створює проблемну ситуацію, а учень самостійною її вирішує.

 • Четвертий рівень свівдчить про повну самостійність учня, що сам знаходить проблему й сам вирішує її, тим самим вирішуючи проблемну ситуацію, що виникла.Що таке критичне мислення?

 • По-перше критичне мислення є мислення самостійне.

 • По-друге, інформація є початковим, а аж ніяк не кінцевим пунктом критичного мислення. Знання створює мотивування, без якого людина не може мислити критично.

 • По-третє, критичне мислення починається з постановки питань і з'ясування проблем, які потрібно вирішити.

 • В-четверте, критичне мислення прагне до переконливої аргументації.

 • По-п'яте, критичне мислення є мислення соціальним.

 • (Девід Клустер, США)ТИПОЛОГІЯ ПРОЕКТІВ

 • Ознаки типологизации:

 • Домінуюча в проекті діяльність (дослідницька, пошукова, творча, рольова, прикладна). Проекти:

 • дослідницький,

 • творчий,

 • рольовий,

 • практико-орієнтований проект (прикладний),

 • ознайомчо-орієнтовний (інформаційний)Дослідницький проект

 • повинен володіти значимою в дослідницькому або творчому плані проблемою або завданням, що вимагає інтегрованого знання, дослідницького пошуку для її рішення

 • передбачувані результати повинні бути значимі для студентів із практичної, теоретичної та пізнавальної точок зору

 • в ході створення проектів учні більшу частину часу працюють самостійно: індивідуально, у парі, у групі, на занятті або поза ним

 • разом з викладачем виробляється структурування змістовної частини проекту, із вказівкою поетапних результатів і розподілом ролей

 • у ході реалізації проекту використаються дослідницькі методи.Творчий проект

 • вимагає опису бажаного результату (твору, відеофільму, газети, експедиції, т.д.), зацікавленості кожного учасника проекту, уточнення структури проекту в ході його виконання.

 • Продуктом може бути будь-яка творча робота, групова й індивідуальна: газета, радіопередача, книга, Інтернет сайт, твір, фільм, колаж, т.ін.Рольовий або рольово-ігровий проект

 • вимагає вибору кожним учасником для себе певної ролі, обумовленої характером і змістом проекту (літературний персонаж, герой народного епосу, та інше);

 • попереднього обговорення результатів проекту та постійного їхнього уточнення в ході реалізації проекту;

 • уточнення структури проекту в ході його виконання.

 • Звичайно, продуктом таких проектів стають театральні постановки, конференції з елементами інсценувань, свята з розігруванням сценок або казок і історій.Практико-орієнтовний проект

 • вимагає чітко визначеної мети із самого початку виконання проекту, орієнтацію на інтереси самих учасників проекту,

 • добре продуманої структури-сценарію всієї діяльності учасників,

 • участі кожного учасника в обробці й оформленні інформації

 • презентації результатів і можливих способів застосування їх на практиціОзнайомчо-орієнтивний (інформаційний)

 • спрямовані на збір інформації про визначений об'єкт; найчастіше інтегруються в дослідницькі проекти.ТИПОЛОГІЯ ПРОЕКТІВ (продовження)

 • Предметно-змістовна частина.

 • Проекти:

 • моно-проект (в рамках однієї галузі знань),

 • міжпредметний проект.ТИПОЛОГІЯ ПРОЕКТІВ (продовження)

 • Характер координації проекту:

 • безпосередній (твердий, гнучкий)

 • схований (неявний, що імітує учасника проекту)

 • Характер контактів:

 • внутрішньо-шкільний;

 • регіональний;

 • міжнародний.ТИПОЛОГІЯ ПРОЕКТІВ (продовження)

 • Кількість учасників проекту:

 • індивидуальні,

 • парні,

 • групові.Індивідуальні (персональні) проекти:

 • Індивідуальні (персональні) проекти:

 • план роботи над проектом може бути вибудуваний і відслідкований з максимальною чіткістю;

 • в учнів повноцінно формується почуття відповідальності, оскільки виконання проекту залежить тільки від нього самого; учень здобуває досвід діяльності на всіх без винятку етапах виконання проекту - від народження задуму до підсумкової рефлексії;

 • формування найважливіших загальнонавчальних умінь і навичок (дослідницьких, презентаційних, оцінних) виявляється цілком керованим процесом.Групові проекти:

 • Групові проекти:

 • в учасників проектної групи формуються навички співробітництва;

 • проект може бути виконаний найбільше глибоко й різнобічно;

 • кожний етап роботи над проектом, як правило, має свого ситуативного лідера, і, навпаки, кожний учень, залежно від своїх сильних сторін, найбільше активно включений в визначений етап роботи;

 • у рамках проектної групи можуть бути утворені підгрупи, що пропонують різні шляхи рішення проблеми, ідеї, гіпотези, точки зору; цей змагальний елемент, як правило, підвищує мотивацію учасників і позитивно впливає на якість виконання проекту.ТИПОЛОГІЯ ПРОЕКТІВ (продовження)

 • За тривалістю у часі:

 • міні проекти,

 • короткострокові проекти,

 • довгостроковий проекти.ТИПОЛОГІЯ ПРОЕКТІВ (продовження)

 • Для цілей:

 • збору різноманітних фактів, даних з різних регіонів;

 • проведення екологічних, соціологічних проектів;

 • створення спільних творчих продуктів;Продукт проектної діяльності варто визначити конкретно. Від цього вибору багато в чому залежить, наскільки виконання проекту буде змістовним і цілеспрямованим.

 • Продукт проектної діяльності варто визначити конкретно. Від цього вибору багато в чому залежить, наскільки виконання проекту буде змістовним і цілеспрямованим.

 • По суті справи захист проекту будується на поданні продукту проектної діяльності.газета;

 • газета;

 • журнал;

 • стаття;

 • виставка;

 • план реконструкції об'єкта, оформлення кабінету, розміщення кімнатних рослин і т.п.

 • карта;

 • креслення;

 • аналізи даних (соціологічного опитування, вивчення екологічного стану об'єкта й т.п.)обґрунтований план заходів;

 • обґрунтований план заходів;

 • модель;

 • сценарій (гри, свята)

 • пакет рекомендацій;

 • серія ілюстрацій, завдань і ін.;

 • атлас;

 • Web-сайт;

 • мультимедийный продукт (презентація, мультфільм і ін.);

 • і іншіАлгоритм проектної діяльності

 • концепція проекту - збір вихідних даних, аналіз існуючого

 • стану, визначення проекту (мети, завдань, результати, основні

 • вимоги, обмеження, критерії, рівень ризику, учасники, ресурси);

 • розробка - формування команди, призначення керівника,

 • розвиток концепції й розробка змісту проекту (плану, методів

 • контролю, розподіл ризиків);

 • реалізація - організація роботи групи (виконання робіт,

 • функціонування системи контролю за ходом робіт, рішення

 • проблем і завдань, презентація. Результат залежить від того, на скільки ретельно пророблена концепція та як ефективно

 • реалізуються розроблені й прийняті методи роботи;

 • закінчення - підсумовування й оцінка результатів, створення звіту, підведення підсумків, закриття проекту. Якісне підведення підсумків дозволяє сформувати мотивацію студентів на продовження навчання.ВИДИ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІЦе методична розробка, що чітко визначає всі параметри проекту.

 • Це методична розробка, що чітко визначає всі параметри проекту.

 • Основні функції плану проекту:

 • уточнений план проекту стає необхідним вступом до портфоліо проекту, що представляється на захисті;

 • розширений варіант плану проектної роботи може стати описом проекту, підготовленим для публікації або для зберігання в шкільній медіатеці.Назва проекту.

 • Назва проекту.

 • Керівник проекту.

 • Консультант(и) проекту.

 • Навчальний курс (предмет), у рамках якого проводиться робота із проекту.

 • Навчальні дисципліни, близькі до теми проекту.

 • Вік учнів, на який розрахований проект.

 • Склад проектної групи (П.І. учнів, клас).

 • Тип проекту (реферативний, інформаційний, дослідницький, творчий, практико-орієнтований, рольовий ін.).

 • Замовник проекту (адміністрація школи, учителя-предметники, муніципальні органи та ін.)Мета проекту (практична й педагогічна мета).

 • Мета проекту (практична й педагогічна мета).

 • Завдання проекту (2 - 4 завдання, акцент на розвиваючих завданнях).

 • Питання проекту (3-4 найважливіших проблемних питання по темі проекту, на які необхідно відповісти учасникам у ході його виконання).

 • Необхідне устаткування.

 • Анотація (актуальність проекту, значимість на рівні школи й соціуму, особистісна орієнтація, виховний аспект, коротко - зміст).

 • Передбачувані продукт(и) проекту.

 • Етапи роботи над проектом (для кожного етапу вказати форму, тривалість і місце роботи учнів, зміст роботи, вихід етапу).

 • Передбачуваний розподіл ролей у проектній групі.Основні функціїї портфоліо:

 • Основні функціїї портфоліо:

 • сприяти чіткій організації роботи проектної групи й кожного її учасника;

 • служити зручним накопичувачем інформації й довідником протягом роботи над проектом;

 • відбити особисті досягнення й ріст кожного учасника проекту протягом його виконання;

 • допомогти об'єктивно оцінити хід роботи по завершенню проекту;

 • заощадити час для пошуку інформації при проведенні надалі інших проектів, близьких по темі.До складу портфоліо проекту входять:

 • До складу портфоліо проекту входять:

 • паспорт проекту;

 • плани виконання проекту й окремих його етапів;

 • проміжні звіти групи;

 • вся зібрана інформація з теми проекту, у тому числі необхідні ксерокопії, і роздруківки з Інтернету;

 • результати досліджень і аналізу;

 • запису всіх ідей, гіпотез і рішень;

 • звіти про наради групи, проведених дискусіях, "мозкових штурмах"

 • короткий опис всіх проблем, з якими доводиться зіштовхуватися проектантам, і способів їхнього подолання;

 • ескізи, креслення, начерки продукту;

 • матеріали до презентації (сценарій);

 • інші робочі матеріали й чернетки групи.Звичайне подання результатів проектної діяльності проходить у формі захисту.

 • Звичайне подання результатів проектної діяльності проходить у формі захисту.

 • Перед захистом проекту доцільно одержати експертні оцінки й відгуки про проект або діяльність по його виконанню. Експертами можуть бути замовники проекту. Відкликання можуть представити будь-які зацікавлені особи: батьки, учителі, інші учні.Постановка проблеми, її актуальність.

 • Постановка проблеми, її актуальність.

 • Подання теми й учасників проекту.

 • Позначення проблеми, мети й завдань проекту.

 • Висловлення гіпотези, аргументація її положень

 • (у випадку наукової доповіді).

 • Етапи роботи над проектом, отримані результати, їхній короткий аналіз.

 • Висновки.

 • Результати рефлексивної оцінки проекту (що вийшло, завдання на майбутнє й т.п.).

 • Відповіді на питання експертної комісії й інших груп (дискусія).

 • Оголошення експертних висновків і відкликань.- прес-конференція (за результатами екологічних досліджень);

 • - прес-конференція (за результатами екологічних досліджень);

 • - свято;

 • - екскурсія (екологічна стежина);

 • - реклама;

 • - вікторина й ін.

 • Журі по захисту проектів повинне бути компетентним і включати (по можливості) фахівців із всіх предметів, які охоплені проектами.

 • Для участі в роботі журі можна запросити також батьків.

 • Завдання вчителя - направляти рефлексивну оцінку школярем своєї проектної діяльності.

 • При саморефлексії учень відповідає на важливі для нього питання, які стосуються як самої проектної діяльності, так і самооцінки своєї успішності в цій діяльності.Одне з найбільш складних питань. Оцінка проекту повинна бути інтегрованої. Вона складається:

 • Одне з найбільш складних питань. Оцінка проекту повинна бути інтегрованої. Вона складається:

 • з оцінок етапів виконання проекту (від формулювання проблеми до отриманого результату);

 • результатів захисту проекту;

 • результатів саморефлексії.КРИТЕРІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТУ

 • Значимість і актуальність висунутих проблем, адекватність їхній досліджуваній тематиці;

 • коректність використовуваних методів дослідження й методів обробки одержуваних результатів;

 • активність кожного учасника проекту відповідно до його індивідуальних можливостей;

 • колективний характер прийнятих рішень; характер спілкування й взаємодопомоги учасників проекту;КРИТЕРІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТУ(продовження)

 • необхідна й достатня глибина проникнення в проблему, залучення знань із інших областей;

 • доказовість прийнятих рішень, і вміння аргументувати свої висновки;

 • естетика оформлення результатів проекту;

 • уміння відповідати на питання опонентів.КООРДИНАТОР ПРОЕКТУ

 • Повинен мати певні якості:

 • Мати гарні організаторські здібності;

 • Бути методично грамотним;

 • Володіти навичками міжкультурного спілкування;

 • Уміти встановлювати довірчі, відкриті, поважні відносини з учнями;

 • Активно співробітничати в проектній діяльності;

 • Мати базисні навички роботи в мережах;

 • Уміти працювати з більшими обсягами інформації;

 • Володіти новітніми телекомунікаційними технологіями.ФУНКЦИИ КООРДИНАТОРА ПРОЕКТУ

 • Пошук учасників проекту:

 • при необхідності консультування (на прохання учасників проекту);

 • зв'язок з іншими організаціями, засобами масової інформації, фахівцями, думка або знання яких необхідні учасникам проекту;

 • збір і поширення інформації про учасників проекту;

 • стимулювання учасників до самооцінки;

 • організація захисту й зовнішньої оцінки проекту.ПРОЕКТИ ТА ПРОБЛЕМИ

 • Завжди існує небезпека переоцінити результат проекту й недооцінити сам процес.

 • При виконанні дослідницького проекту важливо уникнути перетворення його в реферат. Неприпустимо створювати у дітей подання про наукову діяльність, як про компіляції чужих думок. Проектант повинен виробити та представити власну точку зору, визначати мету дослідження і його методику;

 • Не завжди вдається витримати спрямованість проектної діяльності учнів, забезпечивши змістовну єдність тем;

 • Не просте питання реалізації виховних завдань проектної діяльності:

 • - основні моральні принципи

 • - взаємодопомога, вірність спільній ідеї, почуття відповідальності за ухвалені рішення, що ґрунтуються на дії. • Проект - це метод навчання який може застосовуватися на уроці та у позанавчальний час.

 • Орієнтований на досягнення цілей самих учнів, і тому він унікальний.

 • Проект формує неймовірно велику кількість умінь і навичок, і тому він ефективний

 • Проект дає учням досвід діяльності, і тому він незамінний.

 • Проектування - це зміст навчання. Може бути частиною предмета "Технології", самостійним предметом, та може бути покладений в основу профільних спецкурсів

 • Проект - це форма організації навчального процесу

 • Може стати альтернативою формою аудиторного навчання.

 • Проект - це особлива філософія утворення:

 • - Філософія мети й діяльності;

 • - Філософія результатів і досягнень. • 1. Современная гимназия: взгляд теоретика и практика/ Под ред. Е.С.Полат – М., 2000.

 • 2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования/ Под ред. Е.С.Полат – М., 2000.

 • 3. Полат Е.С. Типология телекоммуникационных проектов. Наука и школа - № 4, 1997.

 • 4. Полат Е.С. Нові педагогічні технології /Допомога для вчителів – М., 1997.

 • 5. Комп'ютерні телекомунікації – школі /Під ред. Е.С.Полат – М., 1995.

 • 6. http://www.sibai.ru.

 • 7. http://festival.1september.ru.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка