Літературний диктант 2 курс павло тичинаСкачати 94.86 Kb.
Дата конвертації04.01.2018
Розмір94.86 Kb.

ЛІТЕРАТУРНИЙ ДИКТАНТ

2 курс
ПАВЛО ТИЧИНА


 1. Хто з класиків української літератури одним із перших оцінив i підтримав молодого Павла Тичину? (М. Коцюбинський)

 2. Яку назву має перша збірка Павла Тичини? («Сонячні кларнети»)

 3. Які тенденції є у ранній збірці віршів П. Тичини: імпресіоністичні, експресіоністичні, футуристичні, неоромантичні або всі названі? (Імпресіотстичні)

 4. Як називається вірш-гімн весні, у якому П. Тичина славить прихід «квітами-перлами закосиченої» весни? («Арфами, арфами...»)

 5. До якого жанру лірики належить вірш П. Тичини «Ви знаєте, як липа шелестить...» ? (Інтимної)

 6. З якого вірша П. Тичини ці рядки?

Ви знаєте, як сплять старі гаї?

Вони все бачать крізь тумани.(«Ви знаєте, як липа шелестить...»)

 1. Які образи переважають у поезії П. Тичини «Арфами, арфами...»? (3opoвi та слухові)

 2. Назвіть синтаксичні одиниці, які наявні у вірші «О, панно Інно, панно Інно!» (Називні речення, двоскладні непоширені)

 3. Який художній прийом П. Тичина використав у вірші «Одчиняйте двері..»? (Антитеза)

 4. Чому 20-тi роки XX ст. називають «добою українського ренесансу»?


ЛІТЕРАТУРНИЙ ДИКТАНТ

2 курс
МАКСИМ РИЛЬСЬКИЙ


 1. Як називалася перша збірка М. Рильського? («На білих островах»)

 2. Учасником якого літературного угруповання був М. Рильський? («Неокласики»)

 3. Літературний напрям, який знайшов вияв у використанні античних тем i сюжетів, міфологічних образів i мотивів, у проголошені гасел «чистого мистецтва» й культу художньої форми, позбавленої суспільного змісту, земних насолод тощо. (Неокласицизм)

 4. У якому творі М. Рильський використав образи з уснопоетичних творів та «Слова о полку Ігоревім»? («Слово про рідну матір»)

 5. У якому творі М. Рильський обґрунтовує позитивну роль мистецтва, краси, естетичних переживань у повноцінному формуванні людини? («Діалог»)

 6. Як називалася найбільш неокласична збірка М. Рильського? («Синя далечінь»)

 7. У якому вірші М. Рильського стверджується безсмертя художніх витворів людського генія? («Шопен»)

 8. До якої збірки належить вірш М. Рильського «Молюсь i вірю»? («Під осінніми зорями»)

 9. До якої збірки належить вірш М. Рильського «Солодкий світ»? («Синя далечінь»)

 10. Який основний мотив простежується у поезії «Молюсь i вірю»? (Вітаїстичний)

 11. Як називається стилістична фігура протилежна анафорі використана у поезії «Солодкий світ» ? (Епіфора)

 12. Скільки років було М. Рильському, коли вийшла друком його перша книжка поезії «На білих островах»? (15 років)


ЛІТЕРАТУРНИЙ ДИКТАНТ

2 курс
ЄВГЕН ПЛУЖНИК


 1. Кому належать слова : «Бачив життя до останнього дна / Сотнями ран!» (Євгену Плужнику)

 2. У яких закладах навчався Є. Плужник? (Гімназія в м. Боброві, Київський ветеринарний інститут, театральний інститут імені Миколи Лисенка)

 3. До якої Асоціації письменників залучає М. Зеров у 1923 р. Євгена Плужника? («Аспис»)

 4. До якого літературного угруповання належав Є. Плужник з 1924 р.? («Ланка»)

 5. Як називалася літературна письменницька група «Ланка» з 1926 р.? («Марс» — Майстерня революційного слова)

 6. У скільки років почав друкуватися Є. Плужник? (У 27 років)

 7. Як називалася остання збірка письменника, яка завдяки дружині у рукописах була вивезена за кордон i надрукована через 12 років після смерті поста? («Рівновага»)

 8. Скільки збірок поезії Є. Плужника видано взагалі і як вони називаються? (Три збірки: «Дні», «Рання осінь», «Рівновага»)

 9. Як назвала фахова критика Є. Плужника після виходу першої збірки? («Найвидатнішим майстром імпресіоністичної поезії XX сторіччя»)

 10. Які риси, що притаманні Плужнику-поету, є нетиповими для імпресіонізму? (Підкреслене оречевлення чи конкретність образу, нахил до звичайної розмовної прози, рівновага ритмічних i смислових елементів)

 11. Які синтаксичні одиниці використав Є. Плужник у поезії «Ніч... а човен — як срібний птах!..»? (Окличні речення, речення з незакінченою думкою)

 12. Напрям у мистецтві, який основним завданням вважав ушляхетнене, витончене відтворення особистісних вражень та спостережень, мінливих миттєвих відчуттів та переживань — це... (імпресіонізм).


ЛІТЕРАТУРНИЙ ДИКТАНТ

2 курс
МИКОЛА хвильовий


 1. Хто був ініціатором проведення літературної дискусії 1925-1928 pp.? (М. Хвильовий)

 2. Справжнє прізвище Миколи Хвильового? (Фітільов)

 3. До якого літературного угруповання належав М. Хвильовий? (ВАПЛІТЕ)

 4. Яку назву має перша збірка оповідань М. Хвильового? («Сині етюди»)

 5. Про кого з персонажів новели «Я (Романтика)» йдеться: «...Низенький лоб, чорна копа розкуйовдженого волосся й приплюснутий ніс... Він нагадує каторжника, i... не раз мусив стояти у відділі кримінальної хроніки»? (Про дегенерата)

 6. Хто з персонажів новели Миколи Хвильового «Я (Романтика)» каже: «...I я, зовсім чужа людина, бандит — за одною термінологією, інсургент — за другою, я просто i ясно дивлюсь на ці портрети, i в моїй душі нема й не буде гніву. I це зрозуміло: я — чекіст, але i людина»? («Я»)

 7. Про кого з персонажів новели М. Хвильового «Я (Романтика)» ідеться: «...Розвалився на широкій канапі вдалі від канделябра, i я бачу тільки биту лисину й надто високий лоб»? (Про доктора Тагабата)

 8. Хто з персонажів новели Миколи Хвильового «Я (Романтика)» «...сидить з розгубленим обличчям i зрідка тривожно поглядає… Цей невеселий комунар, коли треба енергійно розписатись під темною постановою — «розстрілять», завше мнеться...»? («Я»)

 9. Кого з персонажів новели автор характеризує так: «Жорстока людина з холодним розумом i каменем заметь серця; п'яничка i людожер з інтелігентною зовнішністю»? (Доктор Тагабат)

 10. Хто з персонажів новели М. Хвильового «Я (Романтика)» «вірний пес революції, вартовий з черепом дегенерата й душею «палача з гільйотини»? (Дегенерат)

 11. Хто з персонажів новели М. Хвильового «Я (Романтика)» «чекіст мимоволі, людина із нормальною психікою i чутливим серцем, який серед звірів сам фактично став звіром»? (Андрюша)

 12. Хто з персонажів новели Миколи Хвильового «Я (Романтика)» «людина із суперечливою психологією повстанця, трагічно роздвоєна між уявленнями про норми моральної людської поведінки та обов'язком виконувати «чорне брудне діло»? («Я»)


ЛІТЕРАТУРНИЙ ДИКТАНТ

2 курс
ГРИГОРІЙ КОСИНКА


 1. У якій газеті вперше було надруковані твори Г. Косинки? («Боротьба» (1919))

 2. Якого року Г. Косинку було засуджено за «антибільшовицьку», «терористичну» діяльність? (1934 р.)

 3. Скільки років Г. Косинка вів літературну діяльність? (Десять)

 4. Яка тематика переважає у творах Г. Косинки? (Оспівує селянську революційну війну)

 5. Які риси притаманні творчому стилю Г. Косинки? (Не ідеалізує людей, навіть тих, кого любить, подає у стилі «брутального реалізму», жорстокої правди)

 6. «Коли у віках догорятиме остання зоря — горітиме моя мисль i страждання... » Так починається оповідання... («Фауст»).

 7. Які письменники-імпресіоністи були для Г. Косинки учителями? (М. Коцюбинський, С. Василъченко, ранній В. Стефаник)

 8. Членом якої літературної групи був Г. Косинка разом із Тодосем Осьмачкою? («Ланка» 1924-1925 pp.)

 9. Як писала тогочасна критика про Г. Косинку як письменника? («Поверховий імпресіоніст», «обмежений», «несучасний», «куркульський ідеолог», «контрреволюціонер», «бандит»)

 10. У чому спільність творів Г. Косинки із «Синіми етюдами» М. Хвильового? (Орнаменталізм, контрастне поєднання тонкого ліризму із «брутальною метафорою», психологічний «розтин» людини революції, «романтично-барокової» людини 20-х років)

 11. Кому належать такі слова про Г. Косинку: «Не треба наводити терор на орнаменталістів... Невже у Косинки нічого нема, крім фрази про «справедливу ненависть мого народу»; «він один із найкращих майстрів слова»? (М. Хвильовому)

 12. До кого Г. Косинка перед смертю писав: «Пробач, що так багато горя приніс тобі за короткий вік. Прости,... а простивши — прощай. Не тужи... Побачення не проси, не треба!.. Оце, здається, все. Я дужий, здоровий!» (До дружини)

ЛІТЕРАТУРНИЙ ДИКТАНТ

2 курс
Юрій яновський


 1. Яке училище закінчив Юрій Яновський із золотою медаллю? (Єлисаветградське реальне училище)

 2. У якому інституті навчався Юрій Яновський? (Київський політехнічний інститут)

 3. Членом якого літературного угруповання був у 20-ті роки XX ст. Ю. Яновський? (ВАПЛІТЕ)

 4. Ким був Ю. Яновський за типом світобачення: реалістом, прагматиком, романтиком, войовничим атеїстом? (Романтиком)

 5. У якому творі Ю. Яновський розкриває трагедію братовбивчої війни? («Вершники»)

 6. Як називається твір Ю. Яновського про громадянську війну, суть людського життя та велич творчої праці? («Чотири шаблі»)

 7. Який різновид роману започаткував Ю. Яновський в українській літературі? (Роман у новелах)

 8. За яким принципом розташовані новели в романі Ю. Яновського «Вершники» (За внутрішньозмістовою логікою)

 9. Указати назви перших двох збірок Ю. Яновського. («Мамутові бивні» (1925 р.) та «Кров землі (1927 р.))

 10. Якими творами Ю. Яновський намагається самореабілітуватися після несправедливих нападів тогочасної критики на його романи «Майстер корабля» та «Чотири шаблі»? (П'єса «Завойовники», роман «Вершники», п'єса «Дума про Британку»)

 11. Як у 20-тi роки XX ст. критика оцінювала Ю. Яновського як особистість та письменника? (Як «попутника», «запеклого націоналіста», «відданого хвильовіста»)

 12. За що Ю. Яновського було звільнено з посади головного редактора журналу «Вітчизна»? (За націоналізм, міщансько-обивательські погляди, друкування помилкових i порочних творів, аполітичність)


ЛІТЕРАТУРНИЙ ДИКТАНТ

2 курс
ВАЛЕР'ЯН ПІДМОГИЛЬНИЙ


 1. Де i коли народився В. Підмогильний? (Село Чаплі на Катеринославщині 1901 року)

 2. Які навчальні заклади закінчив В. Підмогильний? («Реальну школу» (1918) та пару курсів університету)

 3. Яку літературну трупу у Києві утворив В. Підмогильний у 1924 році? («Ланка»)

 4. Як називалася літературна група «Ланка» після 1924 року? («Марс»— Майстерня революційного слова)

 5. Чому В. Підмогильного після 1930 року було усунуто з редакції «Життя й революція» i не допущено до друку його твори? (Із політичних мотивів)

 6. Якого року було заарештовано В. Підмогильного? (1934-го)

 7. Ким за покликанням був В. Підмогильний? (Талановитим письменником, перекладачем)

 8. Який панівний тон творів В. Підмогильного? (Песимізм, скептицизм)

 9. Твори яких французьких письменників В. Підмогильний переклав українською мовою? (Анатоля Франса, О. Бальзака, Гі де Мопассана, Ф. Стендаля)

 10. Які риси властиві творам В. Підмогильного? (Етнографічний натуралізм, імпресіонізм, експресіонізм)

 11. Чим відрізняється роман «Місто» В. Підмогильного від інших його творів? (За жанром. Це точна реалістична проза)

 12. Як називається творчий метод, який за допомогою типізації відбиває життя в образах, які відповідають суті явищ самого життя (Реалізм)


ЛІТЕРАТУРНИЙ ДИКТАНТ

2 курс
ОСТАП ВИШНЯ


 1. Про кого М. Рильський сказав: «Він світить, як сонце, до нього люди тягнулись, як до сонця. Він умів i гриміти, як грім, i того голосу боялися усі плазуни i негідники»? (Про Остапа Вишню)

 2. 3 яким гаслом збирався Остап Вишня на полювання? («Хай живуть зайці»)

 3. Як Остап Вишня назвав новий різновид гумористичного оповідання, яке увів в українську літературу? (Усмішка)

 4. Як називали з любов'ю Остапа Вишню в 20-тi роки XX ст.? («Королем українського тиражу»)

 5. У якому із творів Остап Вишня згадує, що його «...батьки були нічого собі люди. Підходящі»? («Моя автобіографія»)

 6. Назвіть справжнє прізвище Остапа Вишні. (Губенко)

 7. Назвіть жанри творів, які писав Остап Вишня. (Усмішки, фейлетони, автобіографічні оповідання).

 8. Які ознаки притаманні усмішкам Остапа Вишні? (Лаконізм, дотепність, іронічність)

 9. Назвіть різновиди комічного. (Гумор, сатира, сарказм, гротеск)

 10. Як називається такий прийом комічного: максимально можливе перебільшення, засноване на нарочитому перетворенні дійсності за допомогою фантазії? (Гротеск)

 11. Який фольклорний жанр найбільше позначився на «Мисливських усмішках» Остапа Вишш? (Анекдот)

 12. Чи є видом ділового паперу твір «Моя автобіографія» Остапа Вишні?


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка