Литература XVIII векаСторінка8/8
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.89 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


МОДУЛЬ 1

Література XVII ст.
Тема 1.1. Синтез різних комедійних жанрів у творчості Мольєра
План

 1. Життя і творчість драматурга.

 2. «Кумедні манірниці» Мольєра – перехід від фарсів до високої комедії.

 3. Буфонно-комічні елементи комедії «Тартюф».

 4. Поєднання трагічного та комічного в п’єсах «Мізантроп», «Дон Жуан».

 5. Звертання до античної спадщини.Тема 1.2. Місце «Поетичного мистецтва» Н. Буало
в європейській літературі


План

 1. Нарис життя і творчості Н. Буало.

 2. Теоретичні засади класицизму.

 3. Структура «Поетичного мистецтва».

 4. Резонанс поеми Н. Буало у французькій та європейській літературі.

МОДУЛЬ 2


Література XVIII ст.

Тема 2.1. Пригодницький прагматизм у творчості Д. Дефо

План


 1. Життя Д. Дефо в контексті епохи.

 2. Історичне тло роману «Робінзон Крузо».

 3. Місце П’ятниці в художній структурі «Робінзона Крузо».

 4. Аксіологічна орієнтація роману Д. Дефо.

 5. Внесок Д. Дефо у світову літературу.Тема 2.2. Макабричність і гуманізм світобачення Дж. Свіфта

План


 1. Нарис життя і творчості Дж. Свіфта.

 2. Специфіка художнього світогляду письменника.

 3. Особливості комічного у творчості Дж. Свіфта.

 4. Дорослість та дитячість у «Гулівері»: потенційна аудиторія твору.

 5. Вплив творчості Дж. Свіфта на розвиток європейської літератури.

Тема 2.3. Аксіолгія творчого світогляду Д. Дідро
План

 1. Загальна характеристика життя і творчості Д. Дідро.

 2. Філософські та естетичні погляди Д. Дідро.

 3. Емоційність та психологізм в романі «Черниця».

 4. Особливості проблематики роману «Небіж Ромо».

 5. Місце Д. Дідро в літературі французького Просвітництва.


Тема 2.4. Епістолярний жанр у літературі XVIII ст.
План

 1. Традиції епістолярного жанру в європейській літературі.

 2. Ш. де Лакло: життя і творчість.

 3. Світоглядно-аксіологічна концепція роману Ш. де Лакло «Небезпечні зв’язки».

 4. Проблема вибору в «Небезпечних зв’язках».

 5. Кінематографічні інтерпретації Роману Ш. де Лакло.


Тема 2.5. Вольтер як «володар дум» XVIII ст.
План

 1. Нарис життя і творчості Вольтера.

 2. Філософські повісті Вольтера. Загальна характеристика.

 3. Роль екзотики в художніх творах Вольтера.

 4. Вольтер як критик В. Шекспіра: підхід Вольтера до засад побудови літературного твору.

 5. Вплив Вольтера на розвиток європейської літератури.


Тема 2.6. Трагедія Й.-В. Гете «Фауст» як визначне явище світової літератури
План

 1. Гете – активний учасник літературного руху «Буря і натиск».

 2. Літературні джерела п’єси.

 3. Поєднання епохи Відродження з Просвітництвом в образі Фауста.

 4. Роль Мефістофеля в пошуках Фауста.

 5. Образ Маргарити. Специфіка її трагедійності.

 6. Фантастичні образи міфологічного походження.

 7. Світове значення «вічного образу» Фауста.ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Самостійна робота студентів з курсу «Історія зарубіжної літератури» включає підготовку до практичних занять, прочитання обов’язкових художніх творів, а також самостійне опрацювання деяких тем курсу й окремих теоретичних питань.

МОДУЛЬ 1


Література XVII ст.
Тема

Індивідуальні завдання

Кіль-кість годин

Література

11.1

Стилістичний огляд європейської літератури XVII–XVIII ст.

Підготувати відповідь, написати реферат на одну із запропонова-них тем за власним вибором.

2
 1. Дживелегов А. К. История западноевропейского театра от возникновения до 1789 года.

 2. Голенищев-Кутузов
  И. Н. Романские литературы. Статьи
  и исследования.

 3. ХVII век в мировом литературном развитии.


4. Яхонтова М. А. и др. Очерки по истории французской литературы.

1.2

Література Італії.

Підготувати відповідь, написати реферат на одну із запропонова-них тем за власним вибором.

2

 1. XVII век в мировом литературном развитии.

 2. Реизов Б. Б. Итальянская литература. XVII века.

 3. Наливайко Д. С. Искуство: направления, течения, стили.
1.3

Підготовка до модульної контрольної роботи.
1

МОДУЛЬ 2

Література XVIII ст.Тема

Індивідуальні завдання

Кіль-кість годин

Література

22.1

Література Іспанії.

Підготувати відповідь, написати реферат на одну із запропонова-них тем за власним вибором.

2

1. Штейн А. Литература испанского барокко.

2. Проблемы Просвещения в мировой литературе.

3. Наливайко Д. С. Искуство: направления, течения, стили.


2.2

Література Англії.

Підготувати відповідь, написати реферат на одну із запропонова-них тем за власним вибором.

2

 1. Елистратова А. А. Английский роман эпохи Просвещения.

 2. Урнов Д. М. Робинзон
  и Гулливер. Судьба двух литературных героев.

 3. Проблемы Просвещения в мировой литературе.

 4. Нерсесова М. Даниель Дефо.

5. Аникст А. Даниель Дефо.

2.3

Література Німечиини.

Підготувати відповідь, написати реферат на одну із запропонова-них тем за власним вибором.

2

1. Жирмунский В. М. Очерки по истории классической немецкой литературы.

2. Гуляев П. и др. История немецкой литературы.2.4

XVIII ст. Просвітництво
в Англії.

Підготувати відповідь, написати реферат на одну із запропонова-них тем за власним вибором.

2

 1. Елистратова А. А. Английский роман эпохи Просвещения.

 2. Муравьев В. Джонатан Свифт.

 3. Урнов Д. М. Робинзон
  и Гулливер. Судьба двух литературных героев.

4. Проблемы Просвещения
в мировой литературе.

2.5

Французька література. Жанрове багатство
в літературі Франції
XVIII ст.

Підготувати відповідь, написати реферат на одну із запропонова-них тем за власним вибором.

2

 1. Голенищев-Кутузов
  И. Н. Романские литературы. Статьи и исследования.

 2. Барская Т. Дени Дидро.

 3. Проблемы Просвещения в мировой литературе.

 4. Яхонтова М. А и др. Очерки по истории французской литературы.

 5. Лупполи И. К. Д. Дидро.

6. Гачев Д. И. Эстетические взгляды Дидро.

2.6

Внесок французької літератури
в європейський літературний процес.

Підготувати відповідь, написати реферат на одну із запропонова-них тем за власним вибором.

2

1. Обломиевский Д. Д. Французский классицизм.

2. Андреев и др. История французкой литературы.
2.7

Підготовка до модульної контрольної роботи
1
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
 1. Творчість Д. Дефо в контексті його епохи.

 2. Жанрово-стилістичні особливості «Сповіді» Ж-Ж. Руссо.

 3. Зображення Мольєром сучасної йому Франції.

 4. Художність і науковість філософських повістей Вольтера.

 5. Листування в красному письменстві Європи XVII–XVIII ст.

 6. Шахрайський роман в іспанській та французькій літературах XVII–XVIII ст.

 7. Джонатан Свіфт і початки літератури чорного гумору.

 8. Антична літературна спадщина очима класицистів.

 9. Д. Дефо і початки буржуазного роману.

 10. Специфіка комічного у п'єсах Бомарше.

 11. Sturm und Drang як літературний та мистецький рух.

 12. Легенда про Фауста в європейському фольклорі та літературі.

 13. Трагедії Корнеля: відповідність теоретичним засадам класицизму.

 14. Місце Расіна у французькій драматургії XVII ст.

 15. Буало і постання теорії класицизму в літературі.СПИСОК ХУДОЖНIХ ТВОРIВ

(обов'язкові)


 1. Бомарше. Севільський цирульник. Весілля Фігаро.

 2. Вольтер Ф. М. Кандід.

 3. Гете Й. В. Лірика (на вибір). Фауст. Страждання молодого Вертера.

 4. Гольдоні К. Колотнеча в Кйоджі.

 5. Гоцці К. Любов до трьох апельсинів. Принцеса Турандот.

 6. Грімельсгаузен Я.-К. Симпліціус Симпліциссимус.

 7. Дефо Д. Робінзон Крузо.

 8. Дж. Мільтон. Втрачений рай. Повернений рай.

 9. Дідро Д. Черниця. Небіж Рамо.

 10. Корнель. Сід.

 11. Лессінг Г. Є. Натан Мудрий. Емілія Галлоті.

 12. Мольєр. Тартюф. Міщанин-шляхтич.

 13. Расін. Федра.

 14. Руссо Ж. Ж. Сповідь (уривки). Юлія, або Нова Елоїза.

 15. Свіфт Дж. Мандри Гулівера.

 16. Шиллер Ф. Лірика (на вибір). Розбійники. Підступність і кохання.

 17. Шодерло де Лакло. Небезпечні зв’язки.

 18. Буало Н. Поетичне мистецтво.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи. Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретного завдання.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання після закінчення вивчення дисципліни (семестровий контроль) або логічно завершених розділів чи модулів (проміжний контроль).

Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми поточного контролю: співбесіда, написання літературних диктантів.

Під час вивчення курсу використовуються такі форми проміжного (модульного) контролю: написання підсумкового ессе.

Під час вивчення даної дисципліни використовується такі форми семестрового контролю: залік.Студентам пропонується відповісти на одне питання зі списку питань до заліку та проаналізувати за вибором викладача один твір з індивідуального списку прочитаних творів.

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ


 1. Літературні джерела «Фауста».

 2. Лессінг в європейській літературі ХVII–XVIII cт.

 3. Гете – активний учасник літературного руху «Sturm und Drang».

 4. «Поетичне мистецтво» Н. Буало в контексті літератури європейського класицизму.

 5. Звертання Мольєра до античної спадщини.

 6. Нарис життя і творчості Ж. Ж. Руссо.

 7. Поєднання трагічного і комічного у п’єсах «Мізантроп», «Дон Жуан».

 8. Головні художні надбання європейської літератури ХVII–XVIII ст.

 9. Буфонно-комічні елементи комедії «Тартюф».

 10. Початки літератури «Нового світу».

 11. «Кумедні манірниці» Мольєра – перехід від фарсів до високої комедії.

 12. Світоглядно-аксіологічна концепція роману Ш. де Лакло «Небезпечні зв’язки».

 13. Життя і творчість Мольєра.

 14. Нарис життя і творчості Дж. Свіфта.

 15. Нарис життя і творчості Вольтера.

 16. Місце Д. Мільтона в англійській та європейській літературі.

 17. Література французького просвітництва.

 18. Загальна характеристика життя і творчості Дідро.

 19. Внесок Д. Дефо у світову літературу.

 20. Світоглядні засади просвітництва та їх літературне втілення.

 21. Інтерпретація біблійних мотивів Д. Мільтоном.

 22. Теоретики класицизму в європейській літературі.

 23. Специфіка художнього світогляду Дж. Свіфта.

 24. Філософські повісті Вольтера. Загальна характеристика.

 25. Особливості поетики роману Грімельсгаузена.

 26. Класицизм у творчості Корнеля та Расіна.

 27. Епістолярний жанр у літературній спадщині XVII–XVIII ст.

 28. Генеза «буржуазного роману» в європейській літературі.

 29. Просвітництво в європейській літературі.

 30. Проблема визначення жанру «Мандрів Гулівера».

 31. Французький класицизм та його місце у світовій літературі.

 32. Особливості комічного у творах Дж. Свіфта.

 33. Французька література XVIII ст. Загальна характеристика.

 34. Грімельсгаузен як представник літератури часів 30-літньої війни.

 35. Німецька література XVIII ст. Загальна характеристика.

 36. Аксіологічна орієнтація роману Д. Дефо.

 37. Іспанська та італійська література XVIII ст. Загальна характеристика.

 38. Місце образу П’ятниці в художній структурі «Робінзона Крузо».

 39. Англійська література XVIII ст. Загальна характеристика.

 40. Історичне тло роману «Робінзон Крузо».

 41. Французька література XVII ст. Загальна характеристика.

 42. Світове значення «вічного образу» Фауста.

 43. Німецька література XVII ст. Загальна характеристика.

 44. Фантастичні образи міфологічного походження у «Фаусті».

 45. Іспанська та італійська література XVII ст. Загальна характеристика.

 46. Образ Маргарити. Специфіка її трагедійності.

 47. Англійська література XVII ст. Загальна характеристика.

 48. Роль Мефістофеля в шуканнях Фауста.

 49. Місце літератури XVII–XVIII ст. в європейському літературному процесі.

 50. Поєднання ренесансних і просвітницьких рис в образі Фауста.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРАОСНОВНА


 1. XVII век в мировом литературном развитии. – М., 1969.

 2. Артамонов С. Д. История зарубежной литературы XVII–XVIII вв. / С. Д. Артамонов, З. Т. Гражданская, Р. М. Самарин. – М., 1973.

 3. Барг М. А. Великая английская революция в портретах ее деятелей / М. А. Барг. – М., 1991.

 4. Бояджиев Г. Мольер. Исторические пути формирования жанра высокой комедии / Г. Бояджиев. – М., 1967.

 5. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури XVII–XVIII ст. /
  Г. Й. Давиденко. – К., 2007.

 6. История Европы : в 8 т. – М., 1994. – Т. 4.

 7. История зарубежной литературы XVII века. – М., 1987.

 8. История зарубежной литературы XVII века : учеб. для филол. спец. вузов / [Н. А Жирмунская, З. И. Плавскин, М. В. Разумовская и др.] ; под ред. М. В. Разумовской. – М., 2001.

 9. История зарубежной литературы XVIII века / под ред.
  В. П. Неустроева, P. M. Самарина. – М., 1984.

 10. История зарубежной литературы XVIII века. – М., 1991.

 11. История немецкой литературы / Н. А.Гуляев, И. П.Шибанов и др. – М., 1975.

 12. История французской литературы : учеб. для филол. спец. вузов / Л. Г. Андреев, Н. П. Козлова, Г. К. Косиков. – М., 1987.

 13. Косарева Л. М. Социокультурный генезис науки Нового времени / Л. М. Косарева. – М., 1989.

 14. Луков В. А. История зарубежной литературы XVII–XVIII веков / В. А. Луков, Е. Н. Черноземова. – М., 2004.

 15. Пахсарьян Н. Т. XVII век как «эпоха противоречия»: парадоксы литературной целостности / Н. Т. Пахсарьян // Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000–2000 : учеб. пособие / под ред. Л. Г. Андреева. – М., 2001.

 16. Плавскин З. И. Испанская литература XVII – сер. XIX века : учеб. пособие для студентов педагогических ин-тов и фак-тов иностранных языков / З. И. Плавскин. – М., 1978.

 17. Пронкевич О. Дон Хуан крізь призму національного міфу /
  О. Пронкевич // Слово і час. – 2003. – № 4. – С. 56-62.

 18. Томашевский Н. Б. Традиция и новизна: заметки о литературе Италии и Испании / Н. Б. Томашевский. – М., 1981.

 19. Трубников Н. Н. Время человеческого бытия / Н. Н. Трубников. – М., 1987.

 20. Шалагінов Б. Зарубіжна література від античності до початку XIX сторіччя: ысторико-естетичний нарис / Б. Шалагінов. – К., 2004.

 21. Штейн А. Л. Литература испанского барокко / А. Л. Штейн. – М., 1983.ДОДАТКОВА


 1. Бродель Ф. Структуры повседневности / Ф. Бродель. – М., 1986.

 2. Булгаков М. А. Жизнь господина де Мольера / М. А. Булгаков. – М., 1991.

 3. Гайденко П. П. Эволюция понятия науки (XVII–XVIII вв.) /
  П. П. Гайденко. – М., 1987.

 4. Кирсанов В. С. Научная революция XVII века / В. С. Кирсанов. – М., 1987.

 5. Клайн М. Утрата определенности / М. Клайн. – М., 1985.

 6. Кожокин Е. М. Государство и народ / Е. М. Кожокин. – М., 1989.

 7. Мамардашвили М. Картезианские размышления /
  М. Мамардашвили. – М., 1993.

 8. Мотрошилова Н. В. Ориентации новой личности и их выражение
  в философии человека XVII столетия / Н. В. Мотрошилова // Ист.-филос. ежегодник. – М., 1986. – С. 84–103.

 9. Мотрошилова Н. В. Познание и общество. Из истории философии XVII–XVIII веков Н. В. Мотрошилова. – М., 1969.

 10. Ненадкевич Є. Українська версія світової теми про Дон Жуана
  в історико-літературній перспективі / Є. Ненадкевич // Дон Жуан
  у світовому контексті : збірник / упоряд. В. А. Агеєва. – К., 2002.

 11. Роменець В. А. Історія психології XVII століття / В. А. Романець. – К.: Вища школа, 1990.

 12. Традиции и революции в истории науки. – М., 1991.

 13. Философия эпохи ранних буржуазных революций. – М., 1983.

 14. Фуко М. Слова и вещи. – СПб., 1994.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ХГУ «НУА»


За шкалою ЕСТS

Визначення за національною шкалою

За національною

шкалою


За шкалою ХГУ

«НУА»


А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5, відмінно

85–100

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

4, добре

75–84

С

ДОБРЕ – загалом правильна робота з певною кількістю значних помилок

65–74

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю

недоліків3, задовільно

57–64

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

50–56

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як перескласти

2, незадовільно

25–49

F

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс

0–24


85–100 балів ставиться, якщо студент ґрунтовно засвоїв теоретичний матеріал (допускаються окремі незначні неточності у визначеннях, формулюваннях) і вільно застосовує його на практиці при аналізі художнього тексту, описі окремого літературного періоду, потрактуванні творчості певного автора, при вмінні спілкуватися літературною українською мовою з незначними порушеннями культури мовлення.

65–84 бали ставиться при значних неточностях у викладі теоретичного матеріалу, але за наявності загального уявлення про предмет вивчення. При допущенні невправностей щодо аналізу поетики тексту, ідейно-тематичної структури твору, формулюванні мотивів, естетичних домінант тощо. Припускаються незначні стилістичні огріхи, логічні помилки.

50–64 бали ставиться, якщо студент частково володіє матеріалом, не завжди може застосувати отримані знання на практиці, не знайомий
з переважною більшістю текстів, рекомендованих для прочитання. Не здатний здійснити аналіз поетики тексту в повному обсязі. Припускається помилок при побудові відповіді.

25–49 балів ставиться, якщо студент майже не володіє матеріалом, припускається мовних і стилістичних помилок при укладанні відповіді. Не знайомий зі змістом текстів. Не здатний аналізувати текст за рекомендованою схемою, плутається в дефініціях. Студенту необхідно попрацювати перед тим, як скласти залік повторно.

01–24 бали ставиться за відсутності загального уявлення про предмет вивчення. При використанні в мовленні значної кількості русизмів, суржикових елементів; при нерозумінні літературного тексту як об’єкта аналізу, відсутності загального уявлення про поетику художнього твору.

Навчальне видання


ПОМАЗАН Ігор ОлександровичІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


XVII–XVIII СТОЛІТЬ

Підручник для студентів


факультету «Референт-перекладач»
Редактор О. В. Литовська

Комп’ютерний набір І. О. Помазан


Підписано до друку 15.11.2010. Формат 60×84/16.

Папір офсетний. Гарнітура «Таймс».

Ум. друк. арк. 6,51. Обл.-вид. арк. 6,88.

Тираж 100 пр.

Видавництво

Народної української академії

Свідоцтво № 1153 від 16.12.2002.


Надруковано у видавництві Народної української академії
Україна, 61000, Харків, МСП, вул. Лермонтовська, 27.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка