Литература Д. Наливайко стр. 6-14 читать, стр. 14 пис ответить на вопросы 1-3Скачати 182.84 Kb.
Дата конвертації23.10.2017
Розмір182.84 Kb.
ТипЛитература

Задания с 13 по 17 октября
Мировая литература     Д.Наливайко

стр.6-14 читать,

стр.14 пис. ответить на вопросы 1-3;

стр.22-27 конспект;

стр.27 пис. тесты;

читать Стендаль "Красное и черное


Задания с 20 по 24 октября
Геометрія

Діагностична контрольна робота з геометрії

Варіант 1

1. Дві сторони трикутника дорівнюють 7 м і 9 м, а кут між ними дорівнює 60º. Знайдіть третю сторону.

2. Знайдіть площу ромба зі стороною 10 см та висотою 8 см.

А) 80 см²;            Б) 40 см²;            В) 18 см²;            Г) 2 см²;

3. Знайдіть довжину відрізка РК,  якщо Р (2; 8), К (−6; 2).

А) 8;                     Б) 10;                            В) −3;                  Г) 6.

4.Знайдіть площу трапеції з основами 4 см і 6 см та висотою 3 см.

А) 15 см2;            Б) 72 см2;            В) 9 см2;              Г) 11 см2.

5. Обчисліть площу круга, радіус якого дорівнює 5 дм.

А) 5π дм²;            Б) 25π дм²;          В) 10π дм²;          Г) 50π дм².

6.Сторони трикутника дорівнюють 29 см, 25 см і 6 см. Знайдіть висоту трикутника, проведену до меншої сторони.

7. Сторони квадратів відносяться як 3 : 8, а різниця їх площ дорівнює 204 см². Знайдіть сторону меншого квадрата.

8. Дано точки  А (−1; 1), В (7; 2), С (−2; −4). Знайдіть  косинуси кутів трикутника АВС

Варіант 21. Знайдіть сторону РК  ΔКМР, якщо МР = 2.\/3 см, МК = 4 см,<М=300
2. Діагоналі ромба 6 см та 8 см. Знайдіть площу ромба.

А) 7 см²;              Б) 48 см²;            В) 24 см²;            Г) 18 см²;

3. Знайдіть довжину відрізка АВ, якщо А (4; 5), В (1; 1).

А) 4;                     Б) 5;                    В) −3;                  Г) 1.

4.  Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 5 см та 7 см, а один з кутів при основі дорівнює 45º.

А) 12 см²;            Б) 8 см²;              В) 6 см²;              Г) 13 см².

5. Обчисліть площу круга, радіус якого дорівнює 3 см.

А) 9π см²;            Б) 18π см²;          В) 6π см²;            Г) 3π см².

6.Сторони трикутника дорівнюють 36 см, 25 см і 29 см. Знайдіть висоту проведену до більшої сторони трикутника.

 7. Сторони квадратів відносяться як 7 : 5, а різниця їх площ дорівнює 96 см². Знайдіть сторону меншого квадрата.8. Дано точки  А (−1; 3), В (5; 8), С (4; 0). Знайдіть  косинуси кутів трикутника АВС.
Мировая литература     Д.Наливайко

читать Стендаль "Красное и черное".Русский язык            учебник Н.Ф.Баландина

- стр. 18 – выучить правило; выполнить упр. 23, с.19 (выписать предложения, которые относятся к книжным стилям, указать стили);

- выполнить упр. 28, с. 20 (творческая работа); упр. 29, с. 20 (перевести на русский язык, подчеркнуть орфограмму);

- выполнить упр. 33, с. 25;

- стр. 27 – выучить правила; упр. 36, с. 28 (устно),

- выполнить упр. 37, с. 28 (1-3 задания); упр. 38, с. 29 (выборочно-распределительная работа).


Задания с 27 по 31 октября
Алгебра

Діагностична контрольна робота

http://kirovskoesosh3.klasna.com/uploads/editor/4110/346007/sitepage_3/images/variant1.jpg
Варіант2

http://kirovskoesosh3.klasna.com/uploads/editor/4110/346007/sitepage_3/images/variant2.jpg

Геометрія

Геометрія :Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів/  Г.П.Бевз , В.Г.Бевз, Н.Г.Владімірова ,В.М.Владіміров.-К.: Генеза,2010

Законспектувати і вивчити § 3 ( основні поняття стереометрії),§4 ( аксіоми стереометрії)

Розв’язати №107-110,114,116,164,165,59(а), 38

Мировая литература     Д.Наливайко

стр.28-34 читать,

стр.34 тесты письменно
Задания с 3 по 7 ноября
География      Автор В.Ю. Пестушко

Выучить ( читать и пересказывать)  параграф 1-2, письменно ответить на вопросы на стр7, 11Геометрія

Розглянути задачі з розділу "Виконаємо разом"стор.46-47, розв'язати № 26, 28,32Мировая литература

стр.41-46 конспект-биография О. де Бальзак,

стр.46-48 читать,

стр.49 отвечать на вопросы письменно;

читать "Гобсек"
Задания с 10 по 14 ноября
География      Автор В.Ю. Пестушко

Выучить ( читать и пересказывать)  параграф 3-6, письменно ответить на вопросы самопроверки на стр 17, 21, 26, 31, рисунки 4-5 оформить в тетрадиГеометрія

Розв'язати № 158, 157,164, 165,48,49,50Мировая литература     Д. Наливайко

стр.49-51 читать, стр52 письменноПравоведение
Ознакомиться с материалом параграфов № 1-3, и письменно ответить на вопросы на стр. 12, 19, 27
Задания с 17 по 21 ноября
Геометрія

Законспектувати і вивчити параграф 5.

Розглянути : приклад 1 ( стор.52),, задачу з розділу " Виконаємо разом" стор.55

Розв'язати № 173, 177.Фізика

Опрацювати та законспектувати §1 – 10

Розв’язати : вправа 3 (1 – 4); вправа 4 (1 – 4).

История Всемирная

§10 -13, 19 - 21 – выучить; составить краткий конспект «Развитие государств центральной, Юго–Восточной Европы в межвоеный период»; повторить §15 – 18.География         Автор В.Ю. Пестушко

Выучить ( читать и пересказывать)  параграф 7-10,

письменно выплнить задания практической работы №1 на стр.51

РУССКИЙ ЯЗЫК (учебник Н.Ф.Баландина)

- выучить правила (стр. 164-165);

- выполнить упр. 225, с. 165 (1-2 - письменно);

- выучить правила (стр.166);

- выполнить упр. 227, стр. 166 (1-2 - письменно);

- выполнить упр. 230, стр. 168 (1- А,Б).Мировая литература

Контрольна робота з теми «Французька література ХІХ століття»

(пишем в тетрадях для контрольных работ, тетрадь не подписываем)

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Дервіль у повісті Бальзака «Гобсек»:

а) оповідач у творі, композиційний стрижень;б) антипод головного героя;в) головний герой повісті.

2. Оноре де Бальзак пов’язаний із Україною, тому що він:

а) за походженням українець;б) тривалий час жив і працював в Україні;в) одружився з мешканкою України.

3. Що символізують червоний і чорний кольори в романі Стендаля «Червоне і чорне»?

а) Революцію і реакцію;б) червоне — то любов, а чорне — то журба;

в) вищий світ і світ людей низького походження, плебеїв.

4. Які аспекти (різновиди жанру) поєднуються в романі Стендаля «Червоне і чорне»?

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 2 бали)

1. Розкрийте образ Гобсека з однойменної повісті Бальзака — «філософа і скнари».

2. Що спільного й відмінного в жіночих образах роману Стендаля «Червоне і чорне», кому автор симпатизує більше?

Високий рівень (кожна правильна відповідь — 4 бали) Виконайте одне із завдань.

1. Висловіть свої судження про новаторство Бальзака в літературі.

2. Запишіть уявний діалог з опонентом про сучасних жульєнів сорелів. (Усього — 12 балів)

2) стр.59-62 читать, стр.63-67 конспект(хронолог.таблица жизни Ч.Диккенса); стр.68-письменно;читать Ч.Диккенс «Приключения Оливера Твиста».

Правоведение

Ознакомиться с материалом параграфов № 4, письменно ответить на вопросы на стр. 37, письменно ответить на итоговые вопросы и задания к первому разделу на стр.38 и выполнить тестовые задания на стр. 39Химия

Учить параграфы 3-5, конспект, письменно задания 2,3 на стр.46Биология

Учить параграфы 4-6, конспект, отвечать на вопросы


Задания с 24 по 28 ноября
Фізика

§ 11 -14 опрацювати, законспектувати

Виписать в тетрадь ст. 50 «Головне в розділі 1»

Виконати впр. 5 (1, 2), 6 (1, 2, 3)Русский язык (учебник Н.Ф.Баландина)

- выучить правила (стр. 169);

- выполнить упр. 233, с. 172 (письменно): выполнить работу с текстом, работу со словом, работу с предложением;

- параграф 19 – выучить правила (стр.174); ознакомиться с таблицей;

- выполнить упр. 235, стр. 175 (письменно): составить список словарей в соответствии с существующими в науке требованиями к исходным библиографическим данным.

Украинский язык

Засоби милозвучності української мови.

Скласти висловлювання на тему "Звуки мови"

Українська література

Панас Мирний. Життєвий і творчий шлях письменника.

Читати роман "Хібпа ревуть воли, як ясла повні"

Всемирная история (под редакцией П. Б. Полянского - коричневый учебник)

Выучить § 20-25.

Составить план-конспект "Развитие стран Центральной и Юго-Восточной Европы в межвоенный период 1920-е - 30-е года ХХ столетия"

Повторить " 11, 10Английский язык

 стр. 52-53 - выполнить все заданияГеография

Автор В.Ю. Пестушко

Выучить (читать и пересказывать) параграф 11-14, письменно выполнить задания практической работы №2 на стр.57

Правоведение

Ознакомиться с материалом параграфов № 5-6, и письменно ответить на вопросы на стр. 47-48 № 1-9, стр. 54-55 Мировая литература

Стр.69-76 конспект, стр.76-письменноХимия

Учить параграфы 6-8, конспект, письменно задания 3,4 на стр.53, задания 3,4 на стр.61Биология

Учить параграфы 7,8, конспект, отвечать на вопросы


Задание с 1 по 5 декабря
Английский язык (группа Смирновой М. В.)

стр.54-57 Геометрія

1.Виконати в контрольних зошитах з геометрії  тестові завдання ( підручник стор. 62)

2.Законспектувати і вивчити § 6( мимобіжні і паралельні прямі), § 7 ( паралельність прямої і площини)

3. Розглянути задачі із розділу « Виконаємо разом» ( стор.70,стор.76) і записати в робочі зошити.

Алгебра

1.Законспектувати і вивчити § 9 ( корінь n-го степеня та його властивості. ) стор.162-164.

2.Розв’язати № 1-5 стор.180.

3.Виконати контрольну роботу

http://kirovskoesosh3.klasna.com/uploads/editor/4110/346007/sitepage_114/images/10_variant1.jpg

http://kirovskoesosh3.klasna.com/uploads/editor/4110/346007/sitepage_114/images/10_variant2.jpg
Всемирная История (по коричневому учебнику П. Б. Полянского)

Выучить §11-15

Дать определения понятиям "индустриализация", "коллективизация".

Ответить на вопрос. Проанализируйте развитие СССР в 30-е гг. и докажите или опровергните утверждение о том, что СССР в 30-е гг. сформировался как тоталитарное государство.Украинский язык

Виписати 5-7 народних висловів (прислів’їв, приказок) у яких є слова з апострофом або слова зі складними випадками правопису м’якого знака.Украинская литература

Дати відповідь на питання.

1) Що на вашу думку, рухало вчинками Чіпки: роздум чи почуття. Доведіть свою думку.

Мировая литература

1)В зошит: Доба та англійське суспільство, що зображені у романі «Пригоди Олівера Твіста»http://kirovskoesosh3.klasna.com/uploads/editor/4110/346007/sitepage_114/images/1.jpg

Формально, теоретично суспільство досить розвинене, але чиновники різних рангів, які допущені до влади й коштів, зловживають своїм становищем, збагачуються, чинять несправедливість щодо найбідніших, беззахисних членів громади.

Засоби створення письменником художньої моделі тогочасного англійського суспільства: найпомітніший засіб — різка сатира, гірка іронія.

Представники різних верств англійського суспільства:http://kirovskoesosh3.klasna.com/uploads/editor/4110/346007/sitepage_114/images/2.jpg

2)скласти  характеристику художньої моделі англійського суспільства, дібрати засоби створення в романі Ч.Діккенса  «Пригоди Олівера Твіста»География (Автор В.Ю. Пестушко)

Выучить ( читать и пересказывать)  параграф 15-18, письменно выполнить задания самопроверки на стр. 76, 79, 85, 89Правоведение

Ознакомиться с материалом параграфов № 7-8, и письменно ответить на вопросы на стр. 61Химия

Учить параграф 9-10, конспект, письменно задания 1-3 на стр.78, задания 2,3 на стр.85Биология

Учить параграфы 9,10, конспект, отвечать на вопросыРусский язык (учебник Н.Ф.Баландина)

- повторять правила (стр. 174);

- выполнить упр. 236, с. 176 (письменно): исследовательская работа;

-выполнить упр. 237, стр. 176 (редактирование текстов);

- ознакомиться с таблицей (стр. 177); выучить правила;

- выполнить упр. 238, 239 (стр.178) – выборочно-распределительная работа.Трудовое обучение (дев.)

Елочка своими руками.(использовать различные технологии, описать технологический процесс или составить технологическую карту).


Задания с 8 по 12 декабря

Русский язык (учебник Н.Ф.Баландина)

- повторять правила (стр. 174);

- выполнить упр. 240, с. 178 (письменно): исследовательская работа;

-выполнить упр. 241, стр. 178;

- выполнить упр. 244 (дать толкование приведенным терминам).

Мировая литература

1)      Контрольна робота №2 ( в конрольных тетрадях)Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Визначте, кому з героїв роману Діккенса «Пригоди Олівера Твіста» належить цей портрет: «Старий джентльмен із напудреним волоссям і золотими окулярами мав дуже поважний вигляд. На ньому був темно-зелений сурдут із чорним оксамитовим коміром і білі штани, а під пахвою він тримав елегантного бамбукового ціпочка. Він взяв із рундука якусь книгу й так заглибився у читання, немовби сидів у кріслі в своєму затишному кабінеті».        

а) Феджін;                б) Монкс;     в) Браунлоу.

2. Для якого злочину потрібен був Сайксові Олівер Твіст?                                                                     

а) Щоб пограбувати будинок;                                                                                                                  

б) щоб обкрадати кишені перехожих;                                                                                                             

в) щоб допомогти втекти із в’язниці товаришам по злодійському ремеслу.                                               

3. Хто з героїв роману спочатку віддав Олівера Твіста до рук злочинців, а потім урятував?         

а) Роза;                        б) Ненсі;             в) місіс Мейлі.                                                                   

4. Який засіб комічного використаний у цих рядках твору: «Цнотлива леді (доглядачка робітного дому місіс Корней) завагалася, міркуючи, чи пристойно буде мати побачення з містером Бамблом за зачиненими дверима»?                                                                                

  а) Іронія;                     б) сатира;           в) сарказм.                                                                 

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 2 бали)                                                                

1. Схарактеризуйте образ Олівера Твіста з роману Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста».   

2. З’ясуйте, у чому полягає «деромантизація» злочинного світу в романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста».                                                                                                           

Високий рівень (максимально — 4 бали)        

Виконайте одне із завдань.                                      

  1. Складіть тези до теми «Ч. Діккенс — один із провідних представників соціальної прози XIX ст.».                                                                                                                                         

2. Продовжте історію Олівера Твіста.           (Усього — 12 балів)2)  читати  стор.90-94, стор.95 письмово

Правоведение

Ознакомиться с материалом параграфов № 9-10, и письменно ответить на вопросы на стр. 66-67 №1-9 География Автор В.Ю. Пестушко

Выучить ( читать и пересказывать)  параграф 19-20, письменно выполнить задания самопроверки на стр. 94, 98


Задание с 15 по 19 декабря
Русский язык (учебник Н.Ф.Баландина)
- Развитие речи. Составить конспект в тетради на тему: «Реферативное сообщение по нескольким источникам»;
- Подготовить реферат «Теряем ли мы русский язык?»

Світова література

1)Читати Ф.Достоєвський «Злочин і кара»

2)Дібрати цитати до образу Раскольнікова

3)З’ясувати історію задуму роману, його жанр, новаторство письменника.История всемирная (Сдать тетради до 25 декабря!)

В тетради сделать работы по коричневому учебнику

 П.Б. Полянского выполнить письменно задания:

1. Составить таблицу «Основные события первой мировой войны и их последствия»Дата

Событие

Последствия


2. Проанализируйте как развивались страны Западной демократии в межвоенный период.

Страна

Политическое развитие

Экономическое развитие


3. Что общего и какие различия на ваш взгляд, характерны для стран Центральной и Восточной Европы. Выскажите свою точку зрения относительно развития Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Югославии.

4. Подготовить реферат на тему «Культура народов мира в межвоенный период с 1921 по 1939 гг.»

5. Проанализируйте как развивалась Россия – СССр в 1921-1939 гг. Какие основные события повлияли на развитие СССР в этот период?

География

Автор В.Ю. Пестушко

Выучить ( читать и пересказывать)  параграф 21-22, письменно выполнить задания самопроверки на стр. 103, 107

Правоведение

Выполнить в тетради  тестовые задания  к первому разделу на стр. 39

Ознакомиться с материалом параграфов № 11, устно ответить на вопросы на стр. 77

Выполнить в тетради  итоговые задания  ко второму разделу на стр. 76-79


Задание с 22 по 26 декабря
Русский язык (учебник Н.Ф.Баландина)
- повторять правила;
- выполнить упр. 250, стр. 187, 
- выполнить упр. 255, стр. 190;
- выполнить упр. 256, стр. 190.

Світова література

1) Контрольний твір-роздум за романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара»

Теми для творів :                                                                                                                                            

1) Істинні й хибні мотиви злочину Раскольнікова (за романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара»).                                                                                                                                                     

2) Суперечливість теорії «крові по совісті» та образу Родіона Раскольнікова з роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара».                                                                                                                     

3) «Злочин і кара» Ф. Достоєвського як поліфонічний роман ідей.                                                  

4) Специфіка образу Петербурга у романі Ф. Достоєвського «Злочин і кара».                             

5) Світоглядно-естетичні позиції Ф. Достоєвського, їх новаторське втілення в його творчості.

2) Контрольна робота за романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара»                                                 

 Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь — 1 бал)                                                                  

1. З’ясуйте, чий це портрет у романі Ф. Достоєвського «Злочин і кара»: «…він був напрочуд гарний із себе, з прекрасними темними очима, темно-русявий, стрункий, на зріст вище середнього».                                                                                          

а) Раскольнікова;б) Лужина;в) Порфирія Петровича;                                                                                

2. Який страшний сон наснився Раскольнікову?                                                                                                

а) Про те, що мертва лихварка прийшла по його душу;                                                                                             

б) про те, як били бідну конячину;                                                                                                                   

в) про те, що його злочин розкрили.                                                                                                      

3. На які два розряди ділив усіх людей головний герой роману?                                                                   

4. Продовжте речення: «Жанр твору Ф. Достоєвського «Злочин і кара» — …»                                                 Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 2 бали)                                                                             

1. Схарактеризуйте образ Соні Мармеладової з роману «Злочин і кара» Ф. Достоєвського, порівняйте його з образом головного героя.                                                                                          

 2. Визначте риси новаторства у творчості Ф. Достоєвського.                                                          

Високий рівень (максимально — 4 бали)  

Виконайте одне із завдань.                                              

1. Висловіть свої судження про теорію сильної особистості, «надлюдини» та її розвінчання в романі Ф. Достоєвського «Злочин і кара».                                                                      

2. Розкрийте символіку назви роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара», зазначте співвідношення у творі «злочину» і «кари».                   (Усього — 12 балів)География

Автор В.Ю. Пестушко

письменно выполнить тестовые задания 

Выбрать правильный ответ

1. Укажите источник, содержащий новейшую географическую информацию.

А   Учебник;

Б   атлас;

В   справочник;

Г    Интернет.

2. Укажите общенаучный метод исследований.

А   Картографический;

Б   экспедиционный;

В   моделирование;

Г    геофизический.

3. Укажите, название крупнейшей по площади зависимой страны мира.

А   Индия;

Б   Гренландия;

В   Афганистан;

Г   Гвиана.

4. Укажите название государства, относящегося к федеративным.

А   Канада;

Б   Китай;

В   Франция;

Г    Польша.

5. Укажите, какая организация регулирует правила взаимной торговли в мире.

А    ООН;

Б    ВТО;

В    ЕС;


Г    ОПЕК.

6. Укажите коэффициент смертности, если в стране с населением 20 млн  жителей численность

населения за год увеличилась на 260 тыс., а коэффициент рождаемости составляет 20 %о.

А    7 %о;

Б    13 %о;

В    18 %о;

Г    26 %о.

7. Укажите название страны, имеющей позитивное сальдо миграции.

А    Турция;

Б    Сомали;

В    Швеция;

Г    Афганистан.

8. Укажите источник, в котором наиболее доступно для учащихся представлена информация

географического характера.

А   Учебник;

Б   атлас;

В   справочник;

Г    Интернет.

9. Укажите специальный географический метод исследований. А   Математический;

Б    картографический;

В    исторический;

Г    наблюдений.

10. Укажите крупнейшую на сегодняшний день метрополию мира.

А   Великобритания;

Б   Франция;

В   Дания;

Г    Нидерланды.

Установить соответствие

Установите соответствие между формами правления и названиями государств.

1        Конституционная монархия          А    Иран

2        Абсолютная монархия                    Б    Мексика

3        Исламская республика                    В    Ливия

4        Джамахирия                                     Г    ОАЭ

Д    Швеция

Установить последовательность

Установите  последовательность  увеличения  степени  суверенитета стран.

А    Канада

Б    Гибралтар

В    Куба

Г    Гренландия


Геометрія
http://kirovskoesosh3.klasna.com/uploads/editor/4110/346007/sitepage_114/images/10klassk2v1.jpg

http://kirovskoesosh3.klasna.com/uploads/editor/4110/346007/sitepage_114/images/10klass2v1f.jpg

http://kirovskoesosh3.klasna.com/uploads/editor/4110/346007/sitepage_114/images/10_klass_v2.jpg

http://kirovskoesosh3.klasna.com/uploads/editor/4110/346007/sitepage_114/images/10klass2v.jpg

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка