Лекція №2. Класифікація мультимедійних засобів навчанняДата конвертації15.05.2019
Розмір542 b.
ТипЛекція


Лекція №2. Класифікація мультимедійних засобів навчання

 • Класифікація мультимедійних засобів навчання

 • Візуальні засоби навчання

 • Графопроектор та його використання

 • Мультимедійний проектор

 • Документ-камера

 • Електронна книга

 • iPad

 • Сучасні способи запису та відтворення звуку

 • Телебачення

 • Аналогова відеокамера

 • Цифрова відеокамера


Класифікація мультимедійних засобів навчання

Систематика знань про природні і штучні об’єкти та процеси дозволяє не тільки поглибити розуміння їх сутності та взаємозалежності і на цій основі розвинути теоретико-методологічний апарат їх подальшого дослідження, визначити теоретичні проблеми їх розвитку відповідно до призначення систем, до складу яких ці об’єкти і процеси входять, але й має суто практичний результат - дозволяє сформувати підходи для удосконалення цих об’єктів і процесів (підвищити їх ефективність і якість), створити новітні засоби і технології діяльності, які враховували б і спиралися на наявні досягнення соціально-економічного і науково-технічного розвитку цивілізації.

Це стосується і мультимедійних засобів навчання (МЗН), як засобів діяльності людини при опануванні нею загальної і професійної освіти, як знарядь підвищення ефективності і якості навчання і виховання в інституціональних педагогічних системах і пожиттєвій освіті.

Це стосується і мультимедійних засобів навчання (МЗН), як засобів діяльності людини при опануванні нею загальної і професійної освіти, як знарядь підвищення ефективності і якості навчання і виховання в інституціональних педагогічних системах і пожиттєвій освіті.

Доцільна класифікація МЗН дозволяє не тільки поглибити розуміння місця, яке займають, і ролі, яку відіграють МЗН та їх системи при здійсненні навчально-виховного процесу, але й створити теоретичний фундамент подальшого розвитку як окремих МЗН, так і їх комплектів й комплексів, закрити «білі плями» і усунути дублювання їх функцій, сформувати вимоги до новітніх МЗН і їх систем, спроектувати і впровадити в практику освіти передові педагогічні технології. Такий підхід «буде ще одним «містком» між користувачами МЗН, їх розробниками і виробниками»

 • Доцільна класифікація МЗН дозволяє не тільки поглибити розуміння місця, яке займають, і ролі, яку відіграють МЗН та їх системи при здійсненні навчально-виховного процесу, але й створити теоретичний фундамент подальшого розвитку як окремих МЗН, так і їх комплектів й комплексів, закрити «білі плями» і усунути дублювання їх функцій, сформувати вимоги до новітніх МЗН і їх систем, спроектувати і впровадити в практику освіти передові педагогічні технології. Такий підхід «буде ще одним «містком» між користувачами МЗН, їх розробниками і виробниками»Питанням класифікації МЗН присвячена значна кількість робіт вітчизняних і зарубіжних авторів.

Питанням класифікації МЗН присвячена значна кількість робіт вітчизняних і зарубіжних авторів.
 • М. Д. Ярмаченко поділяє МЗН на такі: візуальні (зорові) - природні предмети, машини, прилади, препарати, рухомі і нерухомі моделі, кольорові і чорно- білі схеми, символи (слова, букви та цифри) тощо; аудіальні (слухові) - магнітофонні стрічки разом з приладами, які полегшують користування ними, радіоапаратура, музичні інструменти тощо; аудіовізуальні (зорово-слухові) - телевізійні апарати, кінопроектори; такі, за допомогою яких частково автоматизують процес навчання,- програмовані підручники, дидактичні машини, лабораторії для вивчення мов, автоматизовані класи, комп’ютери тощо.

 • У роботах колективу авторів: А.М. Гуржія, М.І. Орлової. М.І. Шута, В.В. Самсонова, що вийшли останнім часом, здійснено значний внесок у розроблення теоретико-методологічних проблем класифікації МЗН, запропоновано класифікацію МЗН та навчального обладнання загальноосвітніх навчальних закладів.Водночас, як справедливо відзначають Кайлов К.М. і Парчевський В.П., «жоден автор не може зробити з матеріалу, який систематизується, таких узагальнених висновків, які могли би бути прийнятними для всіх».

Водночас, як справедливо відзначають Кайлов К.М. і Парчевський В.П., «жоден автор не може зробити з матеріалу, який систематизується, таких узагальнених висновків, які могли би бути прийнятними для всіх».
 • Тобто, можливі класифікації можуть відображати різні аспекти їх розгляду і застосування. Еволюція класифікацій повинна враховувати теоретичну можливість появи і практичні факти створення нових об’єктів класифікації, які у вже здійснених класифікаціях не відображені і не можуть бути відображені за прийнятими в них класифікаційними ознаками. В цих випадках слід вводити інші необхідні класифікаційні ознаки (ознаки систематизації) і на цій основі формувати нові угруповання і різноманітності, по суті, будувати нові продуктивні класифікації.Сучасні уявлення про МЗН та системи ЗН, їх об’єктивний розвиток, їх нові функції в новітніх педагогічних системах, зокрема в навчальному середовищі систем відкритої освіти, результати моделювання педагогічних і методичних систем та навчального середовища, що розглянуті в попередніх розділах цієї роботи, вимагають дещо змінити, модифікувати відомі підходи до класифікації МЗН, ввести нові класифікаційні ознаки. Необхідно врахувати особливості сучасного етапу розвитку МЗН, впровадження їх в освітню практику, зокрема визначити місце ЗН в структурі матеріально-технічної бази навчальних закладів, врахувати можливості їх багатоструктурного використання, зокрема для автоматизації навчальної діяльності, підтримки

 • Сучасні уявлення про МЗН та системи ЗН, їх об’єктивний розвиток, їх нові функції в новітніх педагогічних системах, зокрема в навчальному середовищі систем відкритої освіти, результати моделювання педагогічних і методичних систем та навчального середовища, що розглянуті в попередніх розділах цієї роботи, вимагають дещо змінити, модифікувати відомі підходи до класифікації МЗН, ввести нові класифікаційні ознаки. Необхідно врахувати особливості сучасного етапу розвитку МЗН, впровадження їх в освітню практику, зокрема визначити місце ЗН в структурі матеріально-технічної бази навчальних закладів, врахувати можливості їх багатоструктурного використання, зокрема для автоматизації навчальної діяльності, підтримкиРис. Класифікація засобів навчання за спрямованістю застосування у загальній і/або спеціальній педагогіці, за їх дидактичним призначенням та за специфікою створення і за напрямами дидактичного використання в навчально-виховному процесі (Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти)

 • Рис. Класифікація засобів навчання за спрямованістю застосування у загальній і/або спеціальній педагогіці, за їх дидактичним призначенням та за специфікою створення і за напрямами дидактичного використання в навчально-виховному процесі (Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти)До візуальних (зорових) належать статичні технічні засоби навчання

Це система технічних засобів навчання, в якій носіями інформації є діафільми, діапозитиви, епіпосібники і транспаранти, що подаються учням за допомогою діапроекторів, епіпроекторів і графопроекторів.

Педагогічний ефект від застосування технічних засобів статичної проекції в значній мірі визначається якістю зображення на екрані, яка залежить від особливостей проекційної апаратури.

Види технічних засобів статичної проекції:

 • діапроекційні;

 • епіпроекційні;

 • графопроекційні.Графопроекційні

 • В процесі використання графопроекційних статичних ТЗН ми отримуємо на екрані двомірні зображення.

 • Носіями інформації є крупноформатні діапозитиви, які називають транспарантами, що проектуються на екран за допомогою графопроекторів або, як їх ще називають, кодоскопів. Графопроектори є лінзові та дзеркальні.Оптична схема лінзового графопроектораОптична схема дзеркального графопроектораБАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРОЕКТОРІВМультимедійний CRT-проектор

Структурна схема мультимедійного CRT-проектора

Структурна схема мультимедійного CRT-проектора

Мультимедійний проектор Epson EMP-765

Мультимедійний проектор Epson EMP-765

працює на основі LCD-технології

Технологія LCD (Liquid crystal display) базується на властивостях рідкокристалічної матриці, крізь яку проходить потік світла.

 • Технологія LCD (Liquid crystal display) базується на властивостях рідкокристалічної матриці, крізь яку проходить потік світла.

Прозорістю матриці можна керувати.

В сучасних проекторах застосовують три LCD-матриці, кожна для окремого кольору: червонного, зеленого та синього.Структурна схема мультимедійного LCD-проектора

Структурна схема мультимедійного LCD-проектора

Оптичний тракт мультимедійного LCD-проектора

Оптичний тракт мультимедійного LCD-проектора

Мультимедійний проектор Toshiba TDP-P8

Мультимедійний проектор Toshiba TDP-P8

працює на основі DLP-технології

Принцип формування зображення

Принцип формування зображення

за допомогою DMD-матриці

Структурна схема DLP-проектора

Структурна схема DLP-проектора

з однією DMD-матрицею

Структурна схема DLP-проектора

Структурна схема DLP-проектора

з двома DMD-матрицями

Структурна схема DLP-проектора

Структурна схема DLP-проектора

з трьома DMD-матрицями

ДОКУМЕНТ-КАМЕРАДокумент-камери також відомі як відеопрезентери або візуалізатори.

Документ-камери також відомі як відеопрезентери або візуалізатори.

Ця плутанина виникає через різницю між оригінальними визначеннями англійською мовою від різних виробників пристроїв і частково пов'язані з різними шляхами їх використання.

Однак загальна ідея проста – це відео-камери на штативі, оснащені необхідним виходом для передачі зображень реальних об'єктів (починаючи від декількох міліметрів до десятків сантиметрів) на великому екрані. Таким чином зображення з будь-якого натурального об'єкта, таблиці, графіка або малюнка, сторінки книги або зошита стане доступним для перегляду одночасно цілим класом.

Однак загальна ідея проста – це відео-камери на штативі, оснащені необхідним виходом для передачі зображень реальних об'єктів (починаючи від декількох міліметрів до десятків сантиметрів) на великому екрані. Таким чином зображення з будь-якого натурального об'єкта, таблиці, графіка або малюнка, сторінки книги або зошита стане доступним для перегляду одночасно цілим класом.Варіанти підключення документ-камери до пристроїв відтворення.

Варіант №1.
 • Підключення документ-камери відбувається безпосередньо до пристрою відображення. Цим пристроєм може бути проектор, телевізор або монітор, а також відеомагнітофон чи DVD-рекордер для запису відео.

 • Кабелі для підключення до будь-якого з цих пристроїв включені у комплект поставки документ-камери.

 • Це найпростіший спосіб використання, достатньо мати у своєму класі один з пристроїв відображення інформації та відповідний кабель, щоб використати документ-камеру в процесі навчання.

Переваги цього методу:

Переваги цього методу:
 • легке і швидке з'єднання;

 • максимізується функціональність камери;

 • мобільність.

Мінуси:
 • обмежений обсяг внутрішньої пам'яті, в результаті чого фіксована кількість зображень, що запам’ятовуються (40 для SR130 і 80 для SR300) і невеликому діапазоні послідовної обробки зображень (відео зйомки).Варіант №2.

Варіант №2.
 • Документ-камера працює у складі комп’ютиризованного робочого місця викладача (вчителя). Тоді RGB вихід комп’ютера підключається до RGB входу камери, а RGB вихід камери до RGB входу пристрою відтворення. На спільному екрані, в залежності від режиму роботи камери, буде відображатися або екран комп’ютера (режим «РС»), або «жива» картинка з документ-камери (режим «CAMERA»), або зображення із внутрішньої пам’яті документ-камери (режим «PLAYBACK»). Режим роботи вибирається кнопкою «SOURCE» на панелі керування камери.

Переваги такого використання документ-камери:

Переваги такого використання документ-камери:
 • можливість запису зображення та відеокліпи безпосередньо в пам'яті комп'ютера.

 • пам'ять, де зберігаються зображення та відеокліпи обмежується тільки розміром жорсткого диска комп'ютера.

 • значне розширення асортименту послідовної обробки зображень.

 • можливість коментувати зображення, що запам'ятовувалися.

Мінуси:
 • потрібен потужний комп'ютер і як особливий випадок оснащення інтерактивною дошкою.

Варіант №3.

Варіант №3.

Як окремий випадок варіанта №2 окремо виділимо включення документ-камери в склад комп’ютеризованого робочого місця викладача (вчителя) обладнаного інтерактивною дошкою. Останнім часом ці вироби активно пропагуються і вже реально працюють в школах. Доцільність і ефективність такого використання документ-камери очевидна. Адже сама собою будь-яка інтерактивна дошка дозволяє використовувати тільки заздалегідь підготовлені на комп’ютері зображення. Для перетворення її в повноцінний інтерактивний пристрій навчання в ланцюжок “комп’ютер – дошка” необхідно включити документ-камеру. І тут необхідно звернути увагу на цей пристрій як веб-камеру. Цей інструмент легкий у користуванні, універсальний демонстратор. Документ-камера значно підвищує функціональність інтерактивної дошки дозволяє усунути деякі недоліки. Що таке веб-камера? Вона являє собою пристрій, призначений для передачі реального зображення сторінок підручників або сторінок зошитів, ілюстрації або діаграми, тривимірних об'єктів або навіть препаратів з мікроскопа – на телевізор, монітор або мультимедійним проектором на великий екран. Останній варіант є найбільш корисним, коли під час проведення уроку в школі, вчитель може негайно передати на весь клас візуальну інформацію. Це може бути демонстрація рідкісних креслень, карт, 3-d моделей і т.п., що доповнюють матеріал підручника. Камера замінить кілька засобів: і сканер, і фото/відео-камери.

Переваги в цьому випадку, отже, в порівнянні з використанням тільки інтерактивної дошки без документ-камери:
 • збільшити інтерактивність і наочність уроку через можливість відображення «живої картинки» з допомогою документ-камери;

 • розширення бази бібліотек інтерактивної дошки зображеннями із документ-камери. Природно, всі переваги, які перераховані в описі варіанту 2 залишаються в силі і в цьому випадку.

Отже, ми повинні мати на увазі, що необхідно мати програмне забезпечення і до інтерактивної дошки, і до документ-камери.Додатково документ-камера комплектується:

 • Світловим планшетом, що призначений для показу прозорих плівок, слайдів, рентгенівських знімків і т.п.

 • Адаптерами для мікроскопа, що використовуються для підключення документ-камери до окуляра мікроскопаПереваги приладу

 • Компактні розміри

 • Зручність налаштування

 • Сумісність із комп'ютером

Електро́нна кни́га (англ. e-book, e-text) — версія книги в електронному (цифровому) вигляді. Такі книжки можна читати за допомогою комп'ютерів, мобільних телефонів чи спеціалізованих пристроїв.

 • Електро́нна кни́га (англ. e-book, e-text) — версія книги в електронному (цифровому) вигляді. Такі книжки можна читати за допомогою комп'ютерів, мобільних телефонів чи спеціалізованих пристроїв.В англомовних країнах для позначення цифрових версій книг, для зберігання яких використовують відкриті формати, засновані на простих текстових файлах, застосовують також термін e-text (англ. електронний текст).

В англомовних країнах для позначення цифрових версій книг, для зберігання яких використовують відкриті формати, засновані на простих текстових файлах, застосовують також термін e-text (англ. електронний текст).

Електронними текстами називають також навчальні електронні посібники, до складу яких, окрім тексту, належать растрові зображення, приклади даних, вправи, спеціально написані коментарі і відповіді на можливі запитання.

Електронні книги іноді закодовані видавцем книги для обмеження кола користування, тоді як електронні тексти розповсюджуються вільно.

 • Електронні книги іноді закодовані видавцем книги для обмеження кола користування, тоді як електронні тексти розповсюджуються вільно.

 • Одним із технічних споживачів електронних книг є Електронна бібліотека, яка надає користувачу (в основному інтернету) екземпляр даної книги у певному форматі.Формати

Електронні книги можуть розповсюджуватися у файлах різних форматів, зокрема:
 • простий текст (plain text).

 • текстові з оформленнням — HTML, відкритий формат електронних книг (OPF FlipBook), OpenDocument, SGML, XML, FictionBook (.fb2), TeX, PDF, HTMLHelp (.chm), Microsoft (.lit), eReader, PostScript (.ps, .eps), ExeBook, Mobipocket (.prc) та ін.;

 • графічні растрові — TIFF, JPEG, DjVu и т. п.;

 • мультимедіа книги — SWF, EXE, мультимедіа книга і т. ін.;

 • Файли деяких форматів (OpenDocument, PostScript, PDF, MS Word DOC та ін.) окрім тексту можуть містити і растрові або векторні зображення.Переваги і недоліки у порівнянні з паперовими книгами

Переваги
 • невеликий обсяг (на комп'ютері можна зберігати десятки і сотні тисяч книг);

 • можливість повнотекстового пошуку (якщо текст книги розпізнано чи набрано);

 • можливість швидкої і простої зміни гарнітури і кегля;

 • можливість читання книг при низькому рівні освітлення (на пристроях з підсвічуванням);можливість прослухати (англ. text-to-speech, аудіокнига) текст книги;

 • можливість прослухати (англ. text-to-speech, аудіокнига) текст книги;

 • низька вартість розповсюдження (у більшості випадків оплачується тільки обсяг інформації, переданої через комп'ютерні мережі, або фізичний носій, наприклад, компакт-диск).

 • реалізований механізм пошуку по тексту, перехід по гіперпосиланнях, відображення тимчасових виділень і зауважень

 • можливість відображати анімовані малюнки, мультимедійні кліпи і відтворювати аудіо-книжки та mp3-файли.Недоліки

 • Недоліки

 • потенційна несумісність з новими апаратним чи програмним забезпеченням (щоб уникнути цього, використовують прості або стандартизовані відкриті формати);

 • екрани деяких пристроїв швидко перевтомлюють очі;

 • розширення екранів більшості пристроїв сьогодні таке, що «якість зображення» на них поки що значно гірша, ніж у паперового аналога;

 • час роботи переносного пристрою від батареї обмежений;значні незручності викликає переведення в такий формат паперових видань з великою кількістю іллюстрацій (наприклад, роботи з історії мистецтва, фотоальбоми, збірники карт тощо);

 • значні незручності викликає переведення в такий формат паперових видань з великою кількістю іллюстрацій (наприклад, роботи з історії мистецтва, фотоальбоми, збірники карт тощо);

 • окремі автори та паперові видавництва вважають цю технологію грабіжницькою

 • висока вартість, еквівалентна 50-100 друкованим книгамАпаратні платформиiPadiPad (вимовляється «айпе́д», хоча частіше назву неправильно вимовляють як «айпа́д») — серія планшетних комп'ютерів від Apple Inc. Заявлені як проміжний варіант між ноутбуками MacBook і портативними медіаплеєрами iPod Touch, здатний виконувати певні операції, пов'язані з переглядом відео, прослуховуванням аудіозаписів, читанням електронних книг, а також використанням можливостей Інтернету краще за обидва вищевказані пристрої. iPad використовує ту ж саму операційну систему, що й iPhone та iPod Touch. Керування здійснюється пальцями через сенсорний дисплей Multi-touch, що не схоже на попередні планшетні комп'ютери, які використовували перо. Для перегляду інтернету використовується Wi-Fi або 3G. USB кабель синхронізує iPad з комп'ютером через програму iTunes, так само як і iPhone.

 • iPad (вимовляється «айпе́д», хоча частіше назву неправильно вимовляють як «айпа́д») — серія планшетних комп'ютерів від Apple Inc. Заявлені як проміжний варіант між ноутбуками MacBook і портативними медіаплеєрами iPod Touch, здатний виконувати певні операції, пов'язані з переглядом відео, прослуховуванням аудіозаписів, читанням електронних книг, а також використанням можливостей Інтернету краще за обидва вищевказані пристрої. iPad використовує ту ж саму операційну систему, що й iPhone та iPod Touch. Керування здійснюється пальцями через сенсорний дисплей Multi-touch, що не схоже на попередні планшетні комп'ютери, які використовували перо. Для перегляду інтернету використовується Wi-Fi або 3G. USB кабель синхронізує iPad з комп'ютером через програму iTunes, так само як і iPhone.

 • iPad був презентований 27 січня 2010 року на прес-конференції Apple у Сан-Франциско. Спочатку iPad продавався в США, потім в Австралії, Канаді, Франції, Німеччині, Італії, Японії, Іспанії, Швейцарії та Великобританії. В Австрії, Бельгії, Гонконзі, Ірландії, Люксембурзі, Мексиці, Нідерландах, Новій Зеландії та СингапуріЗвукові технічні засоби навчання аудіальні (слухові)

Складаються з двох частин:
 • Носії звукової інформації: оптичний диск (CD i DVD), магнітна стрічка, відеомагнітна стрічка, кіноплівка, грамплатівка.

 • Апаратура, за допомогою якої записується і відтворюється звукова інформація: грамофони, патефони, програвачі, електрофони, магнітофони, радіоприймачі, відеомагнітофони, відеопрогравачі, телевізори, звукоперетворюючі пристрої кіноустановок, DVD-програвачі.Звукова інформація – це така інформація, яка розрахована на сприймання органами слуху.

 • Звукова інформація – це така інформація, яка розрахована на сприймання органами слуху.

 • Звуковий запис – це фіксування звукових коливань на носії звукової інформації.

 • Відтворення звукового запису – це відтворення звукових коливань, записаних на носії звукової інформації.

 • Стирання звукового запису – це вилучення звукових коливань, які нанесені на носій звукової інформації.Людське вухо сприймає у вигляді звуку коливання, частота яких знаходиться у межах від 17-20 до 20000 коливань в секунду (Гц)

 • Людське вухо сприймає у вигляді звуку коливання, частота яких знаходиться у межах від 17-20 до 20000 коливань в секунду (Гц)

 • Голос чоловіка має частоти від 100 до 8000 Гц, а жінки – 200-10000 Гц.

 • Частота звуків, які відтворює:

рояль, – 30-8000 Гц,

віолончель – 80-12000 Гц,
  • тромбон – 100-7000 Гц,
  • скрипка – 200-13000 Гц.


 • Стереофонічний ефект виникає завдяки створенню ілюзії просторового відтворення звуку і певним чином він проявляється завдяки наявності бінаурального ефекту

 • Більш досконала система стереофонічного запису – квадрофонічнаСпособи запису і відтворення звуку

 • електромеханічний;

 • оптичний;

 • магнітний;

 • лазерний;

 • на флеш пам'ять.Магнітний спосіб запису і відтворення звукуАналоговий спосіб запису і відтворення звукуЦифровий спосіб запису і відтворення звукуЦифрова лазерна система запису звукуПринципова схема автоматичного слідкування за доріжкою на компакт-диску і автоматичного фокусування променя лазераПринцип роботи флеш-пам'яті

 • Принцип роботи технологій флеш-пам'яті побудований на основі зміни та реєстрації електричного заряду в/на ізольованій області (кишенькові) напівпровідникові структури.

 • Зміна заряду ("запис" і “стерти") здійснюється шляхом застосування між затвором і джерелом великого потенціалу напруженості електричного поля в тонкій плівці ізолятора транзистора між каналом і кишенею було достатньо, щоб викликати тунельний ефект.

 • Ця конструкція має елементи, яких вона може працювати у великих масивах комірок

Види звукових технічних засобів навчання

 • Комплекти: грамплатівок, магнітних плівок, CD- DVD-дисків, що об’єднані в фонохрестоматію з різних шкільних дисциплін.

 • Записи програмних художніх, літературних і музичних творів.

 • Документальні звукозаписи.

 • Записи для організації самостійної роботи учнів на уроці.Види звукових технічних засобів навчання

 • Записи казок та оповідань для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.

 • Програми для лінгафонних кабінетів з іноземної мови.

 • Записи з радіо спеціальних навчальних і виховних передач для учнів: документальні; драматичні; фрагменти радіоспектаклів; радіокомпозиції; літературні твори; радіоінсценівки; радіолекції; радіоекскурсії; опери, оперети, симфонії, народні пісні, тематичні добірки.Риси сприйняття звукової інформації учнями:

 • “Ілюзія участі кожного учня”.

 • Інтимність звертання неначе до кожного учня.

 • Співпереживання, вживання в передачу.

 • Емоційна та інтелектуальна єдність.

 • Пробудження фантазії – створення в мозку зорового ряду, що відповідає слову.Аудіовізуальні (зорово-слухові) засоби навчанняТелебачення

Це передача зображень на відстань.

Основа телепередачі - три фізичні процеси:
 • перетворення оптичного зображення в електричні сигнали;

 • передача електричних сигналів через канали зв’язку;

 • перетворення переданих електричних сигналів в оптичне зображення.Структурна схема телевізійного трактуПлазмовий телевізор LGФункції навчального телебачення:

 • Допомагає вчителю при вивченні найбільш складних тем.

 • Формує світогляд учнів.

 • Виховує національну самосвідомість, любов до України, рідного народу, до природи, формує національний менталітет.

 • Сприяє підготовці учнів до самостійної трудової діяльності.

 • Залучає школярів до мистецтва.

 • Ознайомлює школярів з новими досягненнями у різних галузях науки і техніки.Аналогова відеокамера

 • Камкордер – так офіційно іменується апарат, який називають просто відеокамерою. Слово камкордер утворено із двох – камера + рекордер, воно нагадує, що в апарат входить і відеокамера (перетворює картинку в електричний сигнал), і відеомагнітофон (записує і відтворює відеосигнал).ЦИФРОВА ВІДЕОКАМЕРА

 • Цифровою відеокамера називається так насамперед за способом запису даних на носій: магнітну стрічку, miniDVD диск, жорсткий диск і/або флеш-карту. Перші цифрові відеокамери практично нічим не відрізнялися від аналогових – просто відео стискувалося в DV| формат і записувалося на стрічку вже в цифровому виді, вся камерна частина використовувалася звичайна аналогова. Це дозволило убити відразу зграю зайців, оскільки запис в цифрі на стрічку виключав шуми стрічки, цифровий формат дозволяв позбавитися від складних і дорогих плат аналогового захоплення відео. Сам собою формат DV був розрахований на низьку кваліфікацію користувача і не вимагав від нього яких-небудь особливих знань про формат, швидкості потоку і тому подібне.

Формат відеокамер

 • Якось так повелося історично, що формат відеокамери визначався насамперед носієм відео, на що відбувалося знімання камерою. І справді, недосвідченому споживачеві простіше зрозуміти різницю у форматах якщо і носії відео у різних форматів різні. Епоха цифрових відеокамер для любителів почалася з двох форматів – miniDV і Digital 8.Digital 8

 • Digital 8

 • Власний формат Sony, у результаті так і не підтриманий іншими виробниками. Камери цього формату записували відео на звичайні касети Hi8, тому в 1999 році, коли ці камери з'явилися на ринку, вони були хорошою альтернативою досить дорогим у той час miniDV камерам. Окрім цього, частину тодішніх моделей відеокамер Digital 8 уміли відразу переганяти в цифру старі Hi8 аналогові записи – достатньо було просто вставити Hi8 касету в камеру Digital 8 і з DV виходу можна було скидати на комп'ютер оцифроване відео.MINIDV

 • MINIDV

 • Наймасовіший і популярніший формат цифрових відеокамер, отримав свою назву від "батьків", професійних камер DV формату. Професійні камери DV використовували DV касету (її розмір 125х78х14,6 мм), тому зменшений варіант такої касети і дав назву найбільш успішному формату любительських відеокамер – miniDV. Розмір miniDV касети всього в половину сірникової коробки (65х47х12 мм). Формат miniDV касети виявився на рідкість вдалим, тому вони використовуються і зараз у низці камер HDV формату, про які мова піде нижчим. Касета miniDV допускає запис потоку відео з швидкістю до 25 Мбіт/сек і в перерахунку на зрозумілі цифри може зберігати годину відео або, іншими словами, 12 Гбайт.

 • MINIDV камери найбільш зручні і з погляду подальшого монтажу відео на комп'ютері. DV формат, в якому зберігається відео, не вимагає могутнього комп'ютера як для любительського редагування, так і для проглядання відео. Оскільки в DV форматі використовується по кадрове стиснення, то і редагування відео можливе в нім з точністю до кадру без будь-яких проблем.DVD камери

 • DVD камери

 • Відносно новий формат. Ідея DVD камер досить проста – відео, що знімається, відразу записується на miniDVD диск (8 см в діаметрі) і зняте відео можна потім подивитися на DVD плейєрі або комп'ютері. Ідея хороша, звичайно, але "диявол криється в деталях". По-перше, miniDVD болванки дозволяють записати на одній стороні не більше 20 хвилин в пристойній якості. З підтримкою запису на двошарові miniDVD цей час збільшиться до 35 хвилин, але все одно буде майже в два рази менше, ніж на miniDV касету. По-друге, такі болванки не те що на кожному розі, не в кожному місті можна купити. По-третє, ціна miniDVD дисків істотно більша масових "великих" болванок DVD. По-четверте, операція "відзняв і тут же переглянув" насправді не така швидка, як у відомому рекламному ролику. До речі кажучи, операція фіналізації диска в DVD камерах є їх досить слабке місце, оскільки часто під час цього процесу трапляються збої і інформацію з диска можна врятувати, тільки володіючи деякими навичками роботи з DVD на комп'ютері.Камери на жорстких дисках і картах пам'яті

Камери на жорстких дисках і картах пам'яті
 • Ще рік-два тому сама думка про використання жорстких дисків і/або флеш-карт видавалося маренням просто із-за вартості і того, і іншого. Флеш-карта як носій знятого відео з'явилася вперше в професійних камерах Panasonic. Вартість карт максимальної місткості тільки трохи поступалася вартістю недорогої нової іномарки. Проте, з легкої руки Panasonic справа пішла. Вельми цікава професійна відеокамера Panasonic AG-HVX200, що недавно вийшла, уміє записувати відео високого дозволу (відмітьте, з по кадровим стисненням, у формат DVCPRO HD) тільки на флеш-пам'ять. На miniDV касету ця камера може записувати відео тільки в DV форматі.

 • Із зрозумілих причин Panasonic став фактично першою компанією, що випустила флеш-камеру на любительський ринок. Звичайно, флеш-камери випускалися і раніше іншими не такими відомими фірмами, але це були скоріше іграшки, ніж нормальні камери. Panasonic SDR-S100 стала першою пристойною за якістю зйомки любительською відеокамерою на ринку, яку можна назвати абсолютно безшумною, – шуміти нічому, механіки немає. Але поки у флеш-камер сьогодні є істотний недолік – вартість носія. У камері Panasonic SDR-S100 флеш-карти SD місткістю в два гігабайти вистачає на 25 хвилин зйомки. Для зйомки тривалістю в пару годин (відеоурок, наприклад), доведеться запастися двома SD картами по 2 гігабайти.Матриця CCD (Charged Coupled Device) або, як її ще називають, ПЗС (перетворювач світло-сигнал) є прямокутною матрицею зі світлочутливих елементів.

 • Матриця CCD (Charged Coupled Device) або, як її ще називають, ПЗС (перетворювач світло-сигнал) є прямокутною матрицею зі світлочутливих елементів.

 • Мабуть, це той параметр, при одному погляді на який ще два-три роки тому відразу ставав зрозумілим клас відеокамери.Кількість пікселів у ПЗС (CCD)

Кількість пікселів у ПЗС (CCD)
 • Дискусії про оцінювання важливості цього параметра серед любителів вічні. У професіоналів це питання не викликає ніяких дискусій, оскільки в професійних камерах кількість пікселів вже багато років не міняється і мінятися для SD телебачення не буде, оскільки професіоналам досить важко, точніше неможливо, довести необхідність збільшення кількості пікселів, на те вони і професіонали. Реальність же така: кількість пікселів, необхідних саме для фіксації відеозображення залежить ТІЛЬКИ від системи телебачення і складає для PAL ~ 415 000, для NTSC ~350 000. Для HDV відеокамер правильна кількість пікселів залежить від підтримуваного камерою дозволу і, зрозуміло, в рази вище, ніж для SD відеокамер.Якщо в параметрах SD відеокамери вказується приблизно 800 000 і більше число пікселів, то це цілком ясно вказує лише на те, що тип стабілізатора зображення в камері може бути електронним або кількість пікселів збільшена ради можливості знімати фото з великим дозволом. Ніякого відношення така велика кількість пікселів в ПЗС до якості відеозйомки не має. Якщо кількість пікселів в SD камері більше 1 000 000, то це означає, що камера дозволяє робити фотознімки (лише фотознімки!) з дозволом, визначуваною саме кількістю пікселів в ПЗС, а не системою телебачення і зберігати такі знімки на змінну карту пам'яті (Memory Stick, SD, MultiMediaCard і тому подібне).

 • Якщо в параметрах SD відеокамери вказується приблизно 800 000 і більше число пікселів, то це цілком ясно вказує лише на те, що тип стабілізатора зображення в камері може бути електронним або кількість пікселів збільшена ради можливості знімати фото з великим дозволом. Ніякого відношення така велика кількість пікселів в ПЗС до якості відеозйомки не має. Якщо кількість пікселів в SD камері більше 1 000 000, то це означає, що камера дозволяє робити фотознімки (лише фотознімки!) з дозволом, визначуваною саме кількістю пікселів в ПЗС, а не системою телебачення і зберігати такі знімки на змінну карту пам'яті (Memory Stick, SD, MultiMediaCard і тому подібне).Тип стабілізатора

Тип стабілізатора
 • Само собою наявність стабілізатора необхідна, так і немає зараз цифрових відеокамер без стабілізації зображення. Без стабілізатора тремор рук неминуче відіб'ється на результатах зйомки – зображення тремтітиме. Тільки зйомка з штатива дозволяє не використовувати стабілізатор. Тип стабілізатора не має вирішального значення і різниця у дії стабілізаторів різного типу далеко не очевидна, проте бажано знати, чим відрізняються вони один від одного. У відеокамерах застосовуються два типи стабілізаторів – оптичний і електронний.Електронний стабілізатор працює за дуже простою схемою – за рахунок надмірного розміру ПЗС матриці зображення при трясінні все одно залишається в межах матриці і фіксується в необхідний момент. Принцип дії електронного стабілізатора добре видно з рис.

 • Електронний стабілізатор працює за дуже простою схемою – за рахунок надмірного розміру ПЗС матриці зображення при трясінні все одно залишається в межах матриці і фіксується в необхідний момент. Принцип дії електронного стабілізатора добре видно з рис.

 • остоїнства електронного стабілізатора – невисока вартість і легкість виготовлення. Недоліки – "залипання" зображення, надмірність матриці, а також артефакти, що помітні і заважають при монтажі фільму. Одним з найістотніших недоліків електронного стабілізатора є надмірність матриці, що приводить до зменшення площі кожного пікселя матриці і падінні через це чутливості камери.Принцип дії оптичного стабілізатора абсолютно інший – за допомогою рухомих елементів оптичної системи камери зображення утримується строго на ПЗС матриці.

 • Принцип дії оптичного стабілізатора абсолютно інший – за допомогою рухомих елементів оптичної системи камери зображення утримується строго на ПЗС матриці.

 • Достоїнства оптичного стабілізатора – висока якість стабілізації за рахунок більшої кількості відліків для аналізу, менша кількість пікселів в матриці, немає "залипання" зображення, великі можливі значення експозиції. Дуже важливою перевагою оптичного стабілізатора є висока чутливість відеокамери, оснащеної таким стабілізатором і, внаслідок цього, краща якість зйомки при зниженому освітленні. Недоліки – висока вартість і більше енергоспоживання.Чутливість і розмір матриці

 • Чутливість і розмір матриці безпосередньо зв'язані між собою. Чим більше розмір матриці, тим більша площа пікселя і тим вища чутливість. Розмір матриці вимірюється в долях дюйма і чим менше число в знаменнику дробу, що позначає розмір матриці, тим розмір більший. Типові розміри матриць | любительських камер зараз – від 1/6 до 1/2.8. Але треба розуміти, що сучасні відеокамери з, здавалося б, великою матрицею (наприклад, у Canon MVX4i – 1/2.8), мають також і величезну кількість пікселів (у MVX4i – 4 мільйони) плюс електронний стабілізатор. Тому такі матриці мають меншу чутливість, ніж камери з матрицею в 1/4, але з оптичним стабілізатором і 400 000 пікселів.Педагогічні завдання, під час яких доцільно використовувати мультимедійні засоби навчання:

 • Формування світогляду учнів, їх ідейних і моральних переконань.

 • Формування загальнонавчальних вмінь і навичок учнів, які допомагають їм учитися, зокрема: виділяти головне, аналізувати, узагальнювати, порівнювати, класифікувати, конкретизувати, абстрагувати, систематизувати.

 • Формування спеціальних вмінь і навичок учнів в залежності від навчальних дисциплін, які вони вивчають в школі, а саме: писати, читати, розмовляти, рахувати, обчислювати, вимірювати, співати, грати на музичних інструментах, працювати з історичними картами, нотами.Педагогічні завдання, під час яких доцільно використовувати мультимедійні засоби навчання:

 • Засвоєння учнями складних тем при вивченні шкільних навчальних дисциплін.

 • Ознайомлення учнів з історією суспільства, науки, техніки, культури, мистецтва, спорту, літератури, мови та сучасними їхніми досягненнями.

 • Взаємозв’язок теорії і практики. Застосування теоретичних знань для вирішення практичних завдань учнями при вивченні різних навчальних дисциплін.

 • Проведення профорієнтаційної роботи з учнями в навчальний і позанавчальний час.Тривалість використання мультимедійних засобів навчання

 • для учнів 1-4 класів - 10 хвилин;

 • для учнів 4-7 класів - 20 хвилин;

 • для учнів 8-11 класів – 30 хвилин.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка