Лабораторні роботи з курсу «Фізична географія материків та океанів» І рекомендації до виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів Освітньо-кваліфікаційний рівеньСторінка9/19
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.38 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 15


ТЕМА: Фізико-географічне районування Азії

МЕТА: розкрити взаємозв’язки факторів, що формують природу окремих регіонів.

ОБЛАДНАННЯ: - фізична карта Євразії


 • географічні атласи

 • контурні карти та олівці

Питання для обговорення

 1. Фізико-географічне районування Азії.

 2. Субконтиненти. Алгоритм фізико-географічної характеристики регіону.

Питання для самостійного вивчення

 1. Дослідження природи та господарське освоення Азіатського сектору Арктики.

 2. Порівняльна характеристика Західносибірської та Східносибірської рівнин.

 3. Амуро-Сахалінська фізико-географічна країна.

 4. Курило-Камчатська фізико-географічна країна.

Завдання (письмово)


 1. Вивчить схему фізико-географічного районування Азії і нанесіть її на контурну карту.

 2. Визначте географічне положення субконтиненту Південна Азія, його протяжність з півночі на південь та з заходу на схід, характер берегової лінії. Назвіть фізико-географічні країни, що входять до складу Південна Азія.

 3. Покажіть особливості формування території, поєднання в її будові давніх структур з молодими, загальні риси орографії Південна Азія.

 4. Назвіть фактори формування клімату Південної Азії. Покажіть бар”єрну роль гірських систем. Дайте характеристику режиму температур і опадів.

 5. Охарактеризуйте внутрішні води Південна Азія. Опишіть основні ріки: джерела живлення, режим, господарське значення.

 6. Охарактеризуйте ландшафтні зони рівнинних територій: закономірності розміщення грунтів, рослинного покриву,тваринного населення, ступінь збереженності та господарського використання природних ресурсів Південної Азії.

 7. Дайте характеристику висотної поясності в Гімалаях.

 8. Перелічіть несприятливі природні явища характерні для регіону та поясніть причини їх виникнення у межах Південної Азії.

 9. Використовуючи тематичні карти, дайте комплексну фізико-географічну характеристикуфізико-географічних країн Північної Азії. Роботу оформіть у вигляді таблиці:

План характеристики

Західно-Сибір-

ська рівнинаСередній-Сибір

Північно-Східний Сибір

Алтайсько-Саянська країна

Байкальська країна

План характеристики

 1. Склад території, розташування та розміри фізико-географічних країн.

 2. Основні тектонічні структури та орографічні одиниці, що їм відповідають.

 3. Назвіть фактори формування клімату субконтиненту; визначте особливості клімату кожної фізико-географічної країни.

 4. Охарактеризуйте внутрішні води Північної Азії, вплив на них багаторічної мерзлоти.

 5. Дайте комплексну характеристику природних зон, в межах яких розташолвані фізико-географічні країни Північної Азії (грунти, рослини, тварини).

 6. Визначте головні екологічні проблеми регіону.

Література

 1. Власова Т.В. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. Учеб. заведений. / Т.В. Власова, М.А. Аршинова, Т.А. Ковалева. – М.: Издательский центр «Академия", 2005. – 640 с.

 2. Панасенко Б.Д. Фізична географія материків та океанів: Навч. Посібник Частина ІІ. Євразія. – Вінниця: «ГІПАНІС", 2005. – 510 с.

 3. Гудзевич А.В. Регіональна фізична географія (Європа та Азія): Навч. Посібник. – Вінниця: «Віндрук", 2005. – 464 с.
 4. Еремина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. Учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. - 688 с.


 5. Раковская Э.М., Давыдова М.И. Физическая география России: Учеб. для студ. Пед. высш. Учеб. заведений: В 2 ч. – М.: Гуманит. Изд. Ценр ВЛАДОС, 2001. – Ч. 1. – 288 с. – Ч. 2. – 304 с.ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 16


ТЕМА: Порівняльна фізико-географічна характеристика Південно-Східної та Південно-Західної Азії

МЕТА: розкрити взаємозв’язки факторів, які зумовили формування природи названих регіонів. За тематичними картами дати їм комплексну фізико-географічну характеристику на підставі порівняння, виявляти провідні фактори у формуванні їх природи.

ОБЛАДНАННЯ: - фізична карта Євразії


 • географічні атласи

 • кліматична карта Євразії

 • тектонічна карта Євразії

 • карти рослинності, кліматичних поясів світу.

Питання для обговорення

 1. Визначте, між якими географічними широтами і довготами простягаються регіони, їх положення відносно океанів, баричних центрів, що впливають на формування їх клімату. В яких кліматичних поясах вони розташовагні.

 2. Порівняйте тектоніку цих регіонів, визначте особливості їх морфоструктури і морфоскульптури. Охарактеризуйте рівень сейсмічності.

 3. Назвіть спільні і відмінні фактори формування клімату обох регіонів, його основні характеристики, напрями зміни температур і кількості опадів.

 4. Охарактеризуйте ріки, джерела їх живлення, режим та господарське використання.

Питання для самостійного вивчення

 1. Гори півдня Сибіру.

 2. Східна Азія.

 3. Центральна Азія.

 4. Середня Азія.

Завдання

Письмово дайте порівняльну комплексну фізико-географічну характеристику природних зон субконтинентів, вказавши при цьому ступінь їх господарського освоєння та проблеми охорони природи: • назва природної зони;

 • розташування в межах регіону;

 • особливості клімату;

 • внутрішні води;

 • грунтовий покрив;

 • рослинність;

 • тваринне населення;

 • господарське використання;

 • проблеми охорони природи.

Результати вашого дослідження запишіть у зошит у вигляді таблиці.

Література

 1. Физическая география материков и океанов / Под общ. Редакцией А.М. Рябчикова. – М.: Высш. Шк., 1988. – 592 с.

 2. Власова Т.В. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. Учеб. заведений. / Т.В. Власова, М.А. Аршинова, Т.А. Ковалева. – М.: Издательский центр «Академия", 2005. – 640 с.

 3. Панасенко Б.Д. Фізична географія материків та океанів: Навч. Посібник Частина ІІ. Євразія. – Вінниця: «ГІПАНІС", 2005. – 510 с.

 4. Гудзевич А.В. Регіональна фізична географія (Європа та Азія): Навч. Посібник. – Вінниця: «Віндрук", 2005. – 464 с.

 5. Еремина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. Учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. - 688 с.

 6. Эдельштейн К.К. Гидрология материков: Учеб. пособие для студ. вузов / Константин Константинович Эдельштейн. – М.: Издательский центр «Академия", 2005. – 304 с.

Лабораторна робота №11 (2 год). Географічне положення Азії

Лабораторна робота №12 (2 год). Етапи формування природи і тектонічна будова Азії

Лабораторна робота №13 (2 год). Клімат Азії

Лабораторна робота №14 (2 год). Внутрішні води Азії

Лабораторна робота №15 (2 год). Фізико-географічне районування Азії

Лабораторна робота №16 (2 год). Порівняльна фізико-географічна характеристика Південно-Східної та Південно-Західної Азії
Завдання для самостійної роботи (15 год):

 1. Берегова лінія Азії. [4] С. 78-80, [5] С. 112-114

 2. Моря що омивають Азію. [4] С. 26-28, [4] С. 68-69

 3. Корисні копалини Азії. [4] С. 156-161, [5] С. 87-90

 4. Морфоструктури та морфоскульптури. [4] С. 55-61, [5] С. 167-209

 5. Дослідження природи та господарське освоення Азіатського сектору Арктики. [2] С. 93-117, [4] С. 64-98, [9] С. 51-75

 6. Порівняльна характеристика Західносибірської та Східносибірської рівнин. [3] С.55-57

 7. Сучасний вулканізм. Сейсмічні зони Азії. [3] С. 82-85

 8. Гори півдня Сибіру. [3] С. 85-88

 9. Центральна Азія. [2] С. 123, 125, [5] С. 30-34

Контрольні запитання та завдання:

 1. Проананлізуйте вплив ФГП на природу Азії.

 2. Охарактеризуйте тектонічну будову Азії.

 3. Морфоструктури гір та рівнин Азії.

 4. Основні заканомірності атмосферної циркуляції Азії.

 5. Розподіл температур та опадів по території Азії.

 6. Найбільші річкові системи Азії.

 7. Озера Азії.

 8. Територіальна структура природних зон Азії.

 9. Характеристика природних зон (за вибором) Азії.

 10. Що лежить в основі фізико-географічного районування Азії.

 11. Назвіть субконтиненти, фізико-географічні країни та фізико-географічні області Азії.

 12. Порівняйте тектонічну та геоморфологічну будову Східного та Північно-Східного Сибіру.

 13. Визначіть зв’язок між тектонічною, геологічною та орографічною будову Центральної Азії.

 14. Поясніть причини різноманітності висотної поясності в межах Гімалаїв.

 15. Дайте порівняльну характеристику Західної та Південно-Західної Азії.

 16. Назвіть причини різноманітності природи в межах Східної Азії.

 17. Дайте комплексну характеристику гір Півдня Сибіру.

 18. Визначіть закономірності зміни грунтового та рослинного покриву й тваринного світу Західносибірської рівнини.

 19. Порівняйте кліматичні особливості та розподіл внутрішніх вод двох субконтинентів Азії (за вибором).

 20. Проаналізуйте залежність природних умов, ресурсів та видів господарської діяльності в межах різних субконтинентів Азії.

 21. Поясніть причини загострення екологічних проблем в межах різних фізико-географічних країн Азії.


Проблемні запитання для обговорення:

 1. Доведіть зв’язок тектонічної будови та рельєфу Азії.

 2. У чому полягають основні проблеми природокористування країн Західного Сибіру?

 3. Які ви бачите перспективи використання мінерально-ресурсної бази Азії?

 4. Проаналізуйте вплив планетарних змін клімату на природу різних регіонів Азії.

 5. Окресліть шляхи вирішення екологічних проблем різних регіонів Азії.

 6. Наведіть приклади раціонального природокористування в межах Азії.


Кількість балів за модуль № 1: 15,0 балів

 • самостійне виконання практичного завдання лабораторної роботи – до 5 балів;

 • номенклатура – до 5 балів (за названі види робіт виставляється середня арифметична оцінка);

 • усна доповідь на лабораторному занятті – до 5 балів;

 • доповнення до усної відповіді – до 2 балів (за названі види робіт виставляється середня арифметична оцінка);

 • модульна контрольна робота – від 0 до 5 балів.

Виконання та захист індивідуального завдання (одне на семестр)до 15 балів. Екзамен – до 40 балів.
Рекомендована література:

1. Физическая география материков и океанов / Под общ. Редакцией А.М. Рябчикова. – М.: Высш. Шк., 1988. - 592 с.2. Власова Т.В. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Т.В. Власова, М.А. Аршинова, Т.А. Ковалева. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 640 с.

3. Эдельштейн К.К. Гидрология материков: Учеб. пособие для студ. вузов / Константин Константинович Эдельштейн. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 304 с.

4. Панасенко Б.Д. Фізична географія материків та океанів: Навч. посібник Частина ІІ. Євразія. – Вінниця: «ГІПАНІС», 2005. – 510 с.

5. Гудзевич А.В. Регіональна фізична географія (Європа та Азія): Навч. посібник. – Вінниця: «Віндрук», 2005. – 464 с.

6. Ковалишин Д.І. Практикум з фізичної географії материків і океанів (для студентів географічних спеціальностей вузів). – Тернопіль: Підручники і посібники, 1999. – 88 с.

7. Еремина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. - 688 с.Додаткова література:

8. Раковская Э.М., Давыдова М.И. Физическая география России: Учеб. для студ. пед. высш. учеб. заведений: В 2 ч. - М.: Гуманит. изд. ценр ВЛАДОС, 2001. - Ч. 1. - 288 с. - Ч. 2. - 304 с.

9. Марисова І.В. Біогеографія. Регіональний аспект: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. І доп. – Суми:ВТД «Університетська книга», 2005. – 128 с.

10. Еремина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Практикум по физической географии материков и океанов: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 032500 «География» / В.А. Еремина, Т.Ю.Притула, А.Н. Спрялин. – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 255 с.

11. Хрестоматия по географии материков и океанов: Пособие для учителя / Сост. Т. А. Смирнова. – М.: Просвещение, 1987. – 415 с.

12. Смирнова Н.П., Шибанова А.А. По материкам и странам: (Южная и Северная Америка, Евразия). Кн. для чтения по географии материков / Сост. Н.П. Смирнова, А.А. Шибанова. – 2-е изд., перераб. М.: Просвещение, 1981. – 208 с.


Завдання для індивідуальної роботи до модулів 1(13), 2(15 год) та 3(15 год):

 1. Економіко-географічні провінції Тихого океану. [2, 3, 4, 5]

 2. Економіко-географічні провінції Атлантичного океану. [2, 3, 4, 5]

 3. Економіко-географічні провінції Індійського океану. [2, 3, 4, 5]

 4. Економіко-географічні провінції Північного Льодовитого океану.

 5. Гольфстрім – найбільша тепла течія Світового океану . [2, 3, 4, 10]

 6. Створити графічну модель природного комплексу Тихого океану. [2, 3, 4 ]

 7. Створити графічну модель природного комплексу Атлантичного океану. [2, 3, 4]

 8. Створити графічну модель природного комплексу Індійського океану. [2, 3, 4, 3]

 9. Створити графічну модель природного комплексу Північного Льодовитого океану. [2, 3, 4]

 10. Історія відкриття та дослідження Тихого океану. [4, 5]

 11. Історія відкриття та дослідження Атлантичного океану. [4, 5]

 12. Історія відкриття та дослідження Індійського океану. [4, 5]

 13. Історія відкриття та дослідження Північного Льодовитого океану. [4, 5]

 14. Сітовий океан та його частини. [4, 5]

 15. Геологічна будова СО. [4, 5]

 16. Рельєф дна СО. [4, 5]

 17. Клімат СО. [4, 5]

 18. Водні маси СО. [4, 5]

 19. Динамічний режим СО. [4, 5]

 20. Океанічні течії. [4, 5]

 21. Екосистема СО та її збереження. [4, 5]

 22. Різноманітність органічного світу. [4, 5]

 23. Забруднення вод СО та боротьба з ним. [4, 5]

 24. Природні фактори формування морського господарства. [4, 5]

 25. Мінеральні ресурси СО та їх освоєння. [4, 5]

 26. Хімічні та енергетичні ресурси СО. [4, 5]

 27. Проблеми збереження біологічних ресурсів СО. [4, 5]

 28. Презентація природно-географічних умов Тихого океану. [4, 5]

 29. Презентація природно-географічних умов Атлантичного океану. [4, 5]

 30. Презентація природно-географічних умов Індійського океану. [4, 5]

 31. Презентація природно-географічних умов Північного Льодовитого океану. [4, 5]

 32. Презентація природно-географічних умов Південного океану. [4, 5]

 33. Комплексна фізико-географічна характеристика Середземного моря.

 34. Комплексна фізико-географічна характеристика Чорного моря. [4, 5]

 35. Комплексна фізико-географічна характеристика Червоного моря. [4, 5]

 36. Комплексна фізико-географічна характеристика Балтійського моря. [4, 5]

 37. Фізико-географічна характеристика морі Північного Льодовитого океану, що омивають Європу. [4, 5]

 38. Фізико-географічна характеристика морі Північного Льодовитого океану, що омивають Азію. [4, 5]

 39. Фізико-географічна характеристика морі Тихого океану, що омивають Азію. [4, 5]

 40. Фізико-географічна характеристика морі Атлантичного океану, що омивають Європу. [4, 5]
 1. Історія формування природи Європи: зміни клімату, рослин та тварин. [2, 17]

 2. Гоподарське використання водних ресурсів Європи. [3, 16]

 3. Людина у Європі. [2, 3, 4]

 4. Штучні водойми Європи. [4, 16]

 5. Графічна модель висотної поясності Альп. [2, 17]

 6. Графічна модель висотної поясності Карпатських гір. [3, 4, 16]

 7. Графічна модель висотної поясності Кавказських гір. [2, 3, 4]

 8. Графічна модель висотної поясності Уральських гір. [4, 16]

 9. Історія освоєння території Європейського Середземномор’я. [1,2,4,5]

 10. Природно-географічне районування Європи. [1,2,4,5]

 11. Презентація фізико-географічного положення Європи. [1,2,4,5]

 12. Презентація особливостей тектонічної та геоглогічної будови Європи. [1,2,4,5]

 13. Презентація особливостей орографічної будови Європи. [1,2,4,5]

 14. Презентація особливостей клімату Європи. [1,2,4,5]

 15. Презентація особливостей внутрішніх вод Європи. [1,2,4,5]

 16. Презентація особливостей найбільших річок Європи. [1,2,4,5]

 17. Презентація особливостей грунтово-рослинного покриву Європи. [1,2,4,5]

 18. Презентація особливостей тваринного світу Європи. [1,2,4,5]

 19. Презентація особливостей природних зон Європи. [1,2,4,5]

 20. Історія дослідження Європи. [1,2,4,5]

 21. Історія формування території Європи. [1,2,4,5]

 22. Презентація особливостей природи Фенноскандії. [1,2,4,5]

 23. Презентація особливостей природи Середньоєвропейської рівнини. [1,2,4,5]

 24. Презентація особливостей природи Герцинської Європи. [1,2,4,5]

 25. Презентація особливостей природи Альпійської (Альпо-Падонії) фізико-географічної країни. [1,2,4,5]

 26. Презентація особливостей природи Апеннінського півострову. [1,2,4,5]

 27. Презентація особливостей природи Східноєвропейської рівнини. [1,2,4,5]

 28. Презентація особливостей Піренейського природи півострову. [1,2,4,5]

 29. Презентація особливостей природи Балканського півострову. [1,2,4,5]

 30. Презентація особливостей природи Кримсько-Кавказьської фізико-географічної країни. [1,2,4,5]

 31. Презентація особливостей природи Уральських гір. [1,2,4,5]

 32. Презентація особливостей природи Європейського сектору Арктики. [1,2,4,5]

 33. Презентація особливостей природи Атлантико-Ян-Майєнської терри. [1,2,4,5]

 34. Презентація особливостей природи Британських островів. [1,2,4,5]

 35. Презентація особливостей природи Карпато-Дунавії. [1,2,4,5]

 36. Графічна модель природи Західної Європи. [1,2,4,5]

 37. Графічна модель Північної Європи. [1,2,4,5]

 38. Графічна модель Середньої або Центральної Європи. [1,2,4,5]

 39. Графічна модель Східної Європи. [1,2,4,5]

 40. Графічна модель Південної Європи. [1,2,4,5]

 41. Графічна модель висотної поясності Гімалаїв. [2] С. 55-61, [1] С. 167-209

 42. Графічна модель висотної поясності Паміру. [1] С. 74-78,[2] С. 54, 60, [16] С. 140-146

 43. Графічна модель природного комплексу Східної Азії. [4] С. 59, [16] С. 133-140

 44. Графічна модель природного комплексу Південної Азії. [1, 2, 4, 5]

 45. Графічна модель природного комплексу Північної Азії. [1, 2, 4, 5]

 46. Природно-географічне районування Азії. [1, 2, 4, 5]

 47. Презентація особливостей грунтово-рослинного покриву Азії. [1, 2, 4, 5]

 48. Презентація особливостей орографічної будови Азії. [1, 2, 4, 5]

 49. Презентація фізико-географічного положення Азії. [1, 2, 4, 5]

 50. Презентація особливостей тектонічної та геоглогічної будови Азії. [1, 2, 4, ]

 51. Презентація особливостей клімату Азії. [1, 2, 4, 5]

 52. Презентація особливостей природних зон Азії. [1, 2, 4, 5]

 53. Історія дослідження Азії. [1, 2, 4, 5]

 54. Історія формування території Азії. [1, 2, 4, 5]

 55. Презентація особливостей внутрішніх вод Азії. [1, 2, 4, 5]

 56. Презентація особливостей найбільших річок Азії. [1, 2, 4, 5]

 57. Презентація особливостей природи Східної Азії. [1, 2, 4, 5]

 58. Презентація особливостей природи Центральної Азії. [1, 2, 4, 5]

 59. Презентація особливостей природи Південно-Східної Азії. [1, 2, 4, 5]

 60. Презентація особливостей природи Південно-Західної Азії. [1, 2, 4, 5]


МОДУЛЬ 4


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка