Лабораторні роботи з курсу «Фізична географія материків та океанів» І рекомендації до виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів Освітньо-кваліфікаційний рівеньСторінка8/19
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.38 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 13


ТЕМА: Клімат Азії

МЕТА: розкрити зв’язки між факторами формування клімату і його основними характеристиками.

ОБЛАДНАННЯ: - фізична карта Євразії


 • кліматична карта Євразії

 • географічні атласи

 • атласи СССР

 • контурні карти

 • простий та кольорові олівці

Питання для обговорення

1. Поясніть вплив на формування клімату Азії таких факторів:

а) простягання Азії через усю східну і частково західну півкулі та через усю північну півкулю;

б) конфігурації материка;

в) орографії;

г) океанів та океанічних течій.

2. Проаналізуйте карти розподілу тиску повітря (по сезонах) та визначте основні закономірності атмосферної циркуляції в літній та зимовій сезон.

Проаналізуйте карти ізотерм і простежте характер їх простягання. Виявіть відмінності у простяганні ізотерм взимку і влітку. Розкрийте їх причини.

3. Виявіть райони з найвищими і найнижчими температурами. Поясніть причини їх розміщення.

4. Охарактеризуйте розподіл опадів (річна кількість) по території Азії. Визначте райони з найбільшою та найменшою кількістю опадів. Поясніть причини такого розподілу.

5. Розгляньте карту кліматичного районування Зіставте її з картами розподілу тиску повітря, температур та опадів. Виявіть, з лініями яких з них найбільш збігаються межі кліматичних поясів.

Завдання

.1. На контурну карту нанесіть:

а) баричні центри, що формуються на материку і прилеглих частинах океанів взимку та б) влітку, а також напрями пануючих вітрів;

б) ізотерми січня – синім кольором;

в) ізотерми липня – червоним кольором.

2. Письмово проаналізуйте розподіл опадів на території Азії.

3. На контурну карту нанесіть межі кліматичних поясів і областей.

4. В межах кліматичних поясів і областей нанесіть такі метеопункти: Черапунджі, Верхоянськ, Вакканай, Петропавлівськ-Камчатський, Тегеран, Ланьчжоу, Шанхай, Єр-Ріяд, Карачі, Бомбей, Калькутта, Мандалай, Вінь,Сінгапур.

5. Розгляньте діаграми кліматичних показників по цих метеопунктах (додаток) і охарактеризйте по них клімат кожного кліматичного поясу і області .

6. Охарактеризуйте кліматичні пояси і області, заповнюючи таблицю.Показники

Арктич-

ний


Субарк -

тичний


Помірний

Субтропічний

Тропічний

Субеква-

торіальнийЕквато-

Ріальний1.Температура

повітря:


а) січня

б) липня


в) амплітуда t

2. Річна кількість опадів, мм

max (сезон)

min (сезон)

3.Переважаючі напрями вітру:

а) влітку

б) взимку


Література

 1. Панасенко Б.Д. Фізична географія материків та океанів: Навч. Посібник Частина ІІ. Євразія. – Вінниця: «ГІПАНІС", 2005. – 510 с.

 2. Раковская Э.М., Давыдова М.И. Физическая география России: Учеб. для студ. Пед. высш. Учеб. заведений: В 2 ч. – М.: Гуманит. Изд. Ценр ВЛАДОС, 2001. – Ч. 1. – 288 с. – Ч. 2. – 304 с.

 3. Еремина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. Учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. - 688 с.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 14


ТЕМА: Внутрішні води Азії

МЕТА: розкрити вплив клімату та орографії на формування річок Азії.

ОБЛАДНАННЯ: - фізична карта Євразії


 • карта кліматичного районування світу

 • географічні атласи

Питання для обговорення


1. За фізичною картою визначте території з густою і слаборозвиненою річковою сіткою.

2. Розкрийте причини різного ступеня її розвитку.

3. Згрупуйте ріки за басейнами стоку і виділіть вододіли між ними.

4. Відповідно до басейнів стоку виділіть основні джерела живлення річок (переважно дощове, снігове, льодовикове, а також змішане живлення).

5. Відповідно до басейнів стоку згрупуйте ріки за їхнім водним режимом, виділивши групи рік з літнім, зимовим і весняним максимумами стоку.

Питання для самостійного вивчення


 1. На фізичній карті виділіть території зі скупченням озер, встановіть, яким орографічним одиницям і тектонічним структурам вони відповідають, згрупуйте їх за генезисом улоговин, за солоністю і стічністю .

 2. За фізичною картою виділіть територію із значним поширенням боліт. Пов’яжіть їх поширення з орографією, кліматичними умовами та історією розвитку території. Розкрийте природне та господарське значення боліт.

 3. Охарактеризуйте гірське зледеніння в межах Азії, висоту снігової лінії. Покажіть на карті найбільші гірські льодовики та назвіть їх площу.

Завдання

1. За підручниками письмово охарактеризуйте у вигляді таблиці головні ріки Азії:

Єнісей, Амур, Янцзи, Ганг, Амудар’ю.

Табл. 1


План

Єнісей

Амур

Янцзи

Ганг

Амудар’я

1. Географічне положення та площа басейну річки.

2. Рельєф та кліматичні умови басейну

3.Гідрографічна характеристика річки ( витік, гирло, долина, падіння річки, притоки ).

4.Гідрологічна характеристика річки ( джерела живлення, гідрологічний режим ).

5. Господарське використання річки.

Необхідні дані:

Табл. 2 Морфометричні та гідрометричні характеристики річокРічка

Довжина, км

Площа басейну, тис.км2

Середня витрата, м3 /сек.

Єнісей

3487 (4102 з Малим Єнісеєм)

2580

19800

Амур

2824 (4440 з Аргунью)

1855

10300

Янцзи

5800

1809

34000

Ганг

2700

1120

13000

Амудар’я

1415 (2540 з Пянджем)

309

1900

2. На підставі аналізу карт охарактеризуйте такі озера: Байкал, Мертве море, Іссик-Куль, Аральське море. Охарактеризуйте їх за таким планом

а) географічне положення озера;

б) обриси берегів;

в) форма озерної улоговини;

г) площа і глибина;

д) ріки, які живлять озеро і витікають з нього;

е) господарське значення.

Табл. 3


Необхідні дані:


Назва озера


Розміри


Глибина

Байкал

Пл.= 31,5 тис.км2 ; Д=636км; Ш серед.=48км; об’єм води=23тис.км3

1620 м

Мертве море

Пл.=1050 км2 ; Д=76 км; солоність=270-310 пром.

356 м

Іссик-Куль

Пл.=6236 км2; Д=178 км; Ш=60 км; на висоті 1608 м

668 м

Аральське море

Пл.=37 (66,1) тис.км2; об’єм води=324 (1064) км3;

солоність=27-30 (10) пром

56 (69) м

Табл. 4


Гірські системи


Площа зледеніння, тис. км2


Найбільші льодовики ( Д, км)

Великий Кавказ

1,4

Безенгі (17)

Алтай

1,2

Братів Тронових (10)

Камчатка

0,9

Більченок (17), Богдановича (17)

Памір

9,8

Пд.Інильчек (60), Пн.Інильчек (33)

Тянь-Шань

9,3

Федченка (77), Гормо (30)

Гіндукуш

5,9

Тіріч (30)

Каракорум

15,4

Сіачен (76), Біафо (68)

Гімалаї

33,2

Гонготрі (32), Земо (31), Канченджанга (24)


Необхідний географічний мінімум:

Річки басейну Північного Льодовитого океану: Об з притоками Бія, Катунь, Чулим, Васюган, Іртиш; Надим; Пур; Таз; Єнісей з притоками Вел.Єнісей, Мал.Єнісей, Абакан, Ангара, Підкам’яна Тунгуска, Нижня Тунгуска; Анабар; Оленьок; Хатанга; Лєна з притоками Вілюй, Вітім, Ольокма, Алдан; Яна; Індігірка; Колима.

Ріки басейну Тихого океану: Анадир; Пенжина; Камчатка; Амур з притоками Аргунь, Шилка, Зея, Бурея, Сунгарі, Уссурі; Ляохе; Хуанхе; Янцзи; Сицзянь; Хангха (Червона); Меконг; Менам.

Ріки басейну Індійського океану: Салуїн; Іраваді; Ганг з притокою Джамна, Брахмапутра; Дамодар; Годаварі; Нармада; Інд з притоками Кабул, Сатледж; Тігр; Євфрат; Шат-ель-Араб.

Ріки басейну Атлантичного океану: Ріоні; Кубань.

Ріки басейнів внутрішнього стоку: Амудар’я з притокою Зєравшан; Сирдар’я; Мургаб; Сарису; Чу; Ілі; Гільменд; Іордан; Тарім; Селенга; Халхін-Гол.

Озера: Севан, Ріца, Сарезьке, Іссик-Куль, Алаколь, Сасикколь, Балхаш, Сарикамишське, Зайсан, Тенгіз, Борове, Чани, Кулундинське, Телецьке, Хантайське, Байкал, Ханка, Орель, Мертве море, Ван, Туз, Резайє, Лобнор, Хубсугул, Хубсунур, Кукунур, Далайнор, Дунтінху, Поянху, Сап, Біва.

Література

 1. Панасенко Б.Д. Фізична географія материків та океанів: Навч. Посібник Частина ІІ. Євразія. – Вінниця: «ГІПАНІС", 2005. – 510 с.

 2. Гудзевич А.В. Регіональна фізична географія (Європа та Азія): Навч. Посібник. – Вінниця: «Віндрук", 2005. – 464 с.

 3. Раковская Э.М., Давыдова М.И. Физическая география России: Учеб. для студ. Пед. высш. Учеб. заведений: В 2 ч. – М.: Гуманит. Изд. Ценр ВЛАДОС, 2001. – Ч. 1. – 288 с. – Ч. 2. – 304 с.

 4. Эдельштейн К.К. Гидрология материков: Учеб. пособие для студ. вузов / Константин Константинович Эдельштейн. – М.: Издательский центр «Академия", 2005. – 304 с.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка