Лабораторні роботи з курсу «Фізична географія материків та океанів» І рекомендації до виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів Освітньо-кваліфікаційний рівеньСторінка7/19
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 11


ТЕМА: Географічне положення Азії

МЕТА: розкрити вплив географічного положення на формування природи материка.

ОБЛАДНАННЯ: - фізична карта Євразії


 • фізична карта Європи

 • Географический атлас для учителей. – М.: ГУГК, 1984

 • Атлас офицера. – М.: Военно-топографическое управление, 1984.

Питання для обговорення


1. Охарактеризуйте географічне положення Азії (за типовим планом).. Як географічне положення впливає на особливості природи.

2. Покажіть вплив розмірів Азії на формування її основних рис природи.

Великі розміри материка впливають на:

а) трансформацію океанічних повітряних мас в континентальні;

б) ?

в) ? і т.д.3. Розгляньте на карті берегову лінію Азії. Виділіть найьільш і найменш розчленовані ділянки, порівняйте з береговою лінією Європи.
Питання для самостійного вивчення

 1. Берегова лінія Азії.

 2. Моря що омивають Азію.Завдання

 1. Знайдіть на карті крайні точки Азії. Визначте їх координати і опишіть місцеположення. При цьому вкажіть моря, затоки, протоки, поблизу яких знаходиться мис.

2. Обчисліть протяжність Азії в градусах і кілометрах з півночі на південь між паралелями мисів Челюскін і Піай; із заходу на схід по 400пн.ш. і між меридіанами мисів Рока і Дежньова. Зробіть висновки про розміри і конфігурацію материка. Покажіть відмінність Азії від Європи за розмірами.

3. На контурній карті надпишіть назви мисів, півостровів та островів берегової лінії Азії, морів, заток та проток, що їх омивають.


Необхідний географічний мінімум

Узбережжя Північного Льодовитого океану.

Миси: Челюскін, Дежньова.

Моря: Карське, Лаптєвих, Східно-Сибірське, Чукотське.

Затоки: Обська, Гиданська, Чаунська.

Протоки: Шокальського, Вількіцького, Дмитра Лаптєва, Саннікова, Лонга.

Півострови: Ямал, Гиданський, Таймир, Чукотський.

Острови: Білий; Сибірякова; арх.Норденшельда; Північна Земля: Комсомолець, Піонер, Жовтневої революції, Більшовик; Новосибірські: Анжу, Де-Лонга, Ляхівські; Ведмежі; Врангеля.

Узбережжя Індійського океану.

Миси: Кумарі, Піай.

Моря: Червоне, Аравійське, Андаманське.

Затоки: Акаба, Перська, Оманська, Аденська, Кач, Бенгальська.

Протоки: Ормузька, 10 градуса, Полкська, Зондська.

Півострови: Аравійський: Сінайський, Катар; Катхіявар; Індостан.

Острови: Бахрейнські, Лаккодівські, Мальдіви, Чагос, Шрі-Ланка, Андаманські, Нікобарські, Ментавай.

Узбережжя Тихого океану.

Миси: Піай, Камау, Крільон, Аніва, Лопатка.

Моря: Берінгове, Охотське, Японське, Жовте, Східно-Китайське, Сулу, Сулавесі (Целебеське), Яванське, Молуккське,

Банда, Тіморське.Затоки: Анадирська, Христа, Шеліхова, Пенжинська, Гіжигінська, Сахалінська, Терпіння, Аніва,Амурський лиман, Петра Великого, Східно-Корейська, Західно-Корейська, Бохайвань, Ханчжоувань, Тонкінська (Бакбо), Сіамська.

Протоки: Берінгова, Камчатська, Перша Курільська, Четверта Курільська, Крузенштерна, Татарська, Лаперуза, Кунаширська, Корейська, Тайванська, Хайнань, Токара, Сінгапурська, Макасарська, Карімата.

Півострови: Чукотський, Камчатка, Тайганос, Тоніно-Анівський, Крільонський, Корейський, Ляодунський, Шаньдунський, Лейчжоу, Індокитай, Малакка.

Острови: Св.Лаврентія; Св.Матвія; Командорські; Шантарські; Курильські: Парамушир, Онекотан, Сімушир, Уруп, Ітуруп, Кунашир, Шікотан; Сахалін; Японські: Хоккайдо, Хонсю, Кюсю, Сікоку, Рюкю; Цусімські; Пенху (Пескадорські); Тайвань; Хайнань; Філіпінські: Лусон, Міндоро, Мінданао, Палаван; Молуккські, Великі Зондські: Калімантан, Суматра, Ява, Сулавесі; Малі Зондські: Балі, Сумба, Сумбава, Тімор.

Внутрішні моря-озера.

Моря: Каспійське, Аральське.

Затоки: Комсомолець, Мангишлацька, Казахська, Кара-Богаз-Гол, Красноводська.

Півострови: Бузачі, Мангишлак, Красноводський, Апшеронський.

Острови: Нафтове каміння, Чечень, Тюленячий, Тюленячі острови.
Література

 1. Физическая география материков и океанов / Под общ. Редакцией А.М. Рябчикова. – М.: Высш. Шк., 1988. – 592 с.

 2. Власова Т.В. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. Учеб. заведений. / Т.В. Власова, М.А. Аршинова, Т.А. Ковалева. – М.: Издательский центр «Академия", 2005. – 640 с.

 3. Панасенко Б.Д. Фізична географія материків та океанів: Навч. Посібник Частина ІІ. Євразія. – Вінниця: «ГІПАНІС", 2005. – 510 с.

 4. Гудзевич А.В. Регіональна фізична географія (Європа та Азія): Навч. Посібник. – Вінниця: «Віндрук", 2005. – 464 с.

 5. Еремина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. Учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. - 688 с.

 6. Раковская Э.М., Давыдова М.И. Физическая география России: Учеб. для студ. Пед. высш. Учеб. заведений: В 2 ч. – М.: Гуманит. Изд. Ценр ВЛАДОС, 2001. – Ч. 1. – 288 с. – Ч. 2. – 304 с.

 7. Марисова І.В. Біогеографія. Регіональний аспект: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. І доп. – Суми:ВТД «Університетська книга», 2005. – 128 с.

 8. Ковалишин Д.І. Практикум з фізичної географії материків і океанів (для студентів географічних спеціальностей вузів). – Тернопіль: Підручники і посібники, 1999. – 88 с.


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 12

ТЕМА: Етапи формування природи і тектонічна будова Азії

МЕТА: виявити вплив ендогенних процесів на формування поверхні Азії і утворення корисних копалин.

ОБЛАДНАННЯ: - фізична карта Євразії

- карта будови земної кори


 • географічні атласи

 • контурні карти

 • простий та кольорові олівціПитання для обговорення

1 Особливості платформенних ділянок земної кори (давніх і молодих) в межах Азії.

2. Розташування родовищ корисних копалин та їх зв’язок з тектонічною і геологічною будовою.
Питання для самостійного вивчення


 1. Морфоструктури та морфоскульптури.

 2. Корисні копалини Азії.

 3. Сучасний вулканізм.

 4. Сейсмічні зони Азії.

Завдання


1. На підставі підручників, тектонічної та геологічної карт складіть геохронологічну таблицю, у якій для кожної епохи горотворення опишіть геологічні події, які відбувалися у тій чи іншій частині Азії.

Ера

Період

Епохи горотворення

Геологічні події

Кайнозойська

ЧетвертиннийНеогеновий
Палеогеновий
Мезозойська

КрейдовийЮрський
Тріасовий
Палеозойська

ПермськийКам’яновугільний
ДевонськийСилурійський
ОрдовіцькийКембрійський
Протерозойська

Вендський
Архейська
2. Охарактеризуйте на відмінності в історії формування природи Європи і Азії (висновок у письмовій формі).

3. На контурній карті кольором виділіть основні тектонічні структури: платформи і в їх межах виступи кристалічного фундаменту, області байкальської, каледонської, герцинської, мезозойської і альпійської складчатостей.4. Зіставте фізичну карту Азії з тектонічною, виділіть головні орографічні одиниці в межах кожної тектонічної структури і підпишіть їх на контурній карті.
Необхідний географічний мінімум

Платформи: Сибірська, Аравійська, Індостанська, Китайська.

Щити: Анабарський, Алданський.

Плити: Туранська, Західно-Сибірська.

Синеклізи: Тунгуська, Єнисейська.

Серединні масиви: Колимський, Індосинійський, Тібетський.

Крайові прогини: Передверхоянський, Передбайкальський, Месопотамський, Передгімалайський.

Області складчатостей: байкальська, каледонська, герцинська, мезезойська, альпійська.

Північна Азія

Гори: Бірранга, Кузнецький Алатау, Гірська Шорія, Алтай, Західний Саян, Східний Саян.

Хребти: Байкальський, Хамар-Дабан, Яблуновий, Становий.

Плато: Приобське, Тургайське, Путорана, Вілюйське, Лєно-Ангарське, Прилєнське, Анабарське, Єнісейський кряж, Салаїрський кряж.

Нагіря: Патомське, Алданське, Станове.

Плоскогіря: Середньо-Сибірське, Вітімське.

Височини: Сибірські ували, Верхньо-Тазівська, Нижньо-Єнісейська.

Низовини: Північно-Ямальська, Середньообська, Васюганська, Барабинська, Кулундинська, Північно-Сибірська, Центрально-Якутська.

Північно-Східна Азія

Гори, хребти: Верхоянський, Черського, Момський, Джугджур, Серединний, Східний (Ключевська Сопка, 4750м).

Плоскогір’я: Янське, Оймяконське, Юкагірське, Чукотське, Анадирське, Корякське.

Низовини: Яно-Індигірська, Колимська.

Середня і Центральна Азія

Гори: Тянь-Шань (пік Перемоги, 7439м).

Хребти: Копетдаг, Тарбагатай, Джунгарський Алатау, Гобійський Алатау.

Нагір’я: Памір (пік Комунізму, 7495м)

Плато, плоскогіря: Устюрт, Казахський дрібнособковик, плоскогір’я Гобі, плато Ордос, Лесове, Тургайське.

Улоговини: Джунгарська, Ферганська долина, Турфанська западина.

Низовини: Туранська, Тургайська.

Передня і Пвденно-Західна Азія

Гори: Ліван, Понтійські, Тавр, Єльбурс, Загрос, Кухрут, Сулейманові.

Плато і рлоскоггір’я: Анатолійське, Вірменське, Іранське.

Низовини: Месопотамська.

Висока Азія

Гори: Гіндукуш (Тірічмір, 7690м), Каракорум (Чогорі, 8611м), Куньлунь (Улуг Музтаг, 7723м), Наньшань.

Нагіря: Тібет.

Западина: Цайдам.

Східна Азія

Гори: Сіхоте-Алінь, Буреїнський хребет, Східно-Сахалінський, Західно-Сахалінський, Великий Хінган, Малий Хінган, Тайшань.

Хребти: Ціньлінь, Наньлінь.

Рівнини: Амурсько-Зейська, Велика Китайська, Червоний басейн (Сичуанська улоговина).

Південна Азія

Гори: Гімалаї (Джомолунгма, 8848м), Західні Гати, Східні Гати.

Плоскогіря: Декан.

Низовини: Індська, Гангська.

Література

 1. Физическая география материков и океанов / Под общ. Редакцией А.М. Рябчикова. – М.: Высш. Шк., 1988. – 592 с.

 2. Власова Т.В. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. Учеб. заведений. / Т.В. Власова, М.А. Аршинова, Т.А. Ковалева. – М.: Издательский центр «Академия", 2005. – 640 с.

 3. Панасенко Б.Д. Фізична географія материків та океанів: Навч. Посібник Частина ІІ. Євразія. – Вінниця: «ГІПАНІС", 2005. – 510 с.

 4. Гудзевич А.В. Регіональна фізична географія (Європа та Азія): Навч. Посібник. – Вінниця: «Віндрук", 2005. – 464 с.

 5. Еремина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. Учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. - 688 с.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка