Лабораторні роботи з курсу «Фізична географія материків та океанів» І рекомендації до виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів Освітньо-кваліфікаційний рівеньСторінка5/19
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8

ТЕМА: Порівняльна фізико-географічна характеристика Фенноскандінавської гірсько-рівнинної та Середньоєвропейської рівниинної країни

МЕТА: розкрити взаємозв’язки факторів, які зумовили формування природи названих країн, за тематичними картами навчитися давати їм комплексну характеристику на підставі порівняння, виявляти провідні фактори у формуванні їх природи.

ОБЛАДНАННЯ: - фізична карта Європи • географічні атласи

Питання для обговорення


 1. Визначити, між якими географічними широтами і довготами простягаються обидві країни, їх положення відносно Атлантичного і Північного Льодовитого океанів.

 2. Покажіть відмінності між тектонікою цих країн. Які із географічних процесів у четвертинний період зіграли

основну роль у формуванні сучасного рельєфу в обох країнах.

 1. Назвіть спільні і відмінні фактори формування клімату обох країн, його основні характеристики, напрями зміни

температур і кількості опадів.

 1. Охарактеризуйте рослинний і грунтовий покрив обох країн. Виділіть типи рослинного покриву, спільні для обох

країн. Панівні типи грунтів, основні напрями використання земельних ресурсів.

 1. Охарактеризуйте тваринне населення обох країн.

 2. Охарактеризуйте використання природних ресурсів обох країн, проблеми охорони природи і основні напрямки їх вирішення.

Питання для самостійного вивчення

1. Несприятливі природні явища в межах Середньоєвропейської рівнини.

2. Сучасний вулканізм. Сейсмічні зони Європи.
Завдання


 1. Результати обговорення коротко занотуйте у вигляді таблиці:

Пункти плану

Фенноскандія

Середньоєвропейська країна
2.На контурній карті позначити межі фізико-географічних кравїн Європи та надписати їх назви.

Література

 1. Половина І.П. Фізична географія Європи: Навч. пос. для студ. геогр. спеціальн. вищ. навч. закл. – К.: «АртЕк», 1998. – 272 с.

 2. Панасенко Б.Д. Фізична географія материків та океанів: Навч. посібник Частина ІІ. Євразія. – Вінниця: «ГІПАНІС», 2005. – 510 с.

 3. Гудзевич А.В. Регіональна фізична географія (Європа та Азія): Навч. посібник. – Вінниця: «Віндрук», 2005. – 464 с.

 4. Еремина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. - 688 с.
 1. Раковская Э.М., Давыдова М.И. Физическая география России: Учеб. для студ. пед. высш. учеб. заведений: В 2 ч. - М.: Гуманит. изд. ценр ВЛАДОС, 2001. - Ч. 1. - 288 с. - Ч. 2. - 304 с.ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №9

ТЕМА: Порівняльна фізико-географічна характеристика Альпійської і Карпатської гірських систем

МЕТА: розкрити взаємозв’язки факторів, які зумовили формування природи названих країн. За тематичними картами дати їм комплексну характеристику на підставі порівняння, виявити провідні фактори у формуванні їх природи.

ОБЛАДНАННЯ: - фізична карта Європи • географічні атласи

Питання для самостійного вивчення

Екологічні проблеми Європейського Середньомор’я.


Завдання


 1. Визначіть географічне положення, межі, складові частини обох областей. Покажіть відмінність положення Альп і Карпат по відношенню до Атлантичного океану, а також до арктичних і атлантичних повітряних мас.

 2. Які процеси і коли відіграли основну роль у формуванні Альп і Карпат? Покажіть подібність і відмінність між їх геологічною будовою.

 3. Охарактеризуйте орографію Альпійської і Карпатської гірських систем, абсолютні висоти гір, закономірності простягання хребтів.

 4. Охарактеризуйте подібність і відмінність факторів формування клімату Альп і Карпат. Розподіл тепла і вологи залежно від експозиції схилів і абсолютної висоти місцевості.

 5. Охарактеризуйте ріки обох областей, джерела їх живлення, режим, несприятливі природні явища та їх наслідки (катастрофічні повені, сельові потоки і лавини); озера, льодовики.

 6. Схематично зобразьте характер висотної поясності в Альпах і Карпатах. Охарактеризуйте грунтовий покрив та типи рослинності, тваринне населення.

 7. Господарське використання і проблеми охорони природи в Альпійській та Карпатській фізико-географічних областях.

 8. Порівняльну характеристику запишіть коротко у вигляді таблиці.
План порівняльної характеристики

Спільні риси природи Альп і Карпат

Особливості природи Альпійської гірськ.системи

Особливості природи Карпатської гірськ.системи


Література

 1. Половина І.П. Фізична географія Європи: Навч. пос. для студ. геогр. спеціальн. вищ. навч. закл. – К.: «АртЕк», 1998. – 272 с.

 2. Панасенко Б.Д. Фізична географія материків та океанів: Навч. посібник Частина ІІ. Євразія. – Вінниця: «ГІПАНІС», 2005. – 510 с.

 3. Гудзевич А.В. Регіональна фізична географія (Європа та Азія): Навч. посібник. – Вінниця: «Віндрук», 2005. – 464 с.

 4. Еремина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. - 688 с.
 1. Раковская Э.М., Давыдова М.И. Физическая география России: Учеб. для студ. пед. высш. учеб. заведений: В 2 ч. - М.: Гуманит. изд. ценр ВЛАДОС, 2001. - Ч. 1. - 288 с. - Ч. 2. - 304 с.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка