Лабораторні роботи з курсу «Фізична географія материків та океанів» І рекомендації до виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів Освітньо-кваліфікаційний рівеньСторінка4/19
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

ТЕМА: Клімат Європи

МЕТА: розкрити зв’язки між факторами формування клімату і його основними характеристиками; виявити закономірності зміни кліматів.

ОБЛАДНАННЯ: - фізична карта Європи • кліматична карта світу

 • географічні атласи

 • контурні карти

 • простий та кольорові олівціПитання для обговорення


1. Покажіть вплив на формування клімату Європи таких факторів:

а) простягання з півночі на південь та з заходу на схід;

б) конфігурації материка;

в) орографії;

г) океанів та океанічних течій.

2. Проаналізуйте кліматичні характеристики ( температури, тиск повітря) за сезонами.

3. Охарактеризуйте росподіл опадів в межах Європи та поясніть чинники, які його визначають.

4. Дайте коротку характеристику кліматичних поясів та областей.Питания для самостійного вивчення

 1. Вплив підстилаючої поверхні на клімат Європи.

 2. Порівняльна характеристика грунтового та рослинного покриву, тваринного населення природних зон.

 1. Агрокліматичні ресурси Європи.

 2. Сучасний стан лісових ресурсів Європи.Завдання

1.На контурну карту нанесіть: 1. баричні центри, що впливають на формування атмосферної циркуляції, а також напрями пануючих вітрів в січні та липні;

 2. ізотерми січня ( - 160С, - 80С, 00С, + 80С ) – синім кольором;

 3. ізотерми липня ( + 80С, + 160С, + 240С ) – червоним кольором.

2. Проведіть межі кліматичних поясів ( суцільною лінією) та областей ( пунктирною лінією ), вкажіть їх назви.
Література

 1. Физическая география материков и океанов / Под общ. Редакцией А.М. Рябчикова. – М.: Высш. Шк.,1988.- 592 с.

 2. Власова Т.В. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Т.В. Власова, М.А. Аршинова, Т.А. Ковалева. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 640 с.

 3. Половина І.П. Фізична географія Європи: Навч. пос. для студ. геогр. спеціальн. вищ. навч. закл. – К.: «АртЕк», 1998. – 272 с.

 4. Панасенко Б.Д. Фізична географія материків та океанів: Навч. посібник Частина ІІ. Євразія. – Вінниця: «ГІПАНІС», 2005. – 510 с.

 5. Гудзевич А.В. Регіональна фізична географія (Європа та Азія): Навч. посібник. – Вінниця: «Віндрук», 2005. – 464 с.

 6. Ковалишин Д.І. Практикум з фізичної географії материків і океанів (для студентів географічних спеціальностей вузів). – Тернопіль: Підручники і посібники, 1999. – 88 с.

 7. Еремина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. - 688 с.ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7


ТЕМА: Ріки , озера та болота Європи

МЕТА: розкрити вплив клімату і орографії на формування річок Європи.

ОБЛАДНАННЯ: - фізична карта Європи

Питання для обговорення


1. За фізичною картою визначте території з густою і слаборозвиненою річковою сіткою.

2. Розкрийте причини різного ступеня її розвитку.

3. Згрупуйте ріки за басейнами стоку і виділіть вододіли між ними.

4. Згрупуйте річки за характером живлення та охарактеризуйте їх водний режим.


Питання для самостійного вивчення


1.Озера та болота Європи, їхнє розповсюдження.

2. Екологічні проблеми Європи.Завдання

1.За підручниками письмово охарактеризуйте у вигляді таблиці головні ріки Європи:

Волгу, Дунай, Рейн.

Таблиця 1.План

Волга

Дунай

Рейн

1. Географічне положення та площа басейну річки.

2. Рельєф та кліматичні умови басейну

3.Гідрографічна характеристика річки ( витік, гирло, долина, падіння річки, притоки ).

4.Гідрологічна характеристика річки ( джерела живлення, гідрологічний режим ).

5. Господарське використання річки.Необхідні дані:

Таблиця 2. Морфометричні та гідрометричні характеристики річок.Річка

Довжина, км

Площа басейну, тис.км2

Річковий стік, км3

Волга

3530

1360

254

Дунай

2850

817

214

Дніпро

2200

504

53,4

Рейн

1320

224,4

101

Тахо

1010

81

19,3

Література

 1. Физическая география материков и океанов/Под общ. Редакцией А.М. Рябчикова. – М.: Высш. Шк.,1988.- 592 с.

 2. Половина І.П. Фізична географія Європи: Навч. пос. для студ. геогр. спеціальн. вищ. навч. закл. – К.: «АртЕк», 1998. – 272 с.

 3. Панасенко Б.Д. Фізична географія материків та океанів: Навч. посібник Частина ІІ. Євразія. – Вінниця: «ГІПАНІС», 2005. – 510 с.

 4. Гудзевич А.В. Регіональна фізична географія (Європа та Азія): Навч. посібник. – Вінниця: «Віндрук», 2005. – 464 с.

 5. Эдельштейн К.К. Гидрология материков: Учеб. Пособие для студ. Вузов / К.К. Эдельштейн. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 304 с.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка