Лабораторні роботи з курсу «Фізична географія материків та океанів» І рекомендації до виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів Освітньо-кваліфікаційний рівеньСторінка19/19
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.38 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 39


ТЕМА: Порівняльна фізико-географічна характеристика Західно-Австралійської плоскогірної країни та Східно-Австралійської гірської країни

МЕТА: розкрити взаємозв’язки факторів, які зумовили формування природи названих регіонів. За тематичними картами дати їм комплексну синтетичну характеристику на підставі порівняння, виявляти провідні фактори у формуванні їх природи.

ОБЛАДНАННЯ: - фізична карта Австралії


 • географічні атласи

 • кліматична карта Австралії

 • тектонічна карта Австралії

 • карти рослинності, кліматичних поясів світу.

Питання для обговорення

1.Охарактеризуйте особливості розташування природних зон в межах Австралії та порівняйте його з розташуванням природних зон в межах Африки.

2. Поясніть високий ступінь ендемізму рослин і тварин. Назвіть ендеміків Австралії.

3. Охарактеризуйте наслідки антропогенного впливу на рослинний та тваринний світ.

4. Дайте обгрунтування схеми фізико-географічного районування Австралії. Порівняйте його з таким же в межах Африки.

5. Дайте комплексну фізико-географічну характеристику Східно-Австралійскої гірскої країни за типовим планом.Питання для самостійного вивчення

Екологічні проблеми Австралії.

Національні парки.

Завдання

1. За відповідними картами та користуючись рекомендованою літературою складіть порівняльну характеристику Західно-Австралійскої плоскогірної країни та внутрішніх рівнин Австралії.План

1).Визначте, між якими географічними широтами і довготами простягаються регіони, їх положення відносно океанів, баричних центрів, що впливають на формування їх клімату. 2). В яких кліматичних поясах вони розташовагні.

3). Порівняйте тектоніку цих регіонів, визначте особливості їх морфоструктури. Назвіть основні орографічні одиниці.

4). Назвіть спільні і відмінні фактори формування клімату обох регіонів, його основні характеристики, напрями зміни температур, розподіл опадів по сезонам.

5). Охарактеризуйте внутрішні води регіонів (річки, озера, підземні води).

6). Дайте характеристику ландшафтних зон, вказавши при цьому особливості грунтового покриву, рослинності, твариного населення,ступінь їх господарського освоєння та проблеми охорони природи.

7). Результати вашого дослідження запишіть у зошит у вигляді таблиці.

Література

1. Еремина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003.

2. Панасенко Б.Д. Фізична географія материків: Навчальний посібник. В 2 ч. – Ч. І. Материки південної півкулі. – Вінниця: ЕкоБізнесЦентр, 1999.

3. Страны и народы. Австралия и Океания. Антарктида. - М.: Мысль, 1981.

Власова Т.В. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Т.В. Власова, М.А. Аршинова, Т.А. Ковалева. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.

4. Физическая география материков и океанов / Под общ. Редакцией А.М. Рябчикова. – М.: Высш. Шк., 1988.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 40

ТЕМА: Фізико-географічна характеристика Океанії

МЕТА: розкрити своєрідність природи Океанії, визначити закономірності її різноманіття.


ОБЛАДНАННЯ: - карта океанів

 • орографічна карта світу

 • географічні атласи

 • контурні карти, простий та кольорові олівціПитання для обговорення

 1. Охарактеризуйте своєрідність Океанії як окремої частини світу.

 2. Покажіть вплив географічного положення на формування основних рис її природи.


Питання для самостійного вивчення

1. Різноманітність природи Нової Зеландії.

2. Нова Гвінея, особливості прирородокористування.

Завдання


 1. На контурній карті надпишіть назви найбільших островів та архіпелагів Меланезії, Мікронезії, Полінезії та Нової Зеландії.

 2. На контурній карті проведіть межі кліматичних поясів, в яких розташована Океанія та надпишіть їх назви.

 3. За підручниками та відповіднии картами дайте комплексну порівняльну характеристику Гавайських та Каролінських островів за планом:

 1. склад території та розташування

 2. характеристика островів за генезисом походження

 3. рельєф островів

 4. клімат островів

 5. органічний світ

 6. традиційні види природокористування населення.

Контрольні питання

 1. Океанія та її складові частини.

 2. Поширення островів материкового, вулканічного та біогенного походження в межах океану.

 3. Кліматичні особливості Меланезії, Мікронезії, Полінезії та Нової Зеландії.

 4. Особливості органічного світу Океанії.

Необхідний географічний мінімум

Острови Меланезії: Нова Гвінея, Арх. Бісмарка, Нова Каледонія, Нові Гібриди, Соломонові, Фіджі.

Острови Мікронезії: Каролінські, Маріанські (Гуам), Маршалові, Гілберта, Науру.

Острови Полінезії: Гавайські, Лайн (Центральні Полінезійські Споради), Маркізькі, Токелау, Фенікс, Тонга, Арх.Самоа, Товариства, Кука, Туамото, Пасхи, Тубуаї.

Нова Зеландія: о.Південний (Південні Альпи), о.Північний, вулкан Руапеху, протока Кука.

Література

1. Еремина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Физическая география материков и океанов: 2. 2. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003.

3. Панасенко Б.Д. Фізична географія материків: Навчальний посібник. В 2 ч. – Ч. І. Материки південної півкулі. – Вінниця: ЕкоБізнесЦентр, 1999.

4. Страны и народы. Австралия и Океания. Антарктида. - М.: Мысль, 1981.

5. Хрестоматия по географии материков и океанов: Пособие для учителя / Сост. Т. А. Смирнова. – М.: Просвещение, 1987.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 41


ТЕМА: Фізико-географічна характеристика Антарктиди

МЕТА: розкрити своєрідність географічного положення Антарктиди і показати його вплав на формування її природних умов материка.

ОБЛАДНАННЯ: - карта океанів


 • орографічна карта світу

 • географічні атласи

 • контурні карти, простий та кольорові олівціПитання для обговорення

 1. Поняття Антарктики, субантарктики та Антарктиди.

 2. Виділення Південного океану. Особливості його впливу на природу материка.

 3. Охарактеризуйте своєрідність географічного положення материка та його вплив на формування основних рис природи.

 4. Льодовиковий покрив материка та прилеглих частин океану.

 5. Антаркичні оази як природні комплекси. Гіпотези їхнього походження.

Питання для самостійного вивчення

1. Історія відкриття та дослідження Антарктиди.

2. Основні етапи формування природи Антарктиди, особливості прирородокористування.

Завдання

За картами атласмів та підручниками поріняйте природу Антарктиди та Арктики за таким планом: 1. склад території та розташування;

 2. тектонічна, геоглогічна будова та рельєф;

 3. фактори формування та своєрідність клімату: радіаційний та температурний режим, циркуляція отмосфери, опади й їхній розподіл, кліматичне районування;

 4. льодовий режим;

 5. органічний світ і проблеми його охорони;

 6. фізико-географічне районування.

Необхідний географічний мінімум

Моря: Уеделла, Беллінсгаузена, Амундсена, Росса, Дейвіса, Співдружності, Космонавтов.

Миси: Прайм, Сєдова, Дарт, Адер.

Затоки: Прюдс, Ронне.

Шельфові льодовики: Ронне, Фільхнера, Росса, Еймері, Ларсена.

Півострови: Антарктичний, Ронне.

Острови: Південна Джорджія, Південні Сандвічеві, Петра І, Південні Оркнейські, Південні Шетландські, Баллені, Кергелен.

Землі: Олександра, Елсуерта, Мері Берд, Вікторії, Уілкса, Ендербі, Королеви Мод.

Гори: Трансантарктичні, Елсуерт (Вінсон, 5140), Вернадського, Гамбурцева.

Плато: Радянське, Полярне, Східне.

Рівнини: Берда, Шмідта, долина МГР.

Література

1. Еремина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003.

2. Панасенко Б.Д. Фізична географія материків: Навчальний посібник. В 2 ч. – Ч. І. Материки південної півкулі. – Вінниця: ЕкоБізнесЦентр, 1999.

3. Грушинский Н.П., Дралкин А.Г. Антарктида. – М.: Недра, 1988.

4. Лосев К.С. Антарктический ледниковый покров (история и современное состояние). - М.: Наука, 1982.

5. Страны и народы. Австралия и Океания. Антарктида. - М.: Мысль, 1981.Лабораторна робота № 35-36 (4 год). Географічне положення, тектоніка та рельєф Австралії

Лабораторна робота № 37-38 (4 год). Клімат, внутрішні води та фізико-географічне районування Австралії

Лабораторна робота № 39 (2 год). Порівняльна фізико-географічна характеристика Західно-Австралійської плоскогірної країни та Східно-Австралійської гірської країни

Лабораторна робота № 40 (2 год). Фізико-географічна характеристика Океанії

Лабораторна робота № 41 (2 год). Фізико-географічна характеристика Антарктиди
Завдання для самостійної роботи (10 год):

 1. Дослідження природи та господарське освоення Австралії. [2] С. 93-117, [4] С. 64-98, [9] С. 51-75

 2. Несприятливі природні явища в межах Австралії. [3] С.55-57

 3. Різноманітність природи Нової Зеландії. [3] С. 85-88

 4. Екологічні проблеми Австралії. Національні парки. [2] С. 123, 125, [5] С. 30-34

 5. Нова Гвінея, Особливості прирородокористування.. [12] С.155-157

Контрольні запитання та завдання:

 1. Назвіть фізико-географічні країни та фізико-географічні області Австралії.

 2. Порівняйте тектонічну та геоморфологічну будову Західних плоскогір’їв та Центральних рівнин Австралії.

 3. Визначіть зв’язок між тектонічною, геологічною та орографічною будову Великого Вододільного хребта.

 4. Охарактеризуйте внутрішні води Австралії.

 5. Назвіть причини різноманітності природи в межах Океанії.

 6. Дайте комплексну характеристику Новї Зеландії..

 7. Визначіть закономірності зміни грунтового та рослинного покриву й тваринного світу Австралії..

 8. Порівняйте кліматичні особливості та розподіл внутрішніх вод Західної та Східної Австралії.

 9. Проаналізуйте залежність природних умов, ресурсів та видів господарської діяльності в межах різних фізико-географічних країн Океанії.

 10. Охарактеризуйте льодовий покрив Антарктиди

 11. Визначте зв’язок тектонічної будови та рельєфу корінної частини Антарктиди.

 12. Проаналізуйте відмінності клімату в межах Антарктиди.

 13. Назвіть причинни відмінностей природи островів Океанії.

 14. Охарактеризуйте природу островів Полінезії.


Проблемні запитання для обговорення:

 1. У чому полягають основні проблеми природокористування країн Австралії?.

 2. Які ви бачите перспективи використання мінерально-ресурсної бази Антарктиди?

 3. Проаналізуйте вплив планетарних змін клімату на природу Антарктиди та Австралії. Порівняйте їх.

 4. Окресліть шляхи вирішення екологічних проблем різних регіонів Австралії .

 5. Наведіть приклади раціонального природокористування в межах Австралії.

 6. Поясніть причини різноманітності природи островів Полінезії.

Кількість балів за модуль № 7: до 60 балів

– усна доповідь на лабораторному занятті – до 5 балів; • участь в обговоренні питання – 1 бал;

 • самостійне виконання практичного завдання лабораторної роботи – до 10 балів (середнє арифметичне);

 • номенклатура – до 10 балів; (середнє арифметичне)

 • модульна контрольна робота – від 0 до 10 балів.

Виконання та захист індивідуального завдання (одне на семестр)до 20 балів.

Залік: до 40 балів
Рекомендована література:

 1. Физическая география материков и океанов / Под общ. Редакцией А.М. Рябчикова. – М.: Высш. Шк., 1988. - 592 с.

 2. Власова Т.В. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Т.В. Власова, М.А. Аршинова, Т.А. Ковалева. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 640 с.

 3. Ковалишин Д.І. Практикум з фізичної географії материків і океанів (для студентів географічних спеціальностей вузів). – Тернопіль: Підручники і посібники, 1999. – 88 с.

 4. Еремина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. - 688 с.

 5. Панасенко Б.Д. Фізична географія материків: Навчальний посібник. В 2 ч. – Ч. І. Материки південної півкулі. – Вінниця: ЕкоБізнесЦентр, 1999. – 200 с.

Додаткова література:

6. Эдельштейн К.К. Гидрология материков: Учеб. пособие для студ. вузов / Константин Константинович Эдельштейн. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 304 с.

7. Марисова І.В. Біогеографія. Регіональний аспект: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. І доп. – Суми:ВТД «Університетська книга», 2005. – 128 с.

8. Еремина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Практикум по физической географии материков и океанов: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 032500 «География» / В.А. Еремина, Т.Ю.Притула, А.Н. Спрялин. – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 255 с.

9. Хрестоматия по географии материков и океанов: Пособие для учителя / Сост. Т. А. Смирнова. – М.: Просвещение, 1987. – 415 с.

10. Смирнова Н.П., Шибанова А.А. По материкам и странам: (Южная и Северная Америка, Евразия). Кн. Для чтения по географии материков / Сост. Н.П. Смирнова, А.А. Шибанова. – 2-е изд., перераб. М.: Просвещение, 1981. – 208 с.10. Лосев К.С. Антарктический ледниковый покров (история и современное состояние). - М.: Наука, 1982. - 160 с.
Завдання для індивідуальної роботи до 7-го модуля

 1. Графічна модель «Природний комплекс Великого Вододільного хребта» та її презентація. [1, 2, 3, 5]

 2. Графічна модель «Природний комплекс островів Нова Зеландя» та її презентація. []

 3. Графічна модель «Природний комплекс Західно-Австралійських рівнин» та її презентація. [1, 2, 3, 5]

 4. Графічна модель або презентація «Природний комплекс Внутрішніх рівнин Австралії» та її презентація. [1, 2, 3, 5]

 5. Графічна модель або презентація «Природні зони Австралії» та її презентація. [1, 2, 3, 5]

 6. Графічна модель або презентація «Внутрішні води Австралії» та її презентація. [1, 2, 3, 5]

 7. Графічна модель або презентація «Клімат Австралії» та її презентація. [1, 2, 3, 5]

 8. Графічна модель або презентація «Клімат Антарктиди» та її презентація. []

 9. Графічна модель або презентація «Льодовий покрив Антарктиди» та її презентація.

 10. Графічна модель або презентація «Рослинний покрив та тваринний світ Антарктиди» та її презентація.

 11. Графічна модель або презентація «Різноманітність природи островів Полінезії» та її презентація. [1, 2, 3, 5]

 12. Графічна модель або презентація «Різноманітність природи островів Меланезії» та її презентація. [1, 2, 3, 5]

 13. Графічна модель або презентація «Різноманітність природи островів Мікронезії» та її презентація. [1, 2, 3, 5]

 14. Графічна модель або презентація «Законодавча база дослідження природи Антарктиди» та її презентація.

 15. Графічна модель або презентація «Корисні копалини Антарктиди» та її презентація. [1, 2, 3, 5]

 16. Графічна модель «Історія відкриття та дослідження Австралії» та її презентація.

 17. Графічна модель або презентація «Корисні копалини Австралії» та її презентація. [1, 2, 3, 5]

 18. Графічна модель або презентація «Тектонічна будова, геологічна будова та рельєф Австралії» та її презентація.

 19. Графічна модель або презентація «Тектонічна будова, геологічна будова та рельєф Австралії» та її презентація. [1, 2, 3, 5]

 20. Графічна модель або презентація «Історія відкриття та дослідження Антарктиди» та її презентація. [1, 2, 3, 5]

 21. Графічна модель або презентація «Національні парки Австралії».

 22. Графічна модель або презентація «Анропогенні зміни природи Австралії».

 23. Графічна модель або презентація «Великий Бар’єрний риф».

 24. Графічна модель або презентація «Науково-дослідні станції в Антарктиді».

 25. Графічна модель або презентація «Історія відкриття та дослідження островів Полінезії».

 26. Графічна модель або презентація «Історія відкриття та дослідження островів Меланезії».

 27. Графічна модель або презентація «Історія відкриття та дослідження островів Мікронезії».

 28. Графічна модель або презентація «Острів Пасхі».

 29. Графічна модель або презентація «Гавайські острови».

 30. Графічна модель або презентація «Нова Гвінея».

 31. Графічна модель або презентація «Історія формування природи Австралії».

 32. Графічна модель або презентація «Історія формування природи Антарктиди».

 33. Графічна модель або презентація «Ендемічні тварини та рослиниАвстралії».

 34. Графічна модель або презентація «Філіпінські острови».


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка