Лабораторні роботи з курсу «Фізична географія материків та океанів» І рекомендації до виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів Освітньо-кваліфікаційний рівеньСторінка17/19
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.38 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 32-33


ТЕМА: Клімат і внутрішні води Африки

МЕТА: встановити характерні особливості клімату Африки, виявити характерні риси кожного типу клімату.

ОБЛАДНАННЯ: - кліматична карта Африки


 • географічні атласи

 • контурні карти, простий та кольорові олівці

 • карта кліматичного районування Африки

Питання для обговорення

1. Проаналізуйте карти ізотерм за січень і липень, простежте зміну температур по сезонах. Виділіть райони з найвищими для північної і південної півкуль температурами.

2. Порівняйте зимові і літні температури тропічних і субтропічних широт північної і південної півкуль. Зробіть висновок, у якій півкулі ці широти тепліші, і поясніть чому.

3. За відповідною картою вивчіть розподіл опадів на території Африки і поясніть, якими вітрами вони приносяться. Виділіть території з найбільшою і найменшою кількістю опадів.Завдання для самостійного вивчення

1. Найбільші водоспади Африки.Завдання

1. Зробіть картосхему Африки, на якій покажіть, які баричні центри формуюються на території Африки і прилеглих частинах океанів влітку і взимку. Покажіть перехід пасатів із південної півкулі у північну і навпаки..

2. Охарактеризуйте особливості клімату кожної кліматичної області за планом:

а) яка територія Африки знаходиться в її межах;

б) особливості атмосферної циркуляції;

в) розподіл температур по сезонах;

г) розподіл опадів по сезонах та їх загальна кількість.

3. Складіть таблицю-характеристику головних рік Африки: Нілу, Конго, Нігера, Замбезі. У таблиці заповніть такі графи: назва ріки, розміри (довжина, площа басейну), характер итоку та гирла, ухил русла (вирахувати), характер течії, кліматичні пояси, через які протікає річка, джерела живлення, режим, пороги та водоспади, господарське значення.Необхідний географічний мінімум

Ріки: Ніл: Білий Ніл (Бахр-ель-Аб’яд), Собат, Голубий Ніл (Бахр-ель-Азрак), Атбара; Сенегал, Гамбія, Вольта (Біла та Чорна), Нігер (Бенуе), Конго – вдсп. Лівінгстона (Касайї, Луалаба – вдсп. Стенлі, Убангі,), Кванза, Кунене, Оранжева, Лімпопо, Замбезі – вдсп.Вікторія, Рувума, Джубба (Уабі-Шабеле), Окаванго ( Кубанго), Шарі.

Озера: Ассаль (-153 м), Чад, Вікторія, Рудольф (Туркан), Кйога, Альберт (Мобуту-Сесе-Секо), Едуард (Іді-Амін-Лада), Ківу, Танганьїка, Мверу, Бангвеулу, Ньяса, Тана.

Водоспади: Лівінгстона (каскад на Р. Конго – довж. 360 км, падіння 220 м), Стенлі (60 м, р. Конго), Ауграбіс (146 м, р. Оранжева), Мерчісон (120 м, р. Вікторія-Ніл), Каламбо (427 м, р. Каламбо, впадає у оз. Танганьїка).

Література

1. Масляк П.О., Шишченко П.Г. Географія Африка. - К.: Стафед-2, 2000.

2. Панасенко Б.Д. Фізична географія материків: Навчальний посібник. В 2 ч. – Ч. І. Материки південної півкулі. – Вінниця: ЕкоБізнесЦентр, 1999.

3. Эдельштейн К.К. Гидрология материков: Учеб. пособие для студ. вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.

4. Физическая география материков и океанов / Под общ. Редакцией А.М. Рябчикова. – М.: Высш. Шк., 1988.

5. Власова Т.В. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Т.В. Власова, М.А. Аршинова, Т.А. Ковалева. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 34


ТЕМА: Фізико-географічне районування Африки

МЕТА: вивчити особливості територіальної диференціації природи материка, закріпити уміння характеризувати та порівнювати регіони; дати обгрунтування схеми фізико-географічного районування.

ОБЛАДНАННЯ: - кліматична карта Африки


 • географічні атласи

 • контурні карти, простий та кольорові олівці

 • тематичні картосхеми Африки

Питання для обговорення

 1. Дати обгрунтування схеми фізико-географічного районування Африки. Показати на карті субконтиненти та фізико-географічні країни.

 2. Дати комплексну фізико-географічну характеристику Центральної Африки.

Питання для самостійного вивчення

1. Екологічні проблеми Африки.

2. Національні парки Африки.

Завдання


 1. На контурну карту Африки нанести межі фізико-географічних країн, надписати їх назви.

 2. Охарактеризувати загальні особливості і внутрішні відмінності природи Південної Африки (у вигляді таблиці).

Назва фізико-географічної країни

Тектонічна будова

Рельєф

Клімат

Поверхневі води

Ландшафтні зони (грунти, рослини, тварини)

Південно-Африканське плоскогір’я:

а) рівнини Калахарі;

б) Східний Великий Уступ з Драконовими горами і Мозамбіцька низовина;

Капські гори
Пустеля Наміб
о. Мадагаскар
Контрольні запитання

 1. Фактори, що обумовлюють географічну зональність материка.

 2. Характеристика природних зон Африки.

 3. Формування пустель на території материка. Характеристика Сахари і Наміб.

 4. Висотна поясність Атлаських гір.

 5. Висотнат поясність Капських гір.

 6. Рослини і тварини – ендеміки Африки.

Література

1. Панасенко Б.Д. Фізична географія материків: Навчальний посібник. В 2 ч. – Ч. І. Материки південної півкулі. – Вінниця: ЕкоБізнесЦентр, 1999.

2. Масляк П.О., Шишченко П.Г. Географія Африки -К.: Стафед-2, 2000.

3. Эдельштейн К.К. Гидрология материков: Учеб. пособие для студ. вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.

4. Смирнова Н.П., Шибанова А.А. По материкам и странам: (Африка, Австралия, Антарктида, Индийский и Тихий океаны). Кн. Для чтения по географии материков / Сост. Н.П. Смирнова, А.А. Шибанова. – 2-е изд., перераб. М.: Просвещение, 1988.

5. Марисова І.В. Біогеографія. Регіональний аспект: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. І доп. – Суми:ВТД «Університетська книга», 2005.6. Еремина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Практикум по физической географии материков и океанов: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 032500 «География» / В.А. Еремина, Т.Ю.Притула, А.Н. Спрялин. – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2005.

Лабораторна робота № 29 (2 год). Географічне положення Африки

Лабораторна робота № 30-31 (4 год). Тектонічна будова, рельєф та мінеральні ресурси Африки

Лабораторна робота № 32-33 (4 год). Клімат і внутрішні води Африки

Лабораторна робота № 34 Фізико-географічне районування Африки

Завдання для самостійної роботи (10 год):

 1. Історія дослідження природи Африки. [2] С. 93-117, [4] С. 64-98, [9] С. 51-75

 2. Несприятливі природні явища в межах Африки. [3] С.55-57

 3. Екологічні проблеми Африки. [2] С. 123, 125, [5] С. 30-34

 4. Національні парки Африки. [12] С.155-157

 5. Найбільші водоспади Африки. [10, 11] С.231-238

Контрольні запитання та завдання:

 1. Назвіть субконтиненти та фізико-географічні країни та фізико-географічні області Африки.

 2. Порівняйте тектонічну та геоморфологічну будову Північної та Східної Африки.

 3. Визначіть зв’язок між тектонічною, геологічною та орографічною будову Центральної Африки.

 4. Поясніть причини різноманітності висотної поясності в межах Атлаських гір.

 5. Дайте комплексну характеристику пустелі Сахари

 6. Чому Африка є найжаркішим материком?.

 7. Порівняйте тектонічну будову та рельєф Високої та Низької Африки.

 8. Визначіть закономірності зміни грунтового та рослинного покриву й тваринного світу Африки.

 9. Порівняйте кліматичні особливості та розподіл внутрішніх вод двох фізико-географічних країн (за вибором).

 10. Проаналізуйте залежність природних умов, ресурсів та видів господарської діяльності в межах різних фізико-географічних країн.

 11. Поясніть причини загострення екологічних проблем в межах різних фізико-географічних країн.Проблемні запитання для обговорення:

 1. Що є причинами збільшення площі пустель?.

 2. Які ви бачите перспективи використання мінерально-ресурсної бази Африки?

 3. Проаналізуйте вплив планетарних змін клімату на природу різних регіонів Африки.

 4. Окресліть шляхи вирішення екологічних проблем різних регіонів Північної Америки .

 5. Наведіть приклади нераціонального природокористування в межах Південної Америки.


Кількість балів за модуль № 1: 15,0 балів

 • самостійне виконання практичного завдання лабораторної роботи – до 5 балів;

 • усна доповідь на лабораторному занятті – до 5 балів;

 • номенклатура – до 3 балів; - (за названі види робіт виставляється середня арифметична оцінка);

 • модульна контрольна робота – від 0 до 5 балів.

Виконання та захист індивідуального завданнядо 15 балів.

Екзамен – до 40 балів

Рекомендована література:

 1. Физическая география материков и океанов / Под общ. Редакцией А.М. Рябчикова. – М.: Высш. Шк., 1988. - 592 с.

 2. Власова Т.В. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Т.В. Власова, М.А. Аршинова, Т.А. Ковалева. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 640 с.

 3. Ковалишин Д.І. Практикум з фізичної географії материків і океанів (для студентів географічних спеціальностей вузів). – Тернопіль: Підручники і посібники, 1999. – 88 с.

 4. Еремина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. - 688 с.

 5. Панасенко Б.Д. Фізична географія материків: Навчальний посібник. В 2 ч. – Ч. І. Материки південної півкулі. – Вінниця: ЕкоБізнесЦентр, 1999. – 200 с.

Додаткова література:

6. Эдельштейн К.К. Гидрология материков: Учеб. пособие для студ. вузов / Константин Константинович Эдельштейн. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 304 с.

7. Марисова І.В. Біогеографія. Регіональний аспект: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. І доп. – Суми:ВТД «Університетська книга», 2005. – 128 с.

8. Еремина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Практикум по физической географии материков и океанов: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 032500 «География» / В.А. Еремина, Т.Ю.Притула, А.Н. Спрялин. – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 255 с.

9. Хрестоматия по географии материков и океанов: Пособие для учителя / Сост. Т. А. Смирнова. – М.: Просвещение, 1987. – 415 с.

10. Смирнова Н.П., Шибанова А.А. По материкам и странам: (Африка, Австралия, Антарктида, Индийский и Тихий океаны). Кн. Для чтения по географии материков / Сост. Н.П. Смирнова, А.А. Шибанова. – 2-е изд., перераб. М.: Просвещение, 1988. – 191 с.11. Гвоздецький М.А., Ігнатьєв Г.М., Михайлов Л.О. Хрестоматія з фізичної географії: Посібник для вчителів. – К.: Видавництво «Радянська школа», 1973. – 480 с.
Завдання для індивідуальної роботи до модулів 6 (12 год), 7(10 год) та 8 (10 год) – дивись вище.

 1. Презентація «Фізико-географічне положення Північної Америки та його вплив на природу материка.

 2. Історія дослідження Північної Америки.

 3. Презентація «Особливості тектонічної та геологічної будови Африки.

 4. Історія формування території Північної Америки.

 5. Презентація «Особливості орографічної будови Африки».

 6. Презентація «Особливостей клімату Північної Америки.

 7. Презентація особливості внутрішніх вод Африки».

 8. Презентація «Найбільші річки Північної Америки».

 9. Презентація «Найбільші річки Африки».

 10. Презентація «Природні зони Північної Америки».

 11. Презентація «Природні зони Південної Америки».

 12. Презентація «Природні зони Африки».

 13. Презентація «Тваринний та рослинний світ Африки».

 14. Презентація «Тваринний та рослинний світ Північної Америки».

 15. Презентація «Тваринний та рослинний світ Південної Америки».

 16. Презентація «Екологічні проблеми Північної Америки».

 17. Графічна модель висотної поясності Кордильєр.

 18. Графічна модель висотної поясності Анд.

 19. Графічна модель висотної поясності Атлаських гір.

 20. Електронна картосхема фізико-географічного районування Північної Америки.

 21. Електронна картосхема фізико-географічного районування ПівденноїАмерики.

 22. Електронна картосхема фізико-географічного районування Африки.

 23. Презентація особливостей природи Кордильєрського Заходу.

 24. Презентація особливостей природного комплексу Сахари.

 25. Презентація природного комплексу Центральної Америки.

 26. Графічна модель «Природний комплекс Лаврентійської височини».

 27. Графічна модель «Природний комплекс Великої рівнини».

 28. Графічна модель «Природний комплекс острову Гренландія».

 29. Графічна модель «Природний комплекс Апалач».

 30. Графічна модель «Природний комплекс Центральної рівнини».

 31. Графічна модель «Природний комплекс улоговини Конго».

 32. Графічна модель або презентація «Великі Американські озера».

 33. Графічна модель або презентація «Зв'язок тектонічної будови та рельєфу Південної Америки».

 34. Графічна модель або презентація «Різноманітність клімату Південної Америки».

 35. Графічна модель або презентація «Природний комплекс Амазонії».

 36. Графічна модель або презентація «Природний комплекс Патагонії».

 37. Графічна модель або презентація «Водоспади Америки та Африки».

 38. Графічна модель або презентація «Природний комплекс острову Мадагаскар».

 39. Графічна модель або презентація «Корисні копалини Північної Америки».

 40. Графічна модель або презентація «Корисні копалини Південної Америки».

 41. Графічна модель або презентація «Корисні копалини Африки».

 42. Історія відкриття та дослідження природи Південної Америки.

 43. Історія відкриття та дослідження природи Африки.МОДУЛЬ 7


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка