Лабораторні роботи з курсу «Фізична географія материків та океанів» І рекомендації до виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів Освітньо-кваліфікаційний рівеньСторінка16/19
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.38 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 29


ТЕМА: Географічне положення Африки

МЕТА: розкрити вплив географічного положення Африки на формування її природи.

ОБЛАДНАННЯ: - фізична карта Африки


 • географічні атласи

 • вимірювальна лінійка, олівці

Питання для обговорення


 1. Визначте положення Африки відносно екватора, північного і південного тропіків, нульового меридіану і

опишіть, які риси природи зумовлюються таким положенням. Порівняйте з положенням інших тропічних материків. Зробіть висновки.

 1. Знайдіть на карті крайні точки материка, визначте їх координати і опишіть положення. При цьому вкажіть моря,

затоки і протоки, поблизу яких знаходиться мис.

Завдання

 1. Виміряйте протяжність Африки з півночі на південь, із заходу на схід (у градусах і кілометрах), по меридіану між

паралелями мисів Ель-Аб’яд і Голковий; по паралелі між меридіанами мисів Альмаді і Рас-Гафун за масштабом карти і за довжиною одного градуса дуги. Порівняйте величини, отримані різними способами вимірів і вкажіть, який із них найточніший і чому.

2. Обрахуйте ступінь розчленування материка відомими вам способами.Необхідні дані:

а) площа Африки з островами – 30,3 млн. км2;

б) площа островів Африки – 1,1 млн. км2;

в) довжина берегової лінії – 30500 км


Необхідний географічний мінімум:

Моря: Середземне, Червоне.

Миси: Ель-Аб’яд (Рас-Енгела), Альмаді, Доброї Надії, Голковий (Агульяс), Рас-Гафун, Гвардафуй.

Затоки: Сідра, Габес, Туніська, Гвінейська, Бенін, Біафра, Аденська, Суецька.

Протоки: Гібралтарська, Туніська, Баб-ель-Мандебська, Мозамбіцька.

Півострови: Сомалі, Зелений.

Острови: Мадейра, Канарські, Тенеріфе, Зеленого мису, Прінсіпі, Біоко, Пагалу, Вознесіння, Св.Єлени,

Трістан-да-Кунья, Гоф, Мадагаскар, Маскаренські (Реюньон, Маврікій, Родрігес), Коморські, Альдабра, Амірантські, Сейшельські, Занзібар, Сокотра.Література

1. Физическая география материков и океанов. Под ред. Рябчикова А.М. - М.: Высшая школа, 1988 .

2. Власова Т.В. Физическая география материков. Часть 2. - М.: Просвещение, 1986.

3. Белозёров С.Т. Африка. - К.: Рад.школа, 1957 .

4. Масляк П.О., Шишченко П.Г. Географія Африки. -К.: Стафед-2. 2000 .

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 30-31


ТЕМА: Тектонічна будова, рельєф та мінеральні ресурси Африки

МЕТА: встановити особливості тектонічної будови та зв’язок рельєфу з тектонікою, вивчити основні особливості типов морфоструктур і морфоскульптур, закономірності залягання корисних копалин.

ОБЛАДНАННЯ: - фізична карта Африки


 • географічні атласи

 • геоморфологічна карта Африки

 • контурні карти, простий та кольорові олівціПитання для обговорення

1. Залежність розташування родовищ корисних копалин від тектонічної та геологічної будови материка.Питання для самостійного вивчення

1. Фізико-географічне положення Африки.

2. Несприятливі природні явища в межах Африки.

Завдання


 1. На контурну карту Африки нанесіть основні тектонічні структури, надпишіть орографічні одиниці, які їм відповідають.

 2. Позначте цифрами морфоструктури, що відповідають орографічним одиницям за такою легендою:

1 – цокольні рівнини;

2 – пластові рівнини, плато;

3 – акумулятивні рівнини;

4 – відроджені епіплатформені гори;

5 – гори області кайнозойської складчастості;

6 – вулканічні гори, плоскогір’я та плато областей мезозойських та кайнозойських ефузивів. 1. У вигляді таблиці опишіть мінерально-ресурсні області Африки: Пн.Африка, Сх.Африка, Центр.Африка, Зх.Африка, Пд.Африка.мін.- ресурсна область

країни

корисні копалини


Контрольні питання

 1. Основні етапи формування природи:

а) докембрій і палеозой;

б) мезозой і кайнозой. 1. Вплив епох горотворення на формування рельєфу Африки.

 2. Тектонічна будова та основні структурні елементи платформ (щити, плити, синеклізи).

 3. Основні риси рельєфу Африки.

 4. Типи морфоструктур та їх зв’язок з тектонічною будовою материка.

 5. Типи морфоскульптур та їх зв’язок з геологічною основою та кліматичними особливостями материка.

 6. Зв’язок родовищ корисних копалин з тектонічною та геологічною будовою на прикладі окремих регіонів Африки.


Необхідний географічний мінімум

Моря: Середземне, Червоне.

Миси: Ель-Аб’яд (Рас-Енгела), Альмаді, Доброї Надії, Голковий (Агульяс), Рас-Гафун, Гвардафуй.

Затоки: Сідра, Габес, Туніська, Гвінейська, Бенін, Біафра, Аденська, Суецька.

Протоки: Гібралтарська, Туніська, Баб-ель-Мандебська, Мозамбіцька.

Півострови: Сомалі, Зелений.

Острови: Мадейра, Канарські, Тенеріфе, Зеленого мису, Прінсіпі, Біоко, Пагалу, Вознесіння, Св.Єлени,

Трістан-да-Кунья, Гоф, Мадагаскар, Маскаренські (Реюньон, Маврікій, Родрігес), Коморські, Альдабра, Амірантські, Сейшельські, Занзібар, Сокотра.

Щити: Ахагарський, Тібесті, Сьєрра-Леонський, Регібатський, Нумібійсько-Аравійський, Еритрейський, Центрально-Африканський, Східно-Африканський, Родезійський, Мадагаскарський.

Синеклізи: Лівійсько-Єгипетська, Чад, Вольта, Конго, Калахарі, Карру, Сенегал.

Області герцинської складчастості: Капські гори, Атлаські гори.

Області кайнозойської складчастості: Ель-Ріф, Тель-Атлас.

Розломи і грабени: Абіссінський, Східно-Африканський.

Гори: Атлаські: Ель-Ріф, Тель-Атлас, Високий Атлас (Тубкаль, 4165), Антіатлас, Сахарський Атлас, Туніський Атлас; Капські, Драконові (Каткін-Пік, 3657), масив Рувензорі (5109), масив Кіліманджаро (5895), Мітумба, масив Камерун (4070), масив Царатанана (2876), влк.Кенія (5199).

Нагір’я: Ахаггар, Тібесті, Ефіопське (Рас-Дашан, 4620).

Плоскогір’я: Східно-Африканське.

Плато, височини: Джос, Еннеді, Тассілін-Аджер, Фута-Джалон, Кару.

Рівнини, низовини і улоговини: Калахарі, Мозамбікська, Сахель, Сенегало-Мавританська, Сомалійська, Чадська, Білого Нілу, Конго, Окованго, Каттара (-133), Ассаль (-150), Боделе.
Література

Белозёров С.Т. Африка. - К.: Рад.школа,1957.

Масляк П.О., Шишченко П.Г. Географія Африки. - К.: Стафед-2, 2000.

Физическая география материков и океанов / Под общ. Редакцией А.М. Рябчикова. – М.: Высш. Шк., 1988.Власова Т.В. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Т.В. Власова, М.А. Аршинова, Т.А. Ковалева. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.

Ковалишин Д.І. Практикум з фізичної географії материків і океанів (для студентів географічних спеціальностей вузів). – Тернопіль: Підручники і посібники, 1999. – 88 с.

Еремина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003.

Панасенко Б.Д. Фізична географія материків: Навчальний посібник. В 2 ч. – Ч. І. Материки південної півкулі. – Вінниця: ЕкоБізнесЦентр, 1999.

Эдельштейн К.К. Гидрология материков: Учеб. пособие для студ. вузов / Константин Константинович Эдельштейн. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.

Марисова І.В. Біогеографія. Регіональний аспект: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. І доп. – Суми:ВТД «Університетська книга», 2005.

Еремина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Практикум по физической географии материков и океанов: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 032500 «География» / В.А. Еремина, Т.Ю.Притула, А.Н. Спрялин. – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2005.

Хрестоматия по географии материков и океанов: Пособие для учителя / Сост. Т. А. Смирнова. – М.: Просвещение, 1987.

Смирнова Н.П., Шибанова А.А. По материкам и странам: (Африка, Австралия, Антарктида, Индийский и Тихий океаны). Кн. Для чтения по географии материков / Сост. Н.П. Смирнова, А.А. Шибанова. – 2-е изд., перераб. М.: Просвещение, 1988.

Гвоздецький М.А., Ігнатьєв Г.М., Михайлов Л.О. Хрестоматія з фізичної географії: Посібник для вчителів. – К.: Видавництво «Радянська школа», 1973.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка