Лабораторні роботи з курсу «Фізична географія материків та океанів» І рекомендації до виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів Освітньо-кваліфікаційний рівеньСторінка12/19
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.38 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 21


ТЕМА: Порівняльна фізико-географічна характеристика Лаврентійського плато, Центральної та Великої рівнин

МЕТА: виявити ступінь подібності і відмінності природних умов внутрішніх рівнин Пн. Америки і фактори, що їх обумовлюють.

ОБЛАДНАННЯ: - фізична карта Пн.Америки


 • картосхеми

 • географічні атласи

 • контурні карти

Питання для обговорення


 1. За фізичною картою порівняйте географічне положення фізико-географічних країн, їх природні межі, протяжність з півночі на південь і з заходу на схід. Виявіть, за якими ознаками вони виділені.

 2. Охарактеризуйте орографію зазначених країн. За відповідними картами виявіть, до яких тектонічних структур вони належать.

 3. Порівняйте фізико-географічні країни за їх абсолютними висотами, морфоструктурами та морфоскульптурами. Зробіть висновки про найбільш поширені минулі і сучасні геоморфологічні процеси.

 4. Охарактеризуйте фактори формування клімату цих країн. Покажіть відмінності між розподілом по їх території температур і опадів в меридіональному і широтному напрямах.

 5. Порівняйте гідрографічну сітку країн. У яких з них переважають транзитні ріки? Покажіть відмінності між будовою річкових долин, між джерелами живлення і режимом річок.

 6. Розкрийте закономірності поширення рослинного і грунтового покривів, тваринного населення

 7. Несприятливі природні явища регіонів. Екологічні проблеми.

Питання для самостійного вивчення


 1. Дослідження природи та господарське освоення Північноамериканського сектору Арктики.

 2. Несприятливі природні явища в межах Центральної рівнини.

 3. Екологічні проблеми Приозер’я.

Завдання

1.На контурній карті позначте межі субконтинентів та фізико-географічних країн материка.

2. Результати порівняння коротко запишіть у вигляді таблиці. Зробіть висновки про характер антропогенного впливу на природу кожної з фізико-географічних країн.
Література


 1. Физическая география материков и океанов / Под общ. Редакцией А.М. Рябчикова. – М.: Высш. Шк., 1988. - 592 с.

 2. Власова Т.В. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Т.В. Власова, М.А. Аршинова, Т.А. Ковалева. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 640 с.

 3. Гаврилюк В.С. Природа Північної Америки: Бібліотека вчителя географії. В.С. Гаврилюк. – К.: Видавництво «Радянська школа», 1971. – 104 с.

 4. Еремина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. - 688 с.

 5. Хрестоматия по географии материков и океанов: Пособие для учителя / Сост. Т. А. Смирнова. – М.: Просвещение, 1987. – 415 с.

 6. Смирнова Н.П., Шибанова А.А. По материкам и странам: (Южная и Северная Америка, Евразия). Кн. Для чтения по географии материков / Сост. Н.П. Смирнова, А.А. Шибанова. – 2-е изд., перераб. М.: Просвещение, 1981. – 208 с.

 1. Эдельштейн К.К. Гидрология материков: Учеб. пособие для студ. вузов / Константин Константинович Эдельштейн. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 304 с.ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 22


ТЕМА: Порівняльна фізико-географічна характеристика Кордильєр Аляски та Південних Кордильєр

МЕТА: виявити ступінь подібності і відмінності природних умов різних фізико-географічних країн в межах гірської системи Кордильєр і фактори, що їх обумовлюють.

ОБЛАДНАННЯ: - фізична карта Пн.Америки


 • картосхеми

 • географічні атласи

 • контурні карти

Питання для самостійного вивчення


Сучасний вулканізм. Сейсмічні зони Північної Америки.

Різноманітність природи Канадських Кордильєр.

Національні парки США.

Різноманітність природи Великих та Малих Антильських островів.


Завдання (письмово)


 1. За фізичною картою порівняйте географічне положення обох фізико-географічних країн, протяжність їх основних хребтів. Виявіть, за якими ознаками ці країни виділені.

 2. Вивчіть орографію обох країн. За відповідними картами виявіть, до яких тектонічних структур вони належать.

 3. Порівняйте фізико-географічні країни за їх абсолютними висотами, морфоструктурами та морфоскульптурами. Зробіть висновки про найбільш поширені минулі і сучасні геоморфологічні процеси.

 4. Визначіть характер прояву вулканізму в обох країнах, з якими тектонічними зонами він пов’язаний.

 5. Охарактеризуйте фактори формування клімату обох країн. Покажіть відмінності між розподілом по їх території температур і опадів в меридіональному і широтному напрямах.

 6. Порівняйте гідрографічну сітку обох країн. Визначіть, до яких басейнів належать річки. Розкрийте особливості будови річкових долин і їх зв’язок з орографією та тектонікою. Згрупуйте ріки за джерелами живлення і режимом. Покажіть їх господарське значення.

 7. Розкрийте закономірності поширення основних типів рослин і грунтових покривів, а також тваринного населення. Охарактеризуйте особливості висотної поясності кожної країни.

 8. Охарактеризуйте несприятливі природні явища в межах регіонів.

Результати порівняння коротко запишіть у вигляді таблиці. Зробіть висновки про характер антропогенного впливу на природу кожної з фізико-географічних країн.

Література

1. Гаврилюк В.С. Природа Північної Америки: Бібліотека вчителя географії. В.С. Гаврилюк. – К.: Видавництво «Радянська школа», 1971. – 104 с.

2. Еремина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. - 688 с.

3. Марисова І.В. Біогеографія. Регіональний аспект: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. І доп. – Суми:ВТД «Університетська книга», 2005. – 128 с.

4. Хрестоматия по географии материков и океанов: Пособие для учителя / Сост. Т. А. Смирнова. – М.: Просвещение, 1987. – 415 с.

5. Смирнова Н.П., Шибанова А.А. По материкам и странам: (Южная и Северная Америка, Евразия). Кн. Для чтения по географии материков / Сост. Н.П. Смирнова, А.А. Шибанова. – 2-е изд., перераб. М.: Просвещение, 1981. – 208 с.

6. Эдельштейн К.К. Гидрология материков: Учеб. пособие для студ. вузов / Константин Константинович Эдельштейн. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 304 с.

7. Физическая география материков и океанов / Под общ. Редакцией А.М. Рябчикова. – М.: Высш. Шк., 1988. - 592 с.8. Власова Т.В. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Т.В. Власова, М.А. Аршинова, Т.А. Ковалева. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 640 с.
Лабораторна робота № 17 (2 год). Географічне положення Північної Америки

Лабораторна робота № 18 (2 год). Тектонічна будова та рельєф Північної Америки

Лабораторна робота № 19 (2 год). Клімат Північної Америки

Лабораторна робота № 20 (2 год). Ріки і озера Північної Америки

Лабораторна робота № 21 (2 год). Порівняльна фізико-географічна характеристика Лаврентійського плато, Центральної та Великої рівнин

Лабораторна робота № 22 (2 год). Порівняльна фізико-географічна характеристика Кордильєр Аляски та Південних Кордильєр
Завдання для самостійної роботи (18 год):

 1. Дослідження природи та господарське освоення Північноамериканського сектору Арктики. [2] С. 93-117, [4] С. 64-98, [9] С. 51-75

 2. Несприятливі природні явища в межах Центральної рівнини. [3] С.55-57

 3. Сучасний вулканізм. Сейсмічні зони Північної Америки. [3] С. 82-85

 4. Різноманітність природи Канадських Кордильєр. [3] С. 85-88

 5. Екологічні проблеми Приозер’я. [2] С. 123, 125, [5] С. 30-34

 6. Національні парки США. [12] С.155-157

 7. Різноманітність природи Великих та Малих Антильських островів.


Контрольні запитання та завдання:

 1. Що лежить в основі фізико-географічного районування Північної Америки.

 2. Назвіть субконтиненти та фізико-географічні країни та фізико-географічні області Північної Америки.

 3. Порівняйте тектонічну та геоморфологічну будову Лаврентійської височини та Центральних рівнин.

 4. Визначіть зв’язок між тектонічною, геологічною та орографічною будову Позакордильєрського Сходу.

 5. Поясніть причини різноманітності висотної поясності в межах Кордильєр.

 6. Дайте комплексну характеристику Центральної Америки..

 7. Назвіть причини різноманітності природи в межах Великих рівнин.

 8. Дайте комплексну характеристику Апалач.

 9. Визначіть закономірності зміни грунтового та рослинного покриву й тваринного світу Позакордильєрського Сходу.

 10. Порівняйте кліматичні особливості та розподіл внутрішніх вод двох фізико-географічних країн (за вибором).

 11. Проаналізуйте залежність природних умов, ресурсів та видів господарської діяльності в межах різних фізико-географічних країн.

 12. Поясніть причини загострення екологічних проблем в межах різних фізико-географічних країн.


Проблемні запитання для обговорення:

 1. У чому полягають основні проблеми природокористування країн Північної Америки.

 2. Які ви бачите перспективи використання мінерально-ресурсної бази Північної Америки?

 3. Проаналізуйте вплив планетарних змін клімату на природу різних регіонів Північної Америки.

 4. Окресліть шляхи вирішення екологічних проблем різних регіонів Північної Америки .

 5. Наведіть приклади раціонального природокористування в межах Північної Америки.


Кількість балів за модуль № 1: 15,0 балів

 • самостійне виконання практичного завдання лабораторної роботи – до 5 балів;

 • усна доповідь на лабораторному занятті – до 5 балів;

 • номенклатура – до 3 балів; - (за названі види робіт виставляється середня арифметична оцінка);

 • модульна контрольна робота – від 0 до 5 балів.

Виконання та захист індивідуального завдання (одне на семестр)до 15 балів.
Рекомендована література:

 1. Физическая география материков и океанов / Под общ. Редакцией А.М. Рябчикова. – М.: Высш. Шк., 1988. - 592 с.

 2. Власова Т.В. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Т.В. Власова, М.А. Аршинова, Т.А. Ковалева. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 640 с.

 3. Гаврилюк В.С. Природа Північної Америки: Бібліотека вчителя географії. В.С. Гаврилюк. – К.: Видавництво «Радянська школа», 1971. – 104 с.

 4. Ковалишин Д.І. Практикум з фізичної географії материків і океанів (для студентів географічних спеціальностей вузів). – Тернопіль: Підручники і посібники, 1999. – 88 с.

 5. Еремина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. - 688 с.

Додаткова література:

6. Эдельштейн К.К. Гидрология материков: Учеб. пособие для студ. вузов / Константин Константинович Эдельштейн. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 304 с.

7. Марисова І.В. Біогеографія. Регіональний аспект: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. І доп. – Суми:ВТД «Університетська книга», 2005. – 128 с.

8. Еремина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Практикум по физической географии материков и океанов: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 032500 «География» / В.А. Еремина, Т.Ю.Притула, А.Н. Спрялин. – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 255 с.

9. Хрестоматия по географии материков и океанов: Пособие для учителя / Сост. Т. А. Смирнова. – М.: Просвещение, 1987. – 415 с.

10. Смирнова Н.П., Шибанова А.А. По материкам и странам: (Южная и Северная Америка, Евразия). Кн. Для чтения по географии материков / Сост. Н.П. Смирнова, А.А. Шибанова. – 2-е изд., перераб. М.: Просвещение, 1981. – 208 с.МОДУЛЬ 5


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка