Кваліфікаційна роботаСторінка3/4
Дата конвертації23.10.2017
Розмір0.51 Mb.
1   2   3   4

Визначення витрат на розробку програми


Витрати на розробку програми визначаються по формулі:
З = ФОТ + Отч + Накл + Зпевм., (3.1.)

де ФОТ – фонд оплати праці, грн;

Отч – відрахування до позабюджетних фондів, грн;

Накл – накладні витрати, пов'язані із створенням програми, грн;

Зпевм – витрати, пов'язані з експлуатацією програми, грн.
З = 7762,5 + 2018,25 + 27116,88 + 248 = 12745,63 (грн).
Розмір фонду оплати праці розробника розраховується по формулі:
ФОТ = Зппрям × (1 + Кр / 100) (3.2.)×

де Зппрям – пряма заробітна плата, грн;

Кр – районний коефіцієнт % (Кр = 15 %).
ФОТ = 6750 × (1+15/100)= 7762,5 (грн)
Зппрям=СР×Окл., (3.3.)

де СР – повний термін розробки програми, міс. (днів);

Окл – оклад (денна тарифна ставка) розробника, грн.
Оклад = 4500 / 20 = 225 (грн)

Зппрям=30 × 225 = 6750 (грн)×


Час, що реально витрачається розробником на створення системи приведено в табл.3.1.

Таблиця 3.1.

Терміни на розробку програми


Стадія розробки

Термін, відведений на стадію розробки (днів)

Всього

В т.ч. машинного часу

1. Передпроектна стадія

2
2. Проектування

10

6

3. Програмування

13

15

4. Випробування

5

10

Разом:

30

31

Розрахунок страхових внесків до позабюджетних фондів проводиться по формулі:


Отч = ФОТ × (Котч / 100), (3.4.)

де Котч – відсоток відрахувань % (Котч = 26%);


Отч = 7762,5 × (26 / 100) = 2018,25 (грн).

Накладні витрати, пов'язані із створенням програми, складають 35% від ФОТ і розраховуються по формулі:

Накл = ФОТ × 0,35. (3.5.)
Накл = 7762,5 × 0,35 = 2716,88 (грн)
Витрати пов'язані з експлуатацією ПЕВМ, розраховуються по формулі:
Зпевм = tмаш × Смаш.час (3.6.)×

де tмаш – повний машинний час, витрачений в процесі розробки програми (час написання програми, комплексирования і випробування), година;


Смаш. година – вартість машино-години, грн/година.

Зпевм = 31 × 8 × 1 = 248 (грн)


3.2. Розрахунок вартості програми


Вартість розробленої програми визначається по формулі:

Ціна = З × (1 + Нормпр / 100) (3.7.)

де Нормпр – норма прибутку %, (Нормпр = 25 %).
Ціна = 12745,63 × (1 + 25 / 100) = 15932,03 (грн)

3.3. Розрахунок економічного ефекту від продажу програми


Економічний ефект від продажу програми визначається за формулою:

ЕФ = Кіл ×Ціна – Кіл × З – Кіл × Ціна Зрекл / 100 (3.8)

де Зрекл – витрати на рекламу % на одиницю проданої продукції (Зрекл = 1 %).

Кіл – гадана кількість проданих одиниць продукту, шт/рік.


ЕФ = 100 × 15932,03 – 100 12745,63 – 100 × 15932,03× 1 / 100 = 302 708,59 (грн).
Таким чином економічний ефект від продажу розробленої програми складає 302 708,59 гривень на рік.

Розділ IV

Охорона праці розробника програмного забезпечення
В даний час персональні комп'ютери широко використовуються в усіх організаціях , в тому числі в якості допоміжного засобу обробки інформації. Впровадження комп'ютерних технологій принципово змінило характер праці різних категорій фахівців , а , отже , і вимоги до організації та охорони праці . Працівники, які використовують комп'ютерну техніку , на своєму досвіді оцінили її величезні можливості . Одночасно виникла певна безпечність при її експлуатації.

Недотримання вимог безпеки призводить до того , що через деякий час роботи за комп'ютером співробітник починає відчувати певний дискомфорт : у нього виникає головні болі і різь в очах , з'являються втома і дратівливість. У деяких людей порушується сон , погіршується зір , починають боліти руки , шия , поперек і т.д.

До найбільш поширених помилок , пов'язаних із забезпеченням умов праці працюючих на комп'ютерах відносяться:

недостатні площа і об'єм виробничого приміщення;

недотримання вимог, що пред'являються до температури і вологості робочих приміщень ;

низький рівень освітленості в приміщеннях і на робочих поверхнях апаратури;

підвищений рівень низькочастотних магнітних полів від моніторів;

довільна розстановка техніки та порушення вимог організації робочих місць;

недотримання вимог до режимів праці та відпочинку;

надмірна виробнича навантаження працівників ;

відсутність навичок щодо зниження впливу психоемоційного напруження .3.1 Підготовка приміщення перед тим, як придбати комп'ютер
Перш ніж придбати комп'ютери , необхідно відповідним чином підготувати приміщення , де вони будуть встановлені.

Відповідно до СанПіН 2.2.2.542-96 приміщення для роботи на комп'ютерах повинні мати природне освітлення .

У відповідності зі ст.14 Закону про охорону праці на роботодавця очолюється обов'язок забезпечити :

безпеку працівників при експлуатації обладнання;

застосування засобів індивідуального захисту працівників;

відповідні вимоги охорони праці , умови праці на кожному робочому місці ;

дотримання режиму праці і відпочинку працівників ;

навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт ;

інструктаж з охорони праці;

організацію контролю за станом умов праці на робочих місцях;

проведення атестації робочих місць за умовами праці;

інформування працівників про умови та охорону праці на робочих місцях ,існуючий ризик ушкодження здоров'я та належних їм компенсації і засобів індивідуального захисту .

Природне освітлення має здійснюватись через світлові прорізи , орієнтовані переважно на північ і північний схід , і забезпечити коефіцієнт природної освітленості (КПО ) не нижче 1,2 % у зонах зі стійким сніговим покривом і не нижче 1,5 % на решті території . Зазначені значення КЕО нормуються для будівель , розташованих в третьому світловому кліматичному поясі.

Площа на одне робоче місце для дорослих користувачів повинна бути не менше 6 м ² , а обсяг - не менше 23 м ³.

Для внутрішнього оздоблення приміщень повинні використовуватися дифузно - відбивні матеріали з коефіцієнтом відбиття від стелі - 0,7 - 0,8; для стін 0,5-0,6 ; для підлоги - 0,3-0,5 . Полімерні матеріали для внутрішнього оздоблення повинні бути дозволені для застосування органами і установами держсанепіднагляду Росії .

У виробничих приміщеннях рівень шуму на робочих місцях не повинен перевищувати значень , встановлених < Санітарними нормами допустимих рівнів шуму на робочих місцях > , а рівень вібрації - < Санітарними нормами вібрації робочих місць > .

Робочий стіл повинен мати простір для ніг висотою 600мм , шириною - не менше 500мм , глибиною на рівні колін - не менше 450мм , а на рівні витягнутих ніг - не менше 650мм .

3.2 Небезпечне сусідство


У наш час більшості працівників офісів (і бухгалтери тут не виняток ) припадає цілими днями сидіти за комп'ютером , уважно дивитися на екран , щось набирати , перечитувати , набирати знову ... Все частіше болить спина , ріже очі , гуде голова, і ви ставите думкою про відпустку. А може винен монітор ?

Всі , хто наприкінці 80 -х - початку 90 -х працював на персональних комп'ютерах типу "Ямаха" , "Спектрум" або "Агат" , пам'ятають , як після двох годин гляденія в монітор крутилася голова і пливло перед очима. Пристрій дисплеїв того часу було аналогічно пристрою телевізора. Різниця тільки в тому , що відстань до екрану телевізора зазвичай два метри і більше , а до монітора - 50-70 сантиметрів. Лікарі рекомендують дивитися телевізор не більше двох годин на день за негативного впливу на організм - можна собі уявити, що відбувалося в ті часи з людиною, яка цілий день працював за комп'ютером!


Електромагнітні хвилі від моніторів викликали перешкоди в роботі всіх оточуючих приладів. Сильне випромінювання навіть використовувалося з метою промислового шпигунства - з відстані 30-150 метрів за допомогою спеціальних пристроїв можна було без праці зчитувати з комп'ютера всю оброблювану їм інформацію .

3.3 Чому втомлюються очі при роботі на комп'ютері.


Те. хто постійно працює на комп'ютері , на власному досвіді знають , що при тривалій роботі часто виникають неприємні відчуття в очах - втома очей , різь , стеклененіе , пелена перед очима. Багато вчителів інформатики , напевно , звертали увагу на те, що є програмні засоби , при роботі з якими у деяких учнів сльозяться очі , швидко розвивається загальне стомлення . Спробуємо пояснити причину цього .
Розрізняють два види руху очей: повільні і швидкі . Швидкі рухи очей в літературі отримали назви " саккади " - від старовинного французького слова , що перекладається як "хлопок вітрила " . Саккади , в свою чергу , поділяють на два типи - короткі і довгі. Короткі саккади ( мікросаккади ) мають місце при фіксації погляду на нерухомому об'єкті малого розміру , довгі саккади ( макросаккади ) - при розгляданні якогось неоднорідного об'єкта , макрооб'єктами . Повільні руху очей частіше відбуваються при охопленні візуальної обстановки , при розгляданні складних візуальних композицій , коли необхідно переміщати погляд від одного об'єкта до іншого.
Необхідно відзначити , що оцінка загальної візуальної обстановки при розгляданні складної картини (у тому числі і на екрані монітора комп'ютера) є складним процесом , в якому мають місце як мікро - і макросаккади , так і повільні рухи очей. Вивченню саккадических рухів ( в основному мікросаккад ) присвячено досить багато робіт , але сам їх механізм поки до кінця не вивчений.
Ключову роль в зоровому сприйнятті грає автоматия саккад . Автоматия саккад - це психофізіологічний процес , коли мозок сам вибирає оптимальну частоту і амплітуду саккад для сталого бачення. Експериментально , що якщо зображення об'єкта зробити нерухомим щодо фоторецепти сітківки ока , то людина перестає бачити даний об'єкт через 1-3 секунди [4,5,6] . Виникає так зване "порожнє поле " , причому його колір залишається незмінним. Випробовувані називали цей колір "чорним" , " темно -сірим " , " темрявою " або " порожнечею " . Ці дані говорять про те , що тільки при переміщенні образу об'єкта по сітківці виникає імпульс в зоровому нерві . у звичайних умовах таке переміщення досягається за рахунок автоматии саккад
.

3.4 Застосування захисних екранних фільтрів


У комп'ютерній пресі , а ще частіше у звичайній пресі , часто зустрічаються нотатки про те , що комп'ютерні монітори дуже небезпечні для здоров'я. Так , вони нібито викликають короткозорість. Головні болі , підвищену стомлюваність , руйнування гіпофіза , ускладнення вагітності та викидні , загострення шкірних захворювань , відшарування сітківки , рак крові , труять користувачів рентгенівськими , ультранізкочастотнимі , ультрависокочастотних та іншими страшними променями. І закінчуються такі статті завжди одним і тим же - радою купувати КРАН фільтри (захисні екрани) , бажано такої-то фірми або в такому-то магазині.

Звичайно , досвідчений читач відразу розпізнає в таких публікаціях жанр " страшилок " . Ось ще приклад страшилки : у Росії кожен другий або четвертий долар нібито фальшивий , тому несіть гроші на депозит в такий-то банк. Як звичайно , закони жанру вимагають , щоб у подібних публікаціях поряд з правильними твердженнями містилися натяжки і брехня. Постараюся відокремити , як кажуть , " мухи від котлет " в даному випадку. Зрозуміло, при цьому я висловлюю лише свою суб'єктивну думку .

Найчастіше продаються фільтри, що представляють собою металеву або нейлонову сітку в рамці ( сітчастий фільтр) або шматок спеціально виготовленого скла або пластику в рамці. Фільтр встановлюється перед монітором ( наприклад , підвішується на лямках перед екраном) , так , що користувач дивиться на поверхню монітора крізь фільтр.

3.5 ВИСНОВОК


Нормалізація несприятливих мікрокліматичних умов здійснюється за допомогою комплексу заходів та способів, які включають: будівельно-планувальні, організаційно-технологічні та інші заходи колективного захисту. Для профілактики перегрівань та переохолоджень робітників використовуються засоби індивідуального захисту, медико-біологічні тощо.

Нормовані параметри мікроклімату на робочих місцях повинні бути досягненні, в першу чергу, за рахунок раціонального планування виробничих приміщень і оптимального розміщення в них устаткування з тепло -, холоду - та вологовиділеннями. Для зменшення термічних навантажень на працюючих передбачається максимальна механізація, автоматизація та дистанційне управління технологічними процесами і устаткуванням.

У приміщеннях із значними площами засклених поверхонь передбачаються заходи захисту від перегрівання при попаданні прямих сонячних променів в теплий період року (орієнтація віконних прорізів схід-захід, улаштування жалюзі та ін.), від радіаційного охолодження – в зимовий (екранування робочих місць). При температурі внутрішніх поверхонь огороджуючих конструкцій, вище допустимих величин, робочі місця повинні бути віддалені від них на відстань не менше 1 м.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


  1. GoogleAndroid программирование для мобильных устройств (Голощапов А.Л., 2011, BHV Санкт-Петербург)

  2. Разработка приложений для Android (С. Хашими, С. Коматинени, Д. Маклинr, 2011)

  3. Android 2. Программирование приложений для планшетных компьютеров и смартфонов (Рето Майер, Эксмо, 2011)

  4. Больше книг об Android - http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=159318

  5. Блог посвященный Android - http://android-zone.info

  6. Блог разработчика Android - http://androidengineer.ru/

ДОДАТОК 1

Main.xml

xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"

android:layout_width="match_parent"

android:layout_height="match_parent"

android:background="@drawable/fon"

android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"

android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"

android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"

android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"

tools:context=".MainActivity" >


android:id="@+id/textView1"

android:layout_width="123pt"

android:layout_height="45pt"

android:layout_marginTop="16dp"

android:textColor="@color/llTextColor"

android:text = " Добро пожаловать!

Вы зашли в программу про Культуризм. Здесь вы можете найти курсы на все группы мышц. Выберете необходимый вам комплекс и переходите к делу. Удачи! " />
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка