Курсова робота: с., рис., табл., джерелСторінка3/3
Дата конвертації27.10.2017
Розмір0.74 Mb.
1   2   3

Позики Світового банку Україні (в дол. США)*
МБРР

Сума наданих коштів

4,872,627,000

Скасовано

749,542,391

Використано коштів

3,269,029,020

Невикористані кошти

851,469,481

Сплачено коштів

942,396,351

Несплачено коштів (на осн. історичного валютного курсу)

2,328,976,591

Корекція валютного курсу

2,094,976

Зобов’язання позичальника

2,331,071,576

Радою директорів Світового банку затверджено проекти „Передачі електроенергії” (вартістю 200 млн. дол. США), „Розвитку міської інфраструктури” (вартістю 140 млн. дол. США) та „Друга позика на стратегію розвитку” (вартістю 300 млн. дол. США). Вже на початку 2008 року затверджено проект „Модернізації державних фінансів” (вартістю 50 млн. дол. США).

Також здійснюється ініціювання та підготовка 4 інвестиційних проектів розвитку інфраструктури, що дозволить залучити додаткові ресурси у сферу енергетики та транспорту на загальну суму близько 1,4 млрд. доларів США.

На кінець 2007 фінансового року показник вибірки коштів за проектами Світового банку досяг 11,3%, що фактично відповідає плану поступового покращення стану проектного портфелю та є найкращим за роки співробітництва зі Світовим банком. В основному цей показник досягнутий за рахунок активного здійснення діяльності за проектами в реальному секторі економіки.

З липня 2007 року зі Світовим банком запроваджено проведення щоквартальних переглядів проектного портфелю, що надасть можливість проводити відверті діалоги стосовно поточних проблем в рамках проектів, спільно визначати шляхи для їх своєчасного розв'язання та запобігання у подальшому.

Поряд з цим на сьогодні вже запроваджується спільна з Банком система дворівневого моніторингу та оцінки: на рівні проектного портфелю та мікрорівні (проектному рівні). Починаючи з травня розпочато здійснення щомісячної бліц-оцінки стану проектного портфелю по основним показникам, узгодженим з Банком.

Крім того, в Україні активно працюють Міжнародна фінансова корпорація та Багатостороннє агентство з питань гарантування інвестицій, зростає кількість затверджених інвестиційних та гарантійних проектів для України: відбувається перехід від переважно проектів технічної допомоги до інвестиційних та гарантійних проектів у наступних секторах - фінансовому, сільськогосподарському та сфері послуг; сприяння розвитку у сферах корпоративного управління, лізингу, забезпечення прав власності. Станом на 31 січня 2007 року МФК інвестувала в Україну близько 685 млн. доларів у 32 проектах.

На поточний момент продовжується послідовна спільна робота над покращенням стану проектного портфелю Банку в Україні та, відповідно, підвищенням ефективності використання кредитних ресурсів Банку.

6 грудня 2007 року Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила сьогодні нову Стратегію партнерства з Україною на період 2008-2011 років. Стратегія визначає пріоритети діяльності Групи Світового банку в Україні, включаючи кредитування та інвестиції, надання аналітичних і консультаційних послуг і технічної допомоги.

У рамках Стратегії передбачається надання позик на загальну суму від 2 до 6 мільярдів доларів США протягом чотирьох років. Обсяги щорічного кредитування визначатимуться низкою показників, зокрема таких, як поступ у проведенні структурних реформ, макроекономічна стабільність та покращення впровадження нинішніх позик Світового банку. До того ж Міжнародна фінансова корпорація й надалі інвестуватиме значні кошти на підтримку приватного сектора в Україні.

Аналітичні й дорадчі послуги становитимуть дедалі зростаючий компонент нової Стратегії. Йдеться про дослідження специфічних для України проблем розвитку, а також надання своєчасних консультаційних послуг і технічної допомоги, включаючи систему розширених консультаційних послуг МФК.

Стратегією також передбачено продовження надання фінансової допомоги на підтримку економічних реформ у рамках програми Позики на підтримку стратегії розвитку, що, як очікується, забезпечить підтримку державного бюджету у межах від 400 до 600 мільйонів доларів США щорічно.

Також слід зазначити, що Україна розраховує на проведення переговорів з Банком та затвердження Радою директорів Світового банку до 30 червня 2009 року наступних проектів:

1) «Покращення автомобільних доріг та безпеки руху»;

2) «Реабілітація гідроелектростанцій»;

3) «Реабілітація та розвиток системи електропостачання м. Києва»;

4) «Підвищення пропускної спроможності залізничного напряму Знам’янка-Джанкой».

Отже, в даному підрозділі ми розглянули стан та перспективи співпраці України зі Світовим банком. Ми з’ясували, що окрім МВФ, важливий вплив на економічний та соціальний розвиток України справляє така міжнародна валютно-фінансова організація, як Світовий банк і, зокрема, МБРР. Слід зазначити, що основою співробітництва України зі Світовим банком є його стратегія допомоги нашій державі, в якій визначено основні напрями, зокрема, розвиток приватного сектора та муніципальної інфраструктури, розвиток енергетичної галузі, заходи по енергозбереженню та інші.

Програмна системна позика (ПСП) становить основу фінансової допомоги Світового банку для підтримання конкретних досягнень у реалізації програми структурних реформ уряду України у різних секторах і спрямована на вдосконалення структурної та інституційної бази, а передусім - на завершення і прискорення процесу формування інституційної законодавчої бази та на удосконалення управління в державному і приватному секторах.

Уряд України планує й надалі використовувати багаторічний досвід роботи Світового банку як глобального партнера у справі розвитку для формування ефективних програм і проектів, які допомагають диверсифікувати джерела економічного зростання.

20 грудня 2007 року Світовий банк затвердила друга позика на підтримку стратегії розвитку для України на суму $300 млн.

Свiтовий банк також розпочав працювати над позикою на реабiлiтацiю банкiвського сектора, яка передбачає надання Уряду України допомоги у створеннi мiцної бази для рекапiталiзацiї банкiв та надасть фiнансування для бюджету на пiдтримку конкретних випадкiв закриття або рекапiталiзацiї банкiв. Передбачається проведення серйозних заходiв з технiчної допомоги, скоординованих з iншими багатостороннiми та двостороннiми донорами, якi забезпечать ефективне впровадження цiєї програми.

Наступними роками Українi може бути надана фiнансова допомога на переорiєнтацiю державних видаткiв з прицiлом на економiчне зростання i на захист найбiльш уразливих груп населення, а також на поглиблення структурних реформ.

Отже, розглянувши основні проекти Світового банку в Україні в період кризи, можна дійти висновку, що дана фінансова організація також виділяє певні кошти, щоб покращити економічну ситуацію в Україні, зокрема подолати кризу.

Так, в умов фінансової кризи Україна отримала допомогу від МВФ в розмірі 16,5 млрд. дол. для підтримки стабільності національної валюти і рекапіталізації банків. Перший транш даного кредиту Україна вже отримала в листопаді минулого року, і на даному етапі розглядаються умови надання наступного другого траншу. Що стосується Світового банку, то Кабінет Міністрів України підписав угоду з цією організацією на залучення кредиту в еквіваленті - 3 млрд. грн. на 30 років під 5% річних для покриття дефіциту державного бюджету. Як планується засоби будуть направлені на фінансування заходів для подолання негативних наслідків фінансово-економічної кризи.

Якщо проаналізувати вплив кризи на співробітництво України з МВФ та Світовим банком, то з одного боку в умовах кризи Україна отримала кошти від даних МФО, що в певному сенсі оживило рух грошових коштів. Можна також стверджувати, що на даний момент довіра МВФ до України зросла, адже кредит, наданий Україні від МВФ у 2008 році, практично вдвічі перевищує всі запозичення, що надійшли від МВФ за останніх 16 років. Отримані кредити від фінансових організацій необхідні нашій державі для подолання кризи. Але з іншого боку залучення грошових ресурсів штовхає нашу країну на економічну залежність від валютно-кредитних організацій, зокрема МВФ. Адже, з отриманням кредиту, вона бере на себе зобов’язання виконувати певні рекомендації Фонду, спрямовані на виведення економіки України з кризи.

РОЗДІЛ 3

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

3.1 Проблеми співпраці України з міжнародними організаціями
Експерти МВФ відзначили, що за умови забезпечення зростання ефективності промислового виробництва, поглиблення фінансових ринків економіка України має величезний потенціал для зростання на довгострокову перспективу.

Фахівцями Міжнародного валютного фонду було визначено низку заходів, що, на їх думку, необхідно вжити уряду на найближчу перспективу. Серед них: проведення заходів орієнтованих на забезпечення стабільності податково-бюджетної та грошово-кредитної політики, а також поступ на шляху запровадження структурних реформ; проведення більш жорсткої і збалансованої макроекономічної політики, з метою забезпечити бездефіцитність бюджету; скорочення темпів зростання мінімальної заробітної плати та номінальних бюджетних трансфертів, що відповідатиме потребі у скороченні інфляції до рівня не більше 9-10%; підготовка до впровадження більш гнучкого обмінного курсу гривні; фінансовий нагляд за триваючим кредитним бумом.

Отже, співробітництво з МВФ, є досить важливим для України, яка вирішує завдання інтеграції у світову економіку. Також можна зазначити, що на даному етапі серед усіх форм подальшого співробітництва України з МВФ, наша держава обрала співробітництво в сфері технічної допомоги.

Програми кредитування, здійснювані Міжнародним валютним фондом, обов'язково враховують специфічні умови кожної країни. Так. держави із середнім рівнем доходу, такі як Україна, зазвичай отримують фінансування на основі так званих "угод підтримки" (Stand-Ву - SBA). Кошти таких кредитів спрямовуються на розв'язання короткострокових проблем платіжного балансу, а процентна ставка за ними встановлюється на порівняно низькому, ринко орієнтованому рівні.

Слід зазначити, що Україна відповідно до Меморандуму про економічну і фінансову політику, підписаного між Україною та МВФ 31 жовтня 2008 року, в рамках використання кредиту «стенд-бай» узяла на себе зобов’язання дотримуватись визначених положень у сфері економічної, бюджетної та грошово-кредитної політики.

Окрім сукупності заходів у грошово-кредитній та бюджетній політиці, визначених у меморандумі, запропоновано низку пропозицій, що відображають взаємоузгоджену позицію українського керівництва та експертів МВФ щодо кількісних цілей, структурних заходів та інших вимог, які відображено в підписаному Технічному меморандумі про взаєморозуміння.

Програмою «Стенд-бай» передбачено, що місія МВФ щокварталу перевірятиме виконання Україною умов меморандуму. В разі їх дотримання наступний транш повинен був поступити 15 лютого (SDR 1,25 млрд.), потім - 15 травня (SDR 2,5 млрд.), 15 серпня (SDR 0,75 млрд.) і 15 листопада (SDR 2 млрд.) 2009 року.

Таблиця 3.1Рівень заборгованості та обсяги виплат України до МВФ протягом

2007-2009 рр.

Роки

2007

2008

2009

Борг України перед МВФ, млн. дол.

1246

503,69

247,911

Виплати України до Фонду, млн. дол.

453,45

440,40

332,85

З таблиці видно, що борг України перед МВФ найбільшим спостерігався в 2007 році – 1,246 млрд. дол. і з часом він зменшувався. Можна зазначити, що сума боргу України перед МВФ відображає суми наданих кредитів за відповідні роки. Так, видно, що в період з 2007-2009 роки Україна отримувала кредити, що не перевищували 1 млрд. дол. Але сьогодні в період фінансово-економічної кризи Фонд готовий надати Україні стабілізаційний кредит в розмірі 16,5 млрд. дол., що в кілька разів перевищує суми наданих кредитів за попередні роки. Це свідчить про те, що на даний момент Фонд підвищив довіру до України. Так, за період 3 2007 до 2009 років Україна збільшувала виплати до МВФ. Зокрема, в 2008 році вона сплатила 134 % порівняно з сумою боргу за 2009 рік.


3.2 Перспективи співпраці України з міжнародними організаціями
Розглянувши основні моменти співпраці України і Світового банку на даний час, слід зазначити наступне:

 • Банк разом із МВФ відігравали значну роль в забезпеченні макроекономічної стабільності в Україні, а наявність їхньої програми в Україні слугувала певним індикатором для іноземних інвесторів;

 • Завдяки системним позикам МБРР в Україні, було запроваджено банківське законодавство та регуляторні акти, що сприяли зростанню банківської системи;

 • Хоча проекти Світового банку у фінансовому секторі загалом отримують схвальну оцінку і на них є попит, існують певні інституціональні проблеми впровадження загальної програми Банку в Україні, зокрема інвестиційних проектів, які перешкоджають досягненню вчасних та ефективних результатів.

Отже, зазначимо такі перспективи покращення співпраці між Україною та Світовим банком:

 1. Необхідно закріпити за Рахунковою палатою обов’язок проводити аудиторські перевірки проектів в Україні, готувати і надавати відповідні аудиторські звіти, а також брати участь в тому, що щорічно буде передивлятися проектний портфель Усесвітнього банку.

 2. Усесвітній банк має надавати Рахунковій палаті інформацію про стан використання засобів проектів, а також підтримувати прагнення Рахункової палати наблизити систему зовнішнього фінансового контролю в Україні до європейської і світової практики.

 3. Необхідно також забезпечити стабільність керівних структур Рахункової палати, які займаються реалізацією програм; узгоджувати дії Мінекономіки і Мінфіну під час розгляду кредитних програм і їх реалізації.

 4. Необхідно підвищити ефективність використання кредитних ресурсів, наданих Світовим банком.

 5. Необхідно проконтролювати, щоб кошти, які виділяються Світовим банком, прямували на рішення соціально - економічних проблем і пом'якшення наслідків кризисних явищ.

 6. Необхідно забезпечити, щоб впровадження програм, у яких Світовий банк не має конкурентних переваг, фінансувалися за рахунок інших джерел: інших донорських установ, приватного капіталу та ін. Це зробить допомогу Банку більш адресною а також забезпечить більш тісну взаємодію між країною та банком.

ВИСНОВКИ
Неухильний процес поглиблення інтернаціоналізації економічного життя, який має своїми проявами розширення і ускладнення взаємозв’язків національних економік, усуспільнення характеру праці та виробництва в глобальному масштабі об’єктивно підвищує значення зовнішніх джерел фінансових ресурсів для будь-якої національної економіки. Особливе місце серед них належить кредитуванню з боку міжнародних фінансових організацій (МФО).

Що стосується країн з перехідною економікою, зокрема України, то саме співробітництво з провідними МФО на початковому етапі трансформаційних перетворень відіграло вагому роль у вирішенні таких стратегічно важливих завдань, як структурна перебудова народногосподарських комплексів, системи власності та матеріального виробництва, запровадження дієвих моделей промислової політики тощо.

Отже, дана проблема є актуальною і для України, яка пов'язує свою інтеграцію у світову економіку та вихід на міжнародні фінансові ринки з поглибленням співробітництва із такими впливовими МФО, як Міжнародний валютний фонд та група Світового банку.

Міжнародні фінансові організації (МФО) представляють собою міждержавні формування, що виконують функції по регулюванню відносин в сфері міжнародних фінансів. Загальна мета всіх міжнародних фінансових організацій – це розвиток співробітництва, забезпечення цілісності і стабільності кредитно-фінансових відносин.

Кожна з сучасних фінансових організацій має свій статут, власну організаційну структуру. Для кожної характерні певні умови надання кредитів, певні особливості членства та кожна з них в свій час створювалася з певною метою. Основними з них є наступні: Міжнародний валютний фонд (МВФ) і група Світового банку.

В результаті досліджень визначено, що правова природа міжнародних фінансових організацій передбачає певні особливості членства у таких організаціях. Як правило, при вступі до міжнародної організації держава повинна відповідати певним умовам, що висуваються для кандидата в члени організації. Порядок та загальні умови вступу до МФО регулюються їх установчими актами та Правилами процедури цих організацій.

Після набуття державності перед Україною постало завдання налагодження співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, що зумовлено потребами участі країни у міжнародному поділі праці та потребами у забезпеченні доступу країни до міжнародних ринків товарів, послуг, нових технологій тощо. Членом МВФ та організацій Світового Банку наша країна стала 3 вересня 1992 року.

Незважаючи на різноманітність форм співробітництва, Україну у відносинах з міжнародними фінансовими організаціями передусім цікавило залучення дешевих фінансових ресурсів. Такі ресурси МФО виділяли під реалізацію різноманітних проектів і програм.

В ре5зультаті проведеного дослідження визначено, що усі проекти, що впроваджувалися в Україні з 1991 року, можна віднести до однієї з таких груп: проекти макроекономічної стабілізації економіки та структурних перетворень в окремих секторах (системні проекти); інвестиційні проекти; проекти міжнародної технічної допомоги.

Розглянувши співробітництво України саме з МВФ, ми встановили, що перший свій кредит вона отримала на суму 763,1 млн. дол. США в рамках Механізму системних перетворень (МСП). Мета цієї позики - надання фінансової підтримки економіці країн, що переходили від централізованого планування до ринкової економіки.

29 березня 2004 року Радою Директорів МВФ було прийнято позитивне рішення щодо започаткування програми „попереджувальний стенд-бай”. На даному етапі серед усіх форм подальшого співробітництва України з МВФ, Україна обрала співробітництво в сфері технічної допомоги.

Першою позикою, наданою Україні після її вступу до Світового банку, була позика на підтримку програми реформ у розмірі 27 млн. дол. США строком на 17 років, причому протягом перших п'яти років Україна мала сплачувати тільки стандартну плаваючу процентну ставку 7,43 %.

В 1996 році була затверджена перша Стратегія допомоги Світового банку Україні, яка передбачала надання протягом 1996-1998 років кредитних коштів на загальну суму до 3,1 млрд. дол. США.

Нинішній портфель проектів Банку включає в себе 12 активних проектів (1,2 мільярди доларів США) та близько 5 проектів на стадії підготовки. На цей час Міжнародна фінансова корпорація інвестувала загалом 742 мільйони доларів США у 35 проектів, а загальна сума гарантій від ризику з боку Багатостороннього агентства з гарантування інвестицій (БАГІ) склала 244,6 мільйона доларів США.

Як один з антикризових заходів України є залучення кредитної допомоги від сучасних міжнародних фінансових організацій. А саме залучення фінансової допомоги від МВФ у вигляді стабілізаційного кредиту у розмірі 16,5 млрд. дол. на підтримку валютно-обмінного курсу і платіжного балансу України, а також на розвиток вітчизняної економіки, зокрема на допомогу їй вийти з фінансової кризи. Перший транш даного кредиту вже був отриманий в листопаді минулого року. Наразі ведуться переговори щодо надання другого траншу даного кредиту.

Що стосується Світового банку, то він також надає Україні певну фінансову допомогу у відповідь на світову економічну кризу.

Аналізуючи вплив кризи на відносини України з сучасними МФО, визначено, що відносини щодо руху грошових потоків дещо оживились. МВФ надав Україні стабілізаційний кредит, що в декілька разів перевищує надані раніше. Це свідчить про довіру цієї організації до нашої країни. Світовий банк також не залишив Україну в скрутні для неї часи. Це проявляється в наданні з його боку фінансової допомоги на підтримку вітчизняної економіки Україні. Також слід відмітити, що фінансування економіки країни в 2008-2009 роках збільшилося зі сторони Світового банку.

Виходячи з цього визначено, що шляхами покращення відносин України та МВФ та Світовим Банком є такі: виконання вимог МВФ, необхідних для надання позики; контроль за ефективним використанням коштів МВФ та Світового банку; проведення ефективної пенсійної реформи; прийняття відповідних законодавчих актів як на загальнодержавному, так і на місцевому рівня, що підвищило б ефективність використання коштів кредиту; необхідно здійснювати контроль, щоб кошти, які виділяються МФО, прямували на рішення соціально-економічних проблем і пом'якшення наслідків кризисних явищ; необхідно досягти стабільності в політичних колах, об’єднати політичні сили, що значно підвищить співпрацю і допоможе країні вийти з кризи.

Запропоновані заходи допоможуть покращити відносини України з міжнародними валютно-фінансовими організаціями.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Закон України «Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій» від 3 червня 1992 року № 2402-XII.

 2. Ананьев А. Противоречивость роли МВФ в современной мировой экономике//Международная экономика. – 2008. - №5. – С.64-68.

 3. Боринець С. Я. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 311 с.

 4. Вахтенко Т.П. Фінансова криза в Україні: фактори, механізми дії, заходи подолання//Фінанси України. – 2008. - №10. - С.3-21.

 5. Влияние мирового финансового кризиса на Украину// http://www.analitik.org.ua/current-comment/economy/48d793e16b8bb

 6. Грейт Я. «Фінансова криза і інфляція: причини виникнення, сутність і особливості прояву в Україні» 2006 р., № 1, с.651.

 7. Довідка про стан та перспективи співробітництва України з МВФ//http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/2932.htm.

 8. Дунас О. Особливості інституту членства у сучасних міжнародних фінансових оргнізаціях//Право України. – 2007. - № 8 – С. 129-132.

 9. Дунас О. Особливості та основні напрями співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями системи ООН//Право України. – 2008. - №2. – С. 112-115.

 10. Ковальчук Т., Коваль М. «Основні чинники інфляції в Україні» 1999р., с.253.

 11. Мельник А. Відновлення економічного зростання та необхідність зміни антиінфляційної політики в Україні Економіка України, 2003 р., № 9, с.12-21

 12. Банківська справа: Короткий словник-довідник / Уклад. А. В. Калина, В. М. Кочетков .- К.: МАУП, 2001р. - 132с.

 13. Бункин М.К., Семенов В.А. 'Макроекономіка (основи економічної політики) ".- М.: АТ' ДІС ', 2000 р.-320с.

 14. Задоя А.А., Петруня Ю.Є. «Основи економіки» Учебн.пособіе.-К.: Вища шк .- Знання, 1998. - 478с.

 15. Макконнел К.Р., Брю С.Л. Економіка: принципи, проблеми, політика .- К., Хагар-Демос, 1999.-785с.

 16. Савченко А.Г. Пухтаєвіч Г.О., Тітьонко О.М. «Макроекономіка» 2005.-288с.

 17. Вахрин П.И., Нешитой А.С. Финансы: Учебник для вузов. – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2000. – 502с.

 18. Булатів А.С. Економіка. - М.: Бек, 2006 р.

 19. Жуків Е.Ф. Загальна теорія грошей і кредиту. М.: Банки і біржі. 2005 р.

 20. Курс економічної теорії /Під ред. Чепурина Е.А. - М.: Справа, 2000 р.

 21. Інформаційно-аналітична довідка щодо співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями// http://www.kmu.gov.ua/SpecSancii/control/uk/publish/printable_article?art_id=120098.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка