Курс лекцій для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит», в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 03050901 «Облік І аудит»Сторінка1/8
Дата конвертації14.01.2019
Розмір1.93 Mb.
ТипКурс лекцій
  1   2   3   4   5   6   7   8

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор _____________А.І. Українець

(підпис)

«___» __________________ 20 р.Г.Г. ОСАДЧА, С.М. НІКОЛАЄНКО

ОБЛІК У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХКУРС ЛЕКЦІЙ

для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»,

в тому числі перепідготовка спеціалістів

за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит»

денної та заочної форм навчання


Всі цитати, цифровий та фактичний

матеріал, бібліографічні відомості

перевірені. Написання одиниць

відповідає стандартам


Підпис(и) автора(ів)_____________

«____» __________________ 2015р.
СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

обліку і аудиту

Протокол №14

від 27.05.2015 р.


Реєстраційний номер

електронного курсу лекцій у НМВ49._66-15.06.2015


КИЇВ НУХТ 2015
Облік у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форм навч. / Г.Г. Осадча, Н.М. Ніколаєнко. – К. : НУХТ, 2015. – 100 с.

Рецензент Н.М. Ткаченко, д-р.екон. наук, професорГ.Г. ОСАДЧА, канд. екон. наук, доцент

С.М. НІКОЛАЄНКОПодано в авторській редакції

© Г.Г. Осадча,

© С.М. Ніколаєнко , 2015

© НУХТ, 2015


ЗМІСТ


стор

Тема 1. Загальноприйняті принципи і системи обліку…………………

5

1.1. Облік в системі управління, користувачі облікової інформації...

1.2. Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку…………

1.3. Міжнародні організації зі стандартизації бухгалтерського обліку і звітності………………………………………………………………

1.4. Склад та загальна характеристика міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і директив Європейського співтовариства (ЄС)5

7
9
12Тема 2. Класифікація міжнародних систем бухгалтерського обліку та технологія облікового процесу…………………………………………….

18


2.1. Сутність та загальна характеристика міжнародної системи бухгалтерського обліку …………………………………………………….

2.2. Порядок реєстрації та обробки облікової інформації бухгалтерського обліку……………………………………………………..

2.3. Систематизація облікової інформації та завершення облікового циклу…………………………………………………………………………..

2.4. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку………..


18
21


23

24


Тема 3. Облік грошових коштів……………………………………………

27

3.1. Склад грошових коштів та відображення їх у звітності……….

3.2. Облік та контроль грошових коштів у касі…………………….

3.3. Облік створення та використання фонду дрібних сум………….

3.4. Облік операцій на банківських рахунках………………………

3.5. Облік короткострокових фінансових інвестицій……………….


27

29

3031

32


Тема 4. Облік розрахунків з дебіторами…………………………………

34

4.1. Класифікація та оцінка дебіторської заборгованості………….

4.2. Облік рахунків до отримання……………………………………

4.3. Облік та оцінка сумнівної заборгованості……………………..

4.4. Облік векселів отриманих……………………………………….34

35

3739

Тема 5. Облік товарно-матеріальних запасів ………………………….

41

5.1. Сутність та склад запасів…………………………………………

5.2. Методи оцінки запасів……………………………………………

5.3. Системи постійного та періодичного обліку запасів……………

5.4. Інвентаризація запасів та їх відображення у фінансовій звітності……………………………………………………………………….41

42

43


45

Тема 6. Облік довгострокових активів…………………………………..

47

6.1. Сутність, оцінка та класифікація довгострокових активів……..

6.2. Методи нарахування зносу основних засобів………………….

6.3. Облік надходження та експлуатації основних засобів…………

6,4. Облік нематеріальних активів…………………………………….47

49

5153

Тема 7. Облік короткострокових зобов’язань………………………….

56

7.1. Сутність, класифікація та оцінка зобов’язань………………….

7.2. Облік розрахунків з постачальниками………………………….

7.3. Облік розрахунків з персоналом та зобов'язань по заробітній платі……………………………………………………………………………

7.4. Облік інших короткострокових зобов'язань…………………..56

57
59

61


Тема 8. Облік довгострокових зобов’язань…………………………….

63

8.1. Сутність довгострокових зобов'язань та їх види………………

8.2. Облік довгострокових облігацій………………………………..

8.3. Облік зобов'язань з фінансової оренди…………………………...

8.4. Облік інших довгострокових зобов'язань………………………63

64

6667

Тема 9. Облік власного капіталу і розподілу прибутку……………….

69

9.1. Сутність капіталу та його види………………………………….

9.2. Облік капіталу та розподілу прибутку в товариствах………….

9.3. Облік капіталу та розподілу прибутку в корпораціях………….


69

71

72Тема 10. Облік фінансових вкладень і консолідована звітність……..

77

10.1. Класифікація та оцінка інвестицій……………………………..

10.2. Облік інвестицій в облігації…………………………………….

10.3. Облік інвестицій в акції………………………………………….

10.4. Облік інвестицій в асоційовані компанії……………………….

10.5. Консолідовані фінансові звіти та основні принципи їх подання………………………………………………………………………..


77

78

7980
82

Тема 11. Фінансова звітність її зміст та інтерпретація…………………

87

11.1. Призначення і зміст фінансової звітності………………………

11.2. Зміст, структура та методика складання Балансу……………..

11.3. Звіт про прибутки та збитки, його зміст і методика складання.

11.4. Призначення і методика складання Звіту про рух грошових коштів…………………………………………………………………………

11.5. Характеристика Звіту про зміни у власному капіталі та Приміток до фінансової звітності…………………………………………..


87

89

90


92
93

Тема 12. Основи управлінського обліку………………………………..

95

12.1. Сутність та функції управлінського обліку……………………..

12.2. Система рахунків управлінського обліку……………………..95

97Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка